Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 
Conf. dr. ing. Adi Cristina Mitea
 

e-mail: adi.mitea@ulbsibiu.roweb: office: IE107