Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 NOUTATI
  • Program pregătire BAC şi admitere 2022 Departamentul Calculatore şi Inginerie Electrică organizează pentru elevii din clasele a XI-a și a XII–a cursuri de pregătire la Matematică pentru Bacalaureat şi Admitere
    8 noiembrie 2021

Master AAIE

Universitatea "LUCIAN BLAGA" din Sibiu
"LUCIAN BLAGA" UNIVERSITY OF SIBIU
Facultatea de Inginerie
Faculty of Engineering
Domeniul: Inginerie Electrică
Main field of study: Electrical Engineering
Programul de master: APLICAŢII AVANSATE ÎN INGINERIA ELECTRICĂ
Programme title: ADVANCED APPLICATIONS IN ELECTRICAL ENGINEERING
Program de studiu de tip: Master profesional
Study programme: Professional master
Limba de predare: Română
Teaching language: Romanian

Valabil / Valid
începând cu anul universitar 2020-2021
starting with the academic year 2020-2021

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT/CURRICULUM
                                 

Anul I / 1st YEAR

Nr.
crt.
No. 
Disciplina/Subject Codul disciplinei/
Code
Semestrul 1/1st Semester Semestrul 2/2nd Semester
AI AP N Verif./
Exam.
Cred. AI AP N Verif./
Exam.
Cred.
C L P C L P
1.1 Calitatea energiei electrice /
Power Quality
mAAIE.101.SO 2 2 0   4 E1 7 - - - - - - -
1.2 Proiectarea asistată a circuitelor /
Aided Design of Circuits
mAAIE.102.SO 1 2 0   3 E1 5 - - - - - - -
1.3 Procesarea  numerică a semnalelor  /
Numeric Signal Processing
mAAIE.103.SO 1 2 0   3 E1 5 - - - - - - -
1.4 Managementul proiectelor complexe /
Management of Complex Projects 
mAAIE.104.SO 2 1 0   3 E1 5 - - - - - - -
1.5 Etică şi integritate academică /
Ethics and Academic Integrity
mAAIE.105.SO 1 0 0   1 A/R1 2 - - - - - - -
1.6 Practica profesională /
Professional Internship
mAAIE.106.SO - - - 12 - A/R1 6 - - - - - - -
2.1 Modelarea si simularea sistemelor electromecanice / Modeling and Simulation of Electromechanical Systems mAAIE.201.SO - - - - - - - 1 1 0 - 2 E2 3
2.2 Aplicaţii cu sisteme dedicate /
Embeded Sistem Applications
mAAIE.202.SO - - - - - - - 2 2 1 - 5 E2 9
2.3 Tehnici avansate pentru masurarea campului electromagnetic / Advanced Techniques for Electromagnetic Field Measurement mAAIE.203.SO - - - - - - - 2 2 0 - 4 E2 7
2.4 Interferente si perturbatii /
Interferences and Perturbations
mAAIE.204.SO - - - - - - - 2 1 0 - 3 E2 5
2.5 Practica profesională /
Professional Internship
mAAIE.205.SO - - - - - - - - - - 12 - A/R2 6
TOTAL 7 7 0 12 14 4E+
2A/R
30 7 6 1 12 14 4E+
1A/R
30
TOTAL ORE PE SAPTAMANA
TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK
14 12 14   14 12 14  
26 14 26 14
40 40
TOTAL CREDITE PE AN / TOTAL NUMBER OF CREDITS/YEAR: 60

 

Anul II / 2nd YEAR

Nr.
crt.
No. 
Disciplina/Subject Codul disciplinei/
Code
Semestrul 1/1st Semester Semestrul 2/2nd Semester
AI AP N Verif./
Exam.
Cred. AI AP N Verif./
Exam.
Cred.
C L P C L P
3.1 Aplicaţii CAD in inginerie electrică / CAD Applications in Electrical Engineering mAAIE.301.SO 2 1 0 - 3 E3 5 - - - - - - -
3.2 Comanda performantă a maşinii  electrice de curent alternativ  / Performance control of AC electric machine mAAIE.302.SO 2 2 0 - 4 E3 7 - - - - - - -
3.3 Eficienţa energetică a proceselor electro-tehnologice / Energy Efficiency of Electro-technological Processes mAAIE.303.SO 1 2 0 - 3 E3 5 - - - - - - -
3.4 Senzori inteligenti si sisteme distribuite de masura  / Distributed Intelligent Sensors and Measurement Systems mAAIE.304.SO 2 2 0 - 4 E3 7 - - - - - - -
3.5 Practica de cercetare /
Research Activities
mAAIE.305.SO - - - 12 - A/R3 6 - - - - - - -
4.1 Practica de cercetare /
Research Activities
mAAIE.401.SO - - - - - - - - - - 14 10 A/R3 18
4.3 Practică elaborare disertaţie /
Practical Activities for Preparing the Disertation Thesis
mAAIE.403.SO - - - - - - - - - - 6 2 A/R3 6
4.4 Elaborare disertatie /
Preparing the Disertation Thesis
mAAIE.404.SO - - - - - - - - - - 6 2 A/R3 6
TOTAL 7 7 0 12 14 4E+
1A/R
30 0 0 0 26 14 3A/R 30
TOTAL ORE PE SAPTAMANA
TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK
14 12 14   0 26 14  
26 14 26 14
40 40
TOTAL CREDITE PE AN / TOTAL NUMBER OF CREDITS/YEAR: 60
  Susţinerea disertaţiei /
Public Presenting of Dissertation
10
                                 
Legenda/Legend                              
  C - curs/course, L - laborator/lab, P - proiect/project                            
  AI - asistate integral / fully assisted AP - asistate partial / partially assisted N - neasistate / not assisted