Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 

Cercetare

Colectivul DCIE este implicat în contracte de cercetare finantate atât de organizatii guvernamentale nationale (CNCSU, ANSTI), prin competitie, cât si de firme de profil.

Alaturi de centre universitare nationale de traditie (Bucuresti, Timisoara, Cluj-Napoca, Brasov) si de universitati vest-europene de prestigiu, începând cu anul 1994, DCIE a fost implicata în 6 programe TEMPUS finantate de Comunitatea Europeana. În cadrul acestora (si a unor relatii bilaterale) membrii DCIE au beneficiat de peste 50 stagii de pregatire în strainatate, care au dus la stabilirea de relatii de colaborare cu universitati de prestigiu, iar studentii nostri au beneficiat si ei de peste 50 stagii de pregatire în strainatate.

Activitatea de formare continua si de consultanta acordata traditional de DCIE firmelor de profil din Sibiu a devenit institutionalizata prin obtinerea unor programe europene dedicate acestui scop.

DCIE coordoneaza aparitia (cel putin anuala) a volumului Buletinului Stiintific cu participare internationala Acta Universitatis Cibiniensis dedicat Stiintei Calculatoarelor si Ingineriei Electrice.

Membrii DCIE au publicat articole stiintifice la conferinte si în jurnale de prestigiu din strainatate (SUA, Anglia, Franta, Germania, Italia, Belgia, Olanda, Portugalia, Danemarca) si evident la conferinte nationale si internationale din tara. De asemenea, s-au publicat pe plan local si la edituri nationale de prestigiu carti, monografii si tratate de specialitate si se detin patente de inventii si inovatii.

Recunoasterea academica nationala a membrilor DCIE este reflectata si de prezenta acestora în comisii de doctorat în diverse centre universitare de traditie din tara.

Principalele domenii de interes pentru membri catedrei DCIE sunt:

    informatica industriala si sisiteme în timp real;
    inteligenta artificiala;
    simularea si optimizarea arhitecturilor de calcul avansate;
    informatica medicala;
    retele neurale, neuroprocesare si neurocontrol;
    echipamente digitale si sisteme cu microcontrolere;
    compresia, criptarea si transmisia datelor;
    procesarea imaginilor si computer vision;