Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 ADVANCED COMPUTING SYSTEMS (in engleza)

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT / CURRICULUM

ANUL 1 / 1st YEAR

Valabil / Valid:
începând cu anul universitar 2021-2022
starting with the academic year 2021-2022

Nr.
Crt.
Disciplina
Subject
Cod
Code
Semestrul 1/
1st Semester
Semestrul 2/
2nd Semester
NOSI/
sem
AI A
P
N Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
AI A
P
N Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
No. C S L P C S L P
1.1 Metode de cercetare în arhitecturile de calcul avansate / Research Methods in Advanced Computing Architectures   FING.CIE.ACS.M.SO.1.3020.E-8.1 3 0 2 0   5 Examen 8                 60
1.2 Studii avansate în ingineria programării /
Advances in Software Engineering
  FING.CIE.ACS.M.SO.1.2020.E-6.2 2 0 2 0   4 Examen 6                 38
1.3 Metode avansate de text mining /
Advanced Methods in Text Mining
  FING.CIE.ACS.M.SO.1.2011.E-6.3 2 0 1 1   4 Examen 6                 38
1.4 Etică şi integritate academică /
Ethics and Academic Integrity
  FING.CIE.ACS.M.CO.1.1000.A/R-2.4 1 0 0 0   1 Calificativ 2                 22
1.5 Practica profesională /
Professional Internship
  FING.CIE.ACS.M.SO.1.P12.V-8.5         12   Verificare 8                 32
2.1 Inteligenţa artificială în teoria jocurilor /
Artificial Intelligence in Computer Games
  FING.CIE.ACS.M.SO.2.2020.E-7.1                 2 0 2 0   4 Examen 7 63
2.2 Proiectare avansată a aplicaţiilor grafice /
Advanced Computer Graphics
  FING.CIE.ACS.M.SO.2.1010.E-3.2                 1 0 1 0   2 Examen 3 19
2.3 Metode avansate de compresie /
Advanced Compression Methods
  FING.CIE.ACS.M.SO.2.2020.E-6.3                 2 0 2 0   4 Examen 6 38
2.4 Neuroprocesare /
Neuroprocessing
Opțional 1 FING.CIE.ACS.M.SA.2.2011.E-6.4                 2 0 1 1   4 Examen 6 38
2.5 Cloud computing /
Cloud computing
FING.CIE.ACS.M.SA.2.2011.E-6.5
2.6 Practica de cercetare /
Research Activities
  FING.CIE.ACS.M.SO.2.P12.V-8.6                         12   Verificare 8 32
TOTAL 8 0 5 1 12 14 3E+1V+0C+0P+1A/R 30 7 0 6 1 12 14 4E+1V+0C+0P+0A/R 30 380
TOTAL ORE PE SĂPTĂMÂNĂ/
TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK
14 12 14   14 12 14    
26 14 26 14
40 40
Discipline facultative/
Facultative subjects
                                 
2.7 Complexitatea algoritmilor /
Algorithm Complexity
  FING.CIE.ACS.M.SU.2.1010.E-3.7                 1 0 1 0   2 Examen 3 19
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0E+0V+0C+0P+0A/R 0 1 0 1 0 0 2 1E+0V+0C+0P+0A/R 3 19
TOTAL ORE PE SĂPTĂMÂNĂ/
TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK
0 0 0   2 0 2    
0 0 2 2
0 4

ANUL 2 / 2nd YEAR

Valabil / Valid:
începând cu anul universitar 2019-2020
starting with the academic year 2019-2020


Nr.
crt.
No. 
Disciplina/Subject Codul disciplinei/
Code
Semestrul 1/1st Semester Semestrul 2/2nd Semester
AI AP N Verif./
Exam.
Cred. AI AP N Verif./
Exam.
Cred.
C L P C L P
3.1 Studii avansate de Computer Vision / Advances in Computer Vision mACS.301.SO 2 2 0 - 4 E3 7 - - - - - - -
3.2 Inginerie software orientata pe agenti şi servicii  / Agent & Service Oriented Software Engineering mACS.302.SO 2 1 0 - 3 E3 5 - - - - - - -
3.3 Calcul evoluţionist /
Evolutionary Computing
mACS.303.SO 2 2 0 - 4 E3 7 - - - - - - -
3.4 Sisteme multiagent /
Multiagent Systems
mACS.304.SO 1 2 0 - 3 E3 5 - - - - - - -
3.5 Practica de cercetare /
Research Activities
mACS.305.SO - - - 12 - A/R3 6 - - - - - - -
4.1 Practica de cercetare /
Research Activities
mACS.401.SO - - - - - - - - - - 14 10 A/R3 18
4.2 Practică elaborare disertaţie /
Practical Activities for Preparing the Disertation Thesis
mACS.402.SO - - - - - - - - - - 6 2 A/R3 6
4.3 Elaborare disertatie /
Preparing the Disertation Thesis
mACS.403.SO - - - - - - - - - - 6 2 A/R3 6
TOTAL 7 7 0 12 14 4E+
1A/R
30 0 0 0 26 14 3A/R 30
TOTAL ORE PE SAPTAMANA
TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK
14 12 14   0 26 14  
26 14 26 14
40 40
TOTAL CREDITE PE AN / TOTAL NUMBER OF CREDITS/YEAR: 60
  Susţinerea disertaţiei /
Public Presenting of Dissertation
10

Legenda/Legend                   
P - prelegeri/lecture, A - aplicatii/application                   
C - curs/course, L - laborator/lab, Pr - proiect/project