Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 

Plan Invatamant Calculatoare

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT / CURRICULUM

ANUL 1 / 1st YEAR

Valabil / Valid:
începând cu anul universitar 2021-2022
starting with the academic year 2021-2022

Nr.
Crt.
Disciplina
Subject
Cod
Code
Semestrul 1/
1st Semester
Semestrul 2/
2nd Semester
NOSI/
sem
No. C S L P Alte Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
C S L P Alte Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
1.1 Limbaje de programare /
Programming Languages
  FING.CIE.C.L.FO.1.3020.E-5.1 3 0 2 0   Examen 5               55
1.2 Analiză matematică /
Mathematical Analysis
  FING.CIE.C.L.FO.1.2200.E-5.2 2 2 0 0   Examen 5               69
1.3 Informatică aplicată /
Applied Informatics
  FING.CIE.C.L.FO.1.2020.C-4.3 2 0 2 0   Colocviu 4               44
1.4 Algebră liniară /
Linear Algebra
  FING.CIE.C.L.FO.1.2200.E-5.4 2 2 0 0   Examen 5               69
1.5 Fizică /
Physics
  FING.CIE.C.L.FO.1.2010.E-4.5 2 0 1 0   Examen 4               58
1.6 Bazele programării calculatoarelor /
Fundamentals of Computer Programming
  FING.CIE.C.L.FO.1.2200.C-5.6 2 2 0 0   Colocviu 5               69
1.7 Limba engleză 1 /
English Language 1
Optional 1 FING.CIE.C.L.CA.1.0200.C-2.7 0 2 0 0   Colocviu 2               22
1.8 Limba germană 1 /
German Language 1
FING.CIE.C.L.CA.1.0200.C-2.8
1.9 Educaţie fizică şi sport /
Sport
  FING.CIE.C.L.CO.1.0100.A/R-1.9 0 1 0 0   Calificativ 1               11
2.1 Structuri de date şi algoritmi /
Data Structures and Algorithms
  FING.CIE.C.L.DO.2.3020.E-5.1               3 0 2 0   Examen 5 55
2.2 Matematici speciale /
Special Mathematics
  FING.CIE.C.L.FO.2.2200.E-5.2               2 2 0 0   Examen 5 69
2.3 Electrotehnică /
Electrotechnics
  FING.CIE.C.L.DO.2.3110.E-5.3               3 1 1 0   Examen 5 55
2.4 Metode numerice /
Numerical Methods
  FING.CIE.C.L.FO.2.2020.C-5.4               2 0 2 0   Colocviu 5 69
2.5 Proiectare logica /
Logic Design
  FING.CIE.C.L.DO.2.2020.E-5.5               2 0 2 0   Examen 5 69
2.6 Tehnici de comunicare profesională /
Professional Communication Techniques
  FING.CIE.C.L.CO.2.1100.C-3.6               1 1 0 0   Colocviu 3 47
2.7 Limba engleză 2 /
English Language 2
Optional 2 FING.CIE.C.L.CA.2.0200.C-2.7               0 2 0 0   Colocviu 2 22
2.8 Limba germană 2 /
German Language 2
FING.CIE.C.L.CA.2.0200.C-2.8
2.9 Educaţie fizică şi sport /
Sport
  FING.CIE.C.L.CO.2.0100.A/R-1.9               0 1 0 0   Calificativ 1 11
  13 9 5 0 0 4E+0V+
3C+0P+1A/R
30+1* 13 7 7 0 0 4E+0V+
3C+0P+1A/R
30+1* 794
TOTAL ORE PE SAPTAMANA/
TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK
27     27      
  TOTAL S1: 30+1* TOTAL S2: 30+1*  
Discipline facultative la propunerea facultății/
Facultative subjects proposed by faculty
 
1.10 Matematică generală /
General Mathematics
  FING.CIE.C.L.FU.1.2200.C-3.10 2 2 0 0   Colocviu 3               19
1.11 Fizică generală /
General Physics
  FING.CIE.C.L.FU.1.2110.C-3.11 2 1 1 0   Colocviu 3               19
2.10 Chimie /
Chemistry
  FING.CIE.C.L.FU.2.1010.C-2.10               1 0 1 0   Colocviu 2 22
2.11 Filozofie /
Philosophy
  FING.CIE.C.L.CU.2.2000.C-2.11               2 0 0 0   Colocviu 2 22
        4 3 1 0 0 0E+0V+
2C+0P+0A/R
6 3 0 1 0 0 CALC an 2 2021-2022 4 82
TOTAL ORE PE SAPTAMANA DISCIPLINE FACULTATIVE
TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK (FACULTATIVE SUBJECTS)
8     4    
  TOTAL S1: 6 TOTAL S2: 4  

 

ANUL 2 / 2nd YEAR

Valabil / Valid:
începând cu anul universitar 2021-2022
starting with the academic year 2021-2022

Nr.
Crt.
Disciplina
Subject
Cod
Code
Semestrul 1/
1st Semester
Semestrul 2/
2nd Semester
NOSI/
sem
No. C S L P Alte Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
C S L P Alte Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
3.1 Analiza algoritmilor/
Algorithm Analysis
  FING.CIE.C.L.SO.3.2020.E-5.1 2 0 2 0   Examen 5               69
3.2 Programare orientată pe obiecte/
Object Oriented Programming
  FING.CIE.C.L.DO.3.2021.E-5.2 2 0 2 1   Examen 5               55
3.3 Dispozitive electronice şi electronică analogică/
Electronic Devices and Analog Electronics
  FING.CIE.C.L.DO.3.2020.E-4.3 2 0 2 0   Examen 4               44
3.4 Programare in limbaj de asamblare/
Programming in Assembly Language
  FING.CIE.C.L.SO.3.2020.E-5.4 2 0 2 0   Examen 5               69
3.5 Teoria sistemelor/
Systems Theory
  FING.CIE.C.L.DO.3.2020.C-4.5 2 0 2 0   Colocviu 4               44
3.6 Teoria probabilităților și statistică matematică/
Probability Theory and Statistics
  FING.CIE.C.L.FO.3.2020.E-5.6 2 0 2 0   Examen 5               69
3.7 Limba engleză 3/
English Language 3
Optional 3 FING.CIE.C.L.CA.3.0100.C-2.7 0 1 0 0   Colocviu 2               36
3.8 Limba germană 3/
German Language 3
FING.CIE.C.L.CA.3.0100.C-2.8
3.9 Educaţie fizică şi sport/
Sport
  FING.CIE.C.L.CO.3.0100.A/R-1.9 0 1 0 0   Calificativ 1               11
4.1 Paradigme de programare/
Programming Paradigms
  FING.CIE.C.L.DO.4.2020.E-4.1               2 0 2 0   Examen 4 44
4.2 Sisteme de intrare - iesire si echipamente periferice/
IO Systems and peripherals
  FING.CIE.C.L.SO.4.2020.C-4.2               2 0 2 0   Colocviu 4 44
4.3 Grafică asistată de calculator/
Computer Aided Graphics
  FING.CIE.C.L.FO.4.2020.E-4.3               2 0 2 0   Examen 4 44
4.4 Programare WEB/
WEB Programming
  FING.CIE.C.L.SO.4.2021.E-4.4               2 0 2 1   Examen 4 30
4.5 Electronica digitala/
Digital Electronics
  FING.CIE.C.L.DO.4.2020.E-4.5               2 0 2 0   Examen 4 44
4.6 Măsurători electronice, senzori şi traductoare/
Electronic Measurements, Sensors and Transducers
  FING.CIE.C.L.DO.4.2020.C-4.6               2 0 2 0   Colocviu 4 44
4.7 Limba engleză 4/
English Language 4
Optional 4 FING.CIE.C.L.CA.4.0100.C-2.7               0 1 0 0   Colocviu 2 36
4.8 Limba germană 4/
German Language 4
FING.CIE.C.L.CA.4.0100.C-2.8
4.9 Educaţie fizică şi sport/
Sport
  FING.CIE.C.L.CO.4.0100.A/R-1.9               0 1 0 0   Calificativ 1 11
4.10 Practică de domeniu/
Internship
  FING.CIE.C.L.DO.4.P90.C-4.10                       90* Colocviu 4 10
  12 2 12 1 0 5E+0V+
2C+0P+1A/R
30+1* 12 2 12 1 0 4E+0V+
4C+0P+1A/R
30+1* 704
TOTAL ORE PE SAPTAMANA/
TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK
27     27      
  TOTAL S1: 30+1* TOTAL S2: 30+1*  
Discipline facultative la propunerea facultății/
Facultative subjects proposed by faculty
 
