Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 NOUTATI

INGINERIA CALCULATOARELOR IN APLICATII INDUSTRIALE


Universitatea "LUCIAN BLAGA" din Sibiu
"LUCIAN BLAGA" UNIVERSITY OF SIBIU
Facultatea de Inginerie
Faculty of Engineering
Domeniul: Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei
Main field of study: Computer Engineering and Information Technology
Programul de master: INGINERIA CALCULATOARELOR ÎN APLICAŢII INDUSTRIALE
Programme title: COMPUTER ENGINEERING IN INDUSTRIAL APPLICATIONS
Program de studiu de tip: Master profesional
Study programme: Professional master
Limba de predare: Română
Teaching language: Romanian

Valabil / Valid
începând cu anul universitar 2018-2019
starting with the academic year 2018-2019

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT/CURRICULUM
                                 

Anul I / 1st YEAR

Nr.
crt.
No. 
Disciplina/Subject Codul disciplinei/
Code
Semestrul 1/1st Semester Semestrul 2/2nd Semester
AI AP N Verif./
Exam.
Cred. AI AP N Verif./
Exam.
Cred.
C L P C L P
1.1 Structuri de date şi algoritmi /
Data Structures and Algorithms
mICAI101.SO 2 1 1 - 4 E1 7 - - - - - - -
1.2 Proiectarea cu circuite logice în aplicaţii industriale / Logic Design in Industrial Applications mICAI102.SO 2 2 0 - 4 E1 7 - - - - - - -
1.3 Baze de date cu aplicaţii în industrie / Databases for Industrial Applications mICAI103.SO 1 2 0 - 3 E1 5              
1.4 Bazele logice ale automatelor /
Logical Basis of Automata
mICAI104.SO 1 1 0 - 2 E1 3 - - - - - - -
1.5 Etică şi integritate academică /
Ethics and Academic Integrity
mICAI105.SO 1 0 0 - 1 A/R1 2 - - - - - - -
1.6 Practica profesională /
Professional Internship
mICAI106.SO - - - 12 - A/R1 6 - - - - - - -
2.1 Arhitectura sistemelor de calcul dedicate / Embedded Systems Architecture mICAI201.SO - - - - - - - 2 2 0 - 4 E2 7
2.2 Proiectare orientată obiect /
Object Oriented Design
mICAI202.SO - - - - - - - 2 1 1 - 4 E2 7
2.3 Reţele de calculatoare şi protocoale de comunicaţii / Computer Networks and Communication Protocols mICAI203.SO - - - - - - - 2 2 0 - 4 E2 7
2.4 Tehnici avansate de reglare a proceselor industriale / Advanced Control Techniques for Industrial Processes mICAI204.SO - - - - - - - 1 1 0 - 2 E2 3
2.5 Practica profesională /
Professional Internship
mICAI205.SO - - - - - - - - - - 12 - A/R1 6
TOTAL 7 6 1 12 14 4E+
2A/R
30 7 6 1 12 14 4E+
1A/R
30
TOTAL ORE PE SAPTAMANA
TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK
14 12 14   14 12 14  
26 14 26 14
40 40
TOTAL CREDITE PE AN / TOTAL NUMBER OF CREDITS/YEAR: 60

 

Anul II / 2nd YEAR

Nr.
crt.
No. 
Disciplina/Subject Codul disciplinei/
Code
Semestrul 1/1st Semester Semestrul 2/2nd Semester
AI AP N Verif./
Exam.
Cred. AI AP N Verif./
Exam.
Cred.
C L P C L P
3.1 Microarhitecturi /
Microarchitectures
mICAI301.SO 2 2 0 - 4 E3 7 - - - - - - -
3.2 Sisteme de operare în timp real /
Real Time Operating Systems
mICAI302.SO 2 2 0 - 4 E3 7 - - - - - - -
3.3 Programarea aplicatiilor grafice / Graphics Programming mICAI303.SO 2 1 1 - 4 E3 7 - - - - - - -
3.4 Interfeţe şi periferice în automotive / Computer Interfaces and Peripherals in Automotive mICAI304.SO 1 1 0 - 2 E3 3 -     - - - -
3.5 Practica de cercetare /
Research Activities
mICAI305.SO - - - 12 - A/R3 6 - - - - - - -
4.1 Aplicaţii ale inteligenţei artificiale / Artificial Intelligence Applications mICAI401.SO - - - - - - - 2 2 0 - 3 E4 5
4.2 Ingineria programării în timp real /
Real Time Software Engineering
mICAI402.SO - - - - - - - 2 1 1 - 3 E4 5
4.3 WEB design /
WEB Design
mICAI403.SO - - - - - - - 2 2 0 - 3 E4 5
4.4 Microcontrolere în automotive / Microcontrollers in Automotive mICAI404.SO - - - - - - - 1 1 0 - 1 E4 3
4.5 Practică elaborare disertaţie /
Practical Activities for Preparing the Disertation Thesis
mICAI405.SO - - - - - - - - - - 6 2 A/R4 6
4.6 Elaborare disertatie /
Preparing the Disertation Thesis
mICAI406.SO - - - - - - - - - - 6 2 A/R4 6
TOTAL 7 6 1 12 14 4E+
1A/R
30 7 6 1 12 14 4E+
2A/R
30
TOTAL ORE PE SAPTAMANA
TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK
14 12 14   14 12 14  
26 14 26 14
40 40
TOTAL CREDITE PE AN / TOTAL NUMBER OF CREDITS/YEAR: 60
  Susţinerea disertaţiei /
Public Presenting of Dissertation
10
                                 
Legenda/Legend                              
  C - curs/course, L - laborator/lab, P - proiect/project                            
  AI - asistate integral / fully assisted AP - asistate partial / partially assisted N - neasistate / not assisted