Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 

Admitere 2023

Admitere ULBS 
Departamentul de Calculatoare si Inginerie Electrica din cadrul Facultatii de Inginerie a Universitatii "Lucian Blaga" din Sibiu gestioneaza specializari de licenta, master si doctorat in domeniile "Calculatoare si Tehnologia Informatiei", Ingineria Sistemelor, Inginerie Electronica si Telecomunicatii si Inginerie Electrica.

Domenii de licenta (Bologna, ingineri - 4 ani):

1. Calculatoare (specializarea: Calculatoare)
2. Tehnologia Informatiei (specializarea:Tehnologia Informatiei)
3. Ingineria Sistemelor (specializarea: Ingineria Sistemelor Multimedia)
4. Inginerie Electrica (specializarea: Electromecanica)
5. Inginerie Electronica, Telecomunicatii si Tehnologii informationale  (specializarea: Electronica aplicata)


Programe de master (Bologna, 2 ani)

1. Advanced Computing Systems (cu predare in limba engleza)
2. Embedded Systems (cu predare in limba engleza)
3. Ingineria Calculatoarelor in Aplicatii Industriale (cu predare in limba romana)
4. Aplicatii Avansate în  Ingineria  Electrica (cu predare in limba romana)

Program de doctorat

1. Studii doctorale in domeniul Calculatoare si Tehnologia Informatiei

 

INFORMATII UTILE:

   Program pregătire - BACALAUREAT 2023

 
Organizează pentru elevii din clasele de liceu IX - XII
cursuri de pregătire la Matematică pentru Bacalaureat şi Admitere
 
 
Data
Ora
Sala
Tematica cursurilor de Matematică
Profesor
1.             
19.11.2022
900-1200
Aula IE 101
Progresii
Prof.dr.ing. Florea Adrian
2.             
26.11.2022
900-1200
Aula IE 101
Funcţii
Lector univ. dr.Ţincu Ioan
3.             
10.12.2022
900-1200
Aula IE 101
Operaţii cu numere reale
Conf.dr.ing. Popescu Lizeta
4.             
17.12.2022
900-1200
Aula IE 101
Ecuaţii și sisteme de ecuaţii
Prof.dr.ing. Popa Vasile Mircea
5.             
14.01.2023
900-1200
Aula IE 101
Inecuaţii și sisteme de inecuaţii
Şef lucr.dr.ing. Neghină Mihai
6.             
21.01.2023
900-1200
Aula IE 101
Numere complexe
Şef lucr.dr.ing. Neghină Mihai
7.             
28.01.2023
900-1200
Aula IE 101
Elemente de combinatorică
Prof.dr.ing. Popa Vasile Mircea
8.             
04.02.2023
900-1200
Aula IE 101
Matrici şi determinanţi
Prof.dr.ing. Florea Adrian
9.             
11.02.2023
900-1200
Aula IE 101
Sisteme de ecuații liniare
Conf.dr.ing. Popescu Lizeta
10.        
18.02.2023
900-1200
Aula IE 101
Șiruri de numere reale
Şef lucr.dr.ing. Neghină Mihai
11.        
04.03.2023
900-1200
Aula IE 101
Limite de funcţii
Prof.dr.ing. Popa Vasile Mircea
12.        
11.03.2023
900-1200
Aula IE 101
Funcţii continue. Funcţii derivabile.
Prof.dr.ing. Florea Adrian
13.        
18.03.2023
900-1200
Aula IE 101
Reprezentarea grafică a funcţiilor
Lector univ. dr.Ţincu Ioan
14.        
25.03.2023
900-1200
Aula IE 101
Legi de compoziţie, monoid, grup.
Lector univ. dr.Ţincu Ioan
15.        
01.04.2023
900-1200
Aula IE 101
Inele şi corpuri
Şef lucr.dr.ing. Neghină Mihai
16.        
22.04.2023
900-1200
Aula IE 101
Polinoame
Conf.dr.ing. Popescu Lizeta
17.        
29.04.2023
900-1200
Aula IE 101
Primitive, metode de calcul
Conf.dr.ing. Popescu Lizeta
18.        
06.05.2023
900-1200
Aula IE 101
Integrala definită
Şef lucr.dr.ing. Neghină Mihai
19.        
13.05.2023
900-1200
Aula IE 101
Aplicaţii ale integralei definite
Conf.dr.ing. Popescu Lizeta
20.        
20.05.2023
900-1200
Aula IE 101
Probleme recapitulative
Prof.dr.ing. Florea Adrian
Pregătirea se va face în mod fizic, cu participare față în față.

Contact: adrian.florea@ulbsibiu.ro

 
 

Regulamentul admitere 2023

 

Pliant admitere 2021- specializari gestionate de Departamentul de Calculatoare si Inginerie Electrica

Culegeri de probleme:
  1. Adrian Florea, Mihai Neghina, Vasile Mircea Popa, Lizeta Popescu, Ioan Țincu, FRAGMENTE DE ANALIZĂ. Curiozități Complexe. Grile Reale, Editura Matrix ROM, Bucureşti, ISBN 978-606-25-0648-3, 2021 (242 pg.)
  2. Adrian Florea, Mihai Neghina, Vasile Mircea Popa, Lizeta Popescu, Ioan Țincu, FRAGMENTE DE ALGEBRĂ. Curiozități Complexe. Grile Reale, Editura Matrix ROM, Bucureşti, ISBN 978-606-25-0632-2, 2021 (205 pg.)
  3. DICU P., FLOREA A., POPA V.M., POPESCU L., ȚINCU I. Culegere de probleme de matematică pentru bacalaureat și pentru examenul de admitere în învățământul superior tehnic, Editura Matrix ROM, Bucureşti, ISBN 978-606-25-0220-1, 2016 (235 pg.)


Pentru domeniile de licenţă Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei, Ingineria Sistemelor, Electromecanica, Electronica Aplicata:
Concurs de admitere pe baza de examen scris DOSAR - ONLINE

     

  Adobe Reader Document