Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 

IJASITELS /Buletin ştiinţific

International Journal of Advanced Statistics and IT&C for Economics and Life Sciences
IJASITELS

IJSASITELS is indexed by PKP - index , ROADSCIENDO, Google Scholar

Acta Universitatis Cibiniensis, Technical Series.

Istoria editărilor “Catedrei de calculatoare şi automatizări” 

  1. Acta Universitatis Cibiniensis, Vol. X (I), Technical Series. Electronics, Electro-techniques and Computer Science, 1993?/an probabil, neprecizat în revistă (Colectivul de redactie: Vasile Mircea Popa, Vasile Craciunean, Ovidiu Şigovan, Lucian Vinţan)
  1. Acta Universitatis Cibiniensis, Vol. XIV (2), Technical Series. Electronics, Electro-techniques and Computer Science, ISSN 1221-4930, 1995 (Colectivul de redacţie: Vasile Mircea Popa, Daniel Volovici, Lucian Vinţan)
  1. Acta Universitatis Cibiniensis, Vol. XXII, Technical Series. Electronics, Electro-techniques and Computer Science, ISSN 1221-4930, 1995 (Recenzia ştiinţifică: Ioan Constantin, Gavril Toderean, Daniel Volovici); Cota la Biblioteca ULBS – 464
  1. Acta Universitatis Cibiniensis, Vol. XXVII, Seria tehnică. Electronică, electrotehnică şi ştiinţa calculatoarelor, ISSN 1221-4930, 1997 (Referenţi ştiinţifici: Gh. Florin Filip, Ioan Constantin et al.)
  1. Acta Universitatis Cibiniensis, Vol. XXXI, Technical Series. Electronics, Electrical Engineering and Computer Science, ISSN 1221-4930, 1998 (Advisory Board: prof. dr. ing. B. Bărbat, conf. dr. ing. L. Vinţan, conf. dr. ing. D. Volovici); Cota la Biblioteca ULBS – 395
  1. Acta Universitatis Cibiniensis, Vol. XXXVIII, Seria tehnică. Ştiinţa calculatoarelor şi automatizări, ISSN 1221-4949, 1999 (Issued for Beyond 2000 International Conference)
  1. Acta Universitatis Cibiniensis, Vol. XLIII, Technical Series. Computer Science and Automatic Control, ISSN 1221-4949, 2001 (Editorial Board: Galaftion Sofonea, Lucian Vinţan, Ioan Z. Mihu)
  1. Acta Universitatis Cibiniensis, Vol. LV, Technical Series, ISSN 1583-7149, 2007 (Editors: Remus Brad, Macarie Breazu, Ioan Z. Mihu)

  

Notă: Aceste reviste pot fi găsite la Biblioteca ULB Sibiu prin interogarea catalogului online de la adresa de Internet: http://biblioteca.ulbsibiu.ro/Liberty3/gateway/gateway.exe?application=Liberty3&displayform=opac/main (cautare avansata dupa: „Acta Universitatis Cibiniensis”). Acolo unde nu este precizat explicit, cota la Biblioteca ULBS este 16.897.