Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 NOUTATI

INGINERIA CALCULATOARELOR IN APLICATII INDUSTRIALE

Anul I / 1st YEAR

Nr.
crt.
No.
Disciplina/Subject Codul disciplinei/Code Semestrul 1/1st Semester Semestrul 2/2nd Semester
P A Ver. / Exam. form Cred. P A Ver. / Exam. form Cred.
C L Pr C L Pr
1 Structuri de date si algoritmi / Data Structures and Algorithms   2 1 1 E1 7 - - - - -
2 Proiectarea cu circuite logice în aplicatii industriale / Logic Design in Industrial Applications   2 2 - E1 7 - - - - -
3 Optional 1 / Optional subject 1 Baze de date cu aplicatii în industrie / Databases for Industrial Applications   2 2 - E1 7 - - - - -
Data mining / Data mining   - - - - -
4 Bazele logice ale automatelor / Logical Basis of Automata   1 1 - C1 5          
5 Arhitectura sistemelor de calcul dedicate / Embedded Systems Architecture   - - - - - 2 2 - E2 7
6 Proiectare orientata obiect / Object Oriented Design   - - - - - 2 1 1 E2 7
7 Optional 2 / Optional subject 2 Retele de calculatoare si protocoale de comunicatii / Computer Networks and Communication Protocols   - - - - - 2 2 - E2 7
Internet si intranet / Internet and intranet   - - - - -
8 Tehnici avansate de reglare a proceselor industriale / Advanced Control Techniques for Industrial Processes   - - -     1 1 - C2 5
9 Practica cercetare specifica specializarii / Scientific research   - - 2 A/R 4 - - 2 A/R 4
  7 6 3 3E+1C 30 7 6 3 3E+1V 30
TOTAL ORE/SAPTAMÂNA / TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK 16

16

TOTAL / TOTAL NUMBER OF CREDITS/YEAR: 60 p.c.Anul II / 2nd YEAR

Nr.crt./No. Disciplina/Subject Codul disciplinei/Code Semestrul 1/1st Semester Semestrul 2/2nd Semester
P A Ver./Exam. form Cred. P A Ver./Exam. form Cred.
C L Pr C L Pr
10 Microarhitecturi / Microarchitectures   2 2 - E3 7 - - - - -
11 Sisteme de operare în timp real / Real Time Operating Systems   2 2 - E3 7 - - - - -
12 Optional 3 / Optional subject 3 Programarea aplicatiilor grafice / Graphics Programming   2 1 1 E3 7 - - - - -
Realitate virtuala / Virtual Reality   - - - - -
13 Interfete si periferice în automotive / Computer Interfaces and Peripherals in Automotive   1 1 - C3 5 - - - - -
14 Aplicatii ale inteligentei artificiale / Artificial Intelligence Applications   - - - - - 2 2 - E4 7
15 Ingineria programarii în timp real / Real Time Software Engineering   - - - - - 2 1 1 E4 7
16 Optional 4 / Optional subject 4 WEB design / WEB design   - - - - - 2 2 - E4 7
Design si estetica in multimedia / Design and Aesthetics in Multimedia   - - - - -
17 Microcontrolere în automotive / Microcontrollers in Automotive   - - - - - 1 1 - C4 5
18 Practica cercetare specifica specializarii / Scientific research   - - 2 A/R 4 - - 2 A/R 4
  7 6 3 3E+1C 30 7 6 3 3E+1C 30
TOTAL ORE/SAPTAMÂNA / TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK 16

16

TOTAL / TOTAL NUMBER OF CREDITS/YEAR: 60 p.c.
19 Elaborarea si sustinerea disertatiei / Preparing and Public Presenting of Dissertation
150 ore/150 hours 10


Legenda/Legend                   
P - prelegeri/lecture, A - aplicatii/application                   
C - curs/course, L - laborator/lab, Pr - proiect/project