3.10 Istoria ştiinţei calculatoarelor /
History of Computer Science
  FING.CIE.C.L.CU.3.2000.C-2.10 2 0 0 0   Colocviu 2               22
4.11 Microelectronică /
Microelectronics
  FING.CIE.C.L.SU.4.1010.C-2.11               1 0 1 0   Colocviu 2 22
4.12 Practică /
Internship
  FING.CIE.C.L.DU.4.P270.C-12.12                       270* Colocviu 12 30
Discipline facultative transversale la propunerea ULBS/
Transversal facultative subjects proposed by ULBS.
 
3.11 Limba străină (secundară) I /
Foreign language (secondary) I
  ULBS.ULBS.ULBS.L.TU.3.0200.C-3.1 0 2 0 0   Colocviu 3               47
3.12 Tehnici de prezentare /
Presentation techniques
  ULBS.ULBS.ULBS.L.TU.3.0002.P-3.2 0 0 0 2   Proiect 3               47
3.13 Educație digitală /
Digital education
  ULBS.ULBS.ULBS.L.TU.3.0200.C-3.3 0 2 0 0   Colocviu 3               47
3.14 Retorică argumentare și dezbatere /
Rhetoric. argumentation and debate
  ULBS.ULBS.ULBS.L.TU.3.0200.C-3.4 0 2 0 0   Colocviu 3               47
4.13 Limba străină (secundar) II /
Foreign language (secondary) II
  ULBS.ULBS.ULBS.L.TU.4.0200.C-3.1               0 2 0 0   Colocviu 3 47
4.14 Limba română. Compoziție și stil /
Romanian language. Composition and style
  ULBS.ULBS.ULBS.L.TU.4.0200.C-3.2               0 2 0 0   Colocviu 3 47
4.15 Scriere academică /
Academic writing
  ULBS.ULBS.ULBS.L.TU.4.0200.C-3.3               0 2 0 0   Colocviu 3 47
4.16 Echitate socială și nondiscriminare /
Social equity and non-discrimination
  ULBS.ULBS.ULBS.L.TU.4.0200.C-3.4               0 2 0 0   Colocviu 3 47
        2 6 0 2 0 0E+0V+
4C+1P+0A/R
14 1 8 1 0 0 0E+0V+
6C+0P+0A/R
26 450
TOTAL ORE PE SAPTAMANA DISCIPLINE FACULTATIVE
TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK (FACULTATIVE SUBJECTS)
10     10    
  TOTAL S1: 14 TOTAL S2: 26  

 

ANUL 3 / 3rd YEAR

Valabil / Valid:
începând cu anul universitar 2020-2021
starting with the academic year 2020-2021

