Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 

Tehnologia Informatiei

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT / CURRICULUM

ANUL 1 / 1st YEAR

Valabil / Valid:
începând cu anul universitar 2021-2022
starting with the academic year 2021-2022

Nr.
Crt.
Disciplina
Subject
Cod
Code
Semestrul 1/
1st Semester
Semestrul 2/
2nd Semester
NOSI/
sem
No. C S L P Alte Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
C S L P Alte Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
1.1 Limbaje de programare /
Programming Languages
  FING.CIE.TI.L.FO.1.3020.E-5.1 3 0 2 0   Examen 5               55
1.2 Analiză matematică /
Mathematical Analysis
  FING.CIE.TI.L.FO.1.2200.E-5.2 2 2 0 0   Examen 5               69
1.3 Informatică aplicată /
Applied Informatics
  FING.CIE.TI.L.FO.1.2020.C-4.3 2 0 2 0   Colocviu 4               44
1.4 Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială / Linear Algebra, Analitic and Differential Geometry   FING.CIE.TI.L.FO.1.2200.E-5.4 2 2 0 0   Examen 5               69
1.5 Fizică /
Physics
  FING.CIE.TI.L.FO.1.2010.E-4.5 2 0 1 0   Examen 4               58
1.6 Bazele programării calculatoarelor /
Fundamentals of Computer Programming
  FING.CIE.TI.L.FO.1.2200.C-5.6 2 2 0 0   Colocviu 5               69
1.7 Limba engleză 1 /
English Language 1
Optional 1 FING.CIE.TI.L.CA.1.0200.C-2.7 0 2 0 0   Colocviu 2               22
1.8 Limba germană 1 /
German Language 1
FING.CIE.TI.L.CA.1.0200.C-2.8
1.9 Educaţie fizică şi sport /
Sport
  FING.CIE.TI.L.CO.1.0100.A/R-1.9 0 1 0 0   Calificativ 1               11
2.1 Structuri de date şi algoritmi /
Data Structures and Algorithms
  FING.CIE.TI.L.DO.2.3020.E-5.1               3 0 2 0   Examen 5 55
2.2 Matematici speciale /
Special Mathematics
  FING.CIE.TI.L.FO.2.2200.E-5.2               2 2 0 0   Examen 5 69
2.3 Electrotehnică /
Electrotechnics
  FING.CIE.TI.L.DO.2.3110.E-5.3               3 1 1 0   Examen 5 55
2.4 Metode numerice /
Numerical Methods
  FING.CIE.TI.L.FO.2.2020.C-5.4               2 0 2 0   Colocviu 5 69
2.5 Proiectare logica /
Logic Design
  FING.CIE.TI.L.DO.2.2020.E-5.5               2 0 2 0   Examen 5 69
2.6 Tehnici de comunicare profesională /
Professional Communication Techniques
  FING.CIE.TI.L.CO.2.1100.C-3.6               1 1 0 0   Colocviu 3 47
2.7 Limba engleză 2 /
English Language 2
Optional 2 FING.CIE.TI.L.CA.2.0200.C-2.7               0 2 0 0   Colocviu 2 22
2.8 Limba germană 2 /
German Language 2
FING.CIE.TI.L.CA.2.0200.C-2.8
2.9 Educaţie fizică şi sport /
Sport
  FING.CIE.TI.L.CO.2.0100.A/R-1.9               0 1 0 0   Calificativ 1 11
  13 9 5 0 0 4E+0V+
3C+0P+1A/R
30+1* 13 7 7 0 0 4E+0V+
3C+0P+1A/R
30+1* 794
TOTAL ORE PE SAPTAMANA/
TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK
27     27      
  TOTAL S1: 30+1* TOTAL S2: 30+1*  
Discipline facultative la propunerea facultății/
Facultative subjects proposed by faculty
 
1.10 Matematică generală /
General Mathematics
  FING.CIE.TI.L.FU.1.2200.C-3.10 2 2 0 0   Colocviu 3               19
1.11 Fizică generală /
General Physics
  FING.CIE.TI.L.FU.1.2110.C-3.11 2 1 1 0   Colocviu 3               19
2.10 Chimie /
Chemistry
  FING.CIE.TI.L.FU.2.1010.C-2.10               1 0 1 0   Colocviu 2 22
2.11 Filozofie /
Philosophy
  FING.CIE.TI.L.CU.2.2000.C-2.11               2 0 0 0   Colocviu 2 22
        4 3 1 0 0 0E+0V+
2C+0P+0A/R
6 3 0 1 0 0 0E+0V+
2C+0P+0A/R
4 82
TOTAL ORE PE SAPTAMANA DISCIPLINE FACULTATIVE
TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK (FACULTATIVE SUBJECTS)
8     4    
  TOTAL S1: 6 TOTAL S2: 4  

