Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 NOUTATI

Master AAIE

 
Anul I / 1st YEAR
Nr.
crt.
No. 
Disciplina/Subject Codul disciplinei/Code Semestrul 1/1st Semester Semestrul 2/2nd Semester
P A Ver. / Exam. form Cred. P A Ver. / Exam. form Cred.
C L Pr C L Pr
1 Chestiuni speciale de electrotehnică / Special topics in electronechnics   2 2 - E1 7 - - - - -
2 Simularea și optimizarea sistemelor de calcul / Multi-Objective Optimization of Computing Systems   2 2 - E1 8 - - - - -
3 Proiectarea asistată a circuitelor / Aided design of circuits   1 2 1 P1/V1 8 - - - - -
4 Procesarea  numerică a semnalelor  / Numeric signal processing   2 2 - E1 7 - - - - -
5 Modelarea si simularea sistemelor electromecanice /
Modeling and simulation of electromechanical systems 
  - - - - - 2 2 - E2 7
6 Aplicaţii cu sisteme dedicate / Embeded sistem applications   - - - - - 2 2 1 P2/E2 8
7 Calitatea energiei electrice / Power quality   - - - - - 2 2 - E2 8
8 Managementul proiectelor complexe / Management of complex projects    - - - - - 2 1 - E2 7
  7 8 1 3E+1V/1P 30 8 7 1 3E+1P/1E 30
TOTAL ORE/SĂPTĂMÂNĂ / TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK 16     16    
TOTAL / TOTAL NUMBER OF CREDITS/YEAR: 60 p.c.

 

Anul II / 2nd YEAR
Nr.crt./No.  Disciplina/Subject Codul disciplinei/Code Semestrul 1/1st Semester Semestrul 2/2nd Semester
P A Ver./Exam. form Cred. P A Ver./Exam. form Cred.
C L Pr C L Pr
9 Aplicaţii CAD in inginerie electrică / CAD applications in electrical engineering   2 1 1 P3/V3 8 - - - - -
10 Comanda performantă a maşinii  electrice de curent alternativ  / Performance control of AC electric machine   2 2 - E3 7 - - - - -
11 Eficienţa energetică a proceselor electro-tehnologice / Energy efficiency of electro-technological processes   2 2 - E3 8 - - - - -
12 Senzori inteligenti si sisteme distribuite de masura  / Distributed intelligent sensors and measurement systems   2 2 - E3 7 - - - - -
13 Practică  şi elaborare disertaţie    - - - - - 16 V4 30
  8 7 1 3E+1P/1V 30 16 1V 30
TOTAL ORE/SĂPTĂMÂNĂ / TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK 16     16    
TOTAL / TOTAL NUMBER OF CREDITS/YEAR: 60 p.c.
14 Sustinere examen disertatiei / Public presentation of Dissertation     10