Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 
Prof. dr. ing. Adrian Florea
 

e-mail: adrian.florea@ulbsibiu.roweb: http://webspace.ulbsibiu.ro/adrian.florea/html/office: IE111

1 - Studii
 • 1988-1992: Liceul de matematica - fizica "Gh. Lazar", Sibiu. Bacalaureat media: 9.32
 • 1992-1997: Licenta in profilul "Stiinta si Ingineria Calculatoarelor", Facultatea de Inginerie, Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu, Romania
 • 1997-1998: Licenta de Studii Aprofundate in specializarea "Sisteme de Procesare Paralele si Distribuite", Facultatea de Inginerie, University "Lucian Blaga" Sibiu, Romania (Titlul Dizertatiei: " Optimizarea proceselor de scriere într-o arhitectura RISC superscalara de tip Harvard")
 • 2000-2005: Doctorand al Universitatii "Politehnica" Bucuresti, Facultatea de Automatica si Calculatoare, coordonator stiintific Prof.univ.dr.ing. Mircea Petrescu.
 • Iunie 2005: Doctor in Stiinta Calculatoarelor. Titlul tezei: "Cresterea performantei arhitecturilor de calcul cu paralelism la nivelul instructiunilor prin metode predictive."
2 - Experienta profesionala
 • 1997-1999: Analist programator si Inginer de sistem la S.C. "PIM" S.A. Sibiu - (P.C. si Microsisteme)
 • 1999-2001: Preparator universitar
 • 2001 - 2004: Asistent universitar la disciplinele "Organizarea si proiectarea microarhitecturilor de calcul" si "Simularea si optimizarea arhitecturilor de calcul", "Predictie si speculatie in arhitecturi", catedra Calculatoare si Automatizari, Facultatea de Inginerie, Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu
 • 2005 - 2008: Sef de lucrari la disciplinele "Organizarea si proiectarea microarhitecturilor de calcul", "Simularea si optimizarea arhitecturilor de calcul", "Predictie si speculatie in arhitecturi" si "Introducere in stiinta si ingineria calculatoarelor", catedra Calculatoare si Automatizari, Facultatea de Inginerie, Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu
 • 2008 - prezent: Conferenţiar universitar, Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Facultatea de Inginerie, Catedra de Calculatoare, disciplinele: "Sisteme cu microprocesoare", "Bazele logice ale calculatoarelor", "Simularea si optimizarea arhitecturilor de calcul", "Predicţie si speculaţie in arhitecturi avansate" (prin Ord. Min. Educaţiei, Cercetării şi Tineretului 3669 / 07.04.2008).
3 - Activitati stiintifice si specializări
 • Carti, manuale, tratate, monografii: 6
 • Lucrari stiintifice: 40
 • Contracte de cercetare: 9 (in calitate de coautor / membru / expert pe termen scurt)
 • 6 săptămâni (iunie-iulie 2000) de specializare si pregătire doctorat în Architectura Calculatoarelor la University of Hertfordshire, Hatfield Hertfordshire, Anglia, United Kingdom.
 • Participant cu expunere în plen din partea Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, la conferinţa Technology Day East Europe "Design, CAD, characterization and testing issues in microsystems and subsystems" Budapesta (Ungaria), 25-27 February 2001, cu suportul NEXUS User-Supplier Club "CAD", eveniment organizat de către Comisia Europeană de Societate Informatică şi Microelectronică.
 • Stagiu de cercetare post doctorat de cinci săptămâni (martie - aprilie 2006) la Universitatea Politehnica din Catalunya, Barcelona, Spania - realizata prin proiectul HPC-EUROPA (RII3-CT-2003-506079) din cadrul programului FP6 "Structuring the European Research Area".
 • Membru al Centrului de Cercetare pentru Arhitecturi Avansate de Procesare a Informaţiei (CCAAPI), Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, director Prof.univ.dr.ing. Lucian Vinţan.
 • Membru al Societatii Romane de Automatica si Informatica Tehnica (SRAIT - filiala Sibiu), 2005 - Prezent.
