Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 

Ingineria sistemelor multimedia

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT / CURRICULUM

ANUL 1 / 1st YEAR

Valabil / Valid:
începând cu anul universitar 2021-2022
starting with the academic year 2021-2022


Nr.
Crt.
Disciplina
Subject
Cod
Code
Semestrul 1/
1st Semester
Semestrul 2/
2nd Semester
NOSI/
sem
No. C S L P Alte Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
C S L P Alte Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
1.1 Limbaje de programare /
Programming Languages
  FING.CIE.ISM.L.FO.1.3020.E-5.1 3 0 2 0   Examen 5               55
1.2 Analiză matematică /
Mathematical Analysis
  FING.CIE.ISM.L.FO.1.2200.E-5.2 2 2 0 0   Examen 5               69
1.3 Informatică aplicată /
Applied Informatics
  FING.CIE.ISM.L.FO.1.2020.C-4.3 2 0 2 0   Colocviu 4               44
1.4 Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială / Linear Algebra, Analitic and Differential Geometry   FING.CIE.ISM.L.FO.1.2200.E-5.4 2 2 0 0   Examen 5               69
1.5 Fizică /
Physics
  FING.CIE.ISM.L.FO.1.2010.E-4.5 2 0 1 0   Examen 4               58
1.6 Bazele programării calculatoarelor /
Fundamentals of Computer Programming
  FING.CIE.ISM.L.FO.1.2200.C-5.6 2 2 0 0   Colocviu 5               69
1.7 Limba engleză 1 /
English Language 1
Optional 1 FING.CIE.ISM.L.CA.1.0200.C-2.7 0 2 0 0   Colocviu 2               22
1.8 Limba germană 1 /
German Language 1
FING.CIE.ISM.L.CA.1.0200.C-2.8
1.9 Educaţie fizică şi sport /
Sport
  FING.CIE.ISM.L.CO.1.0100.A/R-1.9 0 1 0 0   Calificativ 1               11
2.1 Structuri de date şi algoritmi /
Data Structures and Algorithms
  FING.CIE.ISM.L.SO.2.3020.E-5.1               3 0 2 0   Examen 5 55
2.2 Matematici speciale /
Special Mathematics
  FING.CIE.ISM.L.FO.2.2200.E-5.2               2 2 0 0   Examen 5 69
2.3 Electrotehnică /
Electrotechnics
  FING.CIE.ISM.L.DO.2.3110.E-5.3               3 1 1 0   Examen 5 55
2.4 Metode numerice /
Numerical Methods
  FING.CIE.ISM.L.FO.2.2020.C-5.4               2 0 2 0   Colocviu 5 69
2.5 Analiza şi sinteza dispozitivelor numerice / Analysis and Synthesis of Digital Devices   FING.CIE.ISM.L.DO.2.2020.E-5.5               2 0 2 0   Examen 5 69
2.6 Tehnici de comunicare profesională /
Professional Communication Techniques
  FING.CIE.ISM.L.CO.2.1100.C-3.6               1 1 0 0   Colocviu 3 47
2.7 Limba engleză 2 /
English Language 2
Optional 2 FING.CIE.ISM.L.CA.2.0200.C-2.7               0 2 0 0   Colocviu 2 22
2.8 Limba germană 2 /
German Language 2
FING.CIE.ISM.L.CA.2.0200.C-2.8
2.9 Educaţie fizică şi sport /
Sport
  FING.CIE.ISM.L.CO.2.0100.A/R-1.9               0 1 0 0   Calificativ 1 11
  13 9 5 0 0 4E+0V+
3C+0P+1A/R
30+1* 13 7 7 0 0 4E+0V+
3C+0P+1A/R
30+1* 794
TOTAL ORE PE SAPTAMANA/
TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK
27     27      
  TOTAL S1: 30+1* TOTAL S2: 30+1*  
Discipline facultative la propunerea facultății/
Facultative subjects proposed by faculty
 
