Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 

Ingineria sistemelor multimedia

Valabil / Valid : 
începând cu anul universitar 2018-2019
starting with the academic year 2018-2019

  PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT/CURRICULUM  
                                 
ANUL I/1st YEAR
Nr.
Crt.
Disciplina
Subject
Cod
Code
Semestrul 1/1st Semester Semestrul 2/2nd Semester NOSI/
sem
No. C S L P Ver.
Eval.
Cred
Cred
C S L P Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
1.1 Limbaje de programare /
Programming Languages
ISM.101.FO 3 0 2 0 E1 5 - - - - - - 55
1.2 Analiză matematică /
Mathematical Analysis
ISM.102.FO 2 2 0 0 E1 5 - - - - - - 69
1.3 Informatică aplicată /
Applied Informatics
ISM.103.FO 2 0 2 0 C1 4 - - - - - - 44
1.4

Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială /
Linear Algebra, Analytical and Differential Geometry

ISM.104.FO 2 2 0 0 E1 5 - - - - - - 69
1.5 Fizică /
Physics
ISM.105.FO 2 0 1 0 E1 4 - - - - - - 58
1.6 Bazele programării calculatoarelor /
Fundamentals of Computer Programming
ISM.106.FO 2 2 0 0 C1 5 - - - - - - 69
1.7 Opţional 1
Optional 1
Limba engleză 1 /
English Language 1
ISM.107.CA 0 2 0 0 C1 2 - - - - - - 22
1.8 Limba germană 1 /
German Language 1
ISM.108.CA - - - - - -
1.9 Educaţie fizică şi sport /
Sport
ISM.109.CO 0 1 0 0 A/R1 1 - - - - - - 11
2.1 Structuri de date si algoritmi /
Data Structures
ISM.201.SO - - - - - - 3 0 2 0 E2 5 55
2.2 Matematici speciale /
Special Mathematics
ISM.202.FO - - - - - - 2 2 0 0 E2 5 69
2.3 Electrotehnică /
Electrotechnics
ISM.203.DO - - - - - - 3 1 1 0 E2 5 55
2.4 Metode numerice /
Numerical Methods
ISM.204.FO - - - - - - 2 0 2 0 C2 5 69
2.5 Analiza şi sinteza dispozitivelor numerice / Analysis and Synthesis of Digital Devices ISM.205.DO - - - - - - 2 0 2 0 E2 5 69
2.6 Tehnici de comunicare profesională /
Professional Communication Techniques
ISM.206.CO - - - - - - 1 1 0 0 C2 3 47
2.7 Opţional 2
Optional 2
Limba engleză 2 /
English Language 2
ISM.207.CA - - - - - - 0 2 0 0 C2 2 22
2.8 Limba germană 2 /
German Language 2
ISM.208.CA - - - - - -
2.9 Educaţie fizică şi sport /
Sport
ISM.209.CO - - - - - - 0 1 0 0 A/R2 1 11
Total 13 9 5 0 4E+3C+1A/R 30+1* 13 7 7 0 4E+3C+1A/R 30+1*  
TOTAL ORE PE SAPTAMANA/TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK 27     27      
TOTAL 60+2*  
Discipline facultative/Facultative subjects
1.10 Matematică generală /
General Mathematics
ISM.110.FF 2 2 0 0 C1 3 - - - - - - 19
1.11 Fizică generală /
General Physics
ISM.111.FF 2 1 1 0 C1 3 - - - - - - 19
2.10 Chimie /
Chemistry
ISM.210.FF - - - - - - 1 0 1 0 C2 2 22
2.11 Filozofie /
Philosophy
ISM.211.CF - - - - - - 2 0 0 0 C2 2 22
Total 4 3 1 0 2 C 6 3 0 1 0 2 C 4  
TOTAL ORE PE SAPTAMANA DISCIPLINE FACULTATIVE
TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK (FACULTATIVE SUBJECTS)
8     4      
                                 
