Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 NOUTATI

Ingineria sistemelor multimedia

ANUL I/1st YEAR

Nr.
Crt.
Disciplina
Subject
Cod
Code
Semestrul 1/1st Semester Semestrul 2/2nd Semester
No. C S L P Ver.
Eval.
Cred
Cred
C S L P Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
1 Limbaje de programare
Programming Languages
390451011117FO01 3 - 2 - E1 5 - - - - - -
2 Analiză Matematică
Mathematical Analysis
390491021117FO02 2 2 - - E1 5 - - - - - -
3 Informatică aplicată
Applied Informatics
390451031117FO03 2 - 2 - C1 4 - - - - - -
4 Algebră Liniară, Geometrie Analitică şi Diferenţială/Linear Algebra, Analytical and Differential Geometry 390491041117FO04 2 2 - - E1 4 - - - - - -
5 Fizică
Physics
390491051117FO05 2 - 1 - E1 5 - - - - - -
6 Bazele Programării Calculatoarelor
Basics of Computers Programming
390451061117DO06 2 2 - - C1 5 - - - - - -
7 Opţional 1
Optional 1
Limba Engleză 1
English Language 1
390491071117CA07 - 2 - - C1 2 - - - - - -
Limba Germană 1
German Language 1
390491081117CA07 - - - - - -
8 Structuri de Date
Data Structures
390452011117SO08 - - - - - - 3 - 2 - E2 5
9 Matematici Speciale
Special Mathematics
390492021117FO09 - - - - - - 2 2 - - E2 5
10 Electrotehnică
Electrotechnics
390472031117DO10 - - - - - - 3 1 1 - E2 5
11 Metode Numerice
Numerical Methods
390492041117FO11 - - - - - - 2 - 2 - C2 5
12 Analiza și sinteza dispozitivelor numerice 390452051117DO12 - - - - - - 2 - 2 - E2 5
13 Tehnici de Comunicare Profesională
Professional Communication
390452061117CO13 - - - - - - 1 1 - - C2 3
14 Opţional 2
Optional 2
Limba Engleză 2
English Language 2
390492071117CA14 - - - - - - - 2 - - C2 2
Limba Germană 2
German Language 2
390492081117CA14 - - - - - -
15 Educaţie Fizică şi Sport
Sport
390491091117CO15 - 1 - - A/R1 1 - - - - - -
16 Educaţie Fizică şi Sport
Sport
390492091117CO16 - - - - - - - 1 - - A/R2 1
  13 9 5 0 4E+3C+1A/R 30+1 13 7 7 0 4E+3C+1A/R 30+1
TOTAL ORE PE SAPTAMANA/TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK 27

27

TOTAL: 60+2p.c.
Discipline facultative/Facultative subjects
17 Matematică generală
General Mathematics
390491101117FF17 2 2 - - V1 3 - - - - - -
18 Fizică generală
General Physics
390491111117FF18 2 1 1 - V1 3 - - - - - -
  4 3 1 0 2V 6 0 0 0 0 - 0
TOTAL ORE PE SAPTAMANA DISCIPLINE FACULTATIVE
TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK (FACULTATIVE SUBJECTS)
8

