Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 
NOUTATI

Tehnologia Informatiei

ANUL I/1st YEAR

Nr.
Crt.
Disciplina
Subject
Cod
Code
Semestrul 1/1st Semester Semestrul 2/2nd Semester
No. C S L P Ver.
Eval.
PI Cred.
Cred.
C S L P Ver.
Eval.
PI Cred.
Cred.
1 Programarea Calculatoarelor
Computer Programming
390451010612FO01 3 - 2 - E1 2 5 - - - - -   -
2 Analiza Matematica
Mathematical
Analysis
390491020612FO02 3 2 - - E1 2 5 - - - - -   -
3 Utilizarea Sistemelor de Operare
Operating Systems Utilization
390451030612FO03 2 - 2 - C1 1.6 4 - - - - -   -
4 Algebra si Matematica Discreta
Algebra and Discrete Mathematics
390491040612FO04 2 2 - - E1 1.6 4 - - - - -   -
5 Fizica
Physics
  390491050612FO05 2 1 1 - E1 2 5 - - - - -   -
6 Bazele Logice ale Calculatoarelor
Logical Basis of Computers
390451060612FO06 2 2 - - C1 2 5 - - - - -   -
7 Optional 1
Optional 1
Limba Engleza 1
English Language 1
390491070612CA07 - 2 - - C1 0.8 2 - - - - -   -
Limba Germana 1
German Language 1
390491080612CA07 - - - - -   -
8 Structuri de Date
Data Structures
390452080612DO08 - - - - -   - 3 - 2 - E2 2 5
9 Matematici Speciale
Special Mathematics
390492010612FO09 - - - - -   - 3 2 - - E2 2 5
10 Electrotehnica
Electrotechnics
390472020612DO10 - - - - -   - 3 1 1 - E2 2 5
11 Metode Numerice
Numerical Methods
390492030612FO11 - - - - -   - 2 - 2 - C2 2 5
12 Proiectarea Structurilor Logice
Logic Design
390452040612DO12 - - - - -   - 3 - 2 - E2 2 5
13 Tehnici de Comunicare Profesionala
Professional Communication Techniques
390452050612CO13 - - - - -   - 1 1 - - C2 1.2 3
14 Optional 2
Optional 2
Limba Engleza 2
English Language 2
390492060612CA14 - - - - -   - - 2 - - C2 0.8 2
Limba Germana 2
German Language 2
390492070612CA14 - - - - -   -
  14 9 5 0 4E+3C
30 15 6 7 0 4E+3C
30
TOTAL ORE PE SAPTAMANA/TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK 28
12
28
12
TOTAL: 60 p.c.
15 Educatie Fizica si Sport
Sport
390491080612CO15 - 2 - - V1
2 - - - - -   -
16 Educatie Fizica si Sport
Sport
390492090612CO16 - - - - -   - - 2 - - V2
2
Discipline facultative/Facultative subjects
17 Matematica generala
General Mathematics
390491100612FF17 2 2 - - V1
2 - - - - -   -
18 Fizica generala
General Physics
390491110612FF18 2 1 1 - V1
2 - - - - -   -
  4 3 1 0 2V
4 0 0 0 0 -
0
TOTAL ORE PE SAPTAMANA DISCIPLINE FACULTATIVE
TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK (FACULTATIVE SUBJECTS)
8


0


 


ANUL II/2nd YEAR

Nr.
Crt.
Disciplina
Subject
Cod
Code
Semestrul 1/1st Semester Semestrul 2/2nd Semester
No. C S L P Ver.
Eval.
PI Cred.
Cred.
C S L P Ver.
Eval.
PI Cred.
Cred.
19 Analiza si Proiectarea Algoritmilor
Algorithms Analysis and Design
390453010612DO19 3 - 2 - E3 2 5 - - - - -
-
20 Programare Orientata Obiect
Object Oriented Programming
390453020612DO20 2 - 2 1 C3 2 5 - - - - -
-
21 Electronica Analogica
Analog Electronics
390473030612DO21 2 - 2 - E3 1.8 4 - - - - -
-
22 Introducere în Organizarea Calculatoarelor si Limbaj de Asamblare/Introduction in Computer Organization and Assembly Language 390453040612SO22 2 - 2 - E3 2 5 - - - - -
-
23 Teoria Sistemelor
Systems Theory
390453050612DO23 3 - 2 - E3 2 5 - - - - -
-
24 Tehnici Statistice de Analiza a Datelor
Statistical Techniques for Data Analysis
390453060612FO24 2 - 1 - C3 1.8 4 - - - - -
-
25 Optional 3
Optional 3
Limba Engleza 3
English Language 3
390493070612CA25 - 2 - - C3 0.4 2 - - - - -
-
Limba Germana 3
German Language 3
390493080612CA25 - - - - -
-
26 Tehnici de Programare
Programming Techniques
390454010612SO26 - - - - -   - 2 - 2 - E4 2 4
27 Interfete si Protocoale de Comunicatii
Computer Peripherals and Protocols
390454020612DO27 - - - - -   - 2 - 2 - C4 1.8 4
28 Programarea Aplicatiilor Grafice
Graphical Applications Programming
390454030612FO28 - - - - -   - 2 - 2 - E4 2 4
29 Dezvoltarea Aplicatiilor WEB
Web Design
390454040612SO29 - - - - -   - 2 - 2 1 E4 2 4
30 Electronica Digitala
Digital Electronics
390454050612DO30 - - - - -   - 3 - 2 - E4 2 4
31 Masurari si Achizitii de Date
Measurements and Data Acquisition
390474060612DO31 - - - - -   - 2 - 2 - C4 1.8 4
32 Optional 4
Optional 4
Limba Engleza 4
English Language 4
390494070612CA32 - - - - -   - - 2 - - C4 0.4 2
Limba Germana 4
German Language 4
390494080612CA32 - - - - -   -
33 Practica
Internship
  390454090612DO33 90 ore/90 hours C4
4
  14 2 11 1 4E+3C
30 13 2 12 1 4E+4C
30
TOTAL ORE PE SAPTAMANA/TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK 28
12
28
12
TOTAL: 60 p.c.
34 Educatie Fizica si Sport
Sport
390493090612CO34 - 2 - - V3
2 - - - - -   -
Discipline facultative/Facultative subjects
35 Istoria Stiintei Calculatoarelor
History of Computer Science
390454100612CF35 - - - - -   - 2 - - - C4
2
  0 0 0 0 -
0 2 0 0 0 1C
2
TOTAL ORE PE SAPTAMANA DISCIPLINE FACULTATIVE
TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK (FACULTATIVE SUBJECTS)
0


