Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 Master AAIE

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT / CURRICULUM

ANUL 1 / 1st YEAR

Valabil / Valid:
începând cu anul universitar 2021-2022
starting with the academic year 2021-2022

Nr.
Crt.
Disciplina
Subject
Cod
Code
Semestrul 1/
1st Semester
Semestrul 2/
2nd Semester
NOSI/
sem
AI A
P
N Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
AI A
P
N Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
No. C S L P C S L P
1.1 Calitatea energiei electrice /
Power Quality
  FING.CIE.AAIE.M.SO.1.2020.E-6.1 2 0 2 0   4 Examen 6                 38
1.2 Proiectarea asistată a circuitelor /
Aided Design of Circuits
  FING.CIE.AAIE.M.SO.1.1011.E-5.2 1 0 1 1   3 Examen 5                 41
1.3 Procesarea numerică a semnalelor /
Numeric Signal Processing
  FING.CIE.AAIE.M.SO.1.1020.E-5.3 1 0 2 0   3 Examen 5                 41
1.4 Managementul proiectelor complexe /
Management of Complex Projects
  FING.CIE.AAIE.M.SO.1.2010.E-4.4 2 0 1 0   3 Examen 4                 16
1.5 Etică şi integritate academică /
Ethics and Academic Integrity
  FING.CIE.AAIE.M.CO.1.1000.A/R-2.5 1 0 0 0   1 Calificativ 2                 22
1.6 Practica profesională /
Professional Internship
  FING.CIE.AAIE.M.SO.1.P12.V-8.6         12   Verificare 8                 32
2.1 Aplicaţii cu sisteme dedicate /
Embeded Sistem Applications
  FING.CIE.AAIE.M.SO.2.2021.E-7.1                 2 0 2 1   5 Examen 7 35
2.2 Tehnici avansate pentru masurarea campului electromagnetic / Advanced Techniques for Electromagnetic Field Measurement   FING.CIE.AAIE.M.SO.2.2020.E-6.4                 2 0 2 0   4 Examen 6 38
2.3 Interferente si perturbatii /
Interferences and Perturbations
  FING.CIE.AAIE.M.SO.2.2010.E-5.3                 2 0 1 0   3 Examen 5 41
2.4 Modelarea si simularea sistemelor electromecanice /
Modeling and Simulation of Electromechanical Systems
Optional 1 FING.CIE.AAIE.M.SA.2.1010.E-4.4                 1 0 1 0   2 Examen 4 44
2.5 Teoria sistemelor adaptive /
Adaptive Systems Theory
FING.CIE.AAIE.M.SA.2.1010.E-4.5
2.6 Practica profesională /
Professional Internship
  FING.CIE.AAIE.M.SO.2.P12.V-8.6                         12   Verificare 8 32
TOTAL 7 0 6 1 12 14 4E+1V+0C+0P+1A/R 30 7 0 6 1 12 14 4E+1V+0C+0P+0A/R 30 380
TOTAL ORE PE SĂPTĂMÂNĂ/
TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK
14 12 14   14 12 14    
26 14 26 14
40 40
Discipline facultative/
Facultative subjects
                                 
2.7 Microcontrolere în automotive /
Microcontrollers in Automotive
  FING.CIE.AAIE.M.SU.2.1010.E-3.7                 1 0 1 0   1 Examen 3 33
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0E+0V+0C+0P+0A/R 0 1 0 1 0 0 1 1E+0V+0C+0P+0A/R 3 33
TOTAL ORE PE SĂPTĂMÂNĂ/
TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK
0 0 0   2 0 1    
0 0 2 1
0 3

 

ANUL 2 / 2nd YEAR

Valabil / Valid:
începând cu anul universitar 2021-2022
starting with the academic year 2021-2022

Nr.
crt.
No. 
Disciplina/Subject Codul disciplinei/
Code
Semestrul 1/1st Semester Semestrul 2/2nd Semester
AI AP N Verif./
Exam.
Cred. AI AP N Verif./
Exam.
Cred.
C L P C L P
3.1 Aplicaţii CAD in inginerie electrică / CAD Applications in Electrical Engineering mAAIE.301.SO 2 1 0 - 3 E3 5 - - - - - - -
3.2 Comanda performantă a maşinii  electrice de curent alternativ  / Performance control of AC electric machine mAAIE.302.SO 2 2 0 - 4 E3 7 - - - - - - -
3.3 Eficienţa energetică a proceselor electro-tehnologice / Energy Efficiency of Electro-technological Processes mAAIE.303.SO 1 2 0 - 3 E3 5 - - - - - - -
3.4 Senzori inteligenti si sisteme distribuite de masura  / Distributed Intelligent Sensors and Measurement Systems mAAIE.304.SO 2 2 0 - 4 E3 7 - - - - - - -
3.5 Practica de cercetare /
Research Activities
mAAIE.305.SO - - - 12 - A/R3 6 - - - - - - -
4.1 Practica de cercetare /
Research Activities
mAAIE.401.SO - - - - - - - - - - 14 10 A/R3 18
4.2 Practică elaborare disertaţie /
Practical Activities for Preparing the Disertation Thesis
mAAIE.402.SO - - - - - - - - - - 6 2 A/R3 6
4.3 Elaborare disertatie /
Preparing the Disertation Thesis
mAAIE.403.SO - - - - - - - - - - 6 2 A/R3 6
TOTAL 7 7 0 12 14 4E+
1A/R
30 0 0 0 26 14 3A/R 30
TOTAL ORE PE SAPTAMANA
TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK
14 12 14   0 26 14  
26 14 26 14
40 40
TOTAL CREDITE PE AN / TOTAL NUMBER OF CREDITS/YEAR: 60
  Susţinerea disertaţiei /
Public Presenting of Dissertation
10

 

Legenda/Legend                              
  C - curs/course, L - laborator/lab, P - proiect/project                            
  AI - asistate integral / fully assisted AP - asistate partial / partially assisted N - neasistate / not assisted