Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 

Electronica Aplicata

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT / CURRICULUM

ANUL 1 / 1st YEAR

Valabil / Valid:
începând cu anul universitar 2021-2022
starting with the academic year 2021-2022

Nr.
Crt.
Disciplina
Subject
Cod
Code
Semestrul 1/
1st Semester
Semestrul 2/
2nd Semester
NOSI/
sem
No. C S L P Alte Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
C S L P Alte Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
1.1 Analiză matematică /
Mathematical Analysis
  FING.CIE.EA.L.FO.1.3200.E-5.1 3 2 0 0   Examen 5               55
1.2 Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială / Linear Algebra, Analitic and Differential Geometry   FING.CIE.EA.L.FO.1.3200.E-5.2 3 2 0 0   Examen 5               55
1.3 Fizică /
Physics
  FING.CIE.EA.L.FO.1.3110.E-6.3 3 1 1 0   Examen 6               80
1.4 Informatică aplicată /
Applied Informatics
  FING.CIE.EA.L.FO.1.1020.C-5.4 1 0 2 0   Colocviu 5               83
1.5 Analiza şi sinteza circuitelor /
Analysis and Synthesis of Circuits
  FING.CIE.EA.L.DO.1.2110.E-5.5 2 1 1 0   Examen 5               69
1.6 Chimie /
Chemistry
  FING.CIE.EA.L.FO.1.1010.C-2.6 1 0 1 0   Colocviu 2               22
1.7 Limba engleză 1 /
English Language 1
Optional 1 FING.CIE.EA.L.CA.1.0200.C-2.7 0 2 0 0   Colocviu 2               22
1.8 Limba germană 1 /
German Language 1
FING.CIE.EA.L.CA.1.0200.C-2.8
1.9 Educaţie fizică şi sport /
Sport
  FING.CIE.EA.L.CO.1.0100.A/R-1.9 0 1 0 0   Calificativ 1               11
2.1 Matematici speciale /
Special Mathematics
  FING.CIE.EA.L.FO.2.3100.E-5.1               3 1 0 0   Examen 5 69
2.2 Programarea calculatoarelor si limbaje de programare / Computer Programming and Programming Languages   FING.CIE.EA.L.FO.2.3020.E-6.2               3 0 2 0   Examen 6 80
2.3 Grafică asistată de calculator /
Computer Aided Graphics
  FING.CIE.EA.L.FO.2.2020.C-5.3               2 0 2 0   Colocviu 5 69
2.4 Bazele electrotehnicii I /
Fundamentals of Electrotechnics I
  FING.CIE.EA.L.DO.2.3110.E-5.4               3 1 1 0   Examen 5 55
2.5 Dispozitive electronice /
Electronic Devices
  FING.CIE.EA.L.DO.2.2020.E-5.5               2 0 2 0   Examen 5 69
2.6 Tehnici de comunicare /
Communications Techniques
  FING.CIE.EA.L.CO.2.2000.C-2.6               2 0 0 0   Colocviu 2 22
2.7 Limba engleză 2 /
English Language 2
Optional 2 FING.CIE.EA.L.CA.2.0200.C-2.7               0 2 0 0   Colocviu 2 22
2.8 Limba germană 2 /
German Language 2
FING.CIE.EA.L.CA.2.0200.C-2.8
2.9 Educaţie fizică şi sport /
Sport
  FING.CIE.EA.L.CO.2.0100.A/R-1.9               0 1 0 0   Calificativ 1 11
  13 9 5 0 0 4E+0V+
3C+0P+1A/R
30+1* 15 5 7 0 0 4E+0V+
3C+0P+1A/R
30+1* 794
TOTAL ORE PE SAPTAMANA/
TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK
27     27      
  TOTAL S1: 30+1* TOTAL S2: 30+1*  
Discipline facultative la propunerea facultății/
Facultative subjects proposed by faculty
 