0
ANUL II/2nd YEAR

Nr.
Crt.
Disciplina
Subject
Cod
Code
Semestrul 1/1st Semester Semestrul 2/2nd Semester
No. C S L P Ver.
Eval.
Cred
Cred
C S L P Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
19 Proiectarea Algoritmilor
Algorithms Design
390453011117DO19 2 - 2 - E3 5 - - - - - -
20 Programare Orientată Obiect
Object Oriented Programming
390453021117SO20 2 - 2 1 C3 5 - - - - - -
21 Circuite electronice liniare
Linear Electronic Circuits
390473031117DO21 2 - 2 - E3 4 - - - - - -
22 Programare în limbaj de asamblare/Programming in Assembly Language 390453041117SO22 2 - 2 - E3 5 - - - - - -
23 Teoria Sistemelor
Systems Theory
390453051117DO23 2 - 2 - E3 5 - - - - - -
24 Teoria Probabilităţilor şi Statistică Matematică/Theory of Probability and Mathematical Statistics 390453061117FO24 2 - 2 - C3 4 - - - - - -
25 Opţional 3
Optional 3
Limba Engleză 3
English Language 3
390493071117CA25 - 1 - - C3 2 - - - - - -
Limba Germană 3
German Language 3
390493081117CA25 - - - - - -
26 Ingineria Sistemelor de Programare
Software Engineering
390454011117DO26 - - - - - - 2 - 2 - E4 4
27 Interfeţe şi Protocoale de Comunicaţii Computer Interfaces and Communication Protocols 390454021117SO27 - - - - - - 2 - 2 - C4 4
28 Grafică Asistată de Calculator
Computer Assisted Graphics
390454031117FO28 - - - - - - 2 - 2 - E4 4
29 Tehnologii WEB
Web Tehnologies
390454041117DO29 - - - - - - 2 - 2 1 E4 4
30 Electronică Digitală
Digital Electronics
390454051117DO30 - - - - - - 2 - 2 - E4 4
31 Măsurări și traductoare
Measurements and Transmitters
390454061117DO31 - - - - - - 2 - 2 - C4 4
32 Opţional 4
Optional 4
Limba Engleză 4
English Language 4
390494071117CA32 - - - - - - - 1 - - C4 2
Limba Germană 4
German Language 4
390494081117CA32 - - - - - -
33 Educaţie Fizică şi Sport
Sport
390493091117CO33 - 1 - - A/R3 1 - - - - - -
34 Educaţie Fizică şi Sport
Sport
390494091117CO34 - - - - - - - 1 - - A/R4 1
35 Practică
Internship
390454101117DO35 90 ore/90 hours C4 4
  12 2 12 1 4E+3C+1A/R 30+1 12 2 12 1 4E+3C+1A/R 30+1
TOTAL ORE PE SAPTAMANA/TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK 27

27

TOTAL: 60+2p.c.
Discipline facultative/Facultative subjects
35-1 Practică
Internship
390454111117DO35 270 ore/270 hours C4 12
36 Istoria Ştiinţei Calculatoarelor
History of Computer Science
390454111117CF36 - - - - - - 2 - - - C4 2
  0 0 0 0 - 0 2 0 0 0 1V 2
TOTAL ORE PE SAPTAMANA DISCIPLINE FACULTATIVE
TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK (FACULTATIVE SUBJECTS)
0

2

ANUL III/3rd YEAR

Nr.
Crt.
Disciplina
Subject
Cod
Code
Semestrul 1/1st Semester Semestrul 2/2nd Semester
No. C S L P Ver.
Eval.
Cred
Cred
C S L P Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
37 Arhitectura Calculatoarelor
Computer Architecture
390455011117DO37 3 - 2 - E5 5 - - - - - -
38 Retele de Calculatoare
Computer Networks
390455021117DO38 2 - 2 - E5 5 - - - - - -
39 Opţional 5
Optional 5
Realitate Virtuala
Virtual Reality
390455031117SA39 3 - 2 - E5 5 - - - - - -
Prelucrari Grafice Avansate
Advanced Graphical Methods
390455041117SA39 - - - - - -
40 Baze de Date
Databases
390455051117DO40 2 - 2 - C5 5 - - - - - -
41 Inginerie Sistemelor de Programare II
Software Engineering II
390455061117DO41 2 - 2 1 E5 5 - - - - - -
42 Procesarea Imaginilor
Image Processing
390455071117SO42 2 - 2 - C5 5 - - - - - -
43 Programarea Aplicaţiilor Multimedia
Multimedia Applications Programming
390456011117SO43 - - - - - - 2 - 2 - E6 4
44 Sisteme cu Microprocesoare
Microprocessor Based System
390456021117DO44 - - - - - - 3 - 2 - E6 5
45 Sisteme de Operare
Operating Systems
390456031117SO45 - - - - - - 2 - 2 - E6 4
46 Inteligență Artificială și Psihologie Cognitivă 390456041117SO46 - - - - - - 2 - 2 - E6 4
47 Editare şi Producţie Audio-Video
Audio-Video Editing and Production
390456051117SO47 - - - - - - 2 - 2 - E6 4
48 Logica computațională
Computational Logic
390456061117DO48 - - - - - - 2 - 2 - C6 3
49 Opţional 6
Optional 6
Management
Management
390466071117CA49 - - - - - - 1 1 - - C6 2
Economia Firmei
Company Economics
390466081117CA49 - - - - - -
50 Practica
Internship
390456091117DO50 90 ore/90 hours C6 4
  14 0 12 1 4E+2C 30 14 1 12 0 5E+3C 30
TOTAL ORE PE SAPTAMANA/TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK 27

