Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 

Admitere 2020 - doctorat

Admitere doctorat 2022

Programe de doctorat (4-5 ani) în domeniul „Calculatoare și tehnologia informatiei” la Universitatea „Lucian Blaga”din Sibiu (ULBS), Facultatea de inginerie, Departamentul de calculatoare si inginerie electrica
Admiterea se va face pe baza unui examen de specialitate (septembrie 2016) – v. detalii pe site-ul Departamentului de studii doctorale” din cadrul ULBS, la http://doctorate.ulbsibiu.ro/

Domeniu:
  • Calculatoare si tehnologia informatiei

Locuri pe anul 2022:

Conducători științifici:

·        Prof. univ. dr. ing. Remus BRAD – v. http://rbrad.ulbsibiu.ro/ Director al "Centrului de cercetare pentru arhitecturi avansate de procesare a informatiei", acreditat ULBS, v. http://acaps.ulbsibiu.ro/
 
·        Prof. univ. dr. ing. Constantin Bălă ZAMFIRESCU – v. http://web.ulbsibiu.ro/constantin.zamfirescu/
 
TEZE DE DOCTORAT FINALIZATE in domeniul „Calculatoare si tehnologia informatiei” la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de inginerie, Departamentul de calculatoare si inginerie electrica

1.     Daniel I. Morariu, Contributions to Automatic Knowledge Extraction from Unstructured Data (Contribuţii la extragerea automată de cunoştinţe din masive de date), PhD Thesis (in English), “Lucian Blaga” University of Sibiu,2007; conducator stiintific: prof. univ. dr. ing. Lucian Vintan
 
2.     Árpad Gellért, Advanced Prediction Methods Integrated into Speculative Computer Architectures (Metode avansate de predicţie integrate în arhitecturi cu procesări speculative), PhD Thesis (Cum Laudae), “Lucian Blaga” University of Sibiu,2008; conducator stiintific: prof. univ. dr. ing. Lucian Vintan (cotutela cu prof. univ. dr. doc. Theo Ungerer, Universitatea din Augsburg, Germania)
 
3.     Radu Creţulescu, Contribuţii la proiectarea sistemelor de clasificare a documentelor, Teză de doctorat, Universitatea “L. Blaga” din Sibiu, 4 noiembrie 2011; conducator stiintific: prof. univ. dr. ing. Lucian Vintan
 
4.     Horia Calborean, Multi-Objective Optimization of Advanced Computer Architectures using Domain-Knowledge (Optimizarea multi-obiectiv a unor arhitecturi avansate de calcul utilizând cunoştinţe de domeniu), PhD Thesis, “L. Blaga” University of Sibiu, November 25th 2011; conducator stiintific: prof. univ. dr. ing. Lucian Vintan
 
5.     Ciprian Radu, Optimized Algorithms for Network-on-Chip Application Mapping (Algoritmi optimizaţi pentru maparea aplicaţiilor paralele pe arhitecturi de tipul Network-on-Chip), PhD Thesis, “L. Blaga” University of Sibiu, November 25th 2011; conducator stiintific: prof. univ. dr. ing. Lucian Vintan