Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 

Electronica Aplicata

Valabil / Valid : 
începând cu anul universitar 2018-2019
starting with the academic year 2018-2019

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT/CURRICULUM  
                                 
ANUL I/1st YEAR  
Nr.
Crt.
Disciplina
Subject
Cod
Code
Semestrul 1/1st Semester Semestrul 2/2nd Semester NOSI/
sem
No. C S L P Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
C S L P Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
1.1 Analiză matematică /
Mathematical Analysis
EA.101.FO 3 2 0 0 E1 5 - - - - - - 55
1.2 Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială  / Linear Algebra, Analitic and Differential Geometry EA.102.FO 3 2 0 0 E1 5 - - - - - - 55
1.3 Fizică /
Physics
EA.103.FO 3 1 1 0 E1 6 - - - - - - 80
1.4 Informatică aplicată /
Applied Informatics
EA.104.FO 1 0 2 0 C1 5 - - - - - - 83
1.5 Analiza şi sinteza circuitelor /
Analysis and Synthesis of Circuits
EA.105.DO 2 1 1 0 E1 5 - - - - - - 69
1.6 Chimie  /
Chemistry
EA.106.FO 1 0 1 0 C1 2 - - - - - - 22
1.7 Opţional 1
Optional 1
Limba engleză 1 /
English Language 1
EA.107.CA 0 2 0 0 C1 2 - - - - - - 22
1.8 Limba germană 1 /
German Language 1
EA.108.CA
1.9 Educaţie fizică şi sport /
Sport
EA.109.CO 0 1 0 0 A/R1 1 - - - - - - 11
2.1 Matematici speciale /
Special Mathematics
EA.201.FO - - - - - - 3 1 0 0 E2 5 69
2.2 Programarea calculatoarelor si limbaje de programare  / Computer Programming and Programming Languages EA.202.FO - - - - - - 3 0 2 0 E2 6 80
2.3 Grafică asistată de calculator /
Computer Aided Graphics
EA.203.FO - - - - - - 2 0 2 0 C2 5 69
2.4 Bazele electrotehnicii I /
Fundamentals of Electrotechnics I
EA.204.DO - - - - - - 3 1 1 0 E2 5 55
2.5 Dispozitive electronice / 
Electronic Devices
EA.205.DO - - - - - - 2 0 2 0 E2 5 69
2.6 Tehnici de comunicare /
Communications Techniques
EA.206.CO - - - - - - 2 0 0 0 C2 2 22
2.7 Opţional 2
Optional 2
Limba engleză 2 /
English Language 2
EA.207.CA - - - - - - 0 2 0 0 C2 2 22
2.8 Limba germană 2 /
German Language 2
EA.208.CA - - - - - -
2.9 Educaţie fizică şi sport /
Sport
EA.209.CO - - - - - - 0 1 0 0 A/R2 1 11
Total 13 9 5 0 4E+3C+1A/R 30+1* 15 5 7 0 4E+3C+1A/R 30+1*  
TOTAL ORE PE SAPTAMANA/TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK 27     27      
TOTAL: 60+2*  
Discipline facultative / Facultative subjects
1.10 Matematică generală /
General Mathematics
EA.110.FF 2 2 0 0 C1 3 - - - - - - 19
1.11 Fizică generală /
General Physics
EA.111.FF 2 1 1 0 C1 3 - - - - - - 19
2.10 Geometrie descriptivă /
Descriptive Geometry
EA.210.FF - - - - - - 1 0 1 0 C2 2 22
2.11 Filozofie /
Philosophy
EA.211.CF - - - - - - 2 0 0 0 C2 2 22
Total 4 3 1 0 2C 6 3 0 1 0 2C 4  
TOTAL ORE PE SAPTAMANA DISCIPLINE FACULTATIVE
TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK (FACULTATIVE SUBJECTS)
8     4      
                                 
Rector/Rector, Decan/Dean,   Director Departament/Head of Department,
                                 
Prof.univ.dr.ing. Ioan BONDREA Prof.univ.dr.ing. Liviu Ion ROŞCA   Prof. univ. dr. ing. Daniel VOLOVICI

 

