Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 
ASOCIAT - Conf. dr. ing. Z. Ioan Mihu
 

e-mail: ioan.z.mihu@ulbsibiu.roweb: http://webspace.ulbisbiu.ro/ioan.z.mihuoffice: IE105, IE111

1 - Studii
 • 1961-1969, Scoala Generala, loc. DEAL, jud. ALBA
 • 1969-1974, Liceul Industrial Energetic, Sibiu
 • 1976-1981, Institutul Politehnic “Traian Vuia” Timisoara, Facultatea de Electrotehnica, specializarea Automatizari si Calculatoare
 • 1993-1998, doctorat, Universitatea „Politehnica” Timisoara, finalizat cu teza „Solutii de Implementare a Retelelor Neuronale pe Arhitecturi Sistolice”
2 - Experienta profesionala
 • 1979-1981, preparator în cadrul Catedrei de Calculatoare a Facultatii de Electrotehnica – Timisoara, numit (în perioada studentiei) prin decizia nr. 632/05.10.1979 a Rectorului Institutului Politehnic “Traian Vuia” din Timisoara.
 • 1981-1990, inginer specialist testare si diagnoza, Întreprinderea pentru Întretinerea si Repararea Utilajelor de Calcul (IIRUC) Bucuresti, Filiala Sibiu:
  • 5 deplasari în strainatate (China, R.D.Germana, Cehoslovacia) pentru asistenta tehnica, în domeniul tehnicii de calcul.
  • 12 cursuri de specializare IIRUC în domeniul tehnicii de calcul, absolvite în perioada 1981-1988.
  • lector în cadrul IIRUC; 10 cursuri de specializare predate în perioada 1981-1988 care au avut ca obiectiv instruirea a peste 150 de ingineri în domeniul testarii si diagnozei sistemelor de calcul Independent I102F- I102F/4M.
 • 1990-2001, sef lucrari, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Inginerie, Catedra de Calculatoare si Automatizari.
 • 2001-prezent, conferentiar, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Inginerie, Catedra de Calculatoare si Automatizari.
  Discipline predate:
  • Calculatoare Numerice
  • Sisteme cu Microprocesoare
  • Structura Sistemelor de Calcul
  • Arhitectura Calculatoarelor
  • Arhitecturi Paralele de Calcul
  • Neuroprocesare si Neurocontrol
3 - Activitati manageriale:
 • 1985-1990, sef colectiv “Minisisteme de Calcul” în cadrul IIRUC Bucuresti, sectia 20-Sibiu.
 • 1992-1993, secretar stiintific al Consiliului Facultatii de Inginerie, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu.
 • 1992-prezent, membru al Consiliului Facultatii de Inginerie, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu.
 • 1996-1999, coordonator ULBS în cadrul programului interuniversitar TEMPUS S_JEP 11005/96 finantat de Uniunea Europeana (5 universitati vest-europene si 3 universitati din România). Bugetul programului: 407 220 ECU.
 • 2000-prezent, sef catedra Calculatoare si Automatizari, Facultatea de Inginerie, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu.
4 - Vizite de cooperare si dezvoltare academica în cadrul unor proiecte internationale:
 • University College Galway, Irlanda (mai-iunie 1996), program TEMPUS S_JEP 08012/1994;
 • I.U.T. Bethune, Franta (martie-aprilie 1997), program TEMPUS S_JEP 11005/1996;
 • E.C.A.M. Bruxelles, Belgia (februarie-aprilie 1998), program TEMPUS S_JEP 11005/1996;
 • University of Exeter, Anglia (mai-iunie 1999), program TEMPUS S_JEP 11248/1996;
 • Vrije Universiteit Amsterdam, Olanda (iulie 1999), program TEMPUS S_JEP 11248/1996;
 • University of Economics and Business Atena, Grecia (octombrie2000);
5 - Activitatea didactica si stiintifica
 • 22 articole ştiinţifice publicate în reviste de specialitate din străinătate sau la conferinţe ştiinţifice internaţionale (S.U.A., Olanda, Singapore, România etc.)
 • 18 articole ştiinţifice publicate în reviste de specialitate din ţară sau la conferinţe ştiinţifice naţionale
 • o monografie ştiinţifică de specialitate, intitulată “NEUROPROCESOARE SISTOLICE. Analiză, Proiectare, Evaluare”, publicată în Editura Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu, 2001, ISBN 973-651-293-2
 • 3 cursuri universitare de specialitate publicate în Editura “Casa Cărţii de Ştiinţă” Cluj-Napoca şi respectiv “Alma Mater Sibiu” (ISBN 973-9404-91-X, ISBN 973-8230-66-7)
 • 7 granturi de cercetare stiintifica (ANSTI nr. 6229/B19/2000, ANSTI nr. 6229/B18/2000, ANSTI nr. 6229/B7/2000, CNCSIS Nr. 8/2001, Nr. 40/25.04.2001, S.C. CAATOOSEE SRL Timisoara, INFOSOC/2001)
6 - Lucrari reprezentative pentru domeniile de competenta :
 • “NEUROPROCESOARE SISTOLICE. Analiza, Proiectare, Evaluare”,monografie stiintifica, Editura Universitatii “Lucian Blaga” din Sibiu, 2001, ISBN 973-651-293-2, 283 pagini.