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT / CURRICULUM

ANUL 2 / 2nd YEAR

Valabil / Valid:
începând cu anul universitar 2019-2020
starting with the academic year 2019-2020

Nr.
Crt.
Disciplina
Subject
Cod
Code
Semestrul 1/1st Semester Semestrul 2/2nd Semester NOSI/
sem
No. C S L P Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
C S L P Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
3.1 Proiectarea algoritmilor /
Algorithm Design
TI.301.DO 2 0 2 0 E3 5 - - - - - - 69
3.2 Programare orientată pe obiecte /
Object Oriented Programming
TI.302.DO 2 0 2 1 E3 5 - - - - - - 55
3.3 Dispozitive electronice şi electronică analogică /
Electronic Devices and Analog Electronics
TI.303.DO 2 0 2 0 E3 4 - - - - - - 44
3.4 Programare în limbaj de asamblare /
Progamming in Assembly Language
TI.304.SO 2 0 2 0 E3 5 - - - - - - 69
3.5 Teoria sistemelor /
Systems Theory
TI.305.DO 2 0 2 0 C3 4 - - - - - - 44
3.6 Teoria probabilităților și statistică matematică /
Probability Theory and Statistics
TI.306.FO 2 0 2 0 E3 5 - - - - - - 69
3.7 Opţional 3
Optional 3
Limba engleză 3 /
English Language 3
TI.307.CA 0 1 0 0 C3 2 - - - - - - 36
3.8 Limba germană 3 /
German Language 3
TI.308.CA
3.9 Educaţie fizică şi sport /
Sport
TI.309.CO 0 1 0 0 A/R3 1 - - - - - - 11
4.1 Proiectare software /
Software Design
TI.401.SO - - - - - - 2 0 2 0 E4 4 44
4.2 Sisteme de intrare - iesire si echipamente periferice /
IO Systems and peripherals
TI.402.SO - - - - - - 2 0 2 0 C4 4 44
4.3 Grafică asistată de calculator /
Computer Aided Graphics
TI.403.FO - - - - - - 2 0 2 0 E4 4 44
4.4 Programare WEB /
Web Programming
TI.404.SO - - - - - - 2 0 2 1 E4 4 30
4.5 Electronica digitala /
Digital Electronics
TI.405.DO - - - - - - 2 0 2 0 E4 4 44
4.6 Măsurători electronice, senzori şi traductoare /
Electronic Measurements, Sensors and Transducers
TI.406.DO - - - - - - 2 0 2 0 C4 4 44
4.7 Opţional 4
Optional 4
Limba engleză 4 /
English Language 4
TI.407.CA - - - - - - 0 1 0 0 C4 2 36
4.8 Limba germană 4 /
German Language 4
TI.408.CA - - - - - -
4.9 Educaţie fizică şi sport /
Sport
TI.409.CO - - - - - - 0 1 0 0 A/R4 1 11
4.10 Practică de domeniu /
Internship
TI.410.DO - - - - - - 90 ore/90 hours C4 4  
Total 12 2 12 1 5E+2C+1A/R 31+1* 12 2 12 1 4E+4C+1A/R 30+1*  
TOTAL ORE PE SAPTAMANA/TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK 27     27      
TOTAL 60+2*  
Discipline facultative/Facultative subjects
3.10 Istoria ştiinţei calculatoarelor /
History of Computer Science
TI.310.CF 2 0 0 0 C3 2 - - - - - - 22
4.11 Practică /
Internship
TI.411.DF - - - - - - 270 ore/
270 hours
C4 12 30
4.12 Microelectronică /
Microelectronics
TI.412.FF - - - - - - 1 0 1 0 C4 2 22
Total 2 0 0 0 1C 2 1 0 1 0 2C 14  
TOTAL ORE PE SAPTAMANA DISCIPLINE FACULTATIVE
TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK (FACULTATIVE SUBJECTS)
2   2    