1.10 Matematică generală /
General Mathematics
  FING.CIE.EA.L.FU.1.2200.C-3.10 2 2 0 0   Colocviu 3               19
1.11 Fizică generală /
General Physics
  FING.CIE.EA.L.FU.1.2110.C-3.11 2 1 1 0   Colocviu 3               19
2.10 Geometrie descriptivă /
Descriptive Geometry
  FING.CIE.EA.L.FU.2.1010.C-2.10               1 0 1 0   Colocviu 2 22
2.11 Filozofie /
Philosophy
  FING.CIE.EA.L.CU.2.2000.C-2.11               2 0 0 0   Colocviu 2 22
        4 3 1 0 0 0E+0V+
2C+0P+0A/R
6 3 0 1 0 0 0E+0V+
2C+0P+0A/R
4 82
TOTAL ORE PE SAPTAMANA DISCIPLINE FACULTATIVE
TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK (FACULTATIVE SUBJECTS)
8     4    
  TOTAL S1: 6 TOTAL S2: 4  

 

ANUL 2 / 2nd YEAR

Valabil / Valid:
începând cu anul universitar 2019-2020
starting with the academic year 2019-2020

Nr.
Crt.
Disciplina
Subject
Cod
Code
Semestrul 1/1st Semester Semestrul 2/2nd Semester NOSI/
sem
No. C S L P Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
C S L P Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
3.1 Teoria probabilităţilor şi statistică matematică / Theory of Probability and Statistics EA.301.FO 2 0 2 0 E3 5 - - - - - - 69
3.2 Circuite electronice fundamentale /
Basic Electronic Circuits
EA.302.DO 2 0 2 0 E3 5 - - - - - - 69
3.3 Bazele electrotehnicii II /
Fundamentals of Electrotechnics II
EA.303.DO 2 1 1 0 E3 5 - - - - - - 69
3.4 Semnale si sisteme /
Signals and Systems
EA.304.DO 2 1 1 0 C3 4 - - - - - - 44
3.5 Instrumentatie electronică de măsură / Electronic Measuring Instrumentation EA.305.DO 2 0 2 0 E3 4 - - - - - - 44
3.6 Programare obiect-orientată /
Object Oriented Programming
EA.306.DO 2 0 2 1 C3 5 - - - - - - 55
3.7 Opţional 3
Optional 3
Limba engleză 3 /
English Language 3
EA.307.CA 0 1 0 0 C3 2 - - - - - - 36
3.8 Limba germană 3 /
German Language 3
EA.308.CA
3.9 Educaţie fizică şi sport /
Sport
EA.309.CO 0 1 0 0 A/R3 1 - - - - - - 11
4.1 Programare in Matlab /
Matlab Programming
EA.401.SO - - - - - - 2 0 2 0 C4 4 44
4.2 Circuite integrate analogice /
Analog Integrated Circuits
EA.402.DO - - - - - - 2 0 2 0 E4 4 44
4.3 Circuite integrate digitale /
Digital Integrated Circuits
EA.403.DO - - - - - - 2 0 2 1 E4 4 30
4.4 Tehnici CAD în realizarea modulelor electronice / CAD in Building Electronic Modules EA.404.DO - - - - - - 2 0 2 0 C4 4 44
4.5 Teoria transmisiunii informaţiei / Information Transmission Theory EA.405.DO - - - - - - 3 0 1 0 E4 4 44
4.6 Bazele sistemelor de achiziţii de date / Fundamentals of Data Acquisition Systems EA.406.DO - - - - - - 2 0 2 0 E4 4 44
4.7 Opţional 4
Optional 4
Limba engleză 4 /
English Language 4
EA.407.CA - - - - - - 0 1 0 0 C4 2 36
4.8 Limba germană 4 /
German Language 4
EA.408.CA
4.9 Educaţie fizică şi sport /
Sport
EA.409.CO - - - - - - 0 1 0 0 A/R4 1 11
4.10 Practică de domeniu /
Internship
EA.410.DO - - - - - - 90 ore/90 hours C4 4  
Total 12 4 10 1 4E+3C+1A/R 30+1* 13 2 11 1 4E+3C+1A/R 30+1*  
TOTAL ORE PE SAPTAMANA/TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK 27     27      
TOTAL: 60+2*  
Discipline facultative / Facultative subjects
3.10 Istoria tehnicii /
History of Technics
EA.310.CF 2 0 0 0 C3 2 - - - - - - 22
4.11 Microelectronică /
Microelectronics
EA.411.SF - - - - - - 1 0 1 0 C4 2 22
4.12 Practică /
Internship
EA.412.DF - - - - - - 270 ore /
270 hours
C4 12 30
Total 2 0 0 0 1C 2 1 0 1 0 2C 14  
TOTAL ORE PE SAPTAMANA DISCIPLINE FACULTATIVE
TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK (FACULTATIVE SUBJECTS)
2     2      