1.10 Matematică generală /
General Mathematics
  FING.CIE.ISM.L.FU.1.2200.C-3.10 2 2 0 0   Colocviu 3               19
1.11 Fizică generală /
General Physics
  FING.CIE.ISM.L.FU.1.2110.C-3.11 2 1 1 0   Colocviu 3               19
2.10 Chimie /
Chemistry
  FING.CIE.ISM.L.FU.2.1010.C-2.10               1 0 1 0   Colocviu 2 22
2.11 Filozofie /
Philosophy
  FING.CIE.ISM.L.CU.2.2000.C-2.11               2 0 0 0   Colocviu 2 22
        4 3 1 0 0 0E+0V+
2C+0P+0A/R
6 3 0 1 0 0 0E+0V+
2C+0P+0A/R
4 82
TOTAL ORE PE SAPTAMANA DISCIPLINE FACULTATIVE
TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK (FACULTATIVE SUBJECTS)
8     4    
  TOTAL S1: 6 TOTAL S2: 4  PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT / CURRICULUM

ANUL 2 / 2nd YEAR

Valabil / Valid:
începând cu anul universitar 2019-2020
starting with the academic year 2019-2020

Nr.
Crt.
Disciplina
Subject
Cod
Code
Semestrul 1/1st Semester Semestrul 2/2nd Semester NOSI/
sem
No. C S L P Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
C S L P Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
3.1 Proiectarea algoritmilor /
Algorithm Design
ISM.301.DO 2 0 2 0 E3 5 - - - - - - 69
3.2 Programare orientată pe obiecte /
Object Oriented Programming
ISM.302.SO 2 0 2 1 E3 5 - - - - - - 55
3.3 Circuite electronice liniare /
Liniar Electronic Circuits
ISM.303.DO 2 0 2 0 E3 4 - - - - - - 44
3.4 Programare în limbaj de asamblare /
Progamming in Assembly Language
ISM.304.SO 2 0 2 0 E3 5 - - - - - - 69
3.5 Teoria sistemelor /
Systems Theory
ISM.305.DO 2 0 2 0 C3 4 - - - - - - 44
3.6 Teoria Probabilităţilor şi Statistică Matematică /
Theory of Probability and Statistics
ISM.306.FO 2 0 2 0 E3 5 - - - - - - 69
3.7 Opţional 3
Optional 3
Limba engleză 3 /
English Language 3
ISM.307.CA 0 1 0 0 C3 2 - - - - - - 36
3.8 Limba germană 3 /
German Language 3
ISM.308.CA
3.9 Educaţie fizică şi sport /
Sport
ISM.309.CO 0 1 0 0 A/R3 1 - - - - - - 11
4.1 Ingineria sistemelor de programe I /
Program Systems Engineering I
ISM.401.DO - - - - - - 2 0 2 0 E4 4 44
4.2

Interfeţe şi protocoale de comunicaţii /
Computer Interfaces and Communication Protocols

ISM.402.SO - - - - - - 2 0 2 0 C4 4 44
4.3 Grafică asistată de calculator /
Computer Assisted Graphics
ISM.403.FO - - - - - - 2 0 2 0 E4 4 44
4.4 Tehnologii WEB /
WEB Technologies
ISM.404.DO - - - - - - 2 0 2 1 E4 4 30
4.5 Electronică digitală /
Digital Electronics
ISM.405.DO - - - - - - 2 0 2 0 E4 4 44
4.6 Măsurări şi traductoare /
Measurements and Transducers
ISM.406.DO - - - - - - 2 0 2 0 C4 4 44
4.7 Opţional 4
Optional 4
Limba engleză 4 /
English Language 4
ISM.407.CA - - - - - - 0 1 0 0 C4 2 36
4.8 Limba germană 4 /
German Language 4
ISM.408.CA - - - - - -
4.9 Educaţie fizică şi sport /
Sport
ISM.409.CO             0 1 0 0 A/R4 1 11
4.10 Practică de domeniu /
Internship
ISM.410.DO             90 ore/90 hours C4 4 10
Total 12 2 12 1 5E+2C+1A/R 30+1* 12 2 12 1 4E+3C+1A/R 30+1*  
TOTAL ORE PE SAPTAMANA/TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK 27     27      
TOTAL 60+2*  
Discipline facultative/Facultative subjects
3.10 Istoria ştiinţei calculatoarelor /
History of Computer Science
ISM.310.CF 2 0 0 0 C3 2 - - - - - - 22
4.11 Microelectronică /
Microelectronics
ISM.411.SF - - - - - - 1 0 1 0 C4 2 22
4.12 Practică /
Internship
ISM.412.DF - - - - - - 270 ore/
270 hours
C4 12 30
Total 2 0 0 0 1C 2 1 0 1 0 2C 14  
TOTAL ORE PE SAPTAMANA DISCIPLINE FACULTATIVE
TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK (FACULTATIVE SUBJECTS)
2     2      

