Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 
Sef lucr. dr. ing. Ovidiu Sigovan
 

e-mail: sigovan@gmail.comweb: office: IE008

1 - Experienta
  • 2008-Titlul de doctor –profilul Inginerie Electrica obtinut la U.B.B.Cluj-Napoca
  • 2003-2007 Doctorand UTCN Cluj-Napoca
  • 2003–1991 Univ.”Lucian Blaga” Sibiu
  • Şef lucrări ( catedra Calculatoare)  Am predat cursuri de :  Teoria sistemelor  Teoria transmisiei informaţiei  Reţele de calculatoare  Sisteme distribuite  Am îndrumat peste 150 de studenţi la proiectele de diplomă.  Am îndrumat studenţi la Sesiunile de Comunicări Ştiinţifice desfăşurate în ULBSibiu.
  • 1991–1986 Metalcar SA Sibiu Şef birou Mecano-Energetic-Investiţii  Modernizări utilaje  Coordonare întreţinere maşini unelte ( RK,RC1,RC2 )  Puneri în funcţiune utilaje noi  Construire de locuinţe
  • 1986–1981 Mecanica Mârşa SA Şef birou PIF  Inovaţii :Variator de turaţie,Cronometru Electronic  Punere în funcţiune centre de prelucrare cu c-dă numerică (7)  Punere în funcţiune roboţi de vopsire  Cursuri de perfecţionare : roboţi ind.-Stara Zagora Bulgaria-1 lună cu atestat nr.20/24.09.1984 eliberat de Fabrica de roboţi « Beroe »  Curs de perfecţionare maşini cu c-dă numerică Budapesta 1 lună atestat nr.R-263403 eliberat de Uzinele Csepel-Budapesta la 15.10.1985
2 - Educatie
  • 1981–1976 Fac.Electronică şi Tc I.P.Bucureşti student  Am absolvit cu media 9,12  Examenul de Diplomă cu media 10 1976-1975
  •  Stagiul militar Radiolocaţie Braşov 1975-1971  Elev Lic.O.Goga Sibiu
3 - Stare civila
  •  Căsătorit 2 fete de 25 si 22 ani. Ioana Şigovan doctorand UBB Cluj-Napoca Fac. Litere Alexandra Şigovan studentă fac. Medicină Sibiu an IV