2


ANUL III/3rd YEAR

Nr.
Crt.
Disciplina
Subject
Cod
Code
Semestrul 1/1st Semester Semestrul 2/2nd Semester
No. C S L P Ver.
Eval.
PI Cred.
Cred.
C S L P Ver.
Eval.
PI Cred.
Cred.
36 Calculatoare Numerice
Digital Computers
390455010612DO36 3 - 2 - E5 2 5 - - - - -   -
37 Retele de Calculatoare
Computer Networks
390455020612DO37 3 - 2 - E5 2 5 - - - - -   -
38 Limbaje Formale si Compilatoare
Formal Languages and Compilers
390455030612DO38 3 - 2 - E5 2 5 - - - - -   -
39 Baze de Date
Databases
390455040612DO39 2 - 2 - C5 2 5 - - - - -   -
40 Inginerie Software
Software Engineering
390455050612DO40 2 - 2 1 E5 2 5 - - - - -   -
41 Limbaje de Descriere Hardware
Hardware Description Languages
390455060612SO41 2 - 2 - C5 2 5 - - - - -   -
42 Arhitectura Calculatoarelor
Computer Architecture
390456010612DO42 - - - - -   - 3 - 2 1 E6 2 5
43 Sisteme cu Microprocesoare
Microprocessor Based Systems
390456020612DO43 - - - - -   - 3 - 2 - E6 2 5
44 Sisteme de Operare
Operating Systems
390456030612DO44 - - - - -   - 3 - 2 - E6 2 4
45 Algoritmi Paraleli si Distribuiti
Parallel and Distributed Algorithms
390456040612DO45 - - - - -   - 2 - 2 - E6 2 4
46 Proiectarea Bazelor de Date
Databases Design
390456050612SO46 - - - - -   - 2 - 2 - E6 2 4
47 Optional 5
Optional 5
Proiectare Asistata de Calculator (CAD)/CAD Methods 390456060612SA47 - - - - -   - 1 - 1 - C6 1 2
Bioinformatica
Bioinformatics
390456070612SA47 - - - - -   -
48 Optional 6
Optional 6
Economia firmei
Company Economics
390466080612CA48 - - - - -   - 1 1 - - C6 1 2
Marketing industrial
Industrial Marketing
390466090612CA48 - - - - -   -
49 Practica
Internship
  390456100612DO49 90 ore/90 hours C6
4
  15 0 12 1 4E+2C
30 15 1 11 1 4E+3C
30
TOTAL ORE PE SAPTAMANA/TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK 28


28
12
TOTAL: 60 p.c.
Discipline facultative/Facultative subjects
50 Microelectronica
Microelectronics
390455070612SF50 1 - 1 - C5
2 - - - - -
-
51 Informare si Documentare Stiintifica
Scientific Information and Documentation
390456110612CF51 - - - - -
- 2 - - - C6
2
  1 0 1 0 1C
2 2 0 0 0 1C
2
TOTAL ORE PE SAPTAMANA DISCIPLINE FACULTATIVE
TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK (FACULTATIVE SUBJECTS)
2