27

TOTAL: 60 p.c.
Discipline facultative/Facultative subjects
50-1 Practica
Internship
390456101117DO50 270 ore/270 hours C6 12
51 Microelectronică
Microelectronics
390455081117SF51 1 - 2 - C5 2 - - - - - -
52 Informare şi Documentare Ştiinţifică
Scientific Information and Documentation
390456101117CF52 - - - - - - 2 - - - C6 2
  1 0 2 0 1C 2 2 0 0 0 2C 2
TOTAL ORE PE SAPTAMANA DISCIPLINE FACULTATIVE
TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK (FACULTATIVE SUBJECTS)
3

2
ANUL IV/4th YEAR

Nr.
Crt.
Disciplina
Subject
Cod
Code
Semestrul 1/1st Semester Semestrul 2/2nd Semester
No. C S L P Ver.
Eval.
Cred
Cred
C S L P Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
53 Codare Audio-Video
Audio-Video Coding
390457011117SO53 2 - 2 - E7 4 - - - - - -
54 Tehnologii WEB Avansate
Advanced WEB design
390457021117SO54 2 - 2 - E7 5 - - - - - -
55 Sisteme Multimedia în Timp Real
Real Time Multimedia Systems
390457031117SO55 2 - 2 - E7 5 - - - - - -
56 Securitatea în Sisteme Informatice 390457041117SO56 2 - 2 - E7 4 - - - - - -
56 Inteligenta Artificială şi Psihologie Cognitiva
Artificial Intelligence and Cognitive Psychology
390457051117SO56 2 - 2 - E7 4 - - - - - -
57 Procesarea Numerică a Semnalelor
Digital Signal Processing
390457061117SO57 2 - 2 - C7 4 - - - - - -
58 Opţional 9
Optional 9
Interacţiunea om-calculator
Human-Computer Interaction
390457071117SA58 2 - 2 - C7 4 - - - - - -
Interfeţe Inteligente
Intelligent Interfaces
390457081117SA58 - - - - - -
59 Programarea Jocurilor
Games Programming
390458011117SO59 - - - - - - 2 - 2 - E8 6
60 Opţional 10
Optional 10
Data Mining
Data Mining
390458021117SA60 - - - - - - 2 - 2 - E8 6
Orientare pe Agent
Agent Oriented Programming
390458031117SA60 - - - - - -
61 Aplicaţii Multimedia pentru Dispozitive Mobile
Multimedia Applications for Mobile Devices
390458041117SO61 - - - - - - 2 - 2 - E8 6
62 Opţional 11
Optional 11
Dezvoltarea Sistemelor Informatice/Information Systems Development 390458051117SA62 - - - - - - 2 - 2 - E8 6
Modelarea Aplicaţiilor Software/Software Application Modeling 390458061117SA62 - - - - - -
63 Securitatea în Sistemele Informatice
Information Systems Security
390458071117SO63 - - - - - - 2 - 2 - C8 6
  14 0 14 0 5E+2C 30 10 0 10 0 4E+1C 30
TOTAL ORE PE SAPTAMANA/TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK 28

20

TOTAL: 60 p.c.
64 Practică Elaborare Proiect Diplomă
Practical Work on Graduation Project
390458081117SO64 60 ore/60 hours C8 5
65 Examen de Licenţă
Graduation Exam
390458091117SO65

E8 10
Discipline facultative/Facultative subjects
66 Creativitate şi design
Creativity and Design
390457091117CF66 2 1 - - C6 2 - - - - - -
67 Bazele contabilităţii
Accounting Basics
390497101117CF67 2 1 - - C6 2 - - - - - -
  4 2 0 0 2C 4 0 0 0 0 - 0
TOTAL ORE PE SAPTAMANA DISCIPLINE FACULTATIVE
TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK (FACULTATIVE SUBJECTS)
6

0

Legenda/Legend                  
P - prelegeri/lecture, A - aplicatii/application                  
C - curs/course, L - laborator/lab, Pr - proiect/project