 • Membru al Societatii de Stiinte Matematice din Romania (SSMR - filiala Sibiu), 2010 - Prezent.
 • Membru afiliat al European Network of Excellence on High Performance and Embedded Architecture and Compilation (HiPEAC), Affiliation University of Sibiu, Advisor Professor Lucian Vintan, 2012 - Prezent (http://www.hipeac.net/users/aflorea).
 • Sesiune de instruire privind metodologia Cadrului Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior, în cadrul Proiectului POSDRU nr.2/1.2./S/2, “DEZVOLTAREA UNUI SISTEM OPERAŢIONAL AL CALIFICĂRILOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR DIN ROMÂNIA”, (02-03 iulie 2009), Cluj-Napoca.
 • Sesiune de instruire privind instrumentele Cadrului National al Calificarilor din Invatamantul Superior, in cadrul Proiectului POSDRU nr.2/1.2./S/2, “DEZVOLTAREA UNUI SISTEM OPERATIONAL AL CALIFICARILOR DIN INVATAMANTUL SUPERIOR DIN ROMANIA”, (18-19 martie 2010), Timisoara.
 • Sesiune de instruire privind tehnologiile Intel Multicore, avand ca tematici: (1.1) Parallel Programming with OpenMP and Advanced Issues in OpenMP 3.0, (1.2) Utilizarea instrumentelor software: Intel Compiler Suite & Microsoft Visual Studio 2008 si respectiv (2.1) Parallelism Tools – Checking for Thread Correctness and Performance, (2.2) Utilizarea instrumentelor software: Intel Parallel Studio & Microsoft Visual Studio 2008. Sesiunea a fost organizata de catre echipa NCIT-UPB (National Center for Information Technology of ”Politehnica” University of Bucharest - Conf.univ.dr.ing. Emil Slusanschi) in cooperare cu parteneri Academici si din Industrie, (19 aprilie 2010), Sibiu.
 • Reprezentant al Universitatii "Lucian Blaga" din Sibiu in cadrul consortiului de validare a calificarilor specifice domeniului de studii universitare de licenta “Calculatoare si tehnologia informatiei”, desfasurat prin proiectul POSDRU nr.2/1.2./S/2, “DEZVOLTAREA UNUI SISTEM OPERATIONAL AL CALIFICARILOR DIN INVATAMANTUL SUPERIOR DIN ROMANIA” (DOCIS), si organizat de catre Agentia ACPART (29 aprilie 2010), Bucuresti.
 • 21.10.2010 - 22.10.2010: participant din partea Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu la conferinta Safer Internet Forum 2010 (SIF), desfasurata la Luxembourg, în calitate de observator şi profesor coordonator în cadrul proiectului “EUN Partnership / EUROPEAN SCHOOLNET: TEACHING INTERNET SAFETY”, REF – 2010/TIS/T10/FLOREA, proiect dezvoltat prin parteneriatul dintre European Schoolnet şi consorţiul TeachToday. Conferinţa s-a axat pe tematici de securitate, confidenţialitate şi riscuri online, comportamentul şi angajamentele tinerilor în spaţiul virtual oferit ca suport de website-urile reţelelor de socializare şi a reunit reprezentanţi ai industriei, autorităţi de aplicare a legii, organizaţii de protecţie a copilului şi factori de decizie politică.
 • Participant cu expunere în plen, in calitate de Expert pe Termen Scurt - programul de studii ISM, la consortiul de validare a calificarilor specifice domeniului de studii universitare de licenta “Ingineria Sistemelor”, desfasurat prin proiectul POSDRU nr.2/1.2./S/2, “DEZVOLTAREA UNUI SISTEM OPERATIONAL AL CALIFICARILOR DIN INVATAMANTUL SUPERIOR DIN ROMANIA” (DOCIS), si organizat de catre Agentia ACPART (11 februarie 2011), Bucuresti.
