Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 

Concurs posturi didactice iulie 2022

 
 
Propunere calendar desfăşurare concursuri
 pentru posturilescoase la concurs în semestrul 2 al anului univ. 2021-2022
 
 
Conferenţiar, poziţia 22
discipline:        Baze de date, Interacţiunea om-calculator.
Prelegere: 06.07.2022, sala IM301, ora: 12:00
 
Şef lucrări, poziţia 53
discipline:        Tehnologii electrice, Materiale electrotehnice, Electrotehnică.
Prelegere: 06.07.2022, sala IE303, ora: 09:00
 
Asistent, poziţia 71 perioadă nedeterminată
discipline:        Limbaje formale si automate, Modelarea si simularea sistemelor, Inginerie software.
Examen: 06.07.2022, sala IE305, ora: 09:00
 
Asistent, poziţia 72 perioadă nedeterminată
discipline:        Prelucrarea imaginilor, Programare în limbaj de asamblare, Grafica asistată de calculator, Ingineria programelor, Inginerie sistemelor de programe II.
Examen: 06.07.2022, sala IE305, ora: 09:00
 
 
 
Director departament
Prof. dr. ing. Daniel VOLOVICI