Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 NOUTATI

Electronica Aplicata

ANUL I/1st YEAR  
Nr.
Crt.
Disciplina
Subject
Cod
Code
Semestrul 1/1st Semester Semestrul 2/2nd Semester NOSI/
sem
No. C S L P Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
C S L P Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
1 Analiză Matematică / Calculus 39049.101.1218 FO01 3 2 0 0 E1 5 - - - - - - 55
2 Algebră Liniară, Geometrie Analitică şi Diferenţială  / Linear Algebra 39049.102.1218 FO02 3 2 0 0 E1 5 - - - - - - 55
3 Fizică / Physics 39049.103.1218 FO03 3 1 1 0 E1 6 - - - - - - 80
4 Informatică Aplicată / Applied Informatics 39047.104.1218 FO04 1 0 2 0 C1 5 - - - - - - 83
5 Introducere în Ingineria Electrică / Introduction to Electrical Engineering 39047.105.1218 SO05 2 1 1 0 E1 5 - - - - - - 69
6 Electrochimie  / Electrochemistry 39049.106.1218 FO06 1 0 1 0 C1 2 - - - - - - 22
7 Opţional 1
Optional 1
Limba Engleză 1
English Language 1
39049.107.1218 CA07 0 2 0 0 C1 2 - - - - - - 22
Limba Germană 1
German Language 1
39049.108.1218 CA07
8 Matematici Speciale /
Advanced Concepts in Mathematics
39049.201.1218 FO08 - - - - - - 2 2 0 0 E2 5 69
9 Programarea Calculatoarelor si Limbaje de programare  / Computer Programming and Programming Language 39045.202.1218 FO09 - - - - - - 3 0 2 0 E2 6 80
10 Grafică Asistată de Calculator şi Noţiuni de Desen Tehnic /
Graphic Design and Technical Drawing
39047.203.1218 FO10 - - - - - - 2 0 2 0 C2 5 69
11 Bazele Electrotehnicii I /
Basic Concepts in Electrotechnics-part I
39047.204.1218 DO11 - - - - - - 3 1 1 0 E2 5 55
12 Dispozitive şi Circuite Electronice  I
Electronic Circuit and Devices – part I
39047.205.1218 DO12 - - - - - - 2 0 2 0 E2 5 69
13 Tehnici de Comunicare
Communications Techniques
39045.206.1218 CO13 - - - - - - 2 0 0 0 C2 2 22
14 Opţional 2
Optional 2
Limba Engleză 2
English Language 2
39049.207.1218 CA14 - - - - - - 0 2 0 0 C2 2 22
Limba Germană 2
German Language 2
39049.208.1218 CA14 - - - - - -
15 Educaţie Fizică şi Sport
Sport
39049.109.1218  CO15 0 1 0 0 A/R1 1 - - - - - - 11
16 Educaţie Fizică şi Sport
Sport
39049. 209 .1218 CO16 - - - - - - 0 1 0 0 A/R2 1 11
  13 9 5 0 4E+3C+1A/R 30+1* 14 6 7 0 4E+3C+1A/R 30+1*  
TOTAL ORE PE SAPTAMANA/TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK 27     27      
TOTAL: 60+2*  
Discipline facultative/Facultative subjects  
17 Matematică Generală
General Mathematics
39049.110 .1218 FF17 2 2 0 0 C1 3 - - - - - - 19
18 Fizică Generală
General Physics
39049.111. 1218 FF18 2 2 0 0 C1 3 - - - - - - 19
  4 4 0 0 2C 6 0 0 0 0 - 0  
TOTAL ORE PE SAPTAMANA DISCIPLINE FACULTATIVE
TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK (FACULTATIVE SUBJECTS)
8     0      

 

