Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 NOUTATI

ADVANCED COMPUTING SYSTEMS (in engleza)Universitatea "LUCIAN BLAGA" din Sibiu
"LUCIAN BLAGA" UNIVERSITY OF SIBIU
Facultatea de Inginerie
Faculty of Engineering
Domeniul: Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei
Main field of study: Computer Engineering and Information Technology
Programul de master: SISTEME AVANSATE DE CALCUL
Programme title: ADVANCED COMPUTING SYSTEMS
Program de studiu de tip: Master de cercetare
Study programme: Research master
Limba de predare: Engleză
Teaching language: English

Valabil / Valid
începând cu anul universitar 2018-2019
starting with the academic year 2018-2019

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT/CURRICULUM
                                 

Anul I / 1st YEAR

Nr.
crt.
No. 
Disciplina/Subject Codul disciplinei/
Code
Semestrul 1/1st Semester Semestrul 2/2nd Semester
AI AP N Verif./
Exam.
Cred. AI AP N Verif./
Exam.
Cred.
C L P C L P
1.1 Metode de cercetare în arhitecturile de calcul avansate / Research Methods in Advanced Computing Architectures mACS.101.SO 3 2 0 - 5 E1 9 - - - - - - -
1.2 Studii avansate în ingineria programării / Advances in Software Engineering mACS.102.SO 2 2 0 - 4 E1 7 - - - - - - -
1.3 Metode avansate de text mining /
Advanced Methods in Text Mining
mACS.103.SO 2 1 1 - 4 E1 6 - - - - - - -
1.4 Etică şi integritate academică /
Ethics and Academic Integrity
mACS.104.SO 1 0 0 - 1 A/R1 2 - - - - - - -
1.5 Practica profesională /
Professional Internship
mACS.105.SO - - - 12 - A/R1 6 - - - - - - -
2.1 Neuroprocesare /
Neuroprocessing
mACS.201.SO - - - - - - - 2 1 1 - 4 E2 7
2.2 Inteligenţa artificială în teoria jocurilor / Artificial Intelligence in Computer Games mACS.202.SO - - - - - - - 2 2 0 - 4 E2 7
2.3 Proiectare avansată a aplicaţiilor grafice / Advanced Computer Graphics mACS.203.SO - - - - - - - 1 1 0 - 2 E2 3
2.4 Metode avansate de compresie / Advanced Compression Methods mACS.204.SO - - - - - - - 2 2 0 - 4 E2 7
2.5 Practica de cercetare /
Research Activities
mACS.205.SO - - - - - - - - - - 12 - A/R2 6
TOTAL 8 5 1 12 14 3E+
2A/R
30 7 6 1 12 14 4E+
1A/R
30
TOTAL ORE PE SAPTAMANA
TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK
14 12 14   14 12 14  
26 14 26 14
40 40
TOTAL CREDITE PE AN / TOTAL NUMBER OF CREDITS/YEAR: 60


Anul II / 2nd YEAR

Nr.
crt.
No. 
Disciplina/Subject Codul disciplinei/
Code
Semestrul 1/1st Semester Semestrul 2/2nd Semester
AI AP N Verif./
Exam.
Cred. AI AP N Verif./
Exam.
Cred.
C L P C L P
3.1 Studii avansate de Computer Vision / Advances in Computer Vision mACS.301.SO 2 2 0 - 4 E3 7 - - - - - - -
3.2 Inginerie software orientata pe agenti şi servicii  / Agent & Service Oriented Software Engineering mACS.302.SO 2 1 0 - 3 E3 5 - - - - - - -
3.3 Calcul evoluţionist /
Evolutionary Computing
mACS.303.SO 2 2 0 - 4 E3 7 - - - - - - -
3.4 Sisteme multiagent /
Multiagent Systems
mACS.304.SO 1 2 0 - 3 E3 5 - - - - - - -
3.5 Practica de cercetare /
Research Activities
mACS.305.SO - - - 12 - A/R3 6 - - - - - - -
4.1 Practica de cercetare /
Research Activities
mACS.401.SO - - - - - - - - - - 14 10 A/R3 18
4.2 Practică elaborare disertaţie /
Practical Activities for Preparing the Disertation Thesis
mACS.402.SO - - - - - - - - - - 6 2 A/R3 6
4.3 Elaborare disertatie /
Preparing the Disertation Thesis
mACS.403.SO - - - - - - - - - - 6 2 A/R3 6
TOTAL 7 7 0 12 14 4E+
1A/R
30 0 0 0 26 14 3A/R 30
TOTAL ORE PE SAPTAMANA
TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK
14 12 14   0 26 14  
26 14 26 14
40 40
TOTAL CREDITE PE AN / TOTAL NUMBER OF CREDITS/YEAR: 60
  Susţinerea disertaţiei /
Public Presenting of Dissertation
10

Legenda/Legend                   
P - prelegeri/lecture, A - aplicatii/application                   
C - curs/course, L - laborator/lab, Pr - proiect/project