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT / CURRICULUM

ANUL 3 / 3rd YEAR

Valabil / Valid:
începând cu anul universitar 2020-2021
starting with the academic year 2020-2021

 

Nr.
Crt.
Disciplina
Subject
Cod
Code
Semestrul 1/1st Semester Semestrul 2/2nd Semester NOSI/
sem
No. C S L P Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
C S L P Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
5.1 Calculatoare numerice /
Digital Computers
TI.501.DO 3 0 2 0 E5 5 - - - - - - 55
5.2 Reţele locale /
Computer Networks
TI.502.SO 2 0 2 0 E5 5 - - - - - - 69
5.3 Limbaje formale şi translatoare /
Formal Languages and Translators
TI.503.DO 3 0 2 0 E5 5 - - - - - - 55
5.4 Baze de date /
Databases
TI.504.DO 2 0 2 0 C5 5 - - - - - - 69
5.5 Ingineria programelor
Software Engineering
TI.505.DO 2 0 2 1 E5 5 - - - - - - 55
5.6 Limbaje de descriere hardware /
Hardware Description Languages
TI.506.SO 2 0 2 0 C5 5 - - - - - - 69
6.1 Arhitectura sistemelor de calcul /
Computer Architecture
TI.601.DO - - - - - - 3 1 1 0 E6 5 55
6.2 Sisteme cu microprocesoare /
Microprocessor Based Systems
TI.602.SO - - - - - - 3 0 2 0 E6 5 55
6.3 Sisteme de operare /
Operating Systems
TI.603.DO - - - - - - 2 0 2 0 E6 4 44
6.4 Inteligenţa artificială /
Artificial Intelligence
TI.604.DO - - - - - - 2 0 2 1 E6 4 30
6.5 28 Proiectarea bazelor de date /
Databases Design
TI.605.SO - - - - - - 2 0 2 0 C6 4 44
6.6 Opţional 5
Optional 5
Sisteme CAD/CASE /
CAD/CASE Systems
TI.606.SA - - - - - - 1 0 1 0 C6 2 22
6.7 Sisteme de recunoastere a formelor / Pattern Recognision Systems TI.607.SA - - - - - -
6.8 Opţional 6
Optional 6
Economia firmei /
Company Economics
TI.608.CA - - - - - - 2 0 0 0 C6 2 22
6.9 Marketing industrial /
Industrial Marketing
TI.609.CA - - - - - -
6.10 Practică  de specialitate /
Internship
TI.610.SO - - - - - - 90 ore/90 hours C6 4 10
Total 14 0 12 1 4E+2C 30 15 1 10 1 4E+4C 30  
TOTAL ORE PE SAPTAMANA/TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK 27     27      
TOTAL 60  
Discipline facultative/Facultative subjects
5.7 Etica /
Ethics
TI.507.CF 1 1 0 0 C5 2 - - - - - - 22
6.11 Informare şi documentare ştiinţifică /
Scientific Information and Documentation
TI.611.CF - - - - - - 2 0 0 0 C6 2 22
6.12 Practică /
Internship
TI.612.SF - - - - - - 270 ore /
270 hours
C6 12 30
Total 1 1 0 0 1C 2 2 0 0 0 2C 2  
TOTAL ORE PE SAPTAMANA DISCIPLINE FACULTATIVE
TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK (FACULTATIVE SUBJECTS)
2     2      

 

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT / CURRICULUM

ANUL 4 / 4th YEAR

Valabil / Valid:
începând cu anul universitar 2021-2022
starting with the academic year 2021-2022

