Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 

Admitere sesiunea Iulie 2022 - domenii de licenta

Pentru informarea absolvenţilor de liceu care doresc să urmeze studii universitare de  LICENŢĂ în domeniile
Calculatoare si Tehnologia Informatiei,
Ingineria Sistemelor, Inginerie Electronica si Telecomunicatii si Inginerie Electrica
  
Departamentul de Calculatoare si Inginerie Electrica coordonează următoarele domenii/specializări de licenţă:
 

1. Domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei

 
Specializări (concurs de admitere pe baza de examen scris) - mai multe informaţii):

CALCULATOARE – ingineri, studii cu durata de 4 ani -
Locuri: 

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI – ingineri, studii cu durata de 4 ani
Locuri: 3

2. Domeniul Ingineria Sistemelor

Locuri: 
 
Specializarea (concurs de admitere pe baza de examen scris) - mai multe informaţii):
INGINERIA SISTEMELOR MULTIMEDIA – ingineri, studii cu durata de 4 ani


 
3. Domeniul Inginerie Electronica si Telecomunicatii
 Locuri: 
Specializarea (concurs de admitere pe baza de examen scris) - mai multe informaţii):
ELECTRONICA APLICATA – ingineri, studii cu durata de 4 ani

 
4. Domeniul Inginerie Electrica
 Locuri: 
Specializarea (concurs de admitere pe baza de examen scris) - mai multe informaţii):
ELECTROMECANICA – ingineri, studii cu durata de 4 ani


Admiterea se organizează pe domenii de licenţă, urmând ca la finele anului 2 de studiu studenţii să opteze (acolo unde este cazul) pentru una dintre specializări. Studenţii beneficiază de un plan de învăţământ modern organizat pe 4 ani de studiu, elaborat în sistemul de credite transferabile. Printre multe alte competenţe planul de învăţământ asigură:
  • pregătirea ştiinţifică generală (matematică, fizică, electrotehnică, electronică analogică şi digitală etc.);
  • specializarea în limbaje de programare;
  • pregătirea în domeniul reţelelor de calculatoare;
  • dobândirea de cunoştinţe temeinice în domeniul arhitecturilor de calcul avansate, sistemelor de operare şi compilatoarelor;
  • pregătirea temeinică în domeniul algoritmilor şi a tehnicilor de programare; cunoaşterea mediilor de programare şi implementarea aplicaţiilor specifice;
  • dobândirea de cunoştinţe temeinice în domeniul bazelor de date, a aplicaţiilor grafice şi a aplicaţiilor web;
  • proiectarea şi programarea sistemelor dedicate;
  • proiectarea aplicaţiilor multimedia