Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 
Sef lucr. dr. ing. Teodor Ghetiu
 

e-mail: teodor.ghetiu@ulbsibiu.roweb: office: IE107