Valabil / Valid:
începând cu anul universitar 2019-2020
starting with the academic year 2019-2020

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT/CURRICULUM  
                                 
ANUL II/2nd YEAR  
Nr.
Crt.
Disciplina
Subject
Cod
Code
Semestrul 1/1st Semester Semestrul 2/2nd Semester NOSI/
sem
No. C S L P Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
C S L P Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
3.1 Teoria probabilităţilor şi statistică matematică / Theory of Probability and Statistics EA.301.FO 2 0 2 0 E3 5 - - - - - - 69
3.2 Circuite electronice fundamentale /
Basic Electronic Circuits
EA.302.DO 2 0 2 0 E3 5 - - - - - - 69
3.3 Bazele electrotehnicii II /
Fundamentals of Electrotechnics II
EA.303.DO 2 1 1 0 E3 5 - - - - - - 69
3.4 Semnale si sisteme /
Signals and Systems
EA.304.DO 2 1 1 0 C3 4 - - - - - - 44
3.5 Instrumentatie electronică de măsură / Electronic Measuring Instrumentation EA.305.DO 2 0 2 0 E3 4 - - - - - - 44
3.6 Programare obiect-orientată /
Object Oriented Programming
EA.306.DO 2 0 2 1 C3 5 - - - - - - 55
3.7 Opţional 3
Optional 3
Limba engleză 3 /
English Language 3
EA.307.CA 0 1 0 0 C3 2 - - - - - - 36
3.8 Limba germană 3 /
German Language 3
EA.308.CA
3.9 Educaţie fizică şi sport /
Sport
EA.309.CO 0 1 0 0 A/R3 1 - - - - - - 11
4.1 Programare in Matlab /
Matlab Programming
EA.401.SO - - - - - - 2 0 2 0 C4 4 44
4.2 Circuite integrate analogice /
Analog Integrated Circuits
EA.402.DO - - - - - - 2 0 2 0 E4 4 44
4.3 Circuite integrate digitale /
Digital Integrated Circuits
EA.403.DO - - - - - - 2 0 2 1 E4 4 30
4.4 Tehnici CAD în realizarea modulelor electronice / CAD in Building Electronic Modules EA.404.DO - - - - - - 2 0 2 0 C4 4 44
4.5 Teoria transmisiunii informaţiei / Information Transmission Theory EA.405.DO - - - - - - 3 0 1 0 E4 4 44
4.6 Bazele sistemelor de achiziţii de date / Fundamentals of Data Acquisition Systems EA.406.DO - - - - - - 2 0 2 0 E4 4 44
4.7 Opţional 4
Optional 4
Limba engleză 4 /
English Language 4
EA.407.CA - - - - - - 0 1 0 0 C4 2 36
4.8 Limba germană 4 /
German Language 4
EA.408.CA
4.9 Educaţie fizică şi sport /
Sport
EA.409.CO - - - - - - 0 1 0 0 A/R4 1 11
4.10 Practică de domeniu /
Internship
EA.410.DO - - - - - - 90 ore/90 hours C4 4  
Total 12 4 10 1 4E+3C+1A/R 30+1* 13 2 11 1 4E+3C+1A/R 30+1*  
TOTAL ORE PE SAPTAMANA/TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK 27     27      
TOTAL: 60+2*  
Discipline facultative / Facultative subjects
3.10 Istoria tehnicii /
History of Technics
EA.310.CF 2 0 0 0 C3 2 - - - - - - 22
4.11 Microelectronică /
Microelectronics
EA.411.SF - - - - - - 1 0 1 0 C4 2 22
4.12 Practică /
Internship
EA.412.DF - - - - - - 270 ore /
270 hours
C4 12 30
Total 2 0 0 0 1C 2 1 0 1 0 2C 14  
TOTAL ORE PE SAPTAMANA DISCIPLINE FACULTATIVE
TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK (FACULTATIVE SUBJECTS)
2     2      
                                 
Rector/Rector, Decan/Dean,   Director Departament/Head of Department,
                                 
Prof.univ.dr.ing. Ioan BONDREA Prof.univ.dr.ing. Liviu Ion ROŞCA   Prof. univ. dr. ing. Daniel VOLOVICI

 