 

ANUL 3 / 3rd YEAR

Valabil / Valid:
începând cu anul universitar 2020-2021
starting with the academic year 2020-2021

Nr.
Crt.
Disciplina
Subject
Cod
Code
Semestrul 1/1st Semester Semestrul 2/2nd Semester NOSI/
sem
No. C S L P Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
C S L P Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
5.1 Electronica de putere /
Power Electronics
EA.501.DO 2 0 2 0 E5 5 - - - - - - 69
5.2 Elemente de reglare şi control /
Control and Checking Elements
EA.502.SO 2 0 2 0 E5 5 - - - - - - 69
5.3 Arhitectura microprocesoarelor /
Microprocessor’s Arhitecture
EA.503.DO 2 0 2 1 E5 5 - - - - - - 55
5.4

Limbaje de descriere hardware /
Hardware Description Languages

EA.504.SO 2 0 2 0 E5 5 - - - - - - 69
5.5 Metode numerice  /
Numerical Methods
EA.505.FO 2 0 2 0 C5 5 - - - - - - 69
5.6 Interfete și comunicatii de date /
Interfaces and Data Comunication
EA.506.SO 3 0 2 1 C5 5 - - - - - - 41
6.1 Maşini şi actionari electrice /
Electric Machines and Drives
EA.601.SO - - - - - - 2 0 2 0 E6 4 44
6.2 Microcontrollere /
Microcontrollers
EA.602.DO - - - - - - 2 0 2 1 E6 5 55
6.3 Reţele de calculatoare /
Computer Networks
EA.603.SO - - - - - - 2 0 2 0 C6 4 44
6.4 Instrumentaţie virtuală /
Virtual Instrumentation
EA.604.SO - - - - - - 2 0 2 1 E6 4 30
6.5 Prelucrarea digitală a semnalelor /
Digital Signal Processing
EA.605.DO - - - - - - 2 0 2 1 E6 5 55
6.6 Electronică medicală /
Medical Electronics 
EA.606.SO - - - - - - 3 0 1 0 C6 4 44
6.7 Practică de specialitate /
Internship
EA.607.SO - - - - - - 90 ore/90 hours C6 4 10
Total 13 0 12 2 4E+2C 30 13 0 11 3 4E+3C 30  
TOTAL ORE PE SAPTAMANA/TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK 27     27    
TOTAL: 60  
Discipline facultative / Facultative subjects
5.7 Etica /
Ethics
EA.507.CF 1 1 0 0 C5 2 - - - - - - 22
6.8 Informare şi documentare ştiinţifică /
Scientific Information and Documentation
EA.608.CF - - - - - - 2 0 0 0 C6 2 22
6.9 Practică /
Internship
EA.609.SF - - - - - - 270 ore /
270 hours
C6 12 30
Total 1 1 0 0 1C 2 2 0 0 0 2C 14  
TOTAL ORE PE SAPTAMANA DISCIPLINE FACULTATIVE
TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK (FACULTATIVE SUBJECTS)
2     2      

 

