Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 NOUTATI

Admitere 2017

 


Departamentul de Calculatoare si Inginerie Electrica din cadrul Facultatii de Inginerie a Universitatii "Lucian Blaga" din Sibiu gestioneaza specializari de licenta, master si doctorat in domeniile "Calculatoare si Tehnologia Informatiei", Ingineria Sistemelor, Inginerie Electronica si Telecomunicatii si Inginerie Electrica.

Domenii de licenta (Bologna, ingineri - 4 ani):

A. Calculatoare si Tehnologia Informatiei (specializarile: 1. Calculatoare; 2. Tehnologia Informatiei)
B. Ingineria Sistemelor (specializarea: Ingineria Sistemelor Multimedia)
C. Inginerie Electrica (specializarea: Electromecanica)
D. Inginerie Electronica si Telecomunicatii (specializarea: Electronica aplicata)


Programe de master (Bologna, 2 ani)

A. Advanced Computing Systems (cu predare in limba engleza)
B. Embedded Systems (cu predare in limba engleza)
C. Ingineria Calculatoarelor in Aplicatii Industriale (cu predare in limba romana)
D. Dezvoltarea  Aplicatiilor  în  Ingineria  Electrica (cu predare in limba romana)

Program de doctorat

A. Studii doctorale in domeniul Calculatoare si Tehnologia Informatiei

 

DOCUMENTE UTILE:
Regulamentul admitere 2016 

Metodologie admitere 2016  
Calendar admitere - licență 2016

Calendar admitere - master 2016

Pliant admitere 2017- specializari gestionate de Departamentul de Calculatoare si Inginerie Electrica

Culegere de probleme: DICU P., FLOREA A., POPA V.M., POPESCU L., ȚINCU I. Culegere de probleme de matematică pentru bacalaureat și pentru examenul de admitere în învățământul superior tehnic, Editura Matrix ROM, Bucureşti, ISBN 978-606-25-0220-1, 2016 (235 pg.)


Pentru domeniile de licenţă Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei, Ingineria Sistemelor, Electromecanica, Electronica Aplicata:
Concurs de admitere pe baza de examen scris:
Taxă înscriere: 150 Lei
Taxă școlarizare:
Domeniu licență 4ani: 3000 Lei/an de studiu
Master:3200 Lei/an de studiu

  Adobe Reader Document