 • 8-11 Martie 2011: Participare sesiune de instruire avand ca tema "Reducerea consumului de energie din sistemele de procesare paralela si distribuite pe scara larga", prin Programul european COST IC0804 cu sprijinul IBM Research Zurich (Elvetia), Ecole Normale Supérieure de Lyon (France) si organizat de catre Departamentul Electronica si Calculatoare, Facultatea de Inginerie Electrica si Stiinta Calculatoarelor, Universitatea "Transilvania " din Brasov, 08-10 Martie 2011, Poiana Brasov, Romania.
 • 22-23 Februarie 2012: participare la cursul "Managementul calităţii în învăţământul superior", având ca principale teme: „Comunicarea pentru managementul universitar”,  „Cunoaşterea cerinţelor stakeholder-ilor şi adaptarea la acestea a serviciilor din universităţi”, „Managementul proceselor şi ameliorarea calităţii din universităţi”, „Cultura instituţională, motivare şi leadership”, „Acreditarea şi certificarea”. Cursul a fost susţinut de un colectiv profesoral din cadrul Universităţii A.S.E. Bucureşti şi s-a desfăşurat prin proiectul „Comunitate universitară pentru managementul calităţii în învăţământul superior”, Contract: POSDRU/86/1.2/S/61959 fiind organizat de către Universităţile A.S.E. Bucureşti şi „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
 • 1 Martie 2012 – 30 Noiembrie 2012: Participare în programul de formare profesională “Şcoală universitară de formare iniţială şi continuă a personalului didactic şi a trainerilor din domeniul specializărilor tehnice şi inginereşti – DidaTec”, proiect POSDRU/87/1.3/S/60891, furnizor Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.
 • 24-27 Aprilie 2012: participare sesiune de instruire având ca principale teme "Algoritmi şi tehnici de programare pentru reducerea consumului de energie din motoarele de căutare" şi "Conservarea energiei în reţele de senzori wireless" , prin programul european COST IC0804 (http://www.cost804.org/) cu sprijinul Yahoo Research (Spain), University of Cantabria (Spain), University of Pisa (Italy), Copenhagen Business School (Denmark) and Rotterdam School of Management (Netherland) şi organizat de către Mathematics and Computer Science Department, University of Balearic Islands, Palma de Mallorca, Spain, (http://cost804trainingschool.uib.es/wp-content/uploads/2011/12/draft-lecture-summaries1.pdf ).
 • 6-11 Iunie 2012: participare la sesiunea de instruire având ca teme: (1) NVidia CUDA programming: CUDA, GPU and parallel computing, CUDA memory / execution model and development environment, Techniques to increase parallelism; (2) OpenCL programming. Sesiunea a făcut parte din a 9 ediție a Școlii de vară organizată de către echipa NCIT-UPB (National Center for Information Technology of ”Politehnica” University of Bucharest - Conf.univ.dr.ing. Emil Slusanschi, Prof.univ.dr.ing. Nicolae Țăpuș) iar cursurile au fost susținute de către Professors Dan Negrut, Daniel Melanz, Andrew Seidl, Universitatea Madison Wisconsin din SUA și Ing. Dan Petre - Intel Software and Solutions Group, Romania.
 • Participant cu expunere în plen - Ongoing Computer Engineering Research Projects at "Lucian Blaga" University of Sibiu - la workshop-ul exploratoriu: "Tendinte stiintifice si tehnnologice in dezvoltarea viitoarelor sisteme de calcul si a informaticii omniprezente", desfasurat in cadrul conferintei "Diaspora in Cercetarea Stiintifica si Invatamantul Superior din Romania", Bucuresti, 25-28 Septembrie 2012.
4 - Citari
 • Conf.Dr.ing. M. Zaharia - "Microprocesoare", Universitatea Tehnica "Gh. Asachi" Iasi, http://www.ace.tuiasi.ro/~mike/progrMicro.htm
 • Prof.Dr.ing. L. Vintan - "Predictie si speculatie in microprocesoarele avansate", Editura Matrix ROM, Bucuresti, ISBN 973-685-497-3, 2002.
 • Prof.Dr.ing. L. Vintan - "Value Prediction and Speculation into the Next Microprocessors Generation", Proceedings of the Romanian Academy, Series A,Volume 5, Number 3/2004, THE PUBLISHING HOUSE OF THE ROMANIAN ACADEMY.
