Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 NOUTATI

Admitere 2016 - master

PROGRAME DE MASTER BOLOGNA

 ADVANCED COMPUTING SYSTEMS

— Master cu durata de 2 ani cu predare în limba engleză—

 Misiunea specializării constă în pregătirea unor specialişti de elită (licenţiaţi în domeniul ştiinţei şi ingineriei calculatoarelor – ciclul BOLOGNA), necesari în activităţile de cercetare-dezvoltare, desfăşurate atât la nivel academic cât şi industrial.

 Locuri: 15 fără taxă, 15 cu taxă

 EMBEDDED SYSTEMS

— Master cu durata de 2 ani cu predare în limba engleză—

Specializarea urmăreşte pregătirea unor specialişti de elită (licenţiaţi în domeniul ştiinţei şi ingineriei calculatoarelor – ciclul BOLOGNA) capabili să dezvolte tehnologii, produse (hardware/software) şi servicii inovative cu aplicabilitate directă în domeniul sistemelor dedicate (automotive, dispozitive mobile, aparatură industrială şi electrocasnică etc.). 

Locuri: 14 fără taxă, 16 cu taxă

 INGINERIA CALCULATOARELOR ÎN APLICAŢII INDUSTRIALE

— Master cu durata de 2 ani—

 Specializarea urmăreşte pregătirea complementară in ştiinţa şi ingineria calculatoarelor a unor specialişti din domenii diverse pentru a permite dezvoltarea interesului şi a aptitudinilor de utilizare eficientă a sistemelor informatice în toate activităţile economice şi de cercetare-dezvoltare cu caracter interdisciplinar desfăşurate atât la nivel academic cât şi industrial. 

Locuri : 9 fără taxă+1 Etnie rroma, 20 cu taxă


 DEZVOLTAREA APLICAȚIILOR ÎN INGINERIA ELECTRICĂ

— Master cu durata de 2 ani—

 

Locuri : 13 fără taxă, 17 cu taxă