 • “ARHITECTURA SISTEMELOR DE CALCUL . Concepte Avansate de Proiectare”, Editura Casa Cartii de Stiinta, Cluj-Napoca, 1999, ISBN 973-9404-91-X, 269 pagini
 • “Construction and Evaluation of a Bloked Multithreading Architecture”, Acta Universitatis Cibiniensis, Vol LV, Technical Series: Computer Science and Automatic Control, ISSN 1583-7149, Sibiu 2007, pag. 113-120.
 • „From SimpleScalar to Multithreading Architecture”, Proceedings of the 5th RoEduNet IEEE International Conference, Sibiu, Romania, June 1-3 2006, ISBN 978-973-739-277-0, pag. 51-56.
 • „Design and Evaluation of two parallel sorting alghoritms based on MPI technology”, Proceedings of the International Symposium on System Theory (SINTES 12),vol. 2, Craiova, Romania, October 20-22, 2005; ISBN 973-742-148-5, pag. 639-645.
 • „Parallel Programming using MPI Library on Message-Passing Architectures”, The 6th International Conference on Technical Informatics (CONTI’ 2004), 27-28 May 2004, Timişoara, Romania, published in Scientific Bulletin of „Politehnica” University of Timişoara, Trans. on Aut. Control & Comp. Science, vol. 49 (63), No. 4, ISSN 1224-600X, pag. 37-42.
 • „An Alternative to Branch Prediction: Pre-Computed Branches”, in ACM SIGARCH Computer Architecture News, Volume 31, Issue 3 (June 2003), ACM Press New York, NY, USA, ISSN:0163-5964, Pages: 20 – 29.
 • „Architectural Improvements and FPGA Implementation of a Multimodel Neuroprocessor”, 9th International Conference on Neural Information Processing (ICONIP’02) - IEEE Catalog Number 02EX575C, ISBN 981-04-7525-X, November 18-22, 2002, Singapore, pag 1749-1755.
 • “Specifications and FPGA Implementation of a Systolyc Hopfield-type Associative Memory”, International Joint Conference on Neural Networks - IJCNN ’01, CD-ROM ISBN 0-7803-7646-5, Washington DC, USA, July 15-19, 2001, pag. 228-233.
 • “Improving Karhunen-Loeve Based Transform Coding by Using Square Isometries”, International Joint Conference on Neural Networks - IJCNN ’01, CD-ROM ISBN 0-7803-7646-5, Washington DC, USA, July 15-19, 2001, pag. 1881-1885.
 • “Statistical Analysis of Multilayer Perceptrons Performances”, International Joint Conference on Neural Networks - IJCNN ’01, CD-ROM ISBN 0-7803-7646-5, Washington DC, USA, July 15-19, 2001, pag. 2794-2799.
 • “Systolic Neuroprocessors – from concepts to implementation”, Free University Amsterdam, Symposium in Computer Science, Amsterdam, July14-17, 1999, published in « Computer Science Education: Challenges for the New Millenium », Ioan A. Letia, Gerit van den Velie editors, Editura Casa Carţii de Ştiinţă Cluj-Napoca, 1999, ISBN 973-9404-90-1, pag. 5 – 25.
 • “Design, Implementation and Test of a Multimodel Systolic Neural Network Accelerator”, Fourth International Conference on Tehnical Informatics CONTI’2000, October 12-13, 2000, Timişoara, Romania, Buletinul Stiinţific al Universităţii “Politehnica” din Timişoara, Vol. 45 (59), No.3, ISSN 1224-600X, pag. 127-132
 • „Design and Evaluation of a Hierarchical Architecture for Handwritten Character Recognition”, Proceedings of the International Symposium on System Theory (SINTES 11),vol. 2, Craiova, Romania, October 23-24, 2003; ISBN 973-8043-416-6, pag. 354-357.
 • “Implementing Self Organizing Feature Maps Neural Networks on a 2-D Systolic Array”, Proceedings of the International Symposium on System Theory (SINTES 10), Craiova, Romania, May 25-26. 2000; ISBN 973-98836-6-4, pag. C209-C212.
 • “Design and Evaluation of a 2-D Systolic Array for Feedback Neural Networks”, Proceedings of Q&A-R 2000 International Conference, Cluj-Napoca, Romania, May 19-20. 2000, Tome 2, ISBN 973-686-058-2, pag. 331-336.
7 - Domenii de competenta:
 • arhitecturi paralele de calcul
 • retele neurale, neuroprocesare si neuroprocesoare
 • sisteme cu microprocesoare si microcontrolere
 • sisteme dedicate (embedded)
 • proiectarea structurilor digitale
8 - Membru al unor asociaţii ştiinţifice
 • Societatea Romană de Automatică şi Informatică Tehnică (S.R.A.I.T.)
 • Societatea Academică pentru Ştiinţa şi Ingineria Calculatoarelor din România (SASICR).
 • Asociaţia Generală a Inginerilor din România (AGIR)
 • Societatea Română de Reţele Neurale