ANUL II/2nd YEAR  
Nr.
Crt.
Disciplina
Subject
Cod
Code
Semestrul 1/1st Semester Semestrul 2/2nd Semester NOSI/
sem
No. C S L P Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
C S L P Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
19 Teoria Probabilităţilor şi Statistică Matematică / Statistical Techniques for Data Analysis 39047.301.1218 FO19 2 0 2 0 E3 5 - - - - - - 69
20 Dispozitive şi Circuite Electronice  II
Electronic Circuit and Devices – part II
39047.302.1218 DO20 2 0 2 0 E3 5 - - - - - - 69
21 Bazele electrotehnicii II
Basic Concepts in Electrotechnics-part II
39047.303.1218 DO21 2 1 1 0 E3 5 - - - - - - 69
22 Semnale si Sisteme /
Signals and Systems
39047.304.1218 DO22 2 1 1 0 C3 5 - - - - - - 69
23 Instrumentatie Electronică de Măsură / Electronic Measuring Instrumentation 39047.305. 1218 DO23 2 0 2 0 E3 4 - - - - - - 44
24 Programare Orientată Obiect
Object Oriented Programming
39045.306.1218 DO24 2 0 2 0 C3 4 - - - - - - 44
25 Opţional 3
Optional 3
Limba Engleză 3
English Language 3
39049.307.1218 CA25 0 2 0 0 C3 2 - - - - - - 22
Limba Germană 3
German Language 3
39049.308.1218 CA25
26 Metode Numerice Aplicate în Electrotehnică / Digital Methods Applied in Electrotechnics 39047.401.1218 FO26 - - - - - - 2 0 2 0 C4 4 44
27 Circuite Integrate Analogice /
Analog Integrated Circuits
39047.402.1218 DO27 - - - - - - 2 0 2 0 E4 4 44
28 Circuite Integrate Digitale /
Analog Integrated Circuits
39047.403.1218 DO28 - - - - - - 2 0 2 1 E4 5 55
29 Tehnici CAD în Realizarea Modulelor Electronice /  CAD in Electronics 39047.404.1218 DO29 - - - - - - 2 0 2 0 C4 4 44
30 Teoria Transmisiunii Informaţiei / Information Transmission and Coding 39047.405.1218 DO30 - - - - - - 2 0 2 0 E4 4 44
31 Bazele Sistemelor de Achiziţii de Date
Data Acquisition Systems
39047.406.1218 DO31 - - - - - - 2 0 1 0 E4 3 33
32 Opţional 4
Optional 4
Limba Engleză 4
English Language 4
39049.407.1218 CA32 - - - - - - 0 2 0 0 C4 2 22
Limba Germană 4
German Language 4
39049.408.1218 CA32
33 Educaţie Fizică şi Sport
Sport
39049.309.1218 CO33 0 1 0 0 A/R3 1 - - - - - - 11
34 Educaţie Fizică şi Sport
Sport
39049.409.1218 CO34 - - - - - - 0 1 0 0 A/R4 1 11
35 Practică
Internship
  39047.410.1218.DO35 90 ore/90 hours C4 4  
  12 5 10 0 4E+3C+1A/R 30+1* 12 3 11 1 4E+3C+1A/R 30+1*  
TOTAL ORE PE SAPTAMANA/TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK 27     27      
TOTAL: 60+2*  
Discipline facultative/Facultative subjects  
35-1 Practică
Internship
  39047.411.1218.DO35 270 ore/270 hours C4 12  
36 Istoria Tehnicii / The History of Technics 39045.310.1218 CF35 2 0 0 0 C3 2 - - - - - - 22
37 Informare şi Documentare Tehnică / Technical Documentation 39045.411. 1218 CF36 - - - - - - 1 0 2 0 C4 3 33
  2 0 0 0 1C 2 1 0 2 0 2C 15  
TOTAL ORE PE SAPTAMANA DISCIPLINE FACULTATIVE
TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK (FACULTATIVE SUBJECTS)
0     3      

 

ANUL III/3rd YEAR  
Nr.
Crt.
Disciplina
Subject
Cod
Code
Semestrul 1/1st Semester Semestrul 2/2nd Semester NOSI/
sem
No. C S L P Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
C S L P Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
38 Televiziune
Television
39047.501.1218 DO38 2 0 2 0 E5 5 - - - - - - 69
39 Automatizări în Electronică şi Telecomunicaţii / Automation in Electronics and Telecommunications 39045.502.1218 DO39 2 0 2 0 E5 5 - - - - - - 69
40 Arhitectura Microprocesoarelor
Microprocessor’s Arhitecture
39045.503.1218 DO40 2 0 2 1 E5 5 - - - - - - 55
41 Limbaje de Descriere Hardware / Hardware Description Languages 39045.504.1218 SO41 2 0 2 1 E5 5 - - - - - - 55
42 Compatibilitate Electromagnetica
Electromagnetic Compatibility
39047.505.1218 DO42 2 0 2 0 C5 5 - - - - - - 69
43 Protocoale de Comunicaţii
Protocols in Data Comunication
39047.506.1218 DO43 2 0 2 1 C5 5 - - - - - - 55
44 Servomotoare
Servomotors
39047.601.1218 SO44 - - - - - - 2 0 2 0 E6 4 44
45 Microcontrollere
Microcontrollers
39047.602.1218 DO45 - - - - - - 2 0 2 1 E6 5 55
46 Reţele de Calculatoare
Computer Networks
39045.603.1218 DO46 - - - - - - 2 0 2 0 C6 4 44
47 Instrumentaţie Virtuala
Virtual Instrumentation
39047.604.1218 SO47 - - - - - - 2 0 2 1 E6 4 30
48 Prelucrarea Digitală a Semnalelor
Digital Signal Processing
39047.605.1218 DO48 - - - - - - 2 0 2 1 E6 5 55
49 Electronica de Putere I
Power Electronics, I
39047.606.1218 DO49 - - - - - - 2 0 2 0 C6 4 44
50 Practică
Internship
 39047.608.1218 DO50 90 ore/90 hours C6 4  
  12 0 12 3 4E+2C 30 12 0 12 3 4E+3C 30  
TOTAL ORE PE SAPTAMANA/TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK 27     27    
TOTAL: 60  
Discipline facultative/Facultative subjects  
50-1 Practică
Internship
   39047.609.1218 DO50 270 ore/270 hours C6 12  
51 Creativitate şi Design / Creativity and Design 39047.507.1218 CF51 1 2 0 0 C5 3             33
52 Surse Alternative de Energie / Alternative Sources of Energy 39047.508.1218 SF52 1 2 0 0 C5 3 - - - - - - 33
53 Economia firmei
Economics of Company
39046.607.1218 CO53 - - - - - - 2 0 0 0 C6 2 22
54 Bazele Contabilităţii / Fundamentals of Accounting 39047.609.1218 CF54 - - - - - - 0 0 4 0 C6 4 44
  2 4 0 0 2C 6 2 0 4 0 3C 18  
TOTAL ORE PE SAPTAMANA DISCIPLINE FACULTATIVE
TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK (FACULTATIVE SUBJECTS)
6     6      