Rector/Rector, Decan/Dean,   Director Departament/Head of Department,
                                 
Prof.univ.dr.ing. Ioan BONDREA Prof.univ.dr.ing. Liviu Ion ROŞCA   Prof. univ. dr. ing. Daniel VOLOVICI

 

Valabil / Valid:
începând cu anul universitar 2019-2020
starting with the academic year 2019-2020

  PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT/CURRICULUM  
                                 
ANUL II/2nd YEAR
Nr.
Crt.
Disciplina
Subject
Cod
Code
Semestrul 1/1st Semester Semestrul 2/2nd Semester NOSI/
sem
No. C S L P Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
C S L P Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
3.1 Proiectarea algoritmilor /
Algorithm Design
ISM.301.DO 2 0 2 0 E3 5 - - - - - - 69
3.2 Programare orientată pe obiecte /
Object Oriented Programming
ISM.302.SO 2 0 2 1 E3 5 - - - - - - 55
3.3 Circuite electronice liniare /
Liniar Electronic Circuits
ISM.303.DO 2 0 2 0 E3 4 - - - - - - 44
3.4 Programare în limbaj de asamblare /
Progamming in Assembly Language
ISM.304.SO 2 0 2 0 E3 5 - - - - - - 69
3.5 Teoria sistemelor /
Systems Theory
ISM.305.DO 2 0 2 0 C3 4 - - - - - - 44
3.6 Teoria Probabilităţilor şi Statistică Matematică / Theory of Probability and Statistics ISM.306.FO 2 0 2 0 E3 5 - - - - - - 69
3.7 Opţional 3
Optional 3
Limba engleză 3 /
English Language 3
ISM.307.CA 0 1 0 0 C3 2 - - - - - - 36
3.8 Limba germană 3 /
German Language 3
ISM.308.CA
3.9 Educaţie fizică şi sport /
Sport
ISM.309.CO 0 1 0 0 A/R3 1 - - - - - - 11
4.1 Ingineria sistemelor de programe I /
Program Systems Engineering I
ISM.401.DO - - - - - - 2 0 2 0 E4 4 44
4.2 Interfeţe şi protocoale de comunicaţii / Computer Interfaces and Communication Protocols ISM.402.SO - - - - - - 2 0 2 0 C4 4 44
4.3 Grafică asistată de calculator /
Computer Assisted Graphics
ISM.403.FO - - - - - - 2 0 2 0 E4 4 44
4.4 Tehnologii WEB /
WEB Technologies
ISM.404.DO - - - - - - 2 0 2 1 E4 4 30
4.5 Electronică digitală /
Digital Electronics
ISM.405.DO - - - - - - 2 0 2 0 E4 4 44
4.6 Măsurări şi traductoare /
Measurements and Transducers
ISM.406.DO - - - - - - 2 0 2 0 C4 4 44
4.7 Opţional 4
Optional 4
Limba engleză 4 /
English Language 4
ISM.407.CA - - - - - - 0 1 0 0 C4 2 36
4.8 Limba germană 4 /
German Language 4
ISM.408.CA - - - - - -
4.9 Educaţie fizică şi sport /
Sport
ISM.409.CO             0 1 0 0 A/R4 1 11
4.10 Practică de domeniu /
Internship
ISM.410.DO             90 ore/90 hours C4 4 10
Total 12 2 12 1 5E+2C+1A/R 30+1* 12 2 12 1 4E+3C+1A/R 30+1*  
TOTAL ORE PE SAPTAMANA/TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK 27     27      
TOTAL 60+2*  
Discipline facultative/Facultative subjects
3.10 Istoria ştiinţei calculatoarelor /
History of Computer Science
ISM.310.CF 2 0 0 0 C3 2 - - - - - - 22
4.11 Microelectronică /
Microelectronics
ISM.411.SF - - - - - - 1 0 1 0 C4 2 22
4.12 Practică /
Internship
ISM.412.DF - - - - - - 270 ore/
270 hours
C4 12 30
Total 2 0 0 0 1C 2 1 0 1 0 2C 14  
TOTAL ORE PE SAPTAMANA DISCIPLINE FACULTATIVE
TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK (FACULTATIVE SUBJECTS)
2     2      
                                 