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT / CURRICULUM

ANUL 3 / 3rd YEAR

Valabil / Valid:
începând cu anul universitar 2020-2021
starting with the academic year 2020-2021

Nr.
Crt.
Disciplina
Subject
Cod
Code
Semestrul 1/1st Semester Semestrul 2/2nd Semester NOSI/
sem
No. C S L P Ver.
Eval.
Cred
Cred
C S L P Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
5.1 Arhitectura calculatoarelor I /
Computer Architecture I
ISM.501.DO 3 0 2 0 E5 5 - - - - - - 55
5.2 Retele de calculatoare /
Computer Networks
ISM.502.DO 2 0 2 0 E5 5 - - - - - - 69
5.3 Opţional 5
Optional 5
Realitate virtuala /
Virtual Reality
ISM.503.SA 3 0 2 0 E5 5 - - - - - - 55
5.4 Prelucrari grafice avansate /
Advanced Graphical Processing
ISM.504.SA - - - - - -
5.5 Baze de date /
Databases
ISM.505.DO 2 0 2 0 C5 5 - - - - - - 69
5.6 Ingineria sistemelor de programe II /
Program Systems Engineering II
ISM.506.DO 2 0 2 1 E5 5 - - - - - - 55
5.7 Tehnologii WEB II /
WEB Technologies II
ISM.507.DO 2 0 2 0 C5 5 - - - - - - 69
6.1 Programarea aplicaţiilor multimedia /
Multimedia Applications Programming
ISM.601.SO - - - - - - 2 0 2 0 E6 4 44
6.2 Arhitectura calculatoarelor II /
Computer Architecture II
ISM.602.DO - - - - - - 3 1 1 0 E6 5 55
6.3 Sisteme de operare /
Operating Systems
ISM.603.SO - - - - - - 2 0 2 0 E6 4 44
6.4 Inteligenta artificială şi psihologie cognitiva /
Artificial Intelligence and Cognitive Psychology
ISM.604.SO - - - - - - 2 0 2 0 E6 4 44
6.5 Editare şi producţie audio-video /
Audio-Video Editing and Production
ISM.605.SO - - - - - - 2 0 2 0 E6 4 44
6.6 Logică computatională /
Computational Logic
ISM.606.DO - - - - - - 3 0 1 0 C6 3 19
6.7 Opţional 6
Optional 6
Management /
Management
ISM.607.CA - - - - - - 2 0 0 0 C6 2 22
6.8 Economia firmei /
Company Economics
ISM.608.CA - - - - - -
6.9 Practica de specialitate /
Internship
ISM.609.SO - - - - - - 90 ore/90 hours C6 4 10
Total 14 0 12 1 4E+2C 30 16 1 10 0 5E+3C 30  
TOTAL ORE PE SAPTAMANA/TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK 27     27      
TOTAL 60  
Discipline facultative/Facultative subjects
5.8 Etica /
Ethics
ISM.508.CF 1 1 0 0 C5 2 - - - - - - 22
6.10 Informare şi documentare ştiinţifică /
Scientific Information and Documentation
ISM.610.CF - - - - - - 2 0 0 0 C6 2 22
6.11 Practică /
Internship
ISM.611.SF - - - - - - 270 ore /
270 hours
C6 12 30
Total 1 1 0 0 1C 2 2 0 0 0 2C 14  
TOTAL ORE PE SAPTAMANA DISCIPLINE FACULTATIVE
TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK (FACULTATIVE SUBJECTS)
2     2      

