Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 
Prof. dr. ing. Bala Constantin Zamfirescu
 

e-mail: zbc@acm.orgweb: http://web.ulbsibiu.ro/constantin.zamfirescu/office: IE107