Nr.
Crt.
Disciplina
Subject
Cod
Code
Semestrul 1/1st Semester Semestrul 2/2nd Semester NOSI/
sem
No. C S L P Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
C S L P Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
7.1 Simularea și optimizarea arhitecturilor de calcul /
Computing Architectures Simulation and Optimization
TI.701.DO 2 0 1 1 E7 5 - - - - - - 69
7.2 Prelucrare grafica /
Graphic Processing
TI.702.DO 2 0 2 0 E7 5 - - - - - - 69
  Opţional 7
Optional 7
Disc. 1 aleasă din pachetul C /
Subj. 1 choosen from package C
  2 0 2 0 E7 4 - - - - - - 44
  Opţional 8
Optional 8
Disc. 2 aleasă din pachetul C /
Subj. 2 choosen from package C
  2 0 2 0 C7 4 - - - - - - 44
  Opţional 9
Optional 9
Disc. 3 aleasă din pachetul C /
Subj. 3 choosen from package C
  2 0 2 0 C7 4 - - - - - - 44
  Opţional 10
Optional 10
Disc. 4 aleasă din pachetul C /
Subj. 4 choosen from package C
  2 0 2 0 C7 4 - - - - - - 44
  Opţional 11
Optional 11
Disc. 5 aleasă din pachetul C /
Subj. 5 choosen from package C
  2 0 2 0 C7 4 - - - - - - 44
8.1 Arhitecturi si prelucrari paralele /
Parallel Architectures and Processing
TI.801.SO - - - - - - 2 0 2 0 E8 4 52
8.2 Opţional 12
Optional 12
Algoritmi paraleli şi distribuiţi /
Parallel and Distributed Algorithms
TI.802.DA - - - - - - 2 0 2 0 E8 4 52
8.3 Testarea sistemelor de calcul /
Computing Systems Testing
TI.803.DA
  Opţional 13
Optional 13
Disc. 1 aleasă din pachetul D /
Subj. 1 choosen from package D
  - - - - - - 2 0 1 0 E8 4 64
  Opţional 14
Optional 14
Disc. 2 aleasă din pachetul D /
Subj. 2 choosen from package D
  - - - - - - 2 0 1 0 E8 4 64
8.4 Elaborarea Proiectul de diplomă /
Working on Graduation Project
TI.804.SO - - - - - - 0 0 0 4 E8 4 52
8.5 Practică pentru Proiectul de diplomă /
Practical Work on Graduation Project
TI.805.SO - - - - - - 60 ore/60 hours C8 10 190
Total 14 0 13 1 3E+4C 30 8 0 6 4 5E+1C 30  
TOTAL ORE PE SAPTAMANA/TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK 28   18    
TOTAL 60  
  Examen de Diplomă - proba 1 /
Graduation Exam - part 1
5  
  Examen de Diplomă - proba 2 /
Graduation Exam - part 2
5  
Discipline facultative/Facultative subjects
7.3 Creativitate şi design /
Creativity and Design
TI.703.CA 1 1 0 0 C7 2 - - - - - - 22
7.4 Bazele contabilităţii /
Accounting Basics
TI.704.CA 2 1 0 0 C7 2 - - - - - - 8
8.6 Proprietate intelectuala /
Intelectual Property Rights
TI.806.CA - - - - - - 2 0 0 0 C8 2 22
Total 3 2 0 0 2C 4 2 0 0 0 1C 2  
TOTAL ORE PE SAPTAMANA DISCIPLINE FACULTATIVE
TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK (FACULTATIVE SUBJECTS)
5   2    

 

Nr.
Crt.
Disciplina
Subject
Cod
Code
Semestrul 1/1st Semester Semestrul 2/2nd Semester NOSI/
sem
No. C S L P Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
C S L P Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
                                 
  Pachetul C/Optional package C                            
7.5 E-Commerce /
E-Commerce
TI.705.SA 2 0 2 0 E7 4 - - - - - - 44
7.6 Invatare automata /
Machine Learning
TI.706.SA 2 0 2 0 E7 4 - - - - - - 44
7.7 Interactiunea om-calculator /
Human-Computer Interaction
TI.707.SA 2 0 2 0 E7 4 - - - - - - 44
7.8 Procesarea semnalelor /
Digital Filters Design
TI.708.SA 2 0 2 0 E7 4 - - - - - - 44
7.9 Criptografie si securitate informationala /
Criptography and Information Security
TI.709.SA 2 0 2 0 E7 4 - - - - - - 44
7.10 Instrumente pentru dezvoltarea programelor /
Tools for Program Development 
TI.710.SA 2 0 2 0 E7 4 - - - - - - 44
                                 
  Pachetul D/Optional package D                            
8.7 Sisteme tolerante la defecte /
Fault Tolerant Systems
TI.807.SA - - - - - - 2 0 1 0 E8 4 58
8.8 Sisteme de prelucrare grafica /
Graphic Processing Systems
TI.808.SA - - - - - - 2 0 1 0 E8 4 58
8.9 Integrarea sistemelor informatice /
Information Systems Integration
TI.809.SA - - - - - - 2 0 1 0 E8 4 58
8.10 Sisteme incorporate /
Embedded Systems
TI.810.SA - - - - - - 2 0 1 0 E8 4 58