Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 
NOUTATI

19 septembrie 2017: Promovare in ani superiori

ANUNŢ
În conformitate cu hotărârea Consiliului Facultăţii de Inginerie din 19.09.2017 studenţii specializărilor
CALCULATOARE,
TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI,
INGINERIA SISTEMELOR MULTIMEDIA,
ELECTRONICĂ APLICATĂ,
ELECTROMECANICĂ
promovează în an superior de studiu astfel:
- din anul 1 în 2 cu minim  30 credite
- din anul 2 în 3 cu minim  90 credite CUMULATE din anii 1 şi 2
- din anul 3 în 4 cu minim 150 credite CUMULATE din anii 1,2 şi 3
 
Director Departament CIE
Prof.dr.ing. Daniel Volovici