Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 
Conf. dr. mat. Radu Creţulescu
Director al Departamentului de Calculatoare si Inginerie Electrica 

e-mail: radu.kretzulescu@ulbsibiu.roweb: http://webspace.ulbsibiu.ro/radu.kretzulescu/office: IM310