Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 

Director Departament

Prof. dr.ing. Daniel VOLOVICI

Facultatea de Inginerie
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
Str. Emil Cioran 4 550025
Sibiu, ROMANIA

Telefon: (+40)0269-216062 int. 460
Email: daniel.volovici@ulbsibiu.ro
http://csac.ulbsibiu.ro

Secretariat Departament                    

Monica STROIA

Facultatea de Inginerie
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
Str. Emil Cioran 4 550025
Sibiu, ROMANIA

Telefon: (+40)0269-216062 int. 461
Email: depcalc@ulbsibiu.ro
http://csac.ulbsibiu.ro