Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 INGINERIA CALCULATOARELOR IN APLICATII INDUSTRIALE


PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT / CURRICULUM

ANUL 1 / 1st YEAR

Valabil / Valid:
începând cu anul universitar 2021-2022
starting with the academic year 2021-2022

Nr.
Crt.
Disciplina
Subject
Cod
Code
Semestrul 1/
1st Semester
Semestrul 2/
2nd Semester
NOSI/
sem
AI A
P
N Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
AI A
P
N Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
No. C S L P C S L P
1.1 Structuri de date şi algoritmi /
Data Structures and Algorithms
  FING.CIE.ICAI.M.SO.1.2011.E-6.1 2 0 1 1   4 Examen 6                 38
1.2 Proiectarea cu circuite logice în aplicaţii industriale /
Logic Design in Industrial Applications
  FING.CIE.ICAI.M.SO.1.2020.E-6.2 2 0 2 0   4 Examen 6                 38
1.3 Aplicaţii ale tehnologiei informaţiei /
Information Technology Applications
  FING.CIE.ICAI.M.SO.1.1020.E-5.3 1 0 2 0   3 Examen 5                 41
1.4 Bazele logice ale automatelor /
Logical Basis of Automata
  FING.CIE.ICAI.M.SO.1.1010.E-3.4 1 0 1 0   2 Examen 3                 19
1.5 Etică şi integritate academică /
Ethics and Academic Integrity
  FING.CIE.ICAI.M.CO.1.1000.A/R-2.5 1 0 0 0   1 Calificativ 2                 22
1.6 Practica profesională /
Professional Internship
  FING.CIE.ICAI.M.SO.1.P12.V-8.6         12   Verificare 8                 32
2.1 Baze de date cu aplicaţii în industrie /
Databases for Industrial Applications
  FING.CIE.ICAI.M.SO.2.2020.E-6.1                 2 0 2 0   4 Examen 6 38
2.2 Proiectare orientată obiect /
Object Oriented Design
  FING.CIE.ICAI.M.SO.2.2011.E-6.2                 2 0 1 1   4 Examen 6 38
2.3 Tehnici avansate de reglare a proceselor industriale / Advanced Control Techniques for Industrial Processes   FING.CIE.ICAI.M.SO.2.1010.E-3.3                 1 0 1 0   2 Examen 3 19
2.4 Reţele de calculatoare şi protocoale de comunicaţii / Computer Networks and Communication Protocols Optional 1 FING.CIE.ICAI.M.SA.2.2020.E-7.4                 2 0 2 0   4 Examen 7 63
2.5 Internet şi intranet /
Internet and intranet
FING.CIE.ICAI.M.SA.2.2020.E-7.5
2.6 Practica profesională /
Professional Internship
  FING.CIE.ICAI.M.SO.2.P12.V-8.6                         12   Verificare 8 32
TOTAL 7 0 6 1 12 14 4E+1V+0C+0P+1A/R 30 7 0 6 1 12 14 4E+1V+0C+0P+0A/R 30 380
TOTAL ORE PE SĂPTĂMÂNĂ/
TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK
14 12 14   14 12 14    
26 14 26 14
40 40
Discipline facultative/
Facultative subjects
                                 
2.7 Complexitatea algoritmilor /
Algorithm Complexity
  FING.CIE.ICAI.M.SU.2.1010.E-3.7                 1 0 1 0   2 Examen 3 19
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0E+0V+0C+0P+0A/R 0 1 0 1 0 0 2 1E+0V+0C+0P+0A/R 3 19
TOTAL ORE PE SĂPTĂMÂNĂ/
TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK
0 0 0   2 0 2    
0 0 2 2
0 4

 

ANUL 2 / 2nd YEAR

Valabil / Valid:
începând cu anul universitar 2019-2020
starting with the academic year 2019-2020

Nr.
crt.
No. 
Disciplina/Subject Codul disciplinei/
Code
Semestrul 1/1st Semester Semestrul 2/2nd Semester
AI AP N Verif./
Exam.
Cred. AI AP N Verif./
Exam.
Cred.
C L P C L P
3.1 Microarhitecturi /
Microarchitectures
mICAI301.SO 2 2 0 - 4 E3 7 - - - - - - -
3.2 Sisteme de operare în timp real /
Real Time Operating Systems
mICAI302.SO 2 2 0 - 4 E3 7 - - - - - - -
3.3 Programarea aplicatiilor grafice / Graphics Programming mICAI303.SO 2 1 1 - 4 E3 7 - - - - - - -
3.4 Interfeţe şi periferice în automotive / Computer Interfaces and Peripherals in Automotive mICAI304.SO 1 1 0 - 2 E3 3 -     - - - -
3.5 Practica de cercetare /
Research Activities
mICAI305.SO - - - 12 - A/R3 6 - - - - - - -
4.1 Aplicaţii ale inteligenţei artificiale / Artificial Intelligence Applications mICAI401.SO - - - - - - - 2 2 0 - 3 E4 5
4.2 Ingineria programării în timp real /
Real Time Software Engineering
mICAI402.SO - - - - - - - 2 1 1 - 3 E4 5
4.3 WEB design /
WEB Design
mICAI403.SO - - - - - - - 2 2 0 - 3 E4 5
4.4 Microcontrolere în automotive / Microcontrollers in Automotive mICAI404.SO - - - - - - - 1 1 0 - 1 E4 3
4.5 Practică elaborare disertaţie /
Practical Activities for Preparing the Disertation Thesis
mICAI405.SO - - - - - - - - - - 6 2 A/R4 6
4.6 Elaborare disertatie /
Preparing the Disertation Thesis
mICAI406.SO - - - - - - - - - - 6 2 A/R4 6
TOTAL 7 6 1 12 14 4E+
1A/R
30 7 6 1 12 14 4E+
2A/R
30
TOTAL ORE PE SAPTAMANA
TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK
14 12 14   14 12 14  
26 14 26 14
40 40
TOTAL CREDITE PE AN / TOTAL NUMBER OF CREDITS/YEAR: 60
  Susţinerea disertaţiei /
Public Presenting of Dissertation
10

 

Legenda/Legend                              
  C - curs/course, L - laborator/lab, P - proiect/project                            
  AI - asistate integral / fully assisted AP - asistate partial / partially assisted N - neasistate / not assisted