Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 

Electromecanica

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT / CURRICULUM

ANUL 1 / 1st YEAR

Valabil / Valid:
începând cu anul universitar 2021-2022
starting with the academic year 2021-2022

Nr.
Crt.
Disciplina
Subject
Cod
Code
Semestrul 1/
1st Semester
Semestrul 2/
2nd Semester
NOSI/
sem
No. C S L P Alte Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
C S L P Alte Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
1.1 Analiză matematică /
Mathematical Analysis
  FING.CIE.EM.L.FO.1.3200.E-6.1 3 2 0 0   Examen 6               80
1.2 Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială / Linear Algebra, Analitic and Differential Geometry   FING.CIE.EM.L.FO.1.3200.E-6.2 3 2 0 0   Examen 6               80
1.3 Fizică /
Physics
  FING.CIE.EM.L.FO.1.3110.E-5.3 3 1 1 0   Examen 5               55
1.4 Informatică aplicată /
Applied Informatics
  FING.CIE.EM.L.FO.1.1020.C-4.4 1 0 2 0   Colocviu 4               58
1.5 Chimie /
Chemistry
  FING.CIE.EM.L.FO.1.1010.C-3.5 1 0 1 0   Colocviu 3               47
1.6 Introducere în ingineria electrică /
Introduction to Electrical Engineering
  FING.CIE.EM.L.SO.1.2110.E-4.6 2 1 1 0   Examen 4               44
1.7 Limba engleză 1 /
English Language 1
Optional 1 FING.CIE.EM.L.CA.1.0200.C-2.7 0 2 0 0   Colocviu 2               22
1.8 Limba germană 1 /
German Language 1
FING.CIE.EM.L.CA.1.0200.C-2.8
1.9 Educaţie fizică şi sport /
Sport
  FING.CIE.EM.L.CO.1.0100.A/R-1.9 0 1 0 0   Calificativ 1               11
2.1 Matematici speciale /
Special Mathematics
  FING.CIE.EM.L.FO.2.3100.E-5.1               3 1 0 0   Examen 5 69
2.2 Programarea calculatoarelor și limbaje de programare I / Computer Programming and Programming Languages   FING.CIE.EM.L.FO.2.3020.E-6.2               3 0 2 0   Examen 6 80
2.3 Grafică asistată de calculator /
Computer Aided Graphics
  FING.CIE.EM.L.FO.2.2020.C-5.3               2 0 2 0   Colocviu 5 69
2.4 Teoria circuitelor electrice /
Electric Circuits Theory
  FING.CIE.EM.L.DO.2.3110.E-6.4               3 1 1 0   Examen 6 80
2.5 Mecanică /
Mechanics
  FING.CIE.EM.L.DO.2.2020.E-4.5               2 0 2 0   Examen 4 44
2.6 Tehnici de comunicare /
Communications Techniques
  FING.CIE.EM.L.CO.2.2000.C-2.6               2 0 0 0   Colocviu 2 22
2.7 Limba engleză 2 /
English Language 2
Optional 2 FING.CIE.EM.L.CA.2.0200.C-2.7               0 2 0 0   Colocviu 2 22
2.8 Limba germană 2 /
German Language 2
FING.CIE.EM.L.CA.2.0200.C-2.8
2.9 Educaţie fizică şi sport /
Sport
  FING.CIE.EM.L.CO.2.0100.A/R-1.9               0 1 0 0   Calificativ 1 11
  13 9 5 0 0 4E+0V+
3C+0P+1A/R
30+1* 15 5 7 0 0 4E+0V+
3C+0P+1A/R
30+1* 794
TOTAL ORE PE SAPTAMANA/
TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK
27     27      
  TOTAL S1: 30+1* TOTAL S2: 30+1*  
Discipline facultative la propunerea facultății/
Facultative subjects proposed by faculty
 