Nr.
Crt.
Disciplina
Subject
Cod
Code
Semestrul 1/1st Semester Semestrul 2/2nd Semester NOSI/
sem
No. C S L P Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
C S L P Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
5.1 Calculatoare numerice /
Digital Computers
C.501.DO 3 0 2 0 E5 5 - - - - - - 55
5.2 Reţele de calculatoare /
Computer Networks
C.502.DO 2 0 2 0 E5 5 - - - - - - 69
5.3 Limbaje formale şi automate /
Formal Languages and Automata
C.503.DO 3 0 2 0 E5 5 - - - - - - 55
5.4 Baze de date /
Databases
C.504.DO 2 0 2 0 C5 5 - - - - - - 69
5.5 Inginerie software /
Software Engineering
C.505.DO 2 0 2 1 E5 5 - - - - - - 55
5.6 Limbaje de descriere hardware /
Hardware Description Languages
C.506.SO 2 0 2 0 C5 5 - - - - - - 69
6.1 Arhitectura sistemelor de calcul /
Computer Architecture
C.601.DO - - - - - - 3  0 1 1 E6 5 55
6.2

Sisteme cu microprocesoare /
Microprocessor Based Systems

C.602.SO - - - - - - 3 0 2 0 E6 5 55
6.3 Sisteme de operare /
Operating Systems
C.603.DO - - - - - - 2 0 2 0 E6 4 44
6.4 Inteligenţă artificială /
Artificial Intelligence
C.604.DO - - - - - - 2 0 2 1 E6 4 30
6.5 Proiectarea bazelor de date /
Databases Design
C.605.SO - - - - - - 2 0 2 0 C6 4 44
6.6 Opţional 5 Proiectarea asistată de calc. a modulelor electronice /
CAD for electronic modules
C.606.SA - - - - - - 1 0 1 0 C6 2 22
6.7 Regasirea informatiei / Information Retrival C.607.SA
6.8 Opţional 6 Economia firmei /
Company Economics
C.608.CA - - - - - - 2 0 0 0 C6 2 22
6.9 Marketing industrial /
Industrial Marketing
C.609.CA
6.10 Practică de specialitate /
Internship
C.610.SO - - - - - - 90 ore/90 hours C6 4 10
Total 14 0 12 1 4E+2C 30 15 0 10 2 4E+4C 30  
TOTAL ORE PE SAPTAMANA/TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK 27     27      
TOTAL: 60  
Discipline facultative / Facultative subjects
5.7 Etica /
Ethics
C.507.CF 1 1 0 0 C5 2 - - - - - - 22
6.11 Informare şi documentare ştiinţifică /
Scientific Information and Documentation
C.611.CF - - - - - - 2 0 0 0 C6 2 22
6.12 Practică /
Internship
C.612.SF - - - - - - 270 ore /
270 hours
C6 12 30
Total 1 1 0 0 1C 2 2 0 0 0 2C 2  
TOTAL ORE PE SAPTAMANA DISCIPLINE FACULTATIVE
TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK (FACULTATIVE SUBJECTS)
2     2      

 

ANUL 4 / 4th YEAR

Valabil / Valid:
începând cu anul universitar 2021-2022
starting with the academic year 2021-2022

Nr.
Crt.
Disciplina
Subject
Cod
Code
Semestrul 1/1st Semester Semestrul 2/2nd Semester NOSI/
sem
No. C S L P Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
C S L P Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
7.1 Simularea și optimizarea arhitecturilor de calcul /
Computing Architectures Simulation and Optimization
C.701.DO 2 0 1 1 E7 5 - - - - - - 69
7.2 Prelucrarea imaginilor /
Image Processing
C.702.DO 2 0 2 0 E7 5 - - - - - - 69
  Opţional 7 Disc. 1 aleasă din pachetul A /
Subj. 1 choosen from package A
  2 0 2 0 E7 4 - - - - - - 44
  Opţional 8 Disc. 2 aleasă din pachetul A /
Subj. 2 choosen from package A
  2 0 2 0 E7 4 - - - - - - 44
  Opţional 9 Disc. 3 aleasă din pachetul A /
Subj. 3 choosen from package A
  2 0 2 0 E7 4 - - - - - - 44
  Opţional 10 Disc. 4 aleasă din pachetul A /
Subj. 4 choosen from package A
  2 0 2 0 E7 4 - - - - - - 44
  Opţional 11 Disc. 5 aleasă din pachetul A /
Subj. 5 choosen from package A
  2 0 2 0 E7 4 - - - - - - 44
8.1 Arhitecturi de calcul avansate /
Advanced Computing Systems
C.801.SO - - - - - - 2 0 2 0 E8 4 44
8.2 Opţional 12