ANUL 4 / 4th YEAR

Valabil / Valid:
începând cu anul universitar 2021-2022
starting with the academic year 2021-2022

Nr.
Crt.
Disciplina
Subject
Cod
Code
Semestrul 1/1st Semester Semestrul 2/2nd Semester NOSI/
sem
No. C S L P Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
C S L P Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
7.1 Televiziune /
Television
EA.701.DO 2 0 2 1 E7 6 - - - - - - 80
7.2 Opţional 5
Optional 5
Arhitectura sistemelor de calcul / Computer Architecture EA.702.SA 2 0 2 2 E7 6 - - - - - - 66
7.3 Procesarea numerică a imaginilor / Digital Image Processing EA.703.SA
7.4 Modelarea și simularea sistemelor /
Systems Modelling and Simulation
EA.704.SO 2 0 2 1 E7 5 - - - - - - 55
7.5 Automatizari în electronica industrială / Automated Machine Tools EA.705.SO 2 0 1 1 E7 5 - - - - - - 69
7.6 Surse de energie alternative /
Alternative Energy Sources
EA.706.SO 2 0 1 1 C7 4 - - - - - - 44
7.7 Opţional 6
Optional 6
Testarea echipamentelor electronice / Electronic Equipment Testing EA.707.SA 2 0 2 0 C7 4 - - - - - - 44
7.8 Transmisia optica a informatiei / Optical Transmision of Information EA.708.SA
8.1 Compatibilitate Electromagnetică /
Electromagnetic Compatibility
EA.801.DO - - - - - - 2 0 1 0 E8 4 64
8.2 Opţional 7
Optional 7
Retele neurale și sisteme fuzzy / Neural Networks and Fuzzs Systems EA.802.SA - - - - - - 2 0 1 0 E8 4 64
8.3 Inteligenţă Artificială /
Artificial Inteligence
EA.803.SA
8.4 Opţional 8
Optional 8
Fiabilitatea sistemelor electronice / Reliability of Electronic Systems EA.804.SA - - - - - - 2 0 2 0 E8 4 52
8.5 Comunicatii mobile si prin satelit / Mobile and Satelite Communications EA.805.SA
8.6 Comunicare şi relaţii publice /
Communication and Public Relations
EA.806.CO - - - - - - 2 0 0 0 C8 2 26
8.7 Opţional 9
Optional 9
Management /
Management
EA.807.CA - - - - - - 2 0 0 0 C8 2 26
8.8 Marketing /
Marketing
EA.808.CA
8.9 Elaborarea Proiectului de diplomă / Working on Graduation Project EA.809.SO - - - - - - 0 0 0 4 C8 4 52
8.10 Practică pentru Proiectul de diplomă / Practical Work on Graduation Project EA.810.SO - - - - - - 60 ore/60 hours C8 10 190
Total 12 0 10 6 4E+2C 30 10 0 4 4 3E+4C 30  
TOTAL ORE PE SAPTAMANA/TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK 28     18      
TOTAL: 60  
  Examen de Diplomă - proba 1 /
Graduation Exam - part 1
5  
  Examen de Diplomă - proba 2 /
Graduation Exam - part 2
5  
Discipline facultative / Facultative subjects
7.9 Creativitate şi design /
Creativity and Design
EA.709.CF 1 1 0 0 C7 2 - - - - - - 22
7.10 Bazele contabilităţii /
Accounting Basics
EA.710.CF 2 1 0 0 C7 2 - - - - - - 8
8.11 Proprietate intelectuala /
Intelectual Property Rights
EA.811.CF - - - - - - 2 0 0 0 C8 2 22
Total 3 2 0 0 2C 4 2 0 0 0 1C 2  
TOTAL ORE PE SAPTAMANA DISCIPLINE FACULTATIVE
TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK (FACULTATIVE SUBJECTS)
5   2    


Legenda/Legend                   
P - prelegeri/lecture, A - aplicatii/application                   
C - curs/course, L - laborator/lab, Pr - proiect/project