Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 

Concurs posturi didactice iulie 2018

Tematica prelegerii didactice/probei practice
 pentru posturile scoase la concurs
în sem 2 an univ 2017-2018
 
 
Şef Lucrări, poziţia 49, discipline:   Teoria Sistemelor, Structuri de Date, Analiza şi Proiectarea Algoritmilor
 
Prelegere didactică: Programare dinamică.
 
Şef Lucrări, poziţia 51, discipline:   Limbaje de Programare I, Tehnici de Codare a Informaţiei, Programare Orientată Obiect
 
Prelegere didactică: Arbori binari de căutare.
 
Şef Lucrări, poziţia 52, discipline:   Interacţiunea Om-Calculator, Baze de Date, Proiectarea Bazelor de Date
 
Prelegere didactică: Modele cognitive utilizate în proiectarea şi dezvoltarea sistemelor om-maşină

Asistent, poziţia 72, discipline:    Sisteme incorporate, Arhitecturi Avansate, Metode Automate de Optimizare a Arhitecturilor de Calcul, Sisteme cu Microprocesoare
 
Proba practică: Evaluarea performanţelor sistemelor de calcul prin metode de simulare.
 
 
 
 
Director departament
 
Prof. dr. ing. Daniel VOLOVICI