 

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT / CURRICULUM

ANUL 4 / 4th YEAR

Valabil / Valid:
începând cu anul universitar 2021-2022
starting with the academic year 2021-2022

Nr.
Crt.
Disciplina
Subject
Cod
Code
Semestrul 1/1st Semester Semestrul 2/2nd Semester NOSI/
sem
No. C S L P Ver.
Eval.
Cred
Cred
C S L P Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
7.1 Codificarea informaţiei multimedia /
Multimedia Information Coding
ISM.701.SO 2 0 2 0 E7 4 - - - - - - 44
7.2 Procesarea imaginilor /
Image Processing
ISM.702.SO 2 0 2 0 E7 5 - - - - - - 69
7.3 Sisteme dinamice cu evenimente discrete /
Dynamic Systems with Discrete Events
ISM.703.DO 2 0 2 0 E7 5 - - - - - - 69
7.4 Opţional 7
Optional 7
Aplicaţii multimedia pentru dispozitive mobile /
Multimedia Applications for Mobile Devices
ISM.704.SA 2 0 2 0 E7 4 - - - - - - 44
7.5 Dezvoltarea sistemelor informatice /
Information Systems Development
ISM.705.SA - - - - - -
7.6 Programarea jocurilor /
Games Programming
ISM.706.SO 2 0 1 1 E7 4 - - - - - - 44
7.7 Procesarea numerică a semnalelor /
Digital Signal Processing
ISM.707.SO 2 0 2 0 C7 4 - - - - - - 44
7.8 Opţional 8
Optional 8
Data mining /
Data Mining
ISM.708.SA 2 0 2 0 C7 4 - - - - - - 44
7.9 Orientare pe agent /
Agent Oriented Programming
ISM.709.SA - - - - - -
8.1 Modelare, identificare şi simulare /
Modelling, Identification and Simulation 
ISM.801.DO - - - - - - 3 0 2 0 E8 6 80
8.2 Opţional 9
Optional 9
Interacţiunea om-calculator /
Human-Computer Interaction
ISM.802.SA - - - - - - 2 0 2 0 E8 5 69
8.3

Modelarea aplicaţiilor software /
Software Application Modeling

ISM.803.SA - - - - - -
8.5 Automate si microprogamare /
Automata and microprogramming
ISM.805.DO - - - - - - 2 0 1 2 C8 5 55
8.6 Elaborarea proiectul de diplomă /
Working on Graduation Project
ISM.806.SO             0 0 0 4 C8 4 44
8.7 Practică pentru proiectul de diplomă
Practical Work on Graduation Project
ISM.807.SO - - - - - - 60 ore/60 hours C8 10 190
Total 14 0 13 1 5E+2C 30 7 0 5 6 2E+3C 30  
TOTAL ORE PE SAPTAMANA/TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK 28     18      
TOTAL 60  
  Examen de Diplomă - proba 1 /
Graduation Exam - part 1
5  
  Examen de Diplomă - proba 2 /
Graduation Exam - part 2
5  
Discipline facultative/Facultative subjects
7.10 Creativitate şi design /
Creativity and Design
ISM.710.CF 1 1 0 0 C7 2 - - - - - - 22
7.11 Bazele contabilităţii /
Accounting Basics
ISM.711.CF 2 1 0 0 C7 2 - - - - - - 8
8.8 Proprietate intelectuala /
Intelectual Property Rights
ISM.808.CF - - - - - - 2 0 0 0 C8 2 22
Total 3 2 0 0 2C 4 2 0 0 0 1C 2  
TOTAL ORE PE SAPTAMANA DISCIPLINE FACULTATIVE
TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK (FACULTATIVE SUBJECTS)
5   2