 • Nitu C. - "Sisteme de programe pentru calculul distribuit", Teza de doctorat, Universitatea “Politehnica” Bucuresti, 2005.
 • Aamer M., Lux K., Mistry R., Mulholland B. - "Efficiency of Pre-Computed Branches", Department of Computer Science, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA, 2003.
 • Kejariwal A. and Nicolau A. - "Reading list of performance analysis, speculative execution", http://www.ics.uci.edu/~akejariw/SpeculativeExecutionReadingList.pdf, lucrare folosita ca referinta de catre Kejariwal A., Veidenbaum A.V., Nicolau A., Girkar M., Tian X., Saito H. in "Challenges in Exploitation of Loop Parallelism in Embedded Applications" - Proceedings of the 4th International Conference on Hardware/Software Codesign and System Synthesis, South Korea, 2006.
 • Prof.Dr.ing. Lucian N. Vintan - "Prediction Techniques in Advanced Computing Architectures", Editura MatrixROM, Bucuresti, ISBN 978-973-755-137-5, 2007.
 • Yongfeng Pan, Xiaoya Fan, Liqiang He and Deli Wang – "A Bypass Mechanism to Enhance Branch Predictor for SMT Processors" - Proceedings of the 12th Asia-Pacific Computer Systems Architecture Conference (ACSAC 2007), Korea, Seoul, August, 2007.
 • Hicks, M., Egan, C., Christianson, B. and Quick, P. – "Towards an Energy Efficient Branch Prediction Scheme Using Profiling and Delay Region Scheduling", Proceedings of the International Conference on Design & Technology of Integrated Systems in Nanoscale Era (DTIS07), Rabat, Morocco, September, 2007.
 • Al-Zawawi A. S. – "Transparent Control Independence (TCI)", PhD Thesis, Department of Electrical and Computer Engineering, Raleigh, North Carolina State University, USA, August, 2007.
 • Takashi Yokota, Kanemitsu Ootsu, Takanobu Baba - "Potentials of Branch Predictors — from Entropy Viewpoints", Proceedings of ARCS 2008 Conference - Architecture of Computing Systems, TU Dresden, February 25th-28th 2008 http://arcs08.inf.tu-dresden.de/?n=6
 • Muhammad Aurangzeb, Muhammad Ahmad Ghazali, Farooq Ahmed, Fakhir Shaheen - "Prediction of Backward Branches by Pattern Detection", Proceedings of the 9th International Multitopic Conference, IEEE INMIC 2005 Volume, Issue, December 2005 Page(s):1 - 6.
 • Takashi Yokota, Kanemitsu Ootsu, Takanobu Baba (Japan) - "Entropy Representation of Memory Access Characteristics and Cache Performance", Advances in Computer Science and Technology, ACST 2008, Langkawi, Malaysia, Editor(s): S. Sahni, 416 pages, 2008
 • Grofu Florin - "Sisteme cu microprocesoare. Îndrumar de laborator", Editura Academica Brancusi, Tg-Jiu, 2008, 109 pagini, ISBN 978-973-144-108-5.
 • Arpad Gellert - "Advanced Prediction Methods Integrated into Speculative Computer Architectures", PhD Thesis, Sibiu, 2008.
 • Arpad Gellert - "Beyond the Limits of Modern Processors", Matrix Rom Publishing House, Bucharest, 2008, 416 pages, ISBN 978-973-755-426-0.
 • Horia V. Caprita, Ioan Z. Mihu – "Calculatoare Numerice. Aplicatii", Editura Universitatii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2008, 148 pagini, ISBN 978-973-739-679-2.
 • Lucian Vintan - "De la predictia salturilor conditionate la o ıntrebare fundamentala: ce este aleatorul?", Educatia Matematica Vol. 4, Nr. 1 (2008), pp. 15 - 31, ISSN 1583-9826 Electronic Edition.
 • Lucian Vintan – Direcţii de cercetare în domeniul sistemelor multicore / Main Challenges in Multicore Architecture Research, Revista Romana de Informatica si Automatica, ISSN: 1220-1758, ICI Bucuresti, vol. 19, nr. 3, 2009, http://www.ici.ro/RRIA/ria2009_3/index.html.
