Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 
Sef lucr. dr. inf. Antoniu Gabriel Pitic
 

e-mail: antoniu.pitic@ulbsibiu.roweb: office: IE008