Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 
Conf. dr. ing. Daniel Morariu
 

e-mail: daniel.morariu@ulbsibiu.roweb: http://webspace.ulbsibiu.ro/daniel.morariu/htmloffice: IM310