1.10 Matematică generală /
General Mathematics
  FING.CIE.EM.L.FU.1.2200.C-3.10 2 2 0 0   Colocviu 3               19
1.11 Fizică generală /
General Physics
  FING.CIE.EM.L.FU.1.2110.C-3.11 2 1 1 0   Colocviu 3               19
2.10 Geometrie descriptivă /
Descriptive Geometry
  FING.CIE.EM.L.FU.2.1010.C-2.10               1 0 1 0   Colocviu 2 22
2.11 Filozofie /
Philosophy
  FING.CIE.EM.L.CU.2.2000.C-2.11               2 0 0 0   Colocviu 2 22
        4 3 1 0 0 0E+0V+
2C+0P+0A/R
6 3 0 1 0 0 0E+0V+
2C+0P+0A/R
4 82
TOTAL ORE PE SAPTAMANA DISCIPLINE FACULTATIVE
TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK (FACULTATIVE SUBJECTS)
8     4    
  TOTAL S1: 6 TOTAL S2: 4  

 

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT / CURRICULUM

ANUL 2 / 2nd YEAR

Valabil / Valid:
începând cu anul universitar 2019-2020
starting with the academic year 2019-2020

Nr.
Crt.
Disciplina
Subject
Cod
Code
Semestrul 1/1st Semester Semestrul 2/2nd Semester NOSI/
sem
No. C S L P Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
C S L P Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
3.1 Materiale electrotehnice /  
Materials Used in Electrotechnics
Elm.301.DO 2 0 2 0 C3 4 - - - - - - 44
3.2 Teoria câmpului electromagnetic /
Electromagnetic Field Theory
Elm.302.DO 2 1 1 0 E3 5 - - - - - - 69
3.3 Electronică  /
Electronics
Elm.303.DO 2 0 2 0 E3 5 - - - - - - 69
3.4 Programarea calculatoarelor și limbaje de programare II /
Computer Programming and Programming Languages
Elm.304.FO 2 0 2 1 C3 6 - - - - - - 80
3.5 Rezistenţa materialelor /
Strength of Materials
Elm.305.SO 2 1 1 0 E3 4 - - - - - - 44
3.6 Măsurări electrice şi electronice /
Electrical and Electronics Measurements
Elm.306.DO 2 0 2 0 E3 4 - - - - - - 44
3.7 Opţional 3
Optional 3
Limba engleză 3 /
English Language 3
Elm.307.CA 0 1 0 0 C3 2 - - - - - - 36
3.8 Limba germană 3 /
German Language 3
Elm.308.CA
3.9 Educaţie fizică şi sport /
Sport
Elm.309.CO 0 1 0 0 A/R3 1 - - - - - - 11
4.1 Inginerie software pentru conducerea proceselor industriale /
Software Engineering for Industrial Proces Control
Elm.401.SO - - - - - - 2 0 2 0 C4 4 44
4.2 Maşini electrice I /
Electrical Machines I
Elm.402.DO - - - - - - 2 0 2 1 E4 5 55
4.3 Sisteme digitale /
Digital Electronics
Elm.403.DO - - - - - - 2 0 2 1 E4 4 30
4.4 Mecanisme şi organe de maşini /
Mechanisms and Machine Elements
Elm.404.SO - - - - - - 2 0 1 0 C4 3 33
4.5 Senzori şi traductoare /
Sensors and Transducers
Elm.405.SO - - - - - - 2 0 2 0 E4 4 44
4.6 Traductoare, interfețe și achiziții de date /
Transducers, Interfaces and Data Acquisition
Elm.406.DO - - - - - - 2 0 2 0 E4 4 44
4.7 Opţional 4
Optional 4
Limba engleză 4 /
English Language 4
Elm.407.CA - - - - - - 0 1 0 0 C4 2 36
4.8 Limba germană 4 /
German Language 4
Elm.408.CA
4.9 Educaţie fizică şi sport /
Sport
Elm.409.CO - - - - - - 0 1 0 0 A/R4 1 11
4.10 Practică de domeniu /
Internship
Elm.410.DO - - - - - - 90 ore/90 hours C4 4 10
Total 12 4 10 1 4E+3C+1A/R 30+1* 12 2 11 2 4E+4C+1A/R 30+1*  
TOTAL ORE PE SAPTAMANA/TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK 27     27      
TOTAL: 60+2*  
Discipline facultative/Facultative subjects
3.10 Istoria tehnicii /
History of Technics
Elm.310.CF 2 0 0 0 C3 2 - - - - - - 22
4.11 Microelectronică /
Microelectronics
Elm.411.SF - - - - - - 1 0 1 0 C4 2 22
4.12 Practică /
Internship
Elm.412.DF - - - - - - 270 ore /
270 hours
C4 12 30
Total 2 0 0 0 1C 2 1 0 1 0 2C 14  
TOTAL ORE PE SAPTAMANA DISCIPLINE FACULTATIVE
TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK (FACULTATIVE SUBJECTS)
2     2      

