Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 NOUTATI

Program pregătire Bac și admitere 2020

DEPARTAMENTUL CALCULATOARE ŞI INGINERIE ELECTRICĂ (CIE) organizează pentru elevii din clasele a XII-a cursuri de pregătire la  Matematică pentru Bacalaureat şi Admitere 2020

 
 
Nr.
crt.
Data
Ora
Sala
Tematica cursurilor de matematică
Profesor
 1.
26.10.2019
900-1200
Aula IE 101
Operaţii cu numere reale: Modulul, partea întreagă şi partea fracţionară a unui număr real. Inegalităţi.
Conf. dr. ing.
Popescu Lizeta
2.
02.11.2019
900-1200
Aula IE 101
Funcţii: Imaginea unei funcţii. Funcţii injective, surjective, bijective. Inversa unei funcţii. Funcţiile de gradul întâi şi al doilea, funcţia modul, funcţia putere, funcţia radical, funcţia exponenţială şi logaritmică.
Lector univ. dr.
Ţincu Ioan
3.
09.11.2019
900-1200
Aula IE 101
Progresii: Progresii aritmetice şi geometrice.
Prof. dr. ing.
Florea Adrian
4.
16.11.2019
900-1200
Aula IE 101
Ecuaţii şi sisteme de ecuaţii: Ecuaţii de gradul întâi, de gradul al doilea, iraţionale şi ecuaţii reductibile la acestea. Ecuaţii exponenţiale şi logaritmice. Sisteme de ecuații neliniare.
Prof. dr. ing.
Popa Vasile Mircea
5.
23.11.2019
900-1200
Aula IE 101
Inecuaţii şi sisteme de inecuaţii: Ecuaţii de gradul întâi, de gradul al doilea, exponențiale și logaritmice.
Lector univ. dr.
Ţincu Ioan
6.
07.12.2019
900-1200
Aula IE 101
Numere complexe: Forma algebrică şi trigonometrică a unui număr complex. Conjugatul şi modulul unui număr complex, egalitatea a două numere complexe, operaţii cu numere complexe, rădăcinile de ordinul n ale unui număr complex.
Asist. univ.drd.
Dicu Petrică
7.
14.12.2019
900-1200
Aula IE 101
Elemente de combinatorică: Permutări, aranjamente, combinări. Binomul lui Newton.
Prof. dr. ing.
Popa Vasile Mircea
8.
18.01.2020
900-1200
Aula IE 101
Matrici şi determinanţi: Operaţii cu matrice, proprietǎţi. Calculul determinanţilor. Inversa unei matrice, ecuaţii matriciale.
Prof. dr. ing.
Florea Adrian
9.
25.01.2020
900-1200
Aula IE 101
Sisteme de ecuaţii liniare: Studiul compatibilităţii, teoremele lui Kronecker-Capelli şi Rouché. Sisteme omogene. Metode de rezolvare a sistemelor liniare, rezolvare matriceală, metoda Cramer şi metoda Gauss.
Conf. dr. ing.
Popescu Lizeta
10.
01.02.2020
900-1200
Aula IE 101
Şiruri de numere reale: Definiţie. Șiruri monotone şi mărginite. Limita unui şir. Șiruri convergente, operaţii cu șiruri convergente.
Asist. univ.drd.
Dicu Petrică
11.
08.02.2020
900-1200
Aula IE 101
Limite de funcţii: Limite laterale, limitele funcţiilor elementare. Operaţii cu limite de funcţii. Limite remarcabile. Cazuri exceptate la operaţii cu limite de funcţii, metode de eliminare a nedeterminării. Limite de funcţii cu parametrii.
Prof. dr. ing.
Popa Vasile Mircea
 
12.
 
15.02.2020
 
900-1200
 
Aula IE 101
Funcţii continue: Puncte de discontinuitate de prima şi a doua speţă. Continuitate laterală. Operaţii cu funcţii continue. Proprietatea lui Darboux. Proprietăţile funcţiilor continue şi rezolvarea de ecuaţii şi inecuaţii.
Funcţii derivabile: Derivate laterale. Interpretarea geometrică a derivatei. Ecuaţia tangentei într-un punct la graficul unei funcţii. Puncte de extrem, întoarcere, unghiulare și inflexiune. Derivarea inversei unei funcţii. Regulile lui l’Hospital.
 
Prof. dr. ing.
Florea Adrian
13.
22.02.2020
900-1200
Aula IE 101
Reprezentarea grafică a funcţiilor: Intervale de monotonie, puncte de extrem. Convexitate, concavitate și puncte de inflexiune. Asimptote verticale, orizontale și oblice. Studiul variaţiei unei funcţii şi reprezentare grafică.
Lector univ. dr.
Ţincu Ioan
14.
29.02.2020
900-1200
Aula IE 101
Legi de compoziţie, monoid, grup: Lege de compoziţie internă, proprietăţi: parte stabilă, asociativitate, comutativitate, element neutru și element simetrizabil. Subgrup, morfisme și izomorfisme de grupuri.
Lector univ. dr.
Ţincu Ioan
15.
07.03.2020
900-1200
Aula IE 101
Inele şi corpuri: Domeniu de integritate.Morfisme de inele şi corpuri.
Asist. univ.drd.
Dicu Petrică
16.
14.03.2020
900-1200
Aula IE 101
Polinoame: Teorema împărţirii cu rest. Divizibilitatea polinoamelor, teorema lui Bèzout. Relaţii între rădăcini şi coeficienţi. Rezolvarea ecuaţiilor algebrice cu coeficienţi reali, raţionali, întregi. Ecuaţii binome, reciproce şi bipătrate.
Conf. dr. ing.
Popescu Lizeta
17.
21.03.2020
900-1200
Aula IE 101
Primitive, metode de calcul: Integrala nedefinită a unei funcţii continue. Primitive uzuale. Studiul existenţei primitivelor. Metode de calcul al primitivelor: integrarea prin părţi, schimbarea de variabilă și integrarea funcţiilor raţionale.
Conf. dr. ing.
Popescu Lizeta
18.
28.03.2020
900-1200
Aula IE 101
Integrala definită: Funcţie integrabilă. Proprietăţi. Formula lui Leibniz-Newton. Integrarea funcţiilor continue. Teorema de medie.
Asist. univ.drd.
Dicu Petrică
19.
09.05.2020
900-1200
Aula IE 101
Aplicaţii ale integralei definite: Calculul ariilor. Calculul volumului unui corp de rotaţie. Calculul unor limite de şiruri folosind integrala definită.
Conf. dr. ing.
Popescu Lizeta
20.
16.05.2020
900-1200
Aula IE 101
Probleme recapitulative
Prof. dr. ing.
Florea Adrian
 
secretariatul departmentului CIE – tel. 0269 216062 int. 461.
 

Se va organiza și pregătire pentru bacalaureat la informatică cu d-ul Șef lucr. dr. ing. Pitic Antoniu, după un orar care va fi afișat din timp pe site-ul Departamentului de Calculatoare și Inginerie Electrică http://csac.ulbsibiu.ro/.