 • Ryan Rakvic , José González, Qiong Cai, Pedro Chaparro, Grigorios Magklis and Antonio González - Energy efficiency via thread fusion and value reuse, IET Computers & Digital Techniques, Volume 4, Issue 2, pp. 114-125, March 2010, ISSN 1751-8601.
 • Arpad Gellert, Rodica Baciu "Programare în Limbaj de Asamblare. Indrumar de laborator", Editura TehnoMedia, Sibiu, 2010, 78 pagini, ISBN 978-606-8030-79-1.
 • Navin, A.H., Lahouti, E., Anhar, M.L., Mirnia, M.K., A new method to prevent control hazard in pipeline processor by using an auxiliary processing unit, 2nd International Conference on Advanced Computer Control (ICACC), Shenyang, 27-29 March 2010.
 • Lahouti, E., Habibizad Novin, A., Kamal Mirnia, M., Anhar, M.L., A novel approach to eliminate control hazards by using two priori processing units in pipeline computing, 2nd International Conference on Education Technology and Computer (ICETC), ISBN: 978-1-4244-6367-1, Shanghai, 22-24 June 2010.
 • Minhaj Ahmad Khan, Improving performance through deep value profiling and specialization with code transformation, Computer Languages, Systems & Structures, Elsevier, 2011 (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1477842411000170)
 • Sulaiman R. Diary, ANN based DBP for Microprocessors Power Reduction, Journal of Computer Science and Control Systems, Vol. 4, No. 1, May 2011 (http://electroinf.uoradea.ro/reviste%20CSCS/volumes/JCSCS%202011%20Vol%204%20Nr%201%20FULL.pdf)
 • Michael Andrew Hicks, Energy Efficient Branch Prediction, PhD Thesis, University of Hertfordshire, UK, December 2007 - v. https://uhra.herts.ac.uk/dspace/bitstream/2299/4613/1/Michael%20Hicks%20-%20final%20PhD%20submission.pdf
 • Calborean Andrei Horia, Multi-Objective Optimization of Advanced Computer Architectures using Domain-Knowledge, PhD Thesis, Sibiu, 2011.
 • Radu Ciprian Vasile, Optimized Algorithms for Network-on-Chip Application Mapping, PhD Thesis, Sibiu, 2011.
 • Mehdi Alipour, Kamran Moshari, Mohammad Reza Bagheri, Performance per Power Optimum Cache Architecture for Embedded Applications, a Design Space Exploration, 2nd IEEE International Conference on Networked Embedded Systems for Enterprise Applications (NESEA), 2011.
 • Mehdi Alipour, Mostafa E. Salehi, Kamran Moshari, Cache Power and Performance Tradeoffs for Embedded Applications, 2011 IEEE International Conference on Computer Applications and Industrial Electronics (ICCAIE), 4-7 December 2011, Penang, Malaysia, ISBN: 978-1-4577-2058-1, pp. 26-31.
 • Horia Calborean, Ralf Jahr, Theo Ungerer, Lucian Vintan, A Comparison of Multi-objective Algorithms for the Automatic Design Space Exploration of a Superscalar System, Advances in Intelligent Systems and Computing, Volume 187, 2013, pp 489-502, Springer for Research & Development Verlag.
 • Mehdi Alipour, Esmaeil Zeinali Kh., Kamran Moshari, Ensiyeh S. F. Moghaddam, Performance, Power and Area Exploration of Cache for Embedded Applications, International Conference on Embedded Systems and Applications (ESA'12), Las Vegas, Nevada, USA, July 2012.
 • Mehdi Alipour, Hojjat Taghdisi, Seyed Hassan Sadeghzadeh, Multi objective design space exploration of cache for embedded applications, 25th IEEE Canadian Conference on Electrical & Computer Engineering (CCECE), pp. 1-4, Montreal, QC, Canada, May 2012.
