Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 
NOUTATI

Tehnologia informatiei

ANUL I/1st YEAR

Nr.
Crt.
Disciplina
Subject
Cod
Code
Semestrul 1/1st Semester Semestrul 2/2nd Semester
No. C S L P Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
C S L P Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
1 Programarea Calculatoarelor
Computer Programming
390451010612FO01 3 - 2 - E1 5 - - - - - -
2 Analiză Matematică
Mathematical Analysis
390491020612FO02 3 2 - - E1 5 - - - - - -
3 Utilizarea Sistemelor de Operare
Operating Systems Utilization
390451030612FO03 2 - 2 - C1 4 - - - - - -
4 Algebră şi Matematică Discretă
Algebra and Discrete Mathematics
390491040612FO04 2 2 - - E1 4 - - - - - -
5 Fizică
Physics
  390491050612FO05 2 1 1 - E1 5 - - - - - -
6 Bazele Logice ale Calculatoarelor
Logical Basis of Computers
390451060612FO06 2 2 - - C1 5 - - - - - -
7 Opţional 1
Optional 1
Limba Engleză 1
English Language 1
390491070612CA07 - 2 - - C1 2 - - - - - -
Limba Germană 1
German Language 1
390491080612CA07 - - - - - -
8 Structuri de Date
Data Structures
390452080612DO08 - - - - - - 3 - 2 - E2 5
9 Matematici Speciale
Special Mathematics
390492010612FO09 - - - - - - 3 2 - - E2 5
10 Electrotehnică
Electrotechnics
390472020612FO10 - - - - - - 3 1 1 - E2 5
11 Metode Numerice
Numerical Method
s
390492030612FO11 - - - - - - 2 - 2 - C2 5
12 Proiectarea Structurilor Logice
Logic Design
390452040612DO12 - - - - - - 3 - 2 - E2 5
13 Tehnici de Comunicare Profesională
Professional Communication Techniques
390452050612CO13 - - - - - - 1 1 - - C2 3
14 Opţional 2
Optional 2
Limba Engleză 2
English Language 2
390492060612CA14 - - - - - - - 2 - - C2 2
Limba Germană 2
German Language 2
390492070612CA14 - - - - - -
  14 9 5 0 4E+3C 30 15 6 7 0 4E+3C 30
TOTAL ORE PE SAPTAMANA/TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK 28

28

TOTAL: 60 p.c.
15 Educaţie Fizică şi Sport
Sport
390491080612CO15 - 2 - - V1 2 - - - - - -
16 Educaţie Fizică şi Sport
Sport
390492090612CO16 - - - - - - - 2 - - V2 2
Discipline facultative/Facultative subjects
17 Matematică generală
General Mathematics
390491100612FF17 2 2 - - V1 2 - - - - - -
18 Fizică generală
General Physics
390491110612FF18 2 1 1 - V1 2 - - - - - -
  4 3 1 0 2V 4 0 0 0 0 - 0
TOTAL ORE PE SAPTAMANA DISCIPLINE FACULTATIVE
TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK (FACULTATIVE SUBJECTS)
8

0
ANUL II/2nd YEAR

Nr.
Crt.
Disciplina
Subject
Cod
Code
Semestrul 1/1st Semester Semestrul 2/2nd Semester
No. C S L P Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
C S L P Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
19 Analiza şi Proiectarea Algoritmilor
Algorithms Analysis and Design
390453010612FO19 3 - 2 - E3 5 - - - - - -
20 Programare Orientată Obiect
Object Oriented Programming
390453020612DO20 2 - 2 1 C3 5 - - - - - -
21 Electronică Analogică
Analog Electronics
390473030612DO21 2 - 2 - E3 4 - - - - - -
22 Introducere în Organizarea Calculatoarelor şi Limbaj de Asamblare/Introduction in Computer Organization and Assembly Language 390453040612DO22 2 - 2 - E3 5 - - - - - -
23 Teoria Sistemelor
Systems Theory
390453050612DO23 3 - 2 - E3 5 - - - - - -
24 Tehnici Statistice de Analiză a Datelor
Statistical Techniques for Data Analysis
390453060612FO24 2 - 1 - C3 4 - - - - - -
25 Opţional 3
Optional 3
Limba Engleză 3
English Language 3
390493070612CA25 - 2 - - C3 2 - - - - - -
Limba Germană 3
German Language 3
390493080612CA25 - - - - - -
26 Tehnici de Programare
Programming Techniques
390454010612DO26 - - - - - - 2 - 2 - E4 4
27 Interfeţe şi Protocoale de Comunicaţii
Computer Peripherals and Protocols
390454020612DO27 - - - - - - 2 - 2 - C4 4
28 Programarea Aplicaţiilor Grafice
Graphical Applications Programming
390454030612SO28 - - - - - - 2 - 2 - E4 4
29 Dezvoltarea Aplicaţiilor WEB
Web Design
390454040612SO29 - - - - - - 2 - 2 1 E4 4
30 Electronică Digitală
Digital Electronics
390454050612DO30 - - - - - - 3 - 2 - E4 4
31 Măsurări şi Achiziţii de Date
Measurements and Data Acquisition
390474060612DO31 - - - - - - 2 - 2 - C4 4
32 Opţional 4
Optional 4
Limba Engleză 4
English Language 4
390494070612CA32 - - - - - - - 2 - - C4 2
Limba Germană 4
German Language 4
390494080612CA32 - - - - - -
33 Practică
Internship
  390454090612DO33 90 ore/90 hours C4 4
  14 2 11 1 4E+3C 30 13 2 12 1 4E+4C 30
TOTAL ORE PE SAPTAMANA/TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK 28