Valabil / Valid : 2014-2018
începând cu anul universitar 2016-2017
starting with the academic year 2016 - 2017

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT/CURRICULUM  
                                 
ANUL III/3rd YEAR  
Nr.
Crt.
Disciplina
Subject
Cod
Code
Semestrul 1/1st Semester Semestrul 2/2nd Semester NOSI/
sem
No. C S L P Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
C S L P Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
38 Televiziune
Television
39047.501.1218 DO38 2 0 2 0 E5 5 - - - - - - 69
39 Automatizări în Electronică şi Telecomunicaţii / Automation in Electronics and Telecommunications 39045.502.1218 DO39 2 0 2 0 E5 5 - - - - - - 69
40 Arhitectura Microprocesoarelor
Microprocessor’s Arhitecture
39045.503.1218 DO40 2 0 2 1 E5 5 - - - - - - 55
41 Limbaje de Descriere Hardware / Hardware Description Languages 39045.504.1218 SO41 2 0 2 1 E5 5 - - - - - - 55
42 Compatibilitate Electromagnetica
Electromagnetic Compatibility
39047.505.1218 DO42 2 0 2 0 C5 5 - - - - - - 69
43 Protocoale de Comunicaţii
Protocols in Data Comunication
39047.506.1218 DO43 2 0 2 1 C5 5 - - - - - - 55
44 Servomotoare
Servomotors
39047.601.1218 SO44 - - - - - - 2 0 2 0 E6 4 44
45 Microcontrollere
Microcontrollers
39047.602.1218 DO45 - - - - - - 2 0 2 1 E6 5 55
46 Reţele de Calculatoare
Computer Networks
39045.603.1218 DO46 - - - - - - 2 0 2 0 C6 4 44
47 Instrumentaţie Virtuala
Virtual Instrumentation
39047.604.1218 SO47 - - - - - - 2 0 2 1 E6 4 30
48 Prelucrarea Digitală a Semnalelor
Digital Signal Processing
39047.605.1218 DO48 - - - - - - 2 0 2 1 E6 5 55
49 Electronica de Putere I
Power Electronics, I
39047.606.1218 DO49 - - - - - - 2 0 2 0 C6 4 44
50 Practică
Internship
 39047.608.1218 DO50 90 ore/90 hours C6 4  
  12 0 12 3 4E+2C 30 12 0 12 3 4E+3C 30  
TOTAL ORE PE SAPTAMANA/TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK 27     27    
TOTAL: 60  
Discipline facultative/Facultative subjects  
50-1 Practică
Internship
 39047.609.1218 DO50 270 ore/270 hours C6 12  
51 Creativitate şi Design / Creativity and Design 39047.507.1218 CF51 1 2 0 0 C5 3             33
52 Surse Alternative de Energie / Alternative Sources of Energy 39047.508.1218 SF52 1 2 0 0 C5 3 - - - - - - 33
53 Economia firmei
Economics of Company
39046.607.1218 CO53 - - - - - - 2 0 0 0 C6 2 22
54 Bazele Contabilităţii / Fundamentals of Accounting 39047.609.1218 CF54 - - - - - - 0 0 4 0 C6 4 44
  2 4 0 0 2C 6 2 0 4 0 3C 18  
TOTAL ORE PE SAPTAMANA DISCIPLINE FACULTATIVE
TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK (FACULTATIVE SUBJECTS)
6     6      
                                 
Rector/Rector, Decan/Dean,   Director Departament/Head of Department,
                                 
Prof.univ.dr.ing. Ioan BONDREA Prof.univ.dr.ing. Liviu Ion ROŞCA   Prof. univ. dr. ing. Daniel VOLOVICI

 

Valabil / Valid : 2014-2018
începând cu anul universitar 2017-2018
starting with the academic year 2017 - 2018

