Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 EMBEDDED SYSTEMS (in engleza)


PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT / CURRICULUM

ANUL 1 / 1st YEAR

Valabil / Valid:
începând cu anul universitar 2021-2022
starting with the academic year 2021-2022

Nr.
Crt.
Disciplina
Subject
Cod
Code
Semestrul 1/
1st Semester
Semestrul 2/
2nd Semester
NOSI/
sem
AI A
P
N Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
AI A
P
N Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
No. C S L P C S L P
1.1 Procesare dedicată /
Embedded Computing
  FING.CIE.ES.M.SO.1.3020.E-8.1 3 0 2 0   5 Examen 8                 60
1.2 Ingineria programării /
Software Engineering
  FING.CIE.ES.M.SO.1.2021.E-7.2 2 0 2 1   5 Examen 7                 35
1.3 Teoria sistemelor adaptive /
Adaptive Systems Theory
  FING.CIE.ES.M.SO.1.1020.E-5.3 1 0 2 0   3 Examen 5                 41
1.4 Etică şi integritate academică /
Ethics and Academic Integrity
  FING.CIE.ES.M.CO.1.1000.A/R-2.4 1 0 0 0   1 Calificativ 2                 22
1.5 Practica profesională /
Professional Internship
  FING.CIE.ES.M.SO.1.P12.V-8.5         12   Verificare 8                 32
2.1 Învăţare automată /
Machine Learning
  FING.CIE.ES.M.SO.2.2011.E-7.1                 2 0 1 1   4 Examen 7 63
2.2 Sisteme avansate de comunicaţii /
Advanced Computer Communications
  FING.CIE.ES.M.SO.2.2020.E-6.2                 2 0 2 0   4 Examen 6 38
2.3 Complexitatea algoritmilor /
Algorithm Complexity
  FING.CIE.ES.M.SO.2.1010.E-3.3                 1 0 1 0   2 Examen 3 19
2.4 Arhitectura sistemelor dedicate /
Embedded Systems Architecture
Optional 1 FING.CIE.ES.M.SA.2.2020.E-6.4                 2 0 2 0   4 Examen 6 38
2.5 Neuroprocesare /
Neuroprocessing
FING.CIE.ES.M.SA.2.2020.E-6.5
2.6 Practica profesională /
Professional Internship
  FING.CIE.ES.M.SO.2.P12.V-8.6                         12   Verificare 8 32
TOTAL 7 0 6 1 12 14 3E+1V+0C+0P+1A/R 30 7 0 6 1 12 14 4E+1V+0C+0P+0A/R 30 380
TOTAL ORE PE SĂPTĂMÂNĂ/
TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK
14 12 14   14 12 14    
26 14 26 14
40 40
Discipline facultative/
Facultative subjects
                                 
2.7 Microcontrolere în automotive /
Microcontrollers in Automotive
  FING.CIE.ES.M.SU.2.1010.E-3.7                 1 0 1 0   1 Examen 3 33
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0E+0V+0C+0P+0A/R 0 1 0 1 0 0 1 1E+0V+0C+0P+0A/R 3 33
TOTAL ORE PE SĂPTĂMÂNĂ/
TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK
0 0 0   2 0 1    
0 0 2 1
0 3

ANUL 2 / 2nd YEAR

Valabil / Valid:
începând cu anul universitar 2019-2020
starting with the academic year 2019-2020

Nr.
crt.
No. 
Disciplina/Subject Codul disciplinei/
Code
Semestrul 1/1st Semester Semestrul 2/2nd Semester
AI AP N Verif./
Exam.
Cred. AI AP N Verif./
Exam.
Cred.
C L P C L P
3.1 Proiectarea sistemelor dedicate / Embedded Systems Design mES.301.SO 2 1 1 - 4 E3 7 - - - - - - -
3.2 Procesarea avansată a semnalelor / Advanced DSP Methods mES.302.SO 2 2 0 - 4 E3 7 - - - - - - -
3.3 Sisteme informatice industriale /
Plant Control
mES.303.SO 2 2 0 - 4 E3 7 - - - - - - -
3.4 Internetul lucrurilor /
Internet of Things 
mES.304.SO 1 1 0 - 2 E3 3 - - - - - - -
3.5 Practica de cercetare /
Research Activities
mES.305.SO - - - 12 - A/R3 6 - - - - - - -
4.1 Practica de cercetare /
Research Activities
mES.401.SO - - - - - - - - - - 14 10 A/R4 18
4.2 Practică elaborare disertaţie /
Practical Activities for Preparing the Disertation Thesis
mES.402.SO - - - - - - - - - - 6 2 A/R4 6
4.3 Elaborare disertatie /
Preparing the Disertation Thesis
mES.403.SO - - - - - - - - - - 6 2 A/R4 6
TOTAL 7 6 1 12 14 4E+
1A/R
30 0 0 0 26 14 3A/R 30
TOTAL ORE PE SAPTAMANA
TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK
14 12 14   0 26 14  
26 14 26 14
40 40
TOTAL CREDITE PE AN / TOTAL NUMBER OF CREDITS/YEAR: 60
  Susţinerea disertaţiei /
Public Presenting of Dissertation
10


Legenda/Legend                   
P - prelegeri/lecture, A - aplicatii/application                   
C - curs/course, L - laborator/lab, Pr - proiect/project