28

TOTAL: 60 p.c.
34 Educaţie Fizică şi Sport
Sport
390493090612CO34 - 2 - - V3 2 - - - - - -
Discipline facultative/Facultative subjects
35 Istoria Ştiinţei Calculatoarelor
History of Computer Science
390454100612CF35 - - - - - - 2 - - - C4 2
  0 0 0 0 - 0 2 0 0 0 1C 2
TOTAL ORE PE SAPTAMANA DISCIPLINE FACULTATIVE
TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK (FACULTATIVE SUBJECTS)
0

2
ANUL III/3rd YEAR

Nr.
Crt.
Disciplina
Subject
Cod
Code
Semestrul 1/1st Semester Semestrul 2/2nd Semester
No. C S L P Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
C S L P Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
36 Calculatoare Numerice
Digital Computers
390455010612DO36 3 - 2 - E5 5 - - - - - -
37 Reţele de Calculatoare
Computer Networks
390455020612DO37 3 - 2 - E5 5 - - - - - -
38 Limbaje Formale şi Compilatoare
Formal Languages and Compilers
390455030612SO38 3 - 2 - E5 5 - - - - - -
39 Baze de Date
Databases
390455040612SO39 2 - 2 - C5 5 - - - - - -
40 Inginerie Software
Software Engineering
390455050612DO40 2 - 2 1 E5 5 - - - - - -
41 Limbaje de Descriere Hardware
Hardware Description Languages
390455060612SO41 2 - 2 - C5 5 - - - - - -
42 Arhitectura Calculatoarelor
Computer Architecture
390456010612DO42 - - - - - - 3 - 2 1 E6 5
43 Sisteme cu Microprocesoare
Microprocessor Based Systems
390456020612DO43 - - - - - - 3 - 2 - E6 5
44 Sisteme de Operare
Operating Systems
390456030612DO44 - - - - - - 3 - 2 - E6 4
45 Algoritmi Paraleli şi Distribuiţi
Parallel and Distributed Algorithms
390456040612SO45 - - - - - - 2 - 2 - E6 4
46 Proiectarea Bazelor de Date
Databases Design
390456050612SO46 - - - - - - 2 - 2 - E6 4
47 Opţional 5
Optional 5
Proiectare Asistată de Calculator (CAD)/CAD Methods 390456060612SA47 - - - - - - 1 - 1 - C6 2
Bioinformatică
Bioinformatics
390456070612SA47 - - - - - -
45 Opţional 6
Optional 6
Economia firmei
Company Economics
390466080612CA45 - - - - - - 1 1 - - C6 2
Marketing industrial
Industrial Marketing
390466090612CA45 - - - - - -
46 Practică
Internship
  390456100612DO46 90 ore/90 hours C6 4
  15 0 12 1 4E+2C 30 15 1 11 1 4E+3C 30
TOTAL ORE PE SAPTAMANA/TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK 28

28

TOTAL: 60 p.c.
Discipline facultative/Facultative subjects
47 Microelectronică
Microelectronics
390455070612SF47 1 - 1 - C5 2 - - - - - -
48 Informare şi Documentare Ştiinţifică
Scientific Information and Documentation
390456110612CF48 - - - - - - 2 - - - C6 2
  1 0 1 0 1C 2 2 0 0 0 1C 2
TOTAL ORE PE SAPTAMANA DISCIPLINE FACULTATIVE
TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK (FACULTATIVE SUBJECTS)
2