Algoritmi paraleli şi distribuiţi /
Parallel and Distributed Algorithms

C.802.DA - - - - - - 2 0 2 0 E8 4 44
8.3 Testarea sistemelor de calcul /
Computing Systems Testing
C.803.DA
  Opţional 13 Disc. 1 aleasă din pachetul B /
Subj. 1 choosen from package B
  - - - - - - 2 0 1 0 E8 4 58
  Opţional 14 Disc. 2 aleasă din pachetul B /
Subj. 2 choosen from package B
  - - - - - - 2 0 1 0 E8 4 58
8.4 Elaborarea Proiectul de diplomă /
Working on Graduation Project
C.804.SO - - - - - - 0 0 0 4 C8 4 44
8.5 Practică pentru Proiectul de Diplomă /
Practical Work on Graduation Project
C.805.SO - - - - - - 60 ore/60 hours C8 10 190
Total 14 0 13 1 7E 30 8 0 6 4 4E+2C 30  
TOTAL ORE PE SAPTAMANA/TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK 28     18      
TOTAL: 60  
  Examen de Diplomă - proba 1 /
Graduation Exam - part 1
5  
  Examen de Diplomă - proba 2 /
Graduation Exam - part 2
5  
Discipline facultative/Facultative subjects  
7.3 Creativitate şi design /
Creativity and Design
C.703.CF 1 1 0 0 C7 2 - - - - - - 22
7.4 Bazele contabilităţii /
Accounting Basics
C.704.CF 2 1 0 0 C7 2 - - - - - - 8
8.6 Proprietate intelectuala /
Intelectual Property Rights
C.806.CF - - - - - - 2 0 0 0 C8 2 22
Total 3 2 0 0 2C 4 2 0 0 0 1C 2  
TOTAL ORE PE SAPTAMANA DISCIPLINE FACULTATIVE
TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK (FACULTATIVE SUBJECTS)
5   2    

 

Nr.
Crt.
Disciplina
Subject
Cod
Code
Semestrul 1/1st Semester Semestrul 2/2nd Semester NOSI/
sem
No. C S L P Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
C S L P Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
                                 
  Pachetul A/Optional package A                            
7.5 E-Commerce /
E-Commerce
C.705.SA 2 0 2 0 E7 4 - - - - - - 44
7.6 Invatare automata /
Machine Learning
C.706.SA 2 0 2 0 E7 4 - - - - - - 44
7.7 Interactiunea om-calculator /
Human-Computer Interaction
C.707.SA 2 0 2 0 E7 4 - - - - - - 44
7.8 Procesarea semnalelor /
Signal Processing
C.708.SA 2 0 2 0 E7 4 - - - - - - 44
7.9 Securitatea datelor /
Data Security
C.709.SA 2 0 2 0 E7 4 - - - - - - 44
7.10 Elemente de informatica mobila /
Mobile Computing
C.710.SA 2 0 2 0 E7 4 - - - - - - 44

 

  Pachetul B/Optional package B                            
8.7 Fiabilitate software /
Software Reliability
C.807.SA - - - - - - 2 0 1 0 E8 4 58
8.8 Sisteme multimedia /
Multimedia Systems
C.808.SA - - - - - - 2 0 1 0 E8 4 58
8.9 Aplicatii integrate pentru intreprinderi /
Integrated Applications for Enterprises
C.809.SA - - - - - - 2 0 1 0 E8 4 58
8.10 Microcontrollere /
Microcontrollere
C.810.SA - - - - - - 2 0 1 0 E8 4 58


Legenda/Legend                   
P - prelegeri/lecture, A - aplicatii/application                   
C - curs/course, L - laborator/lab, Pr - proiect/project