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT/CURRICULUM
                                 
ANUL IV/4th YEAR  
Nr.
Crt.
Disciplina
Subject
Cod
Code
Semestrul 1/1st Semester Semestrul 2/2nd Semester NOSI/
sem
No. C S L P Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
C S L P Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
55 Electronică de Putere  II
Power Electronics, II
39047.701.1218 DO55 2 0 2 1 E7 6 - - - - - - 80
56 Opţional 5
Optional 5
Sisteme încorporate
Embedded Systems
39047.702.1218 SA56 2 0 2 2 E7 6 - - - - - - 66
Procesarea Numerică a Imaginilor / Digital Image Processing 39045.703.1218 SA56
57 Controlul Digital al Proceselor
Digital Control of Systems
39047.704.1218 SO57 2 0 1 1 E7 5 - - - - - - 69
58 Automatizarea Proceselor Industriale
Automated Machine Tools
39044.705.1218 SO58 2 0 1 1 E7 5 - - - - - - 69
59 Surse Regenerabile de Energie
Renewable Energy Sources
39047.706.1218 SO59 2 0 1 1 C7 4 - - - - - - 44
60 Opţional 6
Optional 6
Algoritmi si tehnici de testare
Algorithms and testing techniques
39047.707.1218 DA60 2 0 2 0 C7 4 - - - - - - 44
Optoelectronica
Optoelectronics
39047.708.1218 DA60
61 Opţional 7
Optional 7
Reţele Neuronale
Neural Networks
39045.709.1218 SA61             2 0 2 0 E7 3 27
Inteligenţă Artificială
Artificial Inteligence
39045.710.1218 SA61
62 Comunicaţii Wireless
Wireless Communication
39047.801.1218 SO62 - - - - - - 2 0 2 0 E8 4 52
63 Marketing
Marketing
39046.802.1218 CO63 - - - - - - 2 0 0 0 C8 2 26
64 Comunicare şi Relaţii Publice
Communication and Public Relations
39046.803.0713 CO64 - - - - - - 2 0 0 0 C8 2 26
65 Opţional 8
Optional 8
Ingineria Calităţii şi Fiabilitate
Quality and Reliability
39047.804.1218 SA65 - - - - - - 2 0 2 0 E8 4 52
Tehnologii în Electronică
Technologies for Electronics
39047.805.1218 SA65
66 Opţional 9
Optional 9
Tehnologie Hibrida
Hybride Technologies
39047.806.1218 SA66 - - - - - - 2 0 2 0 E8 3 27
Electronică Medicală
Electronics in Medicine
39047.807.1218 SA66
67 Opţional 10
Optional 10
Management
Management
39046.808.1218 CA67 - - - - - - 2 1 0 0 C8 2 14
Proprietate Intelectuală
Intellectual Property Rights
39046.809.1218 CA67
68 Practică Elaborare Proiect Diplomă
Practical Work on Graduation Project
39047.810.1218.SO68 60 ore/60 hours C8 10  
  12 0 9 6 4E+2C 30 14 1 8 0 4E+3C 30  
TOTAL ORE PE SAPTAMANA/TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK 27     23      
TOTAL: 60  
                                 
                                 
Rector/Rector, Decan/Dean,   Director Departament/Head of Department,
                                 
Prof.univ.dr.ing. Ioan BONDREA Prof.univ.dr.ing. Liviu Ion ROŞCA   Prof. univ. dr. ing. Daniel VOLOVICI
69 Examen de Licenţă - Proba 1
Graduation Exam - Part 1
39047.811.1218 SO69                       10  
70 Examen de Licenţă - Proba 2
Graduation Exam - Part 2
39047.812.1218 SO70                       10  
 
Discipline facultative/Facultative subjects  
71 Investiţii în Companii / Investments in Companies 39046.711.1218 CF71 1 2 0 0 C7 3 - - - - - - 33
72 Mentenanţa Echipamentelor Electrice / Maintenance of Electrical Equipment 39047.811.1218 SF72 - - - - - - 0 0 4 0 C8 3 27
  1 2 0 0 1C 3 0 0 4 0 1C 3  
TOTAL ORE PE SAPTAMANA DISCIPLINE FACULTATIVE
TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK (FACULTATIVE SUBJECTS)
3     4      
                                 
Rector/Rector, Decan/Dean,   Director Departament/Head of Department,
                                 
Prof.univ.dr.ing. Ioan BONDREA Prof.univ.dr.ing. Liviu Ion ROŞCA   Prof. univ. dr. ing. Daniel VOLOVICI