Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 
ASOCIAT - Sef lucr. dr. ing. Adalbert Golomety
 

e-mail: adalbert.golomety@ulbsibiu.roweb: https://sites.google.com/ulbsibiu.ro/adalbertgolometyoffice: IE107