Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 
ASOCIAT - Conf. dr. ing. Dorin Sima
 

e-mail: dorin.sima@ulbsibiu.roweb: https://sites.google.com/ulbsibiu.ro/dorin-simaoffice: IE008