5 - Distinctii si Premii
 • PREMIUL "TUDOR TANASESCU" al ACADEMIEI ROMANE, decernat in decembrie 2005, pentru lucrarea "Simularea si optimizarea arhitecturilor de calcul in aplicatii practice", Editura MatrixROM, Bucuresti, 2003 (443 pg. + CD atasat continand o platforma complexa de simulare-optimizare a unor microarhitecturi avansate, dezvoltata de autori; co-autor Prof.univ.dr.ing. L. Vintan)
 • PREMIUL DE MERIT PENTRU TINERI CERCETATORI "AD AUGUSTA PER ANGUSTA" (Pe calea îngusta, dificila, la rezultate grandioase), acordat de catre Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu in iunie 2007, pentru rezultate deosebite in activitatea de cercetare stiintifica.
 • PREMIUL DE POPULARITATE “SIVECO“ constand intr-un produs Portable Hard Disk USB si PREMIUL DE EXCELENTA “CNIV 2009” (premiu de recunoastere) pentru idei inovatoare de cercetare-dezvoltare, ambele obtinute la Concursul "SOFTWARE EDUCATIONAL" desfasurat in cadrul Conferintei Nationale de Invatamant Virtual (CNIV – 2009): Tehnologii moderne in educatie si cercetare, Editia a VII-a , 30 oct.-1 nov. 2009, Iasi, Romania. Premiul s-a acordat in 24 nov. 2009, la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Chimie.
 • MEDALIE DE ARGINT (in calitate de coordonator al echipei ULBS) obtinuta la secţiunea Programming din finala concursului internaţional de proiecte informatice „INFOMATRIX 2010” - editia a 8-a, 23-26 aprilie 2010, Bucuresti, Romania, organizat de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, grupul de Instituţii de Învăţământ „Lumina” şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. Pentru faza finală au fost preselectate 108 proiecte din 384 propuse, concursul reunind echipe din 32 de ţări, fiind structurat pe cinci secţiuni: Photography, Programming, Digital Content, Hardware Control, Computer Art.
 • Diploma de Excelență pentru activitatea științifică desfășurată în anul 2012, acordat de către Facultatea de Inginerie, Universitatea 'Lucian Blaga' din Sibiu, în 20 decembrie 2012.
6 - Domenii de interes profesional
 • Arhitecturi avansate de procesare a informatiei, algoritmi de procesare numerica, microarhitecturi predictive si speculative, microarhitecturi dedicate (embedded), sisteme cu microprocesoare, sisteme multicore, modele de programare paralela, calcul evolutiv, algoritmi genetici, probleme de optimizare multiobiectiv, invatare automata si sisteme tolerante la defectari,istoria stiintei si ingineriei calculatoarelor, tehnicile de programare obiectuala si vizuala, compilatoare/instrumente de simulare, programarea sub sistemul de operare Linux, software educational in domeniul de specialitate.
7 - Recunoastere nationala si internationala
 • Membru al Comitetului International de Program al conferintelor internationale: * International Conference on the Business and Digital Enterprises (ICBDE 2010), Gopalan Educational Society, Bangalore, India; * The 2010 International Conference on Informatics, Cybernetics, and Computer Applications (ICICCA 2010), Bangalore, India; * The Second International Conference on Networked Digital Technologies (NDT 2010), Praga, Cehia; * The Third International Conference on the Applications of Digital Information and Web Technologies (ICADIWT 2010), Fatih University, Buyukcekmece, Istanbul, Turkey; * The 9-th International Conference Romanian Educational Network (RoEduNet2010), Sibiu, Romania; * The International Conference on Digital Information and Communication Technology and its Applications, Dijon, France 2011; * The 2nd International Conference on Software Engineering and Computer Systems, Pahang, Malaysia, 2011; * The 9th Annual Industrial Simulation Conference, 2011, Venice, Italy; * The 6th International Conference on Digital Information Management, 2011, Melbourne, Australia; * The 10th Annual Industrial Simulation Conference, 2012, Brno, Czech Republic; * The Fifth International Conference on the Applications of Digital Information and Web Technologies (ICADIWT 2012), Nicosia, Cypru; * The Fourth International Conference on Networked Digital Technologies (NDT 2012), Canadian University of Dubai, Dubai, Emiratele Arabe Unite; * The 7th International Conference on Digital Information Management (ICDIM), 2012 , University of Macau, Macau; * The 2013 World Conference on Information Systems and Technologies (WorldCIST), 2013, Algarve, Portugal.
