Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 NOUTATI

Electronica Aplicata

 ANUL I/1st Year
 
Nr
crt
Denumire disciplina
Subjects
Codul disciplinei
Subject Code
Semestrul 1/1st Semester
Semestrul 2/2nd Semester
C
S
L
P
Ver
Cr
C
S
L
P
Ver
Cr
1.
Analiză matematică
Basic Concepts in Mathematics
39049.130.1218 FO01
3
2
0
0
E1
5
-
-
-
-
-
-
2.
Algebră liniară,geometrie analitică şi diferenţială  / Linear Algebra
 39049.131.1218 FO02
3
2
0
0
E1
5
-
-
-
-
-
-
3.
Fizică /Physics
39049 101 1218 FO03
2
2
1
0
E1
6
-
-
-
-
-
-
4.
Utilizarea calculatoarelor
Introduction to computer's uses
39047.101.1218 DO04
2
0
2
0
C1
5
-
-
-
-
-
-
5.
Introducere în ingineria electrică Introduction to Electrical Engineering
39047 102 1218 FO05
2
1
1
0
E1
5
-
-
-
-
-
-
6.
Electrochimie /Chemistry
39049.120.1218 CO06
1
0
1
0
C1
2
-
-
-
-
-
-
7.
Opt
Limba engleza I
English language-1
39049 150 1218 FO07
0
2
0
0
C1
2
-
-
-
-
-
-
Limba germană I
German Language- I
39049 151 1218 FO07
8.
Matematici speciale
Advanced Concepts in Mathematics
39049 232 1218 FO08
-
-
-
-
-
-
3
2
0
0
E2
6
9.
Limbaje de programare 
Programming Language
39045.201.1218 DO09
-
-
-
-
-
-
2
0
3
0
E2
5
10.
Grafică asistată de calculator şi noţiuni de desen tehnic /
Graphic design and technical drawing
39047 202 1218 FO10
-
-
-
-
-
-
2
0
2
0
C2
4
11.
Bazele electrotehnicii I /
Basic Concepts in Electrotechnics-part I
39047.203.1218 DO11
-
-
-
-
-
-
2
2
1
0
E2
6
12.
Dispozitive şi Circuite Electronice  I
Electronic Circuit and Devices – part I
39047 208 1218 DO12
-
-
-
-
-
-
2
1
2
0
E2
5
13.
Tehnici de comunicare
Communications techniques
39046 205 1218 FO13
-
-
-
-
-
-
1
1
0
0
C2
2
14.
Opt
Limba engleza II/
English language-1I
39049 251 1218 DO14
-
-
-
-
-
-
0
2
0
0
C2
2
Limba germană II
German Language- II
39049 252 1218 DO14
 
13
9
5
0
4E
3C
30
12
8
8
0
4E
4C
30
TOTAL ORE PE SAPTAMĂNĂ
27
28
 
TOTAL: 60P.C.
15.
Educaţie fizica si sport I
39047 106  1218  FO15
0
2
0
0
C1
2
-
-
-
-
-
-
16.
Educaţie fizica si sport II
39047 210 1218 FO16
-
-
-
-
-
-
0
2
0
0
C2
2
Discipline facultative.
17.
Matematică generală
39047 104  1218 CF17
2
2
-
-
C1
3
-
-
-
-
-
-
18
Fizică Generală
39047 105  1218 CF18
2
2
-
-
C1
3
-
-
-
-
-
-
TOTAL ORE PE SAPTAMĂNĂ
DISCIPLINE FACULTATIVE
8
2C
6
-
-
-


ANUL II/2st Year

Nr
crt.
Denumire disciplina
Subjects
Codul disciplinei
Subject Code
Semestrul 3/3st Semester
Semestrul 4/4nd Semester
C
S
L
P
Ver
Cr
 