 

ANUL IV/4th YEAR  
Nr.
Crt.
Disciplina
Subject
Cod
Code
Semestrul 1/1st Semester           Semestrul 2/2nd Semester           NOSI/
sem
No. C S L P Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
C S L P Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
55 Electronică de Putere  II
Power Electronics, II
39047.701.1218 SO55 2 0 2 0 E7 4 - - - - - - 44
56 Opţional 5
Optional 5
Sisteme încorporate
Embedded Systems
39047.702.1218 SA56 2 0 2 1 E7 4 - - - - - - 30
Procesarea numerică a imaginilor
Digital Image Processing
39045.703.1218 SA56
57 Controlul digital al proceselor
Digital system control 
39047.704.1218 DO57 2 0 1 1 E7 5 - - - - - - 69
58 Automatizarea proceselor industriale
Automated Machine Tools
39044.705.1218 SO58 2 0 1 1 E7 5 - - - - - - 69
59 Surse Regenerabile de Energie
New and Renewable Energy Sources
39047.706.1218 SO59 2 0 1 1 C7 4 - - - - - - 44
60 Opţional 6
Optional 6
Algoritmi si tehnici de testare
Algorithms and testing technics
 
39047.707.1218 SA60 2 0 2 0 C7 4 - - - - - - 44
Optoelectronica
Optoelectronics
39047.708.1218 SA60
61 Opţional 7
Optional 7
Reţele Neuronale
Neural Networks
39045.709.1218 SA61 2 0 2 0 E7 4 - - - - - - 44
Inteligenţă artificială
Artificial Inteligence
39045.710.1218 SA61
62 Comunicaţii wireless
Wireless communication
39047.801.1218 SO62 - - - - - - 2 0 1 0 E8 4 64
63 Management şi Marketing
Management and marketing
39046.802.1218 SO63 - - - - - - 2 0 0 0 C8 2 26
64 Comunicare şi relaţii publice
Communication and Public Relations
39046.803.0713 SO64 - - - - - - 1 1 - - C8 3 51
65 Opţional 8
Optional 8
Ingineria calităţii şi fiabilitate
Quality and relaiability
39047.804.1218 SA65 - - - - - - 2 0 2 0 C8 4 52
Sisteme de asigurare a calităţii
Quality Insurence Systems 
39047.805.1218 SA65
66 Opţional 9
Optional 9
Tehnologie hibrida
Hybride technologies
39047.806.1218 SA66 - - - - - - 2 0 2 0 C8 4 52
Electronică medicală
Electronics in medicine
39047.807.1218 SA66
67 Opţional 10
Optional 10
Managementul proiectelor
Project Management
39046.808.1218 CA67 - - - - - - 2 1 0 0 C8 3 39
Proprietate intelectuală
Intellectual Property Protection
39046.809.1218 CA67
68 Practică Elaborare Proiect Diplomă
Practical Work on Graduation Project
39047.810.1218.FO68 60 ore/60 hours C8 10  
  14 0 11 4 5E+2C 30 11 2 5 0 3E+4C 30  
TOTAL ORE PE SAPTAMANA/TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK 29     18      
TOTAL: 60  
69 Examen de Licenţă
Graduation Exam
                        10  
Discipline facultative/Facultative subjects  
70 Investiţii în companii / Investments in companies 39046.711.1218 CF70 1 2 0 0 C7 3 - - - - - - 33
71 Mentenanţa echipamentelor electrice / Maintenance of electrical equipment 39047.811.1218 SF71 - - - - - - 0 0 4 0 C8 3 27
  1 2 0 0 1C 3 0 0 4 0 1C 3  
TOTAL ORE PE SAPTAMANA DISCIPLINE FACULTATIVE
TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK (FACULTATIVE SUBJECTS)
3     4