 • Co-chair la conferinţa internaţională “Future Generation Communication Technology (FGCT 2012)” organizată de către British Computer Society și co-sponsorizată de către IEEE UK & RI, Londra 12-14 Decembrie 2012, UK.
 • Referent si membru in Review Board al revistei stiintifice de specialitate Journal of Digital Information Management (ISSN 0972-7272) , 2010-2012.
 • Referent al revistei stiintifice de specialitate Journal of Circuits, Systems and Computers (a World Scientific Publishing Company journal), 2008.  Referent stiintific la conferinta internationala - The Thirteenth IEEE Asia-Pacific Computer Systems Architecture Conference (ACSAC 2008), Taiwan 2008. Referent stiintific la conferintele - The 1st, 2nd and 3rd International Multi-Conference on Engineering and Technological Innovation (IMETI 2008, IMETI2009, IMETI2010), Orlando, Florida, 2010; The 3rd International Symposium on Intelligent Distributed Computing (IDC 2009), Cyprus, 2009; IEEE International Conference on Intelligent Computer Communication and Processing (ICCP09), Cluj-Napoca, Romania, 2009, The International Conference on Engineering and Meta-Engineering: ICEME 2010, Orlando, Florida, 2010, The International Conference on Architecture of Computing Systems (ARCS 2010), Hannover, Germany, 2010. Referent stiintific la conferintele internationale - The 8th International Conference on Computing, Communications and Control Technologies (CCCT 2010), Orlando, Florida, 2010, The 2010 International Conference on Informatics, Cybernetics, and Computer Applications (ICICCA2010), Bangalore, India, The 14th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics: WMSCI 2010 si The 16th International Conference on Information Systems Analysis and Synthesis: ISAS 2010, ultimele doua organizate in Orlando, Florida, 2010.
 • Referent stiintific la cartea intitulata "Analiza si proiectarea algoritmilor. O abordare pragmatica prin aplicatii Java" (autor - Arpad Gellert), Editura TechnoMedia Sibiu, 2010, 171 pagini, ISBN 978-606-8030-81-4.
 • Referent si membru in Editorial Board al revistei stiintifice de specialitate Journal of Data Processing (http://www.dline.info/jdp/eb.php), 2011.
 • Referent si membru in Editorial Board al revistei stiintifice de specialitate Computer Science and Engineering, (p-ISSN: 2163-1484,  e-ISSN: 2163-1492), 2011, http://journal.sapub.org/computer, http://www.sapub.org/journal/editorialdetails.aspx?JournalID=1081&PersonID=14099
 • Peste 33 citari nationale si internationale (pana in anul 2012) ale lucrarilor proprii, unele in publicatii de prestigiu international, acreditate ISI Thomson Journals precum "Lecture Notes in Computer Science", IET Computers & Digital Techniques, Computer Languages, Systems & Structures, IEEE Xplore etc. (v. mai sus, paragraful 4).
 • Suntem considerati printre cercetatorii care “au gasit ca Jikes RVM reprezinta un instrument valoros pentru cercetarea si extinderea frontierelor tehnologiilor masinilor virtuale”. Lucrarea "The Impact of Java Applications at Microarchitectural Level from Branch Prediction Perspective" avandu-i ca autori pe Adrian Florea, Arpad Gellert, Lucian Vintan, Marius Veltan si aparuta in International Journal of Computers, Communications & Control, ISSN 1841-9836, E-ISSN 1841-9844 Vol. IV (2009), No. 1, pp. 27-40 – a fost inclusa in “the list of all publications that use Jikes RVM. This list includes both papers written by Jikes RVM developers, as well as users of the system”. (vezi see http://jikesrvm.org/Publications).