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT / CURRICULUM

ANUL 3 / 3rd YEAR

Valabil / Valid:
începând cu anul universitar 2020-2021
starting with the academic year 2020-2021

Nr.
Crt.
Disciplina
Subject
Cod
Code
Semestrul 1/1st Semester Semestrul 2/2nd Semester NOSI/
sem
No. C S L P Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
C S L P Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
5.1 Maşini electrice II /
Electrical Machines II
Elm.501.DO 2 0 1 1 E5 5 - - - - - - 69
5.2 Acţionări electrice I /
Electrical Drives I
Elm.502.DO 2 0 1 0 C5 3 - - - - - - 33
5.3 Sisteme cu microprocesoare / 
Microprocessor Based Systems
Elm.503.DO 2 0 2 0 E5 4 - - - - - - 44
5.4 Metode numerice /
Numerical Analysis 
Elm.504.FO 2 0 2 0 C5 5 - - - - - - 69
5.5 Echipamente electrice I /
Electrical Equipments I
Elm.505.DO 2 1 1 0 E5 4 - - - - - - 44
5.6 Teoria sistemelor si reglaj automat /
System Theory and Automatic Control
Elm.506.DO 2 0 2 0 C5 4 - - - - - - 44
5.7 Electronică de putere /
Power Electronics
Elm.507.SO 2 0 2 0 E5 5 - - - - - - 69
6.1 Echipamente electrice II / 
Electrical Equipments II 
Elm.601.DO - - - - - - 2 0 2 1 E6 5 55
6.2 Microcontrolere și automate programabile /
Microcontrollers and programmable automata
Elm.602.DO - - - - - - 2 0 2 1 E6 5 55
6.3 Acţionări electrice  II /
Electrical Drives II
Elm.603.DO - - - - - - 2 0 2 0 E6 4 44
6.4 Automatizări industriale /
Machine Tools Automation
Elm.604.SO - - - - - - 2 0 2 0 C6 4 44
6.5 Instrumentație industrială /
Industrial Instrumentation
Elm.605.SO - - - - - - 2 0 2 1 E6 4 30
6.6 Opţional 5
Optional 5
Bazele proiectării asistate /
CAD Basics
Elm.606.SA - - - - - - 2 0 2 0 C6 4 44
6.7 Proiectarea asistată de calculator a sistemelor electromecanice / CAD for Electromechanic Systems Elm.607.SA
6.8 Practică de specialitate /
Internship
Elm.608.SO - - - - - - 90 ore/90 hours C6 4  
Total 14 1 11 1 4E+3C 30 12 0 12 3 4E+3C 30  
TOTAL ORE PE SAPTAMANA/TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK 27     27      
TOTAL: 60  
Discipline facultative/Facultative subjects
7.8 Etica /
Ethics
Elm.708.CF 1 1 0 0 C5 2 - - - - - - 22
8.8 Informare şi documentare ştiinţifică /
Scientific Information and Documentation
Elm.808.CF - - - - - - 2 0 0 0 C6 2 22
8.9 Practică /
Internship
Elm.809.SF - - - - - - 270 ore /
270 hours
C6 12 30
Total 1 1 0 0 1C 0 2 0 0 0 2C 14  
TOTAL ORE PE SAPTAMANA DISCIPLINE FACULTATIVE
TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK (FACULTATIVE SUBJECTS)
2     2      