C
S
L
P
Ver
 
Cr
19
Tehnologii în Electronică
Technologies for Electronics
39047.310.1218 DO19
2
0
2
0
E3
4
-
-
-
-
-
-
20
Dispozitive şi Circuite Electronice  II
Electronic Circuit and Devices – part II
39047.310.1218 DO20
2
0
2
1
E3
6
-
-
-
-
-
-
21
Bazele electrotehnicii II
Basic Concepts in Electrotechnics-part II
39047.311.1218 DO21
2
2
1
0
E3
5
-
-
-
-
-
-
22
Semnale si sisteme / Signals and Systems
39047.312 .1218 DO22
2
1
1
0
C3
5
-
-
-
-
-
-
23
Măsurări electrice şi electronice
Electronics and Electrics Measurements
39047.313. 1218 FO23
2
0
2
0
E3
4
-
-
-
-
-
-
24
Programare orientată  obiect
Object Oriented Programming
39045.314.1218 CO24
2
0
2
0
C3
4
-
-
-
-
-
-
25
Opt
Limba engleza III/
English language-1II
39049.152. 1218 SO25
0
2
0
0
C3
2
-
-
-
-
-
-
Limba germană III/
German Language 1II
39049.153. 1218 SO25
26
Metode Numerice Aplicate în Electrotehnică/Digital Methods Aplied in Electrotechnics
39047. 315.1218 FO26
-
-
-
-
-
-
2
0
2
0
C4
4
27
Circuite integrate analogice /
Analog Integrated Circuits
39047.413.1218 DO27
-
-
-
-
-
-
2
0
2
0
E4
4
28
Circuite integrate digitale /
Analog Integrated Circuits
39047.414.1218 DO28
-
-
-
-
-
-
2
0
2
1
E4
4
29
Proiectare asistata de calculator in electronica /  CAD in Electronics
39047.415. 1218 DO29
-
-
-
-
-
-
2
0
2
1
C4
4
30
Transmisia şi codarea informaţiei
 
39047.416.1218 DO30
-
-
-
-
-
-
2
0
2
0
E4
4
31
Sisteme de achiziţii de date
Data Acquisition Systems
39047.417.1218 CO31
-
-
-
-
-
-
2
0
1
1
E4
4
32
Opt
Limba engleza IV/
English language-1V
39049.453.1218 DO32
-
-
-
-
-
-
0
2
0
0
C4
2
Limba germană IV/
German Language 1V
39049.454.1218 DO32
33
Practica/Plant practice
39047.418.1218.FO33
90 ore
4C
4
 
12
5
10
1
4E
3C
30
12
2
11
3
4E
4C
30
TOTAL ORE PE SAPTAMĂNĂ
28
 
28
 
TOTAL:60 P.C.
34
Educaţie fizica si sport III
39047. 315.1218 FO34
-
-
-
-
-
-
0
2
0
0
C2
2
Discipline facultative
35.
Istoria Tehnicii
39047.419.1218 FF35
2
-
-
-
C3
2
-
-
-
-
-
-
36.
Informare şi Documentare tehnică
39047.420. 1218 DF36
-
-
-
-
-
-
1
-
2
-
C4
3
TOTAL ORE PE SAPTAMĂNĂ
DISCIPLINE FACULTATIVE
2
1C
2
2
1C
2


ANUL III/3st Year

Nr

crt.

Denumire disciplina

Subjects

Codul disciplinei

Subject Code

Semestrul 5/5st Semester

Semestrul 6/6nd Semester

C

S

L

P

Ver

Cr

C

S

L

P

Ver

Cr

37

Servomotoare

Servomotors

39047.511.1218 DO37

2

0

2

0

E5

4

-

-

-

-

-

-

38

Teoria Sistemelor şi Reglaj Automat

Sistem Control and Automation

39045.512.1218 DO38

2

0

2

1

E5

5

-

-

-

-

-

-

39

Arhitectura microprocesoarelor

Microprocessor’s arhitecture

39045.513.1218 SO39

3

0

2

0

E5

5

-

-

-

-

-

-

40

Limbaje de descriere hardware

39045.616.1218 CO40

2

0

2

1

E5

4

-

-

-

-

-

-

41

 Compatibilitate electromagnetica

Electromagnetic Compatibility

39047.614.1218 DO41

2

0

2

0

C5

6

-

-

-

-

-

-

42

Protocoale de comunicaţii

Protocols in data comunication

39047.516.1218 DO42

2

0

2

0

C5

6

-

-

-

-

-

-

43

Radio si Televiziune

Radio and Television

39047.611.1218 DO43

-

-

-

-

-

-

2

0

2

0

E6

4

44

Microcontrollere

Microcontrollers Fundamentals

39047.612.1218 SO44

-

-

-

-

-

-

2

0

2

1

E6

4

45

Reţele de calculatoare

Computer Network

39045.613.1218 DO45

-

-

-

-

-

-

2

0

2

0

C6

4

46

Instrumentaţie virtuala

Virtual  Instrumentation

39047.515.1218 DO46

-

-

-

-

-

-

2

0

2

0

E6

4

47

Prelucrarea digitală a semnalelor

Digital Signal Processing

39047.615.1218 SO47

-

-

-

-

-

-

2

0

2

1

E6

4

48

Electronica de putere I

Power Electronics, I

39047.514.1218 DO48

-

-

-

-

-

-

2

0

2

1

C6

4

49

Economia firmei

Economics of the firm

39046.617.1218 DO49

-

-

-

-

-

-

2

0

0

0

C6

2

50

Practică

Plant practice

 39047.618.1218 CO50

90 ore

C6

4

 

13

0

12

3

4E

2C

30

14

0

12

3

4E

4C

30

TOTAL ORE PE SAPTAMĂNĂ

27

 

 

29

 

 

TOTAL:60p.c.

