Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 NOUTATI

Master AAIE

Universitatea "LUCIAN BLAGA" din Sibiu
"LUCIAN BLAGA" UNIVERSITY OF SIBIU
Facultatea de Inginerie
Faculty of Engineering
Domeniul: Inginerie Electrică
Main field of study: Electrical Engineering
Programul de master: APLICAŢII AVANSATE ÎN INGINERIA ELECTRICĂ
Programme title: ADVANCED APPLICATIONS IN ELECTRICAL ENGINEERING
Program de studiu de tip: Master profesional
Study programme: Professional master
Limba de predare: Română
Teaching language: Romanian

Valabil / Valid
începând cu anul universitar 2020-2021
starting with the academic year 2020-2021

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT/CURRICULUM
                                 

Anul I / 1st YEAR

Nr.
crt.
No. 
Disciplina/Subject Codul disciplinei/
Code
Semestrul 1/1st Semester Semestrul 2/2nd Semester
AI AP N Verif./
Exam.
Cred. AI AP N Verif./
Exam.
Cred.
C L P C L P
1.1 Calitatea energiei electrice /
Power Quality
mAAIE.101.SO 2 2 0   4 E1 7 - - - - - - -
1.2 Proiectarea asistată a circuitelor /
Aided Design of Circuits
mAAIE.102.SO 1 2 0   3 E1 5 - - - - - - -
1.3 Procesarea  numerică a semnalelor  /
Numeric Signal Processing
mAAIE.103.SO 1 2 0   3 E1 5 - - - - - - -
1.4 Managementul proiectelor complexe /
Management of Complex Projects 
mAAIE.104.SO 2 1 0   3 E1 5 - - - - - - -
1.5 Etică şi integritate academică /
Ethics and Academic Integrity
mAAIE.105.SO 1 0 0   1 A/R1 2 - - - - - - -
1.6 Practica profesională /
Professional Internship
mAAIE.106.SO - - - 12 - A/R1 6 - - - - - - -
2.1 Modelarea si simularea sistemelor electromecanice / Modeling and Simulation of Electromechanical Systems mAAIE.201.SO - - - - - - - 1 1 0 - 2 E2 3
2.2 Aplicaţii cu sisteme dedicate /
Embeded Sistem Applications
mAAIE.202.SO - - - - - - - 2 2 1 - 5 E2 9
2.3 Tehnici avansate pentru masurarea campului electromagnetic / Advanced Techniques for Electromagnetic Field Measurement mAAIE.203.SO - - - - - - - 2 2 0 - 4 E2 7
2.4 Interferente si perturbatii /
Interferences and Perturbations
mAAIE.204.SO - - - - - - - 2 1 0 - 3 E2 5
2.5 Practica profesională /
Professional Internship
mAAIE.205.SO - - - - - - - - - - 12 - A/R2 6
TOTAL 7 7 0 12 14 4E+
2A/R
30 7 6 1 12 14 4E+
1A/R
30
TOTAL ORE PE SAPTAMANA
TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK
14 12 14   14 12 14  
26 14 26 14
40 40
TOTAL CREDITE PE AN / TOTAL NUMBER OF CREDITS/YEAR: 60

 

Anul II / 2nd YEAR

Nr.
crt.
No. 
Disciplina/Subject Codul disciplinei/
Code
Semestrul 1/1st Semester Semestrul 2/2nd Semester
AI AP N Verif./
Exam.
Cred. AI AP N Verif./
Exam.
Cred.
C L P C L P
3.1 Aplicaţii CAD in inginerie electrică / CAD Applications in Electrical Engineering mAAIE.301.SO 2 1 0 - 3 E3 5 - - - - - - -
3.2 Comanda performantă a maşinii  electrice de curent alternativ  / Performance control of AC electric machine mAAIE.302.SO 2 2 0 - 4 E3 7 - - - - - - -
3.3 Eficienţa energetică a proceselor electro-tehnologice / Energy Efficiency of Electro-technological Processes mAAIE.303.SO 1 2 0 - 3 E3 5 - - - - - - -
3.4 Senzori inteligenti si sisteme distribuite de masura  / Distributed Intelligent Sensors and Measurement Systems mAAIE.304.SO 2 2 0 - 4 E3 7 - - - - - - -
3.5 Practica de cercetare /
Research Activities
mAAIE.305.SO - - - 12 - A/R3 6 - - - - - - -
4.1 Practica de cercetare /
Research Activities
mAAIE.401.SO - - - - - - - - - - 14 10 A/R3 18
4.3 Practică elaborare disertaţie /
Practical Activities for Preparing the Disertation Thesis
mAAIE.403.SO - - - - - - - - - - 6 2 A/R3 6
4.4 Elaborare disertatie /
Preparing the Disertation Thesis
mAAIE.404.SO - - - - - - - - - - 6 2 A/R3 6
TOTAL 7 7 0 12 14 4E+
1A/R
30 0 0 0 26 14 3A/R 30
TOTAL ORE PE SAPTAMANA
TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK
14 12 14   0 26 14  
26 14 26 14
40 40
TOTAL CREDITE PE AN / TOTAL NUMBER OF CREDITS/YEAR: 60
  Susţinerea disertaţiei /
Public Presenting of Dissertation
10
                                 
Legenda/Legend                              
  C - curs/course, L - laborator/lab, P - proiect/project                            
  AI - asistate integral / fully assisted AP - asistate partial / partially assisted N - neasistate / not assisted