 

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT / CURRICULUM

ANUL 4 / 4th YEAR

Valabil / Valid:
începând cu anul universitar 2021-2022
starting with the academic year 2021-2022

Nr.
Crt.
Disciplina
Subject
Cod
Code
Semestrul 1/1st Semester Semestrul 2/2nd Semester NOSI/
sem
No. C S L P Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
C S L P Ver.
Eval.
Cred.
Cred.
7.1 Producerea, transportul şi distribuţia energiei electrice /
Electric Power Generation, Transmission and Distribution
Elm.701.DO 2 0 1 1 E7 4 - - - - - - 44
7.2 Maşini electrice speciale /
Special Electrical Machines
Elm.702.SO 2 0 1 1 E7 4 - - - - - - 44
7.3 Tehnologii electrice /
Electrical Technologies
Elm.703.SO 2 0 1 0 E7 4 - - - - - - 58
7.4 Arhitecturi de calculatoare si sisteme de operare /
Computer Architectures and Operating Systems
Elm.704.SO 2 0 2 1 E7 6 - - - - - - 80
7.5 Opţional 6
Optional 6
Surse regenerabile /
Renewable Energy Sources
Elm.705.SA 2 0 2 1 E7 5 - - - - - - 55
7.6 Energii regenerabile /
Renewable Energies
Elm.706.SA
7.7 Opţional 7
Optional 7
Tracţiune electrică  /
Electric traction
Elm.707.SA 3 0 1 0 C7 4 - - - - - - 44
7.8 Echipamente electrice și electronice pentru autovehicule /
Automotive Electrical and Electronic Ecquipments
Elm.708.SA
7.9 Acţionări hidraulice şi pneumatice /
Hydraulic and Pneumatic Drives
Elm.709.DO 2 0 1 0 C7 3 - - - - - - 33
8.1 Tehnologia fabricației echipamentelor electromecanice/
Electromechanical Equipments Building Technology
Elm.801.SO - - - - - - 3 0 2 1 C8 6 66
8.2 Fiabilitate si diagnoza /
Reliability and Diagnosis
Elm.802.SO - - - - - - 2 0 2 0 E8 4 44
8.3 Opţional 8
Optional 8
Comunicare /
Professional Communication
Elm.803.CA - - - - - - 2 0 0 0 E8 3 47
8.4 Marketing /
Marketing
Elm.804.CA
8.5 Opţional 9
Optional 9
Management /
Management
Elm.805.DA - - - - - - 2 0 0 0 E8 3 47
8.6 Calitate si fiabilitate /
Quality Management and Reliability
Elm.806.DA
8.7 Elaborarea Proiectul de diplomă /
Working on Graduation Project
Elm.807.SO - - - - - - 0 0 0 4 C8 4 44
8.8 Practică pentru Proiectul de diplomă
Practical Work on Graduation Project
Elm.808.SO - - - - - - 60 ore/60 hours C8 10 190
Total 15 0 9 4 5E+2C 30 9 0 4 5 3E+3C 30  
TOTAL ORE PE SAPTAMANA/TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK 28   18    
TOTAL: 60  
  Examen de Diplomă - proba 1 /
Graduation Exam - part 1
5  
  Examen de Diplomă - proba 2 /
Graduation Exam - part 2
5  
Discipline facultative/Facultative subjects
7.10 Creativitate şi design /
Creativity and Design
Elm.710.CF 1 1 0 0 C7 2 - - - - - - 22
7.11 Bazele contabilităţii /
Accounting Basics
Elm.711.CF 2 1 0 0 C7 2 - - - - - - 8
8.9 Proprietate intelectuala /
Intelectual Property Rights
Elm.809.CF - - - - - - 2 0 0 0 C8 2 22
Total 3 2 0 0 2C 4 2 0 0 0 1C 2  
TOTAL ORE PE SAPTAMANA DISCIPLINE FACULTATIVE
TOTAL NUMBER OF HOURS/WEEK (FACULTATIVE SUBJECTS)
5   2