Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 

Admitere 2024

Admitere ULBS 
Departamentul de Calculatoare si Inginerie Electrica din cadrul Facultatii de Inginerie a Universitatii "Lucian Blaga" din Sibiu gestioneaza specializari de licenta, master si doctorat in domeniile "Calculatoare si Tehnologia Informatiei", Ingineria Sistemelor, Inginerie Electronica si Telecomunicatii si Inginerie Electrica.

Domenii de licenta (Bologna, ingineri - 4 ani):

1. Calculatoare (specializarea: Calculatoare)
2. Tehnologia Informatiei (specializarea:Tehnologia Informatiei)
3. Ingineria Sistemelor (specializarea: Ingineria Sistemelor Multimedia)
4. Inginerie Electrica (specializarea: Electromecanica)
5. Inginerie Electronica, Telecomunicatii si Tehnologii informationale  (specializarea: Electronica aplicata)


Programe de master (Bologna, 2 ani)

1. Advanced Computing Systems (cu predare in limba engleza)
2. Embedded Systems (cu predare in limba engleza)
3. Ingineria Calculatoarelor in Aplicatii Industriale (cu predare in limba romana)
4. Aplicatii Avansate în  Ingineria  Electrica (cu predare in limba romana)

Program de doctorat

1. Studii doctorale in domeniul Calculatoare si Tehnologia Informatiei

 

INFORMATII UTILE:

   Program pregătire - BACALAUREAT 2024


 
Organizează pentru elevii din clasele de liceu IX - XII
cursuri de pregătire la Matematică pentru Bacalaureat şi Admitere
 

Nr. crt.

Data

Ora

Sala

Tematica cursurilor de Matematică

Profesor

1.

28.10.2023

900-1200

Aula IE 101

Progresii

Prof.dr.ing. Florea Adrian

2.

04.11.2023

900-1200

Aula IE 101

Funcţii

Lector univ. dr.Ţincu Ioan

3.

11.11.2023

900-1200

Aula IE 101

Operaţii cu numere reale

Conf.dr.ing. Popescu Lizeta

4.

18.11.2023

900-1200

Aula IE 101

Ecuii și sisteme de ecuaţii

Lect. univ. dr. Totoi Alina

5.

09.12.2023

900-1200

Aula IE 101

Inecuii și sisteme de inecuaţii

Şef lucr.dr.ing. Neghină Mihai

6.

16.12.2023

900-1200

Aula IE 101

Numere complexe

Şef lucr.dr.ing. Neghină Mihai

7.

13.01.2024

900-1200

Aula IE 101

Elemente de combinatorică

Lect. univ. dr. Totoi Alina

8.

20.01.2024

900-1200

Aula IE 101

Matrici şi determinanţi

Prof.dr.ing. Florea Adrian

9.

27.01.2024

900-1200

Aula IE 101

Sisteme de ecuații liniare

Conf.dr.ing. Popescu Lizeta

10.

03.02.2024

900-1200

Aula IE 101

Șiruri de numere reale

Şef lucr.dr.ing. Neghină Mihai

11.

10.02.2024

900-1200

Aula IE 101

Funcţii continue. Funcţii derivabile

Prof.dr.ing. Florea Adrian

12.

24.02.2024

900-1200

Aula IE 101

Limite de funcţii

Prof.dr.ing. Popa Vasile Mircea

13.

02.03.2024

900-1200

Aula IE 101

Reprezentarea grafică a funcţiilor

Lector univ. dr.Ţincu Ioan

14.

09.03.2024

900-1200

Aula IE 101

Polinoame

Conf.dr.ing. Popescu Lizeta

15.

16.03.2024

900-1200

Aula IE 101

Inele şi corpuri

Şef lucr.dr.ing. Neghină Mihai

16.

23.03.2024

900-1200

Aula IE 101

Integrala definită

Şef lucr.dr.ing. Neghină Mihai

17.

06.04.2024

900-1200

Aula IE 101

Legi de compoziţie, monoid, grup

Lector univ. dr.Ţincu Ioan

18.

13.04.2024

900-1200

Aula IE 101

Primitive, metode de calcul

Conf.dr.ing. Popescu Lizeta

19.

20.04.2024

900-1200

Aula IE 101

Aplicaţii ale integralei definite

Conf.dr.ing. Popescu Lizeta

20.

27.04.2024

900-1200

Aula IE 101

Probleme recapitulative

Prof.dr.ing. Florea Adrian

Pregătirea se va face în mod fizic, cu participare față în față.

Contact: adrian.florea@ulbsibiu.ro

 
 

Regulamentul admitere 2024

 

Pliant admitere 2024- specializari gestionate de Departamentul de Calculatoare si Inginerie Electrica

Culegeri de probleme:
  1. Adrian Florea, Mihai Neghina, Vasile Mircea Popa, Lizeta Popescu, Ioan Țincu, FRAGMENTE DE ANALIZĂ. Curiozități Complexe. Grile Reale, Editura Matrix ROM, Bucureşti, ISBN 978-606-25-0648-3, 2021 (242 pg.)
  2. Adrian Florea, Mihai Neghina, Vasile Mircea Popa, Lizeta Popescu, Ioan Țincu, FRAGMENTE DE ALGEBRĂ. Curiozități Complexe. Grile Reale, Editura Matrix ROM, Bucureşti, ISBN 978-606-25-0632-2, 2021 (205 pg.)
  3. DICU P., FLOREA A., POPA V.M., POPESCU L., ȚINCU I. Culegere de probleme de matematică pentru bacalaureat și pentru examenul de admitere în învățământul superior tehnic, Editura Matrix ROM, Bucureşti, ISBN 978-606-25-0220-1, 2016 (235 pg.)


Pentru domeniile de licenţă Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei, Ingineria Sistemelor, Electromecanica, Electronica Aplicata:
Concurs de admitere pe baza de examen scris DOSAR - ONLINE

     

  Adobe Reader Document