Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 

Buletin ştiinţific

Acta Universitatis Cibiniensis, Technical Series.
Istoria editărilor “Catedrei de calculatoare şi automatizări” 

  1. Acta Universitatis Cibiniensis, Vol. X (I), Technical Series. Electronics, Electro-techniques and Computer Science, 1993?/an probabil, neprecizat în revistă (Colectivul de redactie: Vasile Mircea Popa, Vasile Craciunean, Ovidiu Şigovan, Lucian Vinţan)
  1. Acta Universitatis Cibiniensis, Vol. XIV (2), Technical Series. Electronics, Electro-techniques and Computer Science, ISSN 1221-4930, 1995 (Colectivul de redacţie: Vasile Mircea Popa, Daniel Volovici, Lucian Vinţan)
  1. Acta Universitatis Cibiniensis, Vol. XXII, Technical Series. Electronics, Electro-techniques and Computer Science, ISSN 1221-4930, 1995 (Recenzia ştiinţifică: Ioan Constantin, Gavril Toderean, Daniel Volovici); Cota la Biblioteca ULBS – 464
  1. Acta Universitatis Cibiniensis, Vol. XXVII, Seria tehnică. Electronică, electrotehnică şi ştiinţa calculatoarelor, ISSN 1221-4930, 1997 (Referenţi ştiinţifici: Gh. Florin Filip, Ioan Constantin et al.)
  1. Acta Universitatis Cibiniensis, Vol. XXXI, Technical Series. Electronics, Electrical Engineering and Computer Science, ISSN 1221-4930, 1998 (Advisory Board: prof. dr. ing. B. Bărbat, conf. dr. ing. L. Vinţan, conf. dr. ing. D. Volovici); Cota la Biblioteca ULBS – 395
  1. Acta Universitatis Cibiniensis, Vol. XXXVIII, Seria tehnică. Ştiinţa calculatoarelor şi automatizări, ISSN 1221-4949, 1999 (Issued for Beyond 2000 International Conference)
  1. Acta Universitatis Cibiniensis, Vol. XLIII, Technical Series. Computer Science and Automatic Control, ISSN 1221-4949, 2001 (Editorial Board: Galaftion Sofonea, Lucian Vinţan, Ioan Z. Mihu)
  1. Acta Universitatis Cibiniensis, Vol. LV, Technical Series, ISSN 1583-7149, 2007 (Editors: Remus Brad, Macarie Breazu, Ioan Z. Mihu)

  

Notă: Aceste reviste pot fi găsite la Biblioteca ULB Sibiu prin interogarea catalogului online de la adresa de Internet: http://biblioteca.ulbsibiu.ro/Liberty3/gateway/gateway.exe?application=Liberty3&displayform=opac/main (cautare avansata dupa: „Acta Universitatis Cibiniensis”). Acolo unde nu este precizat explicit, cota la Biblioteca ULBS este 16.897.