Rector/Rector, Decan/Dean,   Director Departament/Head of Department,
                                 
Prof.univ.dr.ing. Ioan BONDREA Prof.univ.dr.ing. Liviu Ion ROŞCA   Prof. univ. dr. ing. Daniel VOLOVICI

 

Valabil / Valid : 2014-2018
începând cu anul universitar 2016-2017
starting with the academic year 2016 - 2017

  PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT/CURRICULUM  
                                 
ANUL III/3rd YEAR
Nr.
Crt.
Disciplina
Subject
Cod
Code
Semestrul 1/1st Semester Semestrul 2/2nd Semester NOSI/
sem
No. C S L P Ver.
Eval.
Cred
Cred
C S L P Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
37 Arhitectura calculatoarelor
Computer Architecture
390455011117DO37 3 0 2 0 E5 5 - - - - - - 55
38 Retele de Calculatoare
Computer Networks
390455021117DO38 2 0 2 0 E5 5 - - - - - - 69
39 Opţional 5
Optional 5
Realitate Virtuala
Virtual Reality
390455031117SA39 3 0 2 0 E5 5 - - - - - - 55
Prelucrari Grafice Avansate
Advanced Graphical Methods
390455041117SA39 - - - - - -
40 Baze de Date
Databases
390455051117DO40 2 0 2 0 C5 5 - - - - - - 69
41 Ingineria sistemelor de programe II
Software Engineering II
390455061117DO41 2 0 2 1 E5 5 - - - - - - 55
42 Procesarea Imaginilor
Image Processing
390455071117SO42 2 0 2 0 C5 5 - - - - - - 69
43 Programarea Aplicaţiilor Multimedia
Multimedia Applications Programming
390456011117SO43 - - - - - - 2 0 2 0 E6 4 44
44 Sisteme cu Microprocesoare
Microprocessor Based Systems
390456021117DO44 - - - - - - 3 0 2 0 E6 5 55
45 Sisteme de Operare
Operating Systems
390456031117SO45 - - - - - - 2 0 2 0 E6 4 44
46 Inteligenta Artificială şi Psihologie Cognitiva
Artificial Intelligence and Cognitive Psychology
390456041117SO46 - - - - - - 2 0 2 0 E6 4 44
47 Editare şi Producţie Audio-Video
Audio-Video Editing and Production
390456051117SO47 - - - - - - 2 0 2 0 E6 4 44
48 Logică computatională
Computational Logic
390456061117DO48 - - - - - - 2 0 2 0 C6 3 19
49 Opţional 6
Optional 6
Management
Management
390466071117CA49 - - - - - - 1 1 0 0 C6 2 22
Economia Firmei
Company Economics
390466081117CA49 - - - - - -
50 Practica
Internship
390456091117DO50 90 ore/90 hours C6 4  
  14 0 12 1 4E+2C 30 14 1 12 0 5E+3C 30  
TOTAL ORE PE SAPTAMANA/TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK 27     27      
TOTAL: 60  
Discipline facultative/Facultative subjects  
50-1 Practică
Internship
390456101117DO50 270 ore/270 hours C6 12  
51 Microelectronică
Microelectronics
390455081117SF51 1 0 2 0 C5 2 - - - - - - 8
52 Informare şi Documentare Ştiinţifică
Scientific Information and Documentation
390456101117CF52 - - - - - - 2 0 0 0 C6 2 22
  1 0 2 0 1C 2 2 0 0 0 2C 2  
TOTAL ORE PE SAPTAMANA DISCIPLINE FACULTATIVE
TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK (FACULTATIVE SUBJECTS)
3     2      
                                 
Rector/Rector, Decan/Dean,   Director Departament/Head of Department,
                                 
Prof.univ.dr.ing. Ioan BONDREA Prof.univ.dr.ing. Liviu Ion ROŞCA   Prof. univ. dr. ing. Daniel VOLOVICI

