Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 

Admitere 2021

 

Departamentul de Calculatoare si Inginerie Electrica din cadrul Facultatii de Inginerie a Universitatii "Lucian Blaga" din Sibiu gestioneaza specializari de licenta, master si doctorat in domeniile "Calculatoare si Tehnologia Informatiei", Ingineria Sistemelor, Inginerie Electronica si Telecomunicatii si Inginerie Electrica.

Domenii de licenta (Bologna, ingineri - 4 ani):

A. Calculatoare si Tehnologia Informatiei (specializarile: 1. Calculatoare; 2. Tehnologia Informatiei)
B. Ingineria Sistemelor (specializarea: Ingineria Sistemelor Multimedia)
C. Inginerie Electrica (specializarea: Electromecanica)
D. Inginerie Electronica, Telecomunicatii si Tehnologii informationale  (specializarea: Electronica aplicata)


Programe de master (Bologna, 2 ani)

A. Advanced Computing Systems (cu predare in limba engleza)
B. Embedded Systems (cu predare in limba engleza)
C. Ingineria Calculatoarelor in Aplicatii Industriale (cu predare in limba romana)
D. Dezvoltarea  Aplicatiilor  în  Ingineria  Electrica (cu predare in limba romana)

Program de doctorat

A. Studii doctorale in domeniul Calculatoare si Tehnologia Informatiei

 

INFORMATII UTILE:

Regulamentul admitere 2021

Criterii de admitere si calendar admitere - licență 2021

Taxe înscriere

Pliant admitere 2021- specializari gestionate de Departamentul de Calculatoare si Inginerie Electrica

Culegeri de probleme:
  1. Adrian Florea, Mihai Neghina, Vasile Mircea Popa, Lizeta Popescu, Ioan Țincu, FRAGMENTE DE ANALIZĂ. Curiozități Complexe. Grile Reale, Editura Matrix ROM, Bucureşti, ISBN 978-606-25-0648-3, 2021 (242 pg.)
  2. Adrian Florea, Mihai Neghina, Vasile Mircea Popa, Lizeta Popescu, Ioan Țincu, FRAGMENTE DE ALGEBRĂ. Curiozități Complexe. Grile Reale, Editura Matrix ROM, Bucureşti, ISBN 978-606-25-0632-2, 2021 (205 pg.)
  3. DICU P., FLOREA A., POPA V.M., POPESCU L., ȚINCU I. Culegere de probleme de matematică pentru bacalaureat și pentru examenul de admitere în învățământul superior tehnic, Editura Matrix ROM, Bucureşti, ISBN 978-606-25-0220-1, 2016 (235 pg.)


Pentru domeniile de licenţă Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei, Ingineria Sistemelor, Electromecanica, Electronica Aplicata:
Concurs de admitere pe baza de examen scris DOSAR - ONLINE

      BACALAUREAT 2021

Cursuri de pregătire la Matematică pentru Bacalaureat şi Admitere pentru elevii din clasele a XI-a și a XII–a
 
 
 
Data
Ora
Sala
Tematica cursurilor de Matematică
Profesor
1.             
06.03.2021
900-1200
IE 101
Progresii
Ecuaţii și sisteme de ecuaţii
Prof.dr.ing. Florea Adrian
2.             
13.03. 2021
900-1200
IE 101
Operaţii cu numere reale
Conf.dr.ing. Popescu Lizeta
3.             
20.03. 2021
900-1200
IE 101
Inecuaţii și sisteme de inecuaţii
Lector univ. dr.Ţincu Ioan
4.             
27.03. 2021
900-1200
IE 101
Numere complexe
Elemente de combinatorică
Şef lucr.dr.ing. Neghină Mihai
5.             
03.04. 2021
900-1200
IE 101
Matrici şi determinanţi
Sisteme de ecuații liniare
Prof.dr.ing. Florea Adrian
6.             
10.04. 2021
900-1200
IE 101
Șiruri de numere reale
Şef lucr.dr.ing. Neghină Mihai
7.             
17.04. 2021
900-1200
IE 101
Limite de funcţii
Funcţii continue. Funcţii derivabile.
Prof.dr.ing. Florea Adrian
8.             
24.04. 2021
900-1200
IE 101
Reprezentarea grafică a funcţiilor
Lector univ. dr.Ţincu Ioan
9.             
08.05. 2021
900-1200
IE 101
Legi de compoziţie, monoid, grup.
Lector univ. dr.Ţincu Ioan
10.       
15.05. 2021
900-1200
IE 101
Inele şi corpuri
Şef lucr.dr.ing. Neghină Mihai
11.       
22.05. 2021
900-1200
IE 101
Polinoame
Conf.dr.ing. Popescu Lizeta
12.       
29.05. 2021
900-1200
IE 101
Primitive, metode de calcul
Conf.dr.ing. Popescu Lizeta
13.       
05.06. 2021
900-1200
IE 101
Integrala definită
Şef lucr.dr.ing. Neghină Mihai
14.       
12.06. 2021
900-1200
IE 101
Aplicaţii ale integralei definite
Conf.dr.ing. Popescu Lizeta
15.       
19.06. 2021
900-1200
IE 101
Probleme recapitulative
Prof.dr.ing. Florea Adrian
 
În cazul în care devine posibilă prezenţa elevilor în facultate întâlnirile vor avea loc în aula IE 101 în limita a 20 de elevi cu respectarea condițiilor sanitare. Cei doritori se vor înscrie până cel târziu în ziua de Vineri ora 12:00 a săptămânii respective la adresa https://forms.gle/1e6LgiJvHa5gAYin8. Pe site-ul http://csac.ulbsibiu.ro/preg_mat.php se va afișa începând cu ora 16:00 lista elevilor care vor veni fizic în aula IE 101. Restul vor participa pe Meet.
Pregătirea la Informatică va avea loc după un orar care va fi afișat pe site-ul Departamentului de Calculatoare și Inginerie Electrică: http://csac.ulbsibiu.ro/ și pe cel al Facultății de Inginerie: http://inginerie.ulbsibiu.ro/admitere/.

  Adobe Reader Document