2
ANUL IV/4th YEAR

Nr.
Crt.
Disciplina
Subject
Cod
Code
Semestrul 1/1st Semester Semestrul 2/2nd Semester
No. C S L P Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
C S L P Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
49 Compresia, Criptarea şi Securitatea Datelor
Data Compression, Encryption and Security
390457010612SO49 2 - 2 - E7 5 - - - - - -
50 Învăţarea Automată
Machine Learning
390457020612SO50 2 - 2 - E7 5 - - - - - -
51 Opţional 7
Optional 7
Simularea şi Optimizarea Arhitecturilor de Calcul
Simulation and Optimization of Computer Architectures
390457010611SO49 2 - 2 - E7 4 - - - - - -
Arhitecturi şi Prelucrări Paralele
Parallel Architectures and Processing
390457020611SO50
52 Opţional 8
Optional 8
Disc. 1 aleasă din pachetul A
Subj. 1 choosen from package A
  2 - 2 - C7 4 - - - - - -
53 Opţional 9
Optional 9
Disc. 2 aleasă din pachetul A
Subj. 2 choosen from package A
  2 - 2 - C7 4 - - - - - -
54 Opţional 10
Optional 10
Disc. 3 aleasă din pachetul A
Subj. 3 choosen from package A
  2 - 2 - C7 4 - - - - - -
55 Opţional 11
Optional 11
Disc. 4 aleasă din pachetul A
Subj. 4 choosen from package A
  2 - 2 - C7 4 - - - - - -
56 Sisteme Incorporate
Embedded Systems
390458010612SO56 - - - - - - 2 - 2 - E8 5
57 Procesarea Imaginilor şi "Computer Vision"
Image Processing and Computer Vision
390458020612SO57 - - - - - - 2 - 2 - E8 5
58 Opţional 12
Optional 12
Arhitecturi Avansate
Advanced Architectures
390458010611SO56 - - - - - - 2 - 2 - E8 5
Inteligenţă Artificială
Artificial Intelligence
390458020611SO57
59 Opţional 13
Optional 13
Disc. 1 aleasă din pachetul B
Subj. 1 choosen from package B
  - - - - - - 2 - 1 - C8 5
60 Opţional 14
Optional 14
Disc. 2 aleasă din pachetul B
Subj. 2 choosen from package B
  - - - - - - 2 - 1 - C8 5
61 Opţional 15
Optional 15
Disc. 3 aleasă din pachetul B
Subj. 3 choosen from package B
  - - - - - - 2 - 1 - C8 5
  14 0 14 0 3E+4C 30 12 0 9 0 3E+3C 30
TOTAL ORE PE SAPTAMANA/TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK 28

21

TOTAL: 60 p.c.
62 Practică Elaborare Proiect Diplomă
Practical Work on Graduation Project
390458030612SO62 60 ore/60 hours C8 5
63 Examen de Licenţă
Graduation Exam
390458090612SO63

E8 10
Discipline facultative
64 Creativitate şi design
Creativity and Design
390457090612CF64 2 1 - - C7 2 - - - - - -
65 Bazele contabilităţii
Accounting Basics
390497100612CF65 2 1 - - C7 2 - - - - - -
  4 2 0 0 2C 4 0 0 0 0 - 0
TOTAL ORE PE SAPTAMANA DISCIPLINE FACULTATIVE
TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK (FACULTATIVE SUBJECTS)
6

0
  Pachetul A/Optional package A
                       
A1 Sisteme de Timp Real
Real Time Systems
390457030612SAA1 2 - 2 - 4 C7 - - - - - -
A2 Proiectarea şi Administrarea Reţelelor
Computer Networks Design and Administration
390457040612SAA2 2 - 2 - 4 C7 - - - - - -
A3 Aplicaţii Integrate pentru Intreprinderi
Integrated Applications for Enterprises
390457050612SAA3 2 - 2 - 4 C7 - - - - - -
A4 Procesarea Numerică a Semnalelor
Digital Signal Processing
390457060612SAA4 2 - 2 - 4 C7 - - - - - -
A5 Managementul Proiectelor Software
Software Project Management
390457070612SAA5 2 - 2 - 4 C7 - - - - - -
A6 Tehnologii pentru Dezvoltare de Aplicaţii
Technologies for Application Development
390457080612SAA6 2 - 2 - 4 C7 - - - - - -

  Pachetul B/Optional package B


 
     
B1 Sisteme Tolerante la Defecte
Fault Tolerant Systems
390458040612SAB1 - - - - - - 2 - 1 - 5 C8
B2 Dezvoltarea Aplicaţiilor Multimedia
Multimedia Applications Development
390458050612SAB2 - - - - - - 2 - 1 - 5 C8
B3 Proiectarea Aplicaţiilor cu Microcontrolere
Microcontroller-Based Applications Design
390458060612SAB3 - - - - - - 2 - 1 - 5 C8
B4 Tehnica Testării
Testing Technique
390458070612SAB4 - - - - - - 2 - 1 - 5 C8
B5 Modelarea şi Simularea Proceselor Industriale
Modeling and Simulation of Industrial Processes
390458080612SAB5 - - - - - - 2 - 1 - 5 C8


Legenda/Legend                  
P - prelegeri/lecture, A - aplicatii/application                  
C - curs/course, L - laborator/lab, Pr - proiect/project