Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 

Programe de MASTER

Programe de Master de tip Bologna (durata studiilor 2 ani)

Programele sunt acreditate în comisia ARACIS din 17.04.2008

Specializări: