Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 
ASOCIAT Conf. dr. ing. Cornel Rentea
 

e-mail: cornel.rentea@ulbsibiu.roweb: http://cornelrentea.wordpress.comoffice: IE012

 Cv  in format pdf