Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 NOUTATI

EMBEDDED SYSTEMS (in engleza)


Universitatea "LUCIAN BLAGA" din Sibiu
"LUCIAN BLAGA" UNIVERSITY OF SIBIU
Facultatea de Inginerie
Faculty of Engineering
Domeniul: Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei
Main field of study: Computer Engineering and Information Technology
Programul de master: SISTEME ÎNCORPORATE
Programme title: EMBEDDED SYSTEMS
Program de studiu de tip: Master profesional
Study programme: Professional master
Limba de predare: Engleză
Teaching language: English

Valabil / Valid
începând cu anul universitar 2018-2019
starting with the academic year 2018-2019

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT/CURRICULUM
                                 

Anul I / 1st YEAR

Nr.
crt.
No. 
Disciplina/Subject Codul disciplinei/
Code
Semestrul 1/1st Semester Semestrul 2/2nd Semester
AI AP N Verif./
Exam.
Cred. AI AP N Verif./
Exam.
Cred.
C L P C L P
1.1 Procesare dedicată /
Embedded Computing
mES.101.SO 3 2 0 - 5 E1 9 - - - - - - -
1.2 Ingineria programării /
Software Engineering
mES.102.SO 2 2 1 - 5 E1 8 - - - - - - -
1.3 Teoria sistemelor adaptive /
Adaptive Systems Theory
mES.103.SO 1 2 0 - 3 E1 5 - - - - - - -
1.4 Etică şi integritate academică /
Ethics and Academic Integrity
mES.104.SO 1 0 0 - 1 A/R1 2 - - - - - - -
1.5 Practica profesională /
Professional Internship
mES.105.SO - - - 12 - A/R1 6 - - - - - - -
2.1 Arhitectura sistemelor dedicate / Embedded Systems Architecture mES.201.SO - - - - - - - 2 2 0 - 4 E2 7
2.2 Învăţare automată /
Machine Learning
mES.202.SO - - - - - - - 2 2 0 - 4 E2 7
2.3 Sisteme avansate de comunicaţii / Advanced Computer Communications mES.203.SO - - - - - - - 2 2 0 - 4 E2 7
2.4 Complexitatea algoritmilor /
Algorithm Complexity
mES.204.SO - - - - - - - 1 1 0 - 2 E2 3
2.5 Practica profesională /
Professional Internship
mES.205.SO - - - - - - - - - - 12 - A/R2 6
TOTAL 7 6 1 12 14 3E+
2A/R
30 7 7 0 12 14 4E+
1A/R
30
TOTAL ORE PE SAPTAMANA
TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK
14 12 14   14 12 14  
26 14 26 14
40 40
TOTAL CREDITE PE AN / TOTAL NUMBER OF CREDITS/YEAR: 60

 

Anul II / 2nd YEAR

Nr.
crt.
No. 
Disciplina/Subject Codul disciplinei/
Code
Semestrul 1/1st Semester Semestrul 2/2nd Semester
AI AP N Verif./
Exam.
Cred. AI AP N Verif./
Exam.
Cred.
C L P C L P
3.1 Proiectarea sistemelor dedicate / Embedded Systems Design mES.301.SO 2 1 1 - 4 E3 7 - - - - - - -
3.2 Procesarea avansată a semnalelor / Advanced DSP Methods mES.302.SO 2 2 0 - 4 E3 7 - - - - - - -
3.3 Sisteme informatice industriale /
Plant Control
mES.303.SO 2 2 0 - 4 E3 7 - - - - - - -
3.4 Internetul lucrurilor /
Internet of Things 
mES.304.SO 1 1 0 - 2 E3 3 - - - - - - -
3.5 Practica de cercetare /
Research Activities
mES.305.SO - - - 12 - A/R3 6 - - - - - - -
4.1 Practica de cercetare /
Research Activities
mES.401.SO - - - - - - - - - - 14 10 A/R4 18
4.2 Practică elaborare disertaţie /
Practical Activities for Preparing the Disertation Thesis
mES.402.SO - - - - - - - - - - 6 2 A/R4 6
4.3 Elaborare disertatie /
Preparing the Disertation Thesis
mES.403.SO - - - - - - - - - - 6 2 A/R4 6
TOTAL 7 6 1 12 14 4E+
1A/R
30 0 0 0 26 14 3A/R 30
TOTAL ORE PE SAPTAMANA
TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK
14 12 14   0 26 14  
26 14 26 14
40 40
TOTAL CREDITE PE AN / TOTAL NUMBER OF CREDITS/YEAR: 60
  Susţinerea disertaţiei /
Public Presenting of Dissertation
10
                                 
Legenda/Legend                              
  C - curs/course, L - laborator/lab, P - proiect/project                            
  AI - asistate integral / fully assisted AP - asistate partial / partially assisted N - neasistate / not assisted