Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 

Admitere 2020 - master

PROGRAME DE MASTER BOLOGNA

 ADVANCED COMPUTING SYSTEMS

— Master cu durata de 2 ani cu predare în limba engleză—

 Misiunea specializării constă în pregătirea unor specialişti de elită (licenţiaţi în domeniul ştiinţei şi ingineriei calculatoarelor – ciclul BOLOGNA), necesari în activităţile de cercetare-dezvoltare, desfăşurate atât la nivel academic cât şi industrial.

 Locuri: 20 buget, 10 cu taxă


 EMBEDDED SYSTEMS

— Master cu durata de 2 ani cu predare în limba engleză—

Specializarea urmăreşte pregătirea unor specialişti de elită (licenţiaţi în domeniul ştiinţei şi ingineriei calculatoarelor – ciclul BOLOGNA) capabili să dezvolte tehnologii, produse (hardware/software) şi servicii inovative cu aplicabilitate directă în domeniul sistemelor dedicate (automotive, dispozitive mobile, aparatură industrială şi electrocasnică etc.). 

Locuri: 20 buget, 10 cu taxă

 

INGINERIA CALCULATOARELOR ÎN APLICAŢII INDUSTRIALE

— Master cu durata de 2 ani—

 Specializarea urmăreşte pregătirea complementară in ştiinţa şi ingineria calculatoarelor a unor specialişti din domenii diverse pentru a permite dezvoltarea interesului şi a aptitudinilor de utilizare eficientă a sistemelor informatice în toate activităţile economice şi de cercetare-dezvoltare cu caracter interdisciplinar desfăşurate atât la nivel academic cât şi industrial. 

Locuri : 21 buget,  9 cu taxăAPLICAȚII AVANSATE ÎN INGINERIA ELECTRICĂ

— Master cu durata de 2 ani—

Locuri : 21 buget, 9 cu taxă