 • Pentru lucrarea "An alternative to branch prediction: pre-computed branches", publicata in ACM SIGARCH Computer Architecture News, Volume 31, Issue 3, June 2003, autorii (L. Vintan, I.Z. Mihu, M. Sbera, Adrian Florea) am fost inclusi in lista "Friends of SimpleScalar LLC", a arhitectilor de procesoare care au folosit si extins mediul SimpleScalar pentru evaluarea propriilor idei microarhitecturale (vezi http://www.simplescalar.com/friends.html).
 • Expert pe Termen Scurt in echipa de implementare a proiectului “Dezvoltarea unui sistem operaţional al calificărilor din învăţământul superior din România” – DOCIS (2008-2011), pentru descrierea calificarii corespunzatoare programului de studii: Ingineria sistemelor multimedia. Proiectul DOCIS este finanţat de Fondul Social European şi Guvernul României (POS DRU) în baza contractului nr. POSDRU/2/1.2/S/2 si promovat de catre Agentia Nationala pentru Calificarile din Invatamantul Superior si Parteneriat cu Mediul Economic si Social - ACPART (vezi http://docis.acpart.ro/uploads/Fisiere/anunt_experti_TS_admins.pdf).
 • Membru in comisii de licenta si doctorat (Sibiu etc.).
 • Membru ales in Cosiliul Facultatii de Inginerie "Hermann Oberth" Sibiu, 2012-2016.
 • Membru in comitetul de organizare si chairman la SIMPOZIONUL INTERNATIONAL "TRADITIE SI INOVATIE ÎN SCOALA MODERNA", sectiunile "Activitati extrascolare - exemple de bune practici legate de traditii si obiceiuri, valorile lor educative" si "Familia traditionala si familia moderna - partener in educatie", simpozion organizat de Scoala "Regina Maria" din Sibiu în parteneriat cu Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu, Inspectoratul scolar judetean Sibiu si scoli din Romania, Italia, Irlanda si Spania, Sibiu, 20 noiembrie 2009.
 • Chairman la a 9-a conferinţă internaţională "Romanian Educational Network” (RoEduNet 2010), Secţiunea 4: Data Mining and Semantic Web – DMSW, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, România, 24-26 Iunie, 2010
 • Profesor Coordonator (Coordinator Teacher) în cadrul proiectului “EUN Partnership / EUROPEAN SCHOOLNET: TEACHING INTERNET SAFETY”, REF – 2010/TIS/T10/FLOREA, având rolul de a conduce o echipă de profesori care să proiecteze / implementeze o unitate didactico-pedagogică de învăţare compusă din patru planuri de lecţie, conţinut, pagini de web, quizuri dedicate evaluării, având ca temă: Social networking - use by teachers (points to watch e.g. privacy, photos...). Perioada: 26 Mai – 15 Octombrie 2010, Buget 500 Euro (finanţare EUN Partnership AISBL, Belgia).
 • Evaluator ARACIS (Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior) al programelor didactice si de cercetare din domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei (in 2010 am fost selectat prin examen) - vezi http://pfe.aracis.ro/inscriere/registru/lista_c_d/13/43/.
 • Expert evaluator extern al Autorităţii Naţionale pentru Calificări (http://www.anc.gov.ro), din 2011. Membru al comisiilor de validare a calificărilor de master din domeniile de licenţă Ingineria sistemelor (IS) şi Calculatoare şi tehnologia informaţiei (CTI).
 • 25.07.2012 – 30.09.2013: Expert pe programul de studiu - Ingineria sistemelor multimedia, în cadrul proiectului strategic DECIS “Dezvoltarea capacității de implementare a sistemului de calificări din învățământul superior” (contract de finanțare POSDRU /86/1.2/S/61152) implementat de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC), în parteneriat cu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea din Pitești, Asociația Managerilor și Inginerilor Economiști din România - AMIER, Asociația pentru Transfer de Cunoștințe din România - ATCR și Dublin Institute of Technology. Buget 17.171.035 lei. http://www.anc.gov.ro/uploads/Anunturi/call5/anunt%20rezultate%20selectie%20apel%20I.pdf