Discipline facultative

51

Creativitate şi Design

39047.517.1218 FF51

1

2

-

-

C5

3

 

 

 

 

 

 

52

Bazele Contabilităţii

39047.619.1218 FF52

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

C6

4

53

Surse alternative de energie

39047.518.1218 SF53

1

2

-

-

C5

3

-

-

-

-

-

-

TOTAL ORE PE SAPTAMĂNĂ

DISCIPLINE FACULTATIVE

6

2C

6

4

1C

4


ANUL IV  /  4st Year

Nr.

crt

Denumire disciplina

Subjects

Codul disciplinei

Subject Code

Semestrul 7/7st Semester

Semestrul 8/8nd Semester

C

S

L

P

Ver

Cr

C

S

L

P

Ver

Cr

54

Electronică de Putere  II

Power Electronics, II

39047.713.1218 SO54

2

0

2

0

E7

4

-

-

-

-

-

-

55

Opt

Sisteme încorporate

Embedded Systems

39047.714.1218 SA55

2

0

2

1

E7

4

-

-

-

-

-

-

Procesarea numeică a imaginilor

Digital Image Processing

39045.715.1218 SA55

56

Controlul digital al proceselor

Digital system control

39047.716.1218 DO56

2

0

1

1

E7

5

-

-

-

-

-

-

57

 

Automatizarea proceselor industriale

Automated Machine Tools

39044.717.1218 SO57

2

0

1

1

E7

5

-

-

-

-

-

-

58

Surse Regenerabile de Energie

New and Renewable Energy Sources

39047.718.1218 SO58

2

0

1

1

C7

4

-

-

-

-

-

-

 59

Opt

Algoritmi si tehnici de testare

Algotihm and technics

39047.719.1218 SA59

2

0

2

0

C7

4

-

-

-

-

-

-

Optoelectronica

Optoelectronics

39047.720.1218 CA59

 60

Opt

Reţele Neuronale

Neural Networks

39045.810.1218 SA60

2

0

2

0

E7

4

-

-

-

-

-

-

Inteligenţă artificială

Artificial Inteligence

39045.811.1218 SA60

61

Comunicaţii wireless

Wireless communication

39047.812.1218 SO61

-

-

-

-

-

-

2

0

1

0

E8

6

 62

Management şi Marketing

Management and marketing

39046.721.1218 SO62

-

-

-

-

-

-

2

0

0

0

C8

4

 63

Comunicare şi relaţii publice

Communication and Public Relations

39046.802.0713 SO63

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

C8

4

 

 64

Opt

Ingineria calităţii şi fiabilitate

Quality and relaiability

39047.814.1218 SA64

-

-

-

-

-

-

2

0

2

0

C8

6

Sisteme de asigurare a calităţii

Quality Insurence Systems

39047.814.1218 SA64

 

 65

Opt

Tehnologie hibrida

Hybride technologies

39047.815.1218 SA65

-

-

-

-

-

-

2

0

2

0

C8

6

Electronică medicală

Electronics in medicine

39047.816.1218 CA65

 

 66

Opt

Managementul proiectelor

Project Management

39046.817.1218 CA66

-

-

-

-

-

-

2

1

0

0

C8

4

Proprietate intelectuală

Intellectual Property Protection

39046.818.1218 CA66

 

14

-

10

4

4E

3C

30

11

2

6

0

2E

3C

30

TOTAL  ORE PE  SAPTAMĂNĂ

28

 

19

 

TOTAL:60 p.c

 67

Practică pentru pregătire proiect diplomă

Practic activities for diploma project

 

60 ore

C

5

 68

Examen licenţă/Lycence exam

 

 

 

10

Discipline facultative                                                                                                                                              

69

Investiţii în campanii

39046.722.1218 CF69

1

2

-

-

C7

3

-

-

-

-

-

-

70

Mentenanţa echipamentelor electrice

39047.723.1218 SF70

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

C8

3

TOTAL ORE PE SAPTAMĂNĂ DISCIPLINE FACULTATIVE

3

1C

3

4

1C

3