2

ANUL IV/4th YEAR

Nr.
Crt.
Disciplina
Subject
Cod
Code
Semestrul 1/1st Semester Semestrul 2/2nd Semester
No. C S L P Ver.
Eval.
PI Cred.
Cred.
C S L P Ver.
Eval.
PI Cred.
Cred.
52 Tehnici de Codare a Informa?iei
Information Coding Techniques
390457010612SO52 2 - 2 - E7 2 5 - - - - -   -
53 Sisteme Inteligente
Intelligent Systems
390457020612SO53 2 - 2 - E7 2 5 - - - - -   -
54 Optional 7
Optional 7
Metode Automate de Optimizare a Arhitecturilor de Calcul
Automatic Optimization of Computer Architectures
390457030612SA54 2 - 2 - E7 1.6 4 - - - - -   -
Sisteme Multiprocesor
Multiprocessor Systems
390457040612SA54  
55 Optional 8
Optional 8
Disc. 1 aleasa din pachetul C
Subj. 1 choosen from package C
  2 - 2 - C7 1.6 4 - - - - -   -
56 Optional 9
Optional 9
Disc. 2 aleasa din pachetul C
Subj. 2 choosen from package C
  2 - 2 - C7 1.6 4 - - - - -   -
57 Optional 10
Optional 10
Disc. 3 aleasa din pachetul C
Subj. 3 choosen from package C
  2 - 2 - C7 1.6 4 - - - - -   -
58 Optional 11
Optional 11
Disc. 4 aleasa din pachetul C
Subj. 4 choosen from package C
  2 - 2 - C7 1.6 4 - - - - -   -
59 Tehnologii pentru Sisteme Dedicate
Technologies for Embedded Systems
390458010612SO59 - - - - -   - 2 - 2 - E8 2 4
60 Tehnici de Analiza a Imaginilor
Image Analysis Techniques
390458020612SO60 - - - - -   - 2 - 2 - E8 2 4
61 Optional 12
Optional 12
Sisteme cu Procesari Paralel-Speculative
Systems with Parallel and Speculative Processing
390458030612SA61 - - - - -   - 2 - 2 - E8 2 5
Comportamentul Adaptiv al Sistemelor 390458040612SA61  
Adaptive Behaviour of Systems  
62 Optional 13
Optional 13
Disc. 1 aleasa din pachetul D
Subj. 1 choosen from package D
  - - - - -   - 2 - 1 - C8 2 4
63 Optional 14
Optional 14
Disc. 2 aleasa din pachetul D
Subj. 2 choosen from package D
  - - - - -   - 2 - 1 - C8 2 4
64 Optional 15
Optional 15
Disc. 3 aleasa din pachetul D
Subj. 3 choosen from package D
  - - - - -   - 2 - 1 - C8 2 4
65 Practica Elaborare Proiect Diploma
Practical Work on Graduation Project
390458050612SO65 60 ore/60 hours C8
5
  14 0 14 0 3E+4C
30 12 0 9 0 3E+3C
30
TOTAL ORE PE SAPTAMANA/TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK 28
12
21
12
TOTAL: 60 p.c.
66 Examen de Licenta
Graduation Exam
390458100612SO66


E8
10
Discipline facultative
67 Creativitate si design
Creativity and Design
390457110612CF67 2 1 - - C7
2 - - - - -   -
68 Bazele contabilitatii
Accounting Basics
390497120612CF68 2 1 - - C7
2 - - - - -   -
  4 2 0 0 2C
4 0 0 0 0 -
0
TOTAL ORE PE SAPTAMANA DISCIPLINE FACULTATIVE
TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK (FACULTATIVE SUBJECTS)
6


0
  Pachetul C/Optional package C
                           
C1 Sisteme Bazate pe Evenimente
Event-Based Systems
390457050612SAC1 2 - 2 - 4
C7 - - - - -   -
C2 Intranet ?i internet
Intranet and Internet
390457060612SAC2 2 - 2 - 4
C7 - - - - -   -
C3 Sisteme Multi-Agent
Multi-Agent Systems
390457070612SAC3 2 - 2 - 4
C7 - - - - -   -
C4 Proiectarea Filtrelor Numerice
Digital Filters Design
390457080612SAC4 2 - 2 - 4
C7 - - - - -   -
C5 Arhitectura ?i Programarea Microcontrolerelor
Microcontrollers Architecture and Programming
390457090612SAC5 2 - 2 - 4
C7 - - - - -   -
C6 Tehnologii pentru Dezvoltare de Aplicatii
Technologies for Application Development
390457100612SAC6 2 - 2 - 4
C7 - - - - -   -


  Pachetul D/Optional package D 
       
D1 Analiza ?i Sinteza Fiabilita?ii Calculatoarelor
Computers Reliability Analysis and Synthesis
390458060612SAD1 - - - - -   - 2 - 1 - 5
C8
D2 Tehnologii Software pentru Multimedia
Software Technologies for Multimedia
390458070612SAD2 - - - - -   - 2 - 1 - 5
C8
D3 Modelarea Proceselor Economice
Business Process Modeling
390458080612SAD3 - - - - -   - 2 - 1 - 5
C8
D4 Diagnoza Sistemelor de Calcul
Diagnosis of Computing Systems
390458090612SAD4 - - - - -   - 2 - 1 - 5
C8
D5 Aplica?ii Integrate pentru Intreprinderi
Integrated Applications for Enterprises
390458100612SAD5 - - - - -   - 2 - 1 - 5
C8