 

Valabil / Valid : 2014-2018
începând cu anul universitar 2017-2018
starting with the academic year 2017 - 2018

  PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT/CURRICULUM  
                                 
ANUL IV/4th YEAR  
Nr.
Crt.
Disciplina
Subject
Cod
Code
Semestrul 1/1st Semester Semestrul 2/2nd Semester NOSI/
sem
No. C S L P Ver.
Eval.
Cred
Cred
C S L P Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
53 Codare Audio-Video
Audio-Video Coding
390457011117SO53 2 0 2 0 E7 4 - - - - - - 44
54 Tehnologii WEB Avansate
Advanced WEB design
390457021117DO54 2 0 2 0 E7 5 - - - - - - 69
55 Sisteme Multimedia în Timp Real
Real Time Multimedia Systems
390457031117SO55 2 0 2 0 E7 5 - - - - - - 69
56 Design şi Estetică în Multimedia
Design and Esthetics in Multimedia
390457041117SO56 2 0 2 0 E7 4 - - - - - - 44
57 Programarea Jocurilor
Games Programming
390457051117SO57 2 0 1 1 E7 4 - - - - - - 44
58 Procesarea Numerică a Semnalelor
Digital Signal Processing
390457061117SO58 2 0 2 0 C7 4 - - - - - - 44
59 Opţional 7
Optional 7
Data Mining
Data Mining
390457071117SA59 2 0 2 0 C7 4 - - - - - - 44
Orientare pe Agent
Agent Oriented Programming
390457081117SA59 - - - - - -
60 Modelare, identificare şi simulare
Modelling, Identification and Simulation 
390458011117DO60 - - - - - - 3 0 2 0 E8 4 40
61 Opţional 8
Optional 8
Interacţiunea om-calculator
Human-Computer Interaction
390458021117SA61 - - - - - - 2 0 2 0 E8 4 52
Interfeţe Inteligente
Intelligent Interfaces
390458031117SA61 - - - - - -
62 Aplicaţii Multimedia pentru Dispozitive Mobile / Multimedia Applications for Mobile Devices 390458041117SO62 - - - - - - 2 0 2 0 E8 4 52
63 Opţional 9
Optional 9
Dezvoltarea Sistemelor Informatice/Information Systems Development 390458051117SA63 - - - - - - 2 0 2 0 E8 4 52
Modelarea Aplicaţiilor Software/Software Application Modeling 390458061117SA63 - - - - - -
64 Sisteme Dedicate
Embedded Systems
390458071117SO64 - - - - - - 2 0 2 0 C8 4 52
65 Practică Elaborare Proiect Diplomă
Practical Work on Graduation Project
390458081117SO65 60 ore/60 hours C8 10  
  14 0 13 1 5E+2C 30 11 0 10 0 4E+2C 30  
TOTAL ORE PE SAPTAMANA/TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK 28     21      
TOTAL: 60  
66 Examen de Licenţă - Proba 1
Graduation Exam - Part 1
390458091117SO66                     E8 10  
67 Examen de Licenţă - Proba 2
Graduation Exam - Part 2
390458091117SO67                     E8 10  
Discipline facultative/Facultative subjects  
68 Creativitate şi design
Creativity and Design
390457091117CF68 2 2 0 0 C6 3 - - - - - - 19
69 Bazele contabilităţii
Accounting Basics
390497101117CF69 2 2 0 0 C6 3 - - - - - - 19
  4 4 0 0 2C 6 0 0 0 0 - 0  
TOTAL ORE PE SAPTAMANA DISCIPLINE FACULTATIVE
TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK (FACULTATIVE SUBJECTS)
8     0      
                                 
Rector/Rector, Decan/Dean,   Director Departament/Head of Department,
                                 
Prof.univ.dr.ing. Ioan BONDREA Prof.univ.dr.ing. Liviu Ion ROŞCA   Prof. univ. dr. ing. Daniel VOLOVICI