Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 

Programe de LICENŢĂ

Programele sunt acreditate conform HG Nr. 676 publicată în Monitorul Oficial Nr. 481 din 18.07.2007

Domeniul: Calculatoare şi tehnologia informaţiei (4 ani)

Specializări:

Domeniul: Ingineria sistemelor (4 ani)

Specializare:

Domeniul: Inginerie electrică (4 ani)

Specializări:

Domeniul: Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii (4 ani)

Specializări: