Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 
Conf. dr. ing. Arpad Gellert
 

e-mail: arpad.gellert@ulbsibiu.roweb: http://webspace.ulbsibiu.ro/arpad.gellert/htmloffice: IE107

1 - Studii

 • 1984-1992: Şcoala Generală Nr. 15, Sibiu;
 • 1992-1996: Liceul Teoretic “Octavian Goga” din Sibiu, secţia matematică-fizică;
 • 1997-2002: BSc, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Inginerie, profilul Ştiinţa sistemelor şi a calculatoarelor, specializarea Calculatoare, proiect de diplomă: Îmbunătăţiri ale arhitecturilor superscalare prin implementarea unor tehnici de predicţie dinamică a valorilor, îndrumător prof. dr. Lucian VINŢAN;
 • 2002-2003: MSc (studii aprofundate), Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Inginerie, specializarea Sisteme de procesare paralele şi distribuite, lucrare de disertaţie: Contribuţii la procesarea speculativă a instrucţiunilor prin predicţia dinamică a valorilor, îndrumător prof. dr. Lucian VINŢAN;
 • 2004-2008: Doctorat în Ştiinţa Calculatoarelor cu distincţia CUM LAUDE, Titlul tezei: Advanced Prediction Methods Integrated Into Speculative Computer Architectures, Conducători ştiinţifici: prof.dr.ing. Lucian Vinţan (Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu) şi prof.dr. Theo Ungerer (Universitatea din Augsburg, Germania), Referenţi: prof.dr.ing. Vladimir CREŢU (Universitatea "Politehnica" Timişoara), prof.dr.ing. Sergiu NEDEVSCHI (Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca), prof.dr.ing. Nicolae ŢĂPUŞ (Universitatea Politehnica din Bucureşti).
2 - Limbi cunoscute

 • Maghiară (C2, limba maternă, Diplomă de Bacalaureat);
 • Română (C2, Diplomă de Bacalaureat);
 • Engleză (B2, Diplomă de Bacalaureat, Certificat de Competență Lingvistică ULBS);
 • Franceză (B1, Certificat de Competență Lingvistică ULBS).
3 - Domenii de interes

 • Arhitecturi de calcul (predicţia ramificaţiilor, predicţia valorilor, reutilizarea dinamică a instrucţiunilor, evaluarea performanței de procesare, evaluarea consumului de putere, evaluare termică, metode de explorare automată a spaţiului de proiectare);
 • Clădiri inteligente (predicţia locaţiei următoare, predicţia mişcărilor persoanelor, sisteme inteligente de gestiune a energiei electrice);
 • Fabrici inteligente (sisteme de asamblare inteligente, stații de antrenare adaptive);
 • Web mining (preîncărcarea paginilor web, predicţia paginilor web);
 • Procesarea imaginilor (filtrarea zgomotului, recunoaştere de tipare, restaurarea imaginilor);
 • Inteligenţă artificială (reţele neuronale, lanţuri Markov, modele Markov cu legături ascunse, algoritmi genetici);
 • Algoritmi (analiză, proiectare, implementare – Java, C#, C++, limbaj de asamblare –, optimizare).
4 - Experienţa profesională

 • 2001-2002: programator Java, Multimedia Capital Romania, Sibiu;
 • 2002-2003: cadru didactic asociat, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Inginerie, Catedra de Calculatoare şi Automatizări;
 • 2003-2006: preparator universitar, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Inginerie, Catedra de Calculatoare şi Automatizări;
 • 2006-2013: asistent universitar, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Inginerie, Catedra de Calculatoare şi Automatizări;
 • 2013-2015: şef lucrări, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Inginerie, Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică;
 • 2015-prezent: conferențiar universitar, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Inginerie, Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică, disciplinele: Analiza şi proiectarea algoritmilor; Programare în limbaj de asamblare; Grafică asistată de calculator; Algoritmi paraleli şi distribuiţi; Sisteme de operare; Procesarea imaginilor şi computer vision; Modelarea aplicaţiilor software; Research methods in advanced computing architectures; Embedded computing.
5 - Activitate ştiinţifică

 • Membru din 2004 al Centrului de Cercetare pentru Arhitecturi Avansate de Procesare a Informaţiei (CCAAPI), Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, director:  prof. dr. ing. Lucian Vinţan (2004-2019), prof. dr. ing. Remus Brad (2019-prezent);
 • Membru afiliat al reţelei europene de excelenţă în arhitecturi de calcul HiPEAC (European Network of Excellence on High Performance and Embedded Architecture and Compilation) din 2012;
 • Membru al Societăţii Române de Automatică şi Informatică Tehnică (SRAIT) din 2005;
 • 5 cărţi (din care 2 în limba engleză) şi peste 50 de articole publicate în reviste şi conferinţe de prestigiu internaţional, citate în peste 250 de lucrări ştiinţifice;
 • 9 proiecte (directorul unui grant de cercetare CNCSIS, responsabilul unui proiect de cercetare internaţional desfăşurat la Politecnico di Milano şi membru în alte 7 proiecte);
 • Recenzor ştiinţific la conferinţe internaţionale: Euro-Par 2005, CF 2006, ACSAC 2007, Euro-Par 2007, ACSAC 2008, ARCS 2010, RoEduNet 2010, SAMOS 2010, CBP-3, ICSTCC 2011, HPCA 2012, ARCS 2012, EDCC 2012, NDT 2012, FGCT 2012, ARCS 2013, INTECH 2013, ICNVICT 2013, ICADIWT 2014, ICSTCC 2014, INTECH 2014, ICADIWT 2015, DATE 2015, NDT 2015, NVICT 2015, IPDPS 2015, INTECH 2015, ICSTCC 2015, ICDIM 2015, ARCS 2016, ICDIM 2016, ICSTCC 2017, ICDIM 2017, ICDIM 2018, ICIMP 2019, ICDIM 2019, ICCCC 2020, FSDM 2020 etc.;
 • Recenzor ştiinţific la reviste internaţionale: Education Research Journal 2012, Computer Science and Engineering from Scientific & Academic Publishing 2013, Applied Bionics and Biomechanics 2013, Journal of Digital Information Management 2014-2018, Microprocessors and Microsystems 2014-2015, International Journal of Engineering and Technology Innovation 2015, IET Image Processing 2016, Geographical Analysis 2017, Wireless Communications and Mobile Computing 2017, Journal of e-Technology 2017-2018, IEEE Access 2018-2019, Engineering Science and Technology 2019, Intelligent Automation and Soft Computing 2019-2020, International Energy Journal 2019, Information 2019, Higher Education Pedagogies 2020, Studies in Informatics and Control 2020, Concurrency and Computation: Practice and Experience 2020;
 • Membru în comitetul editorial al revistelor: Journal of Digital Information Management, Journal of e-Technology, International Journal of Advanced Statistics and IT&C for Economics and Life Sciences;
 • Membru în comitetul ştiinţific al revistei: Acta Universitatis Cibiniensis – Technical Series;
 • Membru în comitetul de organizare al conferinţei internaţionale Medinf 2007 precum şi al workshop-ului internaţional HiPEAC Sibiu din 2 aprilie 2013;
 • Membru din 2015 în comisii de doctorat (conducător prof. dr. ing. Lucian Vințan: dr. Radu Chiș, dr. Ion Mironescu, drd. Simona Turoiu; conducător prof. dr. ing. Remus Brad: drd. Alexandru Dorobanţiu, drd. Iulia Corcoveanu, drd. Camil Băncioiu, drd. Claudiu-Raul Buduleci, drd. Teodora Vasilaș, drd. Ștefan Repede; conducător prof. dr. ing. Constantin-Bala Zamfirescu: drd. Andrei Iulian Tara, drd. Alexandru Matei).
6 - Mobilități

 • Participant la ACACES 2005 (First International Summer School on Advanced Computer Architecture and Compilation for Embedded Systems), L´Aquila, Italia, Iulie 2005 - grant suportat de HiPEAC;
 • Stagiu de cercetare de cinci săptămâni (martie - aprilie 2006) la Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, Spania - cercetare realizată prin proiectul HPC-EUROPA (RII3-CT-2003-506079) din cadrul programului FP6 "Structuring the European Research Area", cu suportul Comunităţii Europene (Research Infrastructure Action);
 • Participant la ACACES 2006 (Second International Summer School on Advanced Computer Architecture and Compilation for Embedded Systems), L´Aquila, Italia, Iulie 2006 - grant HiPEAC;
 • Stagiu de cercetare de patru săptămâni (iunie - iulie 2009) la Politecnico di Milano, Italia, în cadrul proiectului FP7 MULTICUBE;
 • Mobilitate Erasmus+ de tip STA de 5 zile în aprilie 2018 la Universitatea din Szeged, Ungaria;
 • Mobilitate Erasmus+ de tip STA de 5 zile în mai 2019 la Universitatea din Szeged, Ungaria;
 • Mobilitate ESAYEP de tip STT de 7 zile în august 2019 la Universitatea din Norvegia de Sud-Est;
 • Mobilitate Erasmus+ de tip STA de 5 zile în septembrie 2021 la Universitatea din Szeged, Ungaria.
7 - Recunoaștere, distincţii şi premii

 • Premiul "AD AUGUSTA PER ANGUSTA" acordat în 2010 de Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu pentru activitatea în domeniul cercetării ştiinţifice;
 • Diplomă de Merit acordată în 2010 de Facultatea de Inginerie "Hermann Oberth" pentru rezultate deosebite obţinute în activitatea de cercetare ştiinţifică în cadrul facultăţii;
 • Diplomă de Excelenţă acordată în 2012 de Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Facultatea de Inginerie, pentru activitatea ştiinţifică desfăşurată.
 • Diplomă de Excelenţă acordată în 2014 de Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Facultatea de Inginerie, pentru implicarea deosebită în viaţa Facultăţii de Inginerie.
 • Diplomă de Excelenţă acordată în 2014 de Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Facultatea de Inginerie, pentru activitatea ştiinţifică meritorie desfăşurată.
 • Membru ales al Consiliului Parohial Reformat din Sibiu, din ianuarie 2015.
 • Membru ales al Consiliului Facultății de Inginerie, Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, din decembrie 2015.
 • Diplomă de Excelenţă acordată în 2016 de Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Facultatea de Inginerie, pentru publicarea articolului "Web prefetching through efficient prediction by partial matching" în World Wide Web - Internet and Web Information Systems, Vol. 19, Issue 5, Sept. 2016.
 • Diplomă de Excelență acordată în 2018 de Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Facultatea de Inginerie, pentru o lucrare științifică publicată în zona roșie (Q1) și două lucrări științifice publicate în zona galbenă (Q2) – Clarivate Analytics Web of Science.
8 - Publicaţii

 1. Arpad Gellert, Ugo Fiore, Adrian Florea, Radu Chis, Francesco Palmieri, Forecasting Electricity Consumption and Production in Smart Homes through Statistical Methods, Sustainable Cities and Society, Vol. 76, ISSN 2210-6707 (Scopus), January 2022.
 2. Alexandru Matei, Nicolae-Adrian Tocu, Constantin-Bala Zamfirescu, Arpad Gellert, Mihai Neghina, Engineering a Digital Twin for Manual Assembling, Leveraging Applications of Formal Methods, Verification and Validation: Tools and Trends, ISoLA 2020, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 12479, ISBN 978-3-030-83722-8 (DBLP), pp. 140-152, Springer, Cham, 2021.
 3. Arpad Gellert, Web Usage Mining by Neural Hybrid Prediction with Markov Chain Components, Journal of Web Engineering, River Publishers, Vol. 20, Issue 5, ISSN 1540-9589 (DBLP), pp. 1279-1296, Denmark, July 2021.
 4. Radu Sorostinean, Arpad Gellert, Bogdan-Constantin Pirvu, Assembly Assistance System with Decision Trees and Ensemble Learning, Sensors, Vol. 21, Issue 11, ISSN 1424-8220 (ISI Thomson Journals IF=3.275, Scopus, DBLP), DOI 10.3390/s21113580, p. 3580, May 2021.
 5. Stefan-Alexandru Precup, Arpad Gellert, Alexandru Dorobantiu, Constantin-Bala Zamfirescu, Assembly Process Modeling Through Long Short-Term Memory, 13th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems, ISSN 1865-0929 (indexed DBLP), pp. 28-39, Phuket, Thailand, April 2021.
 6. Arpad Gellert, Stefan-Alexandru Precup, Bogdan-Constantin Pirvu, Ugo Fiore, Constantin-Bala Zamfirescu, Francesco Palmieri, An Empirical Evaluation of Prediction by Partial Matching in Assembly Assistance Systems, Applied Sciences, Vol. 11, Issue 7, ISSN 2076-3417 (ISI Thomson Journals IF=2.474, Scopus), DOI 10.3390/app11073278, p. 3278, April 2021.
 7. Miroslav-Andrei Bachici, Arpad Gellert, Modeling Electricity Consumption and Production in Smart Homes using LSTM Networks, International Journal of Advanced Statistics and IT&C for Economics and Life Sciences, Vol. X, No. 1, ISSN 2559-365X (indexed PKP, ROAD, SCIENDO), DOI 10.2478/ijasitels-2020-0009, pp. 80-90, December 2020.
 8. Arpad Gellert, Remus Brad, Image Inpainting with Markov Chains, Signal, Image and Video Processing, Vol. 14, Issue 7, ISSN 1863-1703 (ISI Thomson Journals IF=1.794, Scopus, DBLP), DOI 10.1007/s11760-020-01675-7, pp. 1335-1343, October 2020.
 9. Arpad Gellert, Stefan-Alexandru Precup, Bogdan-Constantin Pirvu, Constantin-Bala Zamfirescu, Prediction-Based Assembly Assistance System, 25th International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation (ETFA), ISBN 978-1-7281-8957-4 (indexed ISI, DBLP, Scopus), DOI 10.1109/ETFA46521.2020.9212170, pp. 1065-1068, Vienna, Austria, September 2020.
 10. Arpad Gellert, Constantin-Bala Zamfirescu, Assembly support systems with Markov predictors, Journal of Decision Systems, ISSN 1246-0125 (indexed ISI, Scopus), DOI: 10.1080/12460125.2020.1788798, First online: July 2020.
 11. Claudiu Buduleci, Árpád Gellért, Adrian Florea, Radu Chiș, Remus Brad, Multi-Objective Optimization of Speculative and Anticipative Multi-Core Architectures, Advanced Computer Architecture and Compilation for High-performance Embedded Systems, ISBN 978-9-078-42700-1, pp. 11-14, Fiuggi, Italy, July 2020.
 12. Nicolae-Adrian Tocu, Arpad Gellert, Ioana-Ramona Stefan, Teodor-Marian Nitescu, Gabriela-Alexandra Luca, The impact of virtual reality simulators in manufacturing industry, 12th Annual International Conference on Education and New Learning Technologies, ISBN 978-84-09-17979-4, pp. 3084-3093, Palma de Mallorca, Spain, July 2020.
 13. Arpad Gellert, Constantin-Bala Zamfirescu, Using Two-Level Context-Based Predictors for Assembly Assistance in Smart Factories, Intelligent Methods in Computing, Communications and Control: 8th International Conference on Computers Communications and Control, Book series: Advances in Intelligent Systems and Computing, Springer, ISSN: 2194-5357 (indexed ISI, Scopus), DOI 10.1007/978-3-030-53651-0_14, pp. 167-176, May 2020.
 14. Árpád GellértAnaliza şi proiectarea algoritmilor: o abordare pragmatică prin aplicaţii Java, Ediția a 2-a, Editura Techno Media, ISBN 978-606-616-360-6, 2019.
 15. Arpad Gellert, Adrian Florea, Ugo Fiore, Francesco Palmieri, Paolo Zanetti, A study on forecasting electricity production and consumption in smart cities and factories, International Journal of Information Management, Elsevier, DOI 10.1016/j.ijinfomgt.2019.01.006, ISSN 0268-4012 (ISI Thomson Journals IF=5.063, Scopus, DBLP), Vol. 49, pp. 546-556, December 2019.
 16. Arpad Gellert, Maria Vintan, Lucian Vintan, Perceptron-Based Selective Load Value Prediction in a Multicore Architecture, Romanian Journal of Information Science and Technology, Vol. 22, No. 3-4, ISSN 1453-8245 (ISI Thomson Journals IF=0.259), pp. 215-227, November 2019.
 17. Gellért Árpád, Modern számítógépek: múlt, jelen és jövő, Nagyszeben és vidéke, XXI. évfolyam, 84. szám, 2019/1.
 18. Arpad Gellert, Adrian Florea, Ugo Fiore, Paolo Zanetti, Lucian Vintan, Performance and Energy Optimisation in CPUs through Fuzzy Knowledge Representation, Information Sciences, Elsevier, Vol. 476, ISSN 0020-0255 (ISI Thomson Journals IF=5.910, Scopus, DBLP, EBSCO), DOI 10.1016/j.ins.2018.03.029, pp. 375-391, February 2019.
 19. Arpad Gellert, Lucian Vintan, A Multicore Architecture with Selective Load Value Prediction, Proceedings of the Romanian Academy, Series A, Vol. 19, No. 4, ISSN 1454-9069 (ISI Thomson Journals IF=1.752, Scopus), pp. 597-604, November 2018.
 20. Ugo Fiore, Adrian Florea, Arpad Gellert, Lucian Vintan, Paolo Zanetti, Optimal Partitioning of LLC in CAT-enabled CPUs to Prevent Side-Channel Attacks, Cyberspace Safety and Security (CSS 2018), Lecture Notes in Computer Science, Vol. 11161, Springer, ISBN 978-3-030-01688-3 (indexed DBLP, Scopus), pp. 115-123, October 2018.
 21. Arpad Gellert, Remus Brad, Studying the influence of search rule and context shape in filtering impulse noise images with Markov chains, Signal, Image and Video Processing, Springer London, Vol. 12, Issue 2, ISSN 1863-1703 (ISI Thomson Journals IF=1.102, Scopus, DBLP), DOI 10.1007/s11760-017-1160-1, pp. 315-322, February 2018.
 22. Adrian Florea, Arpad Gellert, Developing Heuristics for the Graph Coloring Problem Applied to Register Allocation in Embedded Systems, Journal of Multimedia Processing and Technologies, ISSN 0976-4127 (indexed DBLP), Vol. 8, No. 3, pp. 74-87, September 2017.
 23. Arpad Gellert, Web Access Mining through Dynamic Decision Trees with Markovian Features, Journal of Web Engineering, Rinton Press, Vol. 16, Issue 5-6, ISSN 1540-9589 (ISI Thomson Journals IF=0.622, Scopus, DBLP), pp. 524-536, USA, September 2017.
 24. Adrian Florea, Arpad Gellert, E-learning Approach of the Graph Coloring Problem Applied to Register Allocation in Embedded Systems, The 6th International Conference on Innovative Computing Technology (INTECH 2016), ISBN 978-1-5090-2000-3 (indexed ISI, IEEE Xplore, Scopus), DOI 10.1109/INTECH.2016.7845027, pp. 88-93, Dublin, Ireland, August 2016.
 25. Arpad Gellert, Adrian Florea, Web Prefetching through Efficient Prediction by Partial Matching, World Wide Web Journal, Vol. 19, Issue 5, ISSN 1386-145X (ISI Thomson Journals IF=1.405, DBLP, Scopus, EBSCO, ACM Digital Library), DOI 10.1007/s11280-015-0367-8, pp. 921-932, USA, September 2016.
 26. Arpad Gellert, Remus Brad, Context-Based Prediction Filtering of Impulse Noise Images, IET Image Processing, Vol. 10, Issue 6, ISSN 1751-9659 (ISI Thomson Journals IF=1.044, DBLP, Scopus, EBSCO, IEEE Xplore), DOI 10.1049/iet-ipr.2015.0702, pp. 429-437, Stevenage, United Kingdom, June 2016.
 27. Adrian Florea, Arpad Gellert, Delilah Florea, Adrian-Cristian Florea, Teaching Programming by Developing Games in Alice, The 12th International Scientific Conference "eLearning and Software for Education" (eLSE 2016), ISSN 2066-026X (indexed ISI), Vol. 1, DOI 10.12753/2066-026X-16-073, pp. 503-510, Bucharest, April 2016.
 28. Adrian Florea, Elimelec Burghelea, Arpad Gellert, Delilah Florea, MiniGL: Game and Learning, The 11th International Scientific Conference "eLearning and Software for Education" (eLSE 2015), ISSN 2066-026X (indexed ISI), Vol. 1, Bucharest, April 2015.
 29. Arpad Gellert, Adrian Florea, Web Page Prediction Enhanced with Confidence Mechanism, Journal of Web Engineering, Rinton Press, Vol. 13, Issue 5-6, ISSN 1540-9589 (ISI Thomson Journals IF=0.361, Scopus, DBLP), pp. 507-524, USA, November 2014.
 30. Adrian Florea, Claudiu Buduleci, Radu Chis, Arpad Gellert, Lucian Vintan, Enhancing the Sniper Simulator with Thermal Measurement, The 18th International Conference on System Theory, Control and Computing, ISBN 978-1-4799-4602-0 (Scopus, IEEE Xplore), Sinaia, October 2014.
 31. Adrian Florea, Arpad Gellert, Different Approaches for Solving Optimization Problems using Interactive e-Learning Tools, The 10th International Scientific Conference "eLearning and Software for Education" (eLSE 2014), ISSN 2066-026X (indexed ISI), Vol. 2, Bucharest, April 2014.
 32. Arpad Gellert, Adrian Florea, Investigating a New Design Pattern for Efficient Implementation of Prediction Algorithms, Journal of Digital Information Management, Vol. 11, Issue 5, ISSN 0972-7272 (DBLP, Scopus, EBSCO), pp. 366-377, October 2013.
 33. Adrian Florea, Andrei F. Klein, Victor Badea, Mihai Stefanescu, Arpad Gellert, Using FOCAP Tool for Teaching Microarchitecture Simulation and Optimization, The 17th International Conference on System Theory, Control and Computing (ICSTCC 2013), ISBN 978-1-4799-2228-4 (indexed ISI, Scopus, IEEE Xplore), Sinaia, October 2013.
 34. Traian Anghel, Adrian Florea, Arpad Gellert, Delilah Florea, Developing Online Collaborative Games for e-Learning Environments, The Second International Symposium on Knowledge Management and E-Learning (KMEL 2012), pp. 81-90, Sinaia, September 2012, republished in Lecture Notes in Computer Science, New Horizons in Web Based Learning, ISBN 978-3-662-43453-6 (DBLP, Scopus), Vol. 7697, pp. 221-230, 2014.
 35. Arpad Gellert, Horia Calborean, Lucian Vintan, Adrian Florea, Multi-Objective Optimizations for a Superscalar Architecture with Selective Value Prediction, IET Computers & Digital Techniques, Vol. 6, Issue 4, ISSN: 1751-8601 (ISI Thomson Journals IF=0.284, Scopus, DBLP, EBSCO), pp. 205-213, Stevenage, United Kingdom, July 2012.
 36. Adrian Florea, Alexandru Ratiu, Arpad Gellert, Lucian Vintan, A Visual Simulation Framework for Simultaneous Multithreading Architectures, The 25th European Conference on Modelling and Simulation (ECMS 2011), ISBN: 978-0-9564944-2-9 (indexed ISI, Scopus, DBLP), Krakow, Poland, June 2011.
 37. Traian Anghel, Adrian Florea, Arpad Gellert, Delilah Florea, Web-Based Technologies for Online e-Learning Environments, 7th International Scientific Conference "eLearning and Software for Education" (eLSE 2011), ISSN 2066-026X (indexed ISI), Vol. 2, pp. 502-509, Bucharest, April 2011.
 38. Adrian Florea, Arpad Gellert, Traian Anghel, Delilah Florea, Enhanced Learning and Educational Management through Online Collaborative Technologies, Journal of Digital Information Management, Vol. 9, No. 1, ISSN 0972-7272 (DBLP, EBSCO, Scopus), pp. 33-42, February 2011.
 39. Árpád Gellért, Analiza şi proiectarea algoritmilor: o abordare pragmatică prin aplicaţii Java, Editura Techno Media, ISBN 978-606-8030-81-4, 2010.
 40. Adrian Florea, Arpad Gellert, Traian Anghel, Delilah Florea, Online Collaborative Education Management Tool, Proceedings of the 5th International Conference on Virtual Learning, ISSN 1844 - 893 (indexed ISI), pp. 367-374, Targu Mures, October 2010.
 41. Árpád Gellért, Rodica Baciu, Programare în limbaj de asamblare: îndrumar de laborator, Editura Techno Media, ISBN 978-606-8030-79-1, 2010.
 42. Arpad Gellert, Gianluca Palermo, Vittorio Zaccaria, Adrian Florea, Lucian Vintan, Cristina Silvano, Energy-Performance Design Space Exploration in SMT Architectures Exploiting Selective Load Value Predictions, International Conference on Design, Automation and Test in Europe (DATE 2010), ISBN: 978-3-9810801-6-2 (indexed ISI, Scopus, DBLP, ACM Digital Library, IEEE Xplore), pp. 271-274, Dresden, Germany, March 2010.
 43. Ciprian Radu, Horia Calborean, Adrian Florea, Arpad Gellert, Lucian Vintan, Exploring Some Multicore Research Opportunities. A First Attempt., Advanced Computer Architecture and Compilation for Embedded Systems (ACACES 2009), ISBN 978 90 382 1467 2, Terrassa, Spain, 2009.
 44. Arpad Gellert, Adrian Florea, Lucian Vintan, Exploiting Selective Instruction Reuse and Value Prediction in a Superscalar Architecture, Journal of Systems Architecture, Elsevier, Vol. 55, Issue 3, ISSN 1383-7621 (ISI Thomson Journals IF=0.722, Scopus, DBLP, ACM Digital Library, EBSCO), pp. 188-195, The Netherlands, 2009.
 45. Adrian Florea, Arpad Gellert, Lucian Vintan, Marius Veltan, The Impact of Java Applications at Microarchitectural Level from Branch Prediction Perspective, International Journal of Computers, Communications & Control, Vol. IV, No. 1, ISSN 1841-9836, E-ISSN 1841-9844 (ISI Thomson Journals IF=0.373, Scopus), pp. 27-40, 2009.
 46. Árpád Gellért, Beyond the Limits of Modern Processors, Matrix Rom Publishing House, ISBN 978-973-755-426-0, Bucharest, 2008.
 47. Árpád Gellért, Advanced Prediction Methods Integrated Into Speculative Computer Architectures, PhD Thesis, Computer Science Department, “Lucian Blaga” University of Sibiu, November 2008.
 48. Lucian Vintan, Adrian Florea, Arpad Gellert, Random Degrees of Unbiased Branches, Proceedings of the Romanian Academy, Series A, Vol. 9, No. 3, ISSN 1454-9069 (ISI Thomson Journals, Scopus), 2008.
 49. Lucian Vintan, Adrian Florea, Arpad Gellert, Forcing Some Architectural Ceilings of the Actual Processor Paradigm, Invited Paper, The 3rd Conference of The Academy of Technical Sciences from Romania (ASTR), Cluj-Napoca, November 2008.
 50. Arpad Gellert, Developing and Improving the Performances of Some Predictive Architectures, Third PhD Report, Computer Science Department, "Lucian Blaga" University of Sibiu, April 2008.
 51. Árpád Gellért, Lucian N. Vințan, Adrian Florea, A Systematic Approach to Predict Unbiased Branches, “Lucian Blaga” University Press, ISBN 978-973-739-516-0, 111 pp., 2007.
 52. Adrian Florea, Ciprian Radu, Horia Calborean, Adrian Crapciu, Arpad Gellert, Lucian Vintan, Understanding and Predicting Unbiased Branches in General-Purpose Applications, Bulletin of the Polytechnic Institute of Iasi, Tom LIII (LVII), Fasc. 1-4, Section IV, ISSN 1220-2169 (Zentralblatt), Iasi, 2007.
 53. Adrian Florea, Ciprian Radu, Horia Calborean, Adrian Crapciu, Arpad Gellert, Lucian Vintan, Designing an Advanced Simulator for Unbiased Branches Prediction, Proceedings of 9th International Symposium on Automatic Control and Computer Science, ISSN 1843-665X, Iasi, 2007.
 54. Ciprian Radu, Horia Calborean, Adrian Crapciu, Arpad Gellert, Adrian Florea, An Interactive Graphical Trace-Driven Simulator for Teaching Branch Prediction in Computer Architecture, The 6th EUROSIM Congress on Modelling and Simulation, (EUROSIM 2007), ISBN 978-3-901608-32-2, Ljubljana, Slovenia, September 2007.
 55. Arpad Gellert, Adrian Florea, Maria Vintan, Colin Egan, Lucian Vintan, Unbiased Branches: An Open Problem, Twelfth Asia-Pacific Computer Systems Architecture Conference (ACSAC 2007), published in Lecture Notes in Computer Science, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Vol. 4697/2007, ISSN 0302-9743, ISBN 978-3-540-74308-8 (indexed ISI, Scopus, DBLP, ACM Digital Library), pp. 16-27, Seoul, Korea, August 2007.
 56. Arpad Gellert, Integration of Some Advanced Prediction Methods Into Speculative Computing Systems, Second PhD Report, Computer Science Department, "Lucian Blaga" University of Sibiu, March 2007.
 57. Lucian Vintan, Arpad Gellert, Adrian Florea, Marius Oancea, Colin Egan, Understanding Prediction Limits Through Unbiased Branches, Eleventh Asia-Pacific Computer Systems Architecture Conference (ACSAC 2006), published in Lecture Notes in Computer Science, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Vol. 4186/2006, ISSN 0302-9743, ISBN 978-3-540-40056-1 (ISI Thomson Journals IF=0.402, Scopus, DBLP, ACM Digital Library), pp. 480-487, Shanghai, China, September 2006.
 58. Marius Oancea, Arpad Gellert, Adrian Florea, Lucian Vinţan, Analyzing Branch Prediction Contexts Influence, Advanced Computer Architecture and Compilation for Embedded Systems (ACACES 2006), ISBN 90 382 0981 9, pp. 5-8, L’Aquila, Italy, July 2006.
 59. Adrian Florea, Arpad Gellert, Memory Wall — A Critical Factor in Current High-Performance Microprocessors, Science and Supercomputing in Europe, ISBN 978-88-86037-19-8, pp. 257-264, Barcelona, Spain, 2006.
 60. Arpad Gellert, Adrian Florea, Finding and Solving Difficult Predictable Branches, Science and Supercomputing in Europe, ISBN 978-88-86037-19-8,  pp. 265-271, Barcelona, Spain, 2006.
 61. Arpad Gellert, Lucian Vintan, Person Movement Prediction Using Hidden Markov Models, Studies in Informatics and Control, Vol. 15, No. 1, ISSN 1220-1766 (IEE INSPEC), National Institute for Research and Development in Informatics, Bucharest, March 2006.
 62. Arpad Gellert, Prediction Methods Integrated Into Advanced Architectures, First PhD Report, Computer Science Department, "Lucian Blaga" University of Sibiu, January 2006.
 63. Lucian Vinţan, Adrian Florea, Arpad Gellert, Focalising Dynamic Value Prediction to CPU’s Context, IEE Proceedings – Computers & Digital Techniques, Vol. 152, No. 4, ISSN 1350-2387 (ISI Thomson Journals IF=0.533, Scopus, EBSCO), pp. 473-481, Stevenage, United Kingdom, July 2005.
 64. Lucian Vinţan, Arpad Gellert, Adrian Florea, Value Prediction Focalized on CPU Registers, Advanced Computer Architecture and Compilation for Embedded Systems (ACACES 2005), Academia Press, ISBN 90 382 0802 2, pp. 181-184, Ghent, Belgium, July 2005.
 65. Lucian Vinţan, Arpad Gellert, Adrian Florea, Register Value Prediction Using Metapredictors, Proceedings of the 8th International Symposium on Automatic Control and Computer Science, Iasi, October 2004, republished in Bulletin of the Polytechnic Institute of Iasi, Fasc. 1-4, Section IV, Tomul L (LIV), ISSN 1220-2169 (Zentralblatt), pp. 109-122, Iasi, 2004.
 66. Jan Petzold, Theo Ungerer, Lucian Vintan, Arpad Gellert, Comparative Study of Location Prediction by Neural Network and State Predictor Methods, University of Augsburg, Germany, 2014.
 67. Lucian Vinţan, Arpad Gellert, Jan Petzold, Theo Ungerer, Person Movement Prediction Using Neural Networks, Proceedings of the KI2004 International Workshop on Modeling and Retrieval of Context (MRC 2004), Vol-114, ISSN 1613-0073 (CiteSeerX), Ulm, Germany, September 2004.
 68. Ioan Z. Mihu, Arpad Gellert, Horia V. Caprita, Improving the Recognition System Architecture in Order to Increase the Set of Recognized Geometric Shapes, Proceedings of the International Conference on Computers and Communications (ICCC 2004), ISBN 973-613-542-X, pp. 241-247, Oradea, May 2004.
 69. Ioan Z. Mihu, Horia V. Caprita, Arpad Gellert, Parallel Programming Using MPI Library on Message-Passing Architectures, Proceedings of the 6th International Conference on Technical Informatics (CONTI 2004), Transactions on Automatic Control and Computer Science, Vol. 49(63), No. 4, ISSN 1224-600X (indexed COPERNICUS, VINITI), pp. 37-42, Timisoara, May 2004.
 70. Ioan Z. Mihu, Arpad Gellert, Horia V. Caprita, Improved Methods of Geometric Shape Recognition Using Fuzzy and Neural Techniques, Proceedings of the 6th International Conference on Technical Informatics (CONTI 2004), Transactions on Automatic Control and Computer Science, Vol. 49(63), No. 4, ISSN 1224-600X (indexed CiteSeerX, COPERNICUS, VINITI), pp. 99-104, Timisoara, May 2004.
 71. Lucian Vinţan, Arpad Gellert, Jan Petzold, Theo Ungerer, Person Movement Prediction Using Neural Networks, Technical Report 2004-10 (http://www.informatik.uni-augsburg.de/skripts/techreports/), Institute of Computer Science, University of Augsburg, Germany, April 2004.
 72. Ioan Z. Mihu, Arpad Gellert, Cosmin N. Suciu, Hierarchical Architecture Implying Fuzzy and Neural Techniques for On-Line Geometric Shape Recognition, Annals of the University of Craiova, vol. 27, ISSN 1223-530X, pp. 173-180, Craiova, 2003.
 73. Ioan Z. Mihu, Arpad Gellert, Cosmin N. Suciu, Geometric Shape Recognition Using Fuzzy and Neural Techniques, Proceedings of the 11th International Scientific Symposium (SINTES 11), ISBN 973-8043-416-6, pp. 354 – 358, Craiova, October 2003.
 74. Ioana I. Moisil, Arpad Gellert, Introducing Object-Oriented Applications with the Caché Database System, Proceedings of the 2nd Balkan Region Conference on Engineering Education, ISBN 973-651-673-3 (indexed ISI), pp. 194 - 197, Sibiu, September 2003.
9 - Proiecte

 1. Membru (director Constantin-Bala Zamfirescu), Ingineria învățării automate în Digital Twin, Grant LBUS-HPI-ERG-2020-03, 2021-2023.
 2. Director, Modelare și estimare prin metode avansate de predicție, Grant LBUS-IRG-2020-06, 2020-2023.
 3. Director, Tehnici de predicție a consumului și a producției de energie electrică în clădiri, Grant LBUS-IRG-2019-05, 2019-2022.
 4. Membru (director Bogdan-Constantin Pîrvu), Dezvoltarea sistemelor socio-fizico-cibernetice pe baza Internetului Lucrurilor în fabrica viitorului, Proiect POC, ID P_37_771, 2019-2020.
 5. Director, Metode de anticipare statistice în sisteme de gestiune a energiei electrice, Grant LBUS-IRG-2018-04, 2018-2020.
 6. Membru comisie implementare (director Gabriel Leahu), Personalul didactic din învăţământul preuniversitar şi universitar de stat promotor al învăţării pe tot parcursul vieţii, Proiect POSDRU/174/1.3/S/149155, 2014.
 7. Membru expert TIC (director Daniel Mara), e-Mentor: Dezvoltarea de competenţe şi abilităţi TIC şi Mentorat educaţional al persoanelor cu dizabilităţi, Proiect POSDRU/157/1.3/S/140877, 2013.
 8. Membru (director Koen de Boschere Ghent Univ., Belgium), High Performance and Embedded Architecture and Compilation (HiPEAC), FP7 project no. 287759, 2012-2015.
 9. Responsabil, Design Space Exploration of Advanced Prediction Methods for Speculative Computer Architectures, proiect de cercetare cod 0066/AMM din 22.05.2009, Politecnico di Milano, Italia, 2009.
 10. Membru (director Maria Vinţan), Extinderea paradigmei analizei scurtcircuitelor monofazate în reţelele electrice de înaltă tensiune prin metode clasice şi euristice, Grant CNCSIS, cod 485, 2008.
 11. Director, Metode avansate de predicţie integrate în arhitecturi cu procesări speculative, Grant CNCSIS tip TD, cod 248, 2007/2008.
 12. Membru (director Lucian Vinţan), Microarhitectură superscalară avansată cu procesări paralele şi predictiv-speculative, Grant CNCSIS tip A, cod 39, 2007/2008.
 13. Membru (director Constantin Oprean), Sistem de suport al deciziilor de grup în mediul academic şi al administraţiei publice – premisă a descentralizării şi democratizării sistemului decizional, Proiect P-CD, Nr. eCD1, Effective Decisions, 2005.
 14. Membru (director Lucian Vinţan), Îmbunătăţiri ale paradigmei arhitecturilor superscalare prin reutilizarea şi predicţia valorilor instrucţiunilor, Grant CNCSIS cod 71/2004 - 2006.
10 - Citări

      Citările 1-61 din perioada 2002-2011 sunt disponibile aici: http://webspace.ulbsibiu.ro/arpad.gellert/html/Publications.pdf

 1. Tim Schlüter, Stefan Conrad, Hidden markov model-based time series prediction using motifs for detecting inter-time-serial correlations, Proceedings of the 27th Annual ACM Symposium on Applied Computing, pp. 158-164, Riva del Garda, Italy, March 2012.
 2. Eoghan Furey, Kevin Curran, Paul Mc Kevitt, Probabilistic Indoor Human Movement Modeling to Aid First Responders, Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, Springer, Vol. 3, No. 2, April 2012.
 3. Tim Schlüter, Knowledge Discovery from Time Series, PhD Thesis, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, April 2012.
 4. Mehdi Alipour, Hojjat Taghdisi, Seyed Hassan Sadeghzadeh, Multi objective design space exploration of cache for embedded applications, 25th IEEE Canadian Conference on Electrical & Computer Engineering (CCECE), pp. 1-4, Montreal, QC, Canada, May 2012.
 5. Sawsan Mahmoud, Identification and Prediction of Abnormal Behaviour Activities of Daily Living in Intelligent Environments, PhD Thesis, Nottingham Trent University, May 2012.
 6. Christian Voigtmann, Klaus David, A Survey To Location-Based Context Prediction, First Workshop on Recent Advances in Behavior Prediction and Pro-Active Pervasive Computing (AwareCast 2012), Newcastle, UK, June 2012.
 7. Erich Bruns, Oliver Bimber, Localization and Classification through Adaptive Pathway Analysis, IEEE Pervasive Computing, Vol. 11, Issue 2, 2012.
 8. Mehdi Alipour, Esmaeil Zeinali Kh., Kamran Moshari, Ensiyeh S. F. Moghaddam, Performance, Power and Area Exploration of Cache for Embedded Applications, International Conference on Embedded Systems and Applications (ESA'12), Las Vegas, Nevada, USA, July 2012.
 9. Conor Ryan, Kenneth N. Brown, Occupant Location Prediction Using Association Rule Mining, Workshop on AI Problems and Approaches for Intelligent Environments, pp. 27-32, Montpelier, France, August 2012.
 10. Han Xue, Huang Liang, Qian Man-li, Shi Jing-lin, Key Technologies of Next Generation Mobile Communication Network Control and Management, Journal of Integration Technology, Vol. 1, No. 3, pp. 55-60, September 2012.
 11. Andrey Boytsov, Situation awareness in pervasive computing systems: reasoning, verification, prediction, PhD Thesis, Luleå University of Technology, Sweden, October 2012.
 12. Tomáš Mikluščák, Michal Gregor, Aleš Janota, Using Neural Networks for Route and Destination Prediction in Intelligent Transport Systems, Communications in Computer and Information Science vol. 329, pp. 380-387, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012.
 13. Ralf Jahr, Horia Calborean, Lucian Vintan, Theo Ungerer, Finding near-perfect parameters for hardware and code optimizations with automatic multi-objective design space explorations, Concurrency and Computation: Practice and Experience, 2012.
 14. Sara Manifar, Arm Movements Effects in Response to Posture Instability, M.Sc. Thesis, Ryerson University, Toronto, Ontario, Canada, 2012.
 15. Carlos Henrique Andrade Costa, Dynamic Methodology for Optimization Effectiveness Evaluation and Value Locality Exploitation, PhD Thesis, University of São Paulo, Brazil, 2012.
 16. Ralf Jahr, Performanceanalyse und plattformspezifische Optimierungen am Beispiel des Grid-ALU-Prozessors, PhD Thesis, University of Augsburg, Germany, 2012.
 17. Roberto Pugliese, Jayasimha Rao, Santosh Tirunagari, Unsupervised approaches to visual analysis of human motion: towards automatic classification of activity and behavior, Aalto University, Finland, 2012.
 18. Horia Calborean, Ralf Jahr, Theo Ungerer, Lucian Vintan, A Comparison of Multi-Objective Algorithms for the Automatic Design Space Exploration of a Superscalar System, Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 187, pp. 489-502, 2013.
 19. Sawsan Mahmoud, Ahmad Lotfi, Caroline Langensiepen, Behavioural pattern identification and prediction in intelligent environments, Applied Soft Computing, Vol. 13, Issue 4, pp. 1813-1822, April 2013.
 20. Mamun Bin Ibne Reaz, Artificial Intelligence Techniques for Advanced Smart Home Implementation, Acta Technica Corviniensis, ISSN 2067-3809, Tome 6, Fascicule 2, April-June 2013.
 21. Marius Valerian Paulet, Oana Maria Neacsu, Alexandru Salceanu, Elearning Dedicated to the Students of Electrical Engineering, 8th International Symposium on Advanced Topics in Electrical Engineering, Bucharest, May 2013.
 22. Mamun Bin Ibne Reaz, Mohd. Marufuzzaman, Pattern Matching and Reinforcement Learning to Predict the User Next Action of Smart Home Device Usage, Acta Technica Corviniensis, ISSN 2067-3809, Tome 6, Fascicule 3, July-September 2013.
 23. Mohd. Marufuzzaman, Mamun Bin Ibne Reaz, Hardware Simulation of Pattern Matching and Reinforcement Learning to Predict the User Next Action of Smart Home Device Usage, World Applied Sciences Journal, Vol. 22, No. 9, 2013.
 24. István Lőrentz, Parallel Computing on Multi-Core and Graphics Processors, PhD Thesis, Transilvania University of Braşov, July 2013.
 25. Hariram Chavan, Suneeta Sane, H. B. Kekre, Neural Network Based Mobility Aware Prefetch Caching and Replacement Strategies in Mobile Environment, International Journal of Advanced Computer Science and Applications, Vol. 4, No. 5, USA, 2013.
 26. Lucian Vinţan, Grade de contradicţie pentru ontologii de domeniu reprezentate prin logici fuzzy, Revista Română de Informatică şi Automatică, Vol. 23, Nr. 3, 2013.
 27. Radu Chis, Maria Vintan, Lucian Vintan, Multi-Objective DSE Algorithms' Evaluations on Processor Optimization,  IEEE International Conference on Intelligent Computer Communication and Processing, Cluj-Napoca, September 2013.
 28. Sonja Zaplata, Matthias Meiners, Winfried Lamersdorf, Designing future-context-aware dynamic applications with structured context prediction, Software: Practice and Experience, John Wiley & Sons, Vol. 43, Issue 10, pp. 1185–1204, October 2013.
 29. Conor Ryan, Kenneth N. Brown, Predicting Occupant Locations Using Association Rule Mining, Research and Development in Intelligent Systems XXX, Springer International Publishing, pp. 63-77, December 2013.
 30. Huang Liang, Hu Li, Yuan Yao, Han Xue, Shi Jing-Lin, Multicast Paging Scheme Based on Bipartite Graph Matching Model, Journal of System Simulation, Issue 5, pp. 1014-1023, 2013.
 31. Marcel Gazdík, Rozšíření platformy TelosB o detekci pohybu a čipovou kartu, MSc Thesis, Masaryk University, Brno, Czech Republic, 2013.
 32. Sheetal Popatrao Shinde, A Study Of Effectiveness Of Web Based Technology Implemented In Selected Private Schools In Satara District, PhD Thesis, Shivaji University, India, 2013.
 33. Christian Voigtmann, An algorithmic approach for collaborative-based prediction of user contexts in ubiquitous environments under consideration of legal implications, PhD Thesis, University of Kassel, Germany, January 2014.
 34. Mutaz Al-Tarawneh, Ashraf Alkhresheh, Towards An Optimal Multicore Processor Design for Cryptographic Algorithms – A Case Study on RSA, WSEAS Transactions on Computers, Volume 13, pp. 54-77, 2014.
 35. Q. Bien, R.V. Prasad, K. Chandra, I. Niemieegers, H. Nguyen, Resource management in indoor hybrid Fi-Wi network, Transactions on Emerging Telecommunications Technologies (IF=1.049), 2014.
 36. Christian Voigtmann, Klaus David, Collaborative Context Prediction, Socio-Technical Design of Ubiquitous Computing Systems, Springer International Publishing, Part II, pp. 131-150, March 2014.
 37. Urvashi Pathania, Aman Singh, Visualization Tool for Tree and Graph Algorithms with Audio Comments, International Journal of Software and Web Sciences, (IJSWS) 8(1), pp. 51-58, March 2014.
 38. Urvashi Pathania, Aman Singh, Visualization Tools of Data Structures Algorithms – A Survey, International Journal of Advanced Research in Computer Science and Software Engineering, Volume 4, Issue 3, pp. 338-341, March 2014.
 39. Saulius Sinkevicius, Arunas Lipnickas, Kestas Rimkus, Organic Shapes Classification by Similarity to Basic Geometric Shapes, International Journal of Computer and Information Technology, Vol. 3, Issue 3, pp. 503-507, May 2014.
 40. Tomas Mikluscak, Ales Janota, How to Predict Location and for What to Use It?, 15th International Carpathian Control Conference (ICCC), pp. 351-356, Velké Karlovice, Czech Republic, May 2014.
 41. Ali Karouni, Bassam Daya, Pierre Chauvet, Applying Decision Tree Algorithm and Neural Networks to Predict Forest Fires in Lebanon, Journal of Theoretical and Applied Information Technology, Vol. 63, No. 2, pp. 282-291, May 2014.
 42. Lucian Vintan, Multi-Objective Optimization of Advanced Computing Systems: Some Achievements and Fertile Work Directions, Romanian Journal of Information Science and Technology, Vol. 17, No. 2, pp. 121-133, June 2014.
 43. Christian Felix Bürckert, Echtzeitentscheidungen durch Trajektoriensimulation in Dual Reality, MSc Thesis, Saarland University, Germany, June 2014.
 44. Peng Chen, Chao Wang, Xi Li, Xuehai Zhou, Multi-objective aware design flow for coarse-grained systems on chip, 20th International Conference on Embedded and Real-Time Computing Systems and Applications (RTCSA), pp. 1-8, Chongqing, China, August 2014.
 45. Christian Koehler, Nikola Banovic, Ian Oakley, Jennifer Mankoff, Anind K. Dey, Indoor-ALPS: an adaptive indoor location prediction system, Proceedings of the 2014 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing, pp. 171-181, Seattle, USA, September 2014.
 46. Halgurt Bapierre, Context Specific Next Location Prediction, PhD Thesis, University of Munich, Germany, 2014.
 47. Radu Chis, Lucian Vintan, Multi-Objective Hardware-Software Co-Optimization for the SNIPER Multi-Core Simulator, Proceedings of 10th International Conference on Intelligent Computer Communication and Processing (ICCP 2014), Cluj-Napoca, September 2014.
 48. Thomason Alasdair, Leeke Matthew and Griffiths Nathan, Understanding the impact of data sparsity and duration for location prediction applications, International Conference on Mobility and Smart Cities, Rome, Italy, October 2014, republished in Internet of Things: IoT Infrastructures, Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering, Springer, pp. 192-197, June 2015.
 49. Quang Van Bien, Handoff Management in Radio over Fiber 60 GHz Indoor Networks, PhD Thesis, University of Delft, The Netherlands, November 2014.
 50. K. Amrita, S.T. Keerthana, M. Vasanthakumar, Modified Artificial Potential Fields Algorithm for Mobile Robot Path Planning, International Journal for Research in Applied Science & Engineering Technology, Special Issue 3, November 2014.
 51. Elon Bauer, Joseph Carlos, Thermal Management Using PCM-Based Heatsinks, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA, USA, 2014.
 52. John Jairo Sanabria Sarmiento, Modelamiento de los patrones de movimiento presentes en la marcha humana a partir del análisis de siluetas adquiridas en ambientes con iluminación no controlada empleando técnicas de inteligencia artificial, MSc Thesis, Industrial University of Santander, Colombia, 2014.
 53. Saulius Sinkevicius, Arunas Lipnickas, Kestas Rimkus, Automatic amber gemstones identification by color and shape visual properties, Engineering Applications of Artificial Intelligence, Vol. 37, pp. 258-267, January 2015.
 54. Darine Ameyed, Moeiz Miraoui, Chakib Tadj, A Survey of Prediction Approach in Pervasive Computing, International Journal of Scientific & Engineering Research, Vol. 6, Issue 5, pp. 306-316, May 2015.
 55. Lucian Vintan, Computing Systems Multi-Objective Optimization Using Domain-Knowledge, AGIR Bulletin Supplement, Vol. XX, No. 2, 2015.
 56. Abubaker Elbayoudi, Ahmad Lotfi, Caroline Langensiepen, Kofi Appiah, Modelling and simulation of activities of daily living representing an older adult's behaviour, Proceedings of the 8th ACM International Conference on PErvasive Technologies Related to Assistive Environments (PETRA 2015), Corfu, Greece, July 2015.
 57. Remus Brad, Advances in Spatio-Temporal Image Processing with Scientific Applications, Habilitation Thesis, "Lucian Blaga" University of Sibiu, July 2015.
 58. Hongjun Dai, Chao Yan, Bin Gong, Zhun Yang, Tianzhou Chen, Exploring Predictable Redundant Instruction Parallelism in Fault Tolerant Microprocessors, 17th IEEE International Conference on High Performance Computing and Communications, pp. 324-329, New York, US, August 2015.
 59. Christian Koehler, Indoor Location Prediction through Modeling of Human Spatiotemporal Behavior, PhD Thesis, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA, USA, August 2015.
 60. Lucian Vintan, Educaţia universitară în ingineria calculatoarelor: spre o abordare cultural-ştiinţifică, Revista de Politica Ştiinţei şi Scientometrie, Vol. 4, No. 3, pp. 204-208, Sept. 2015.
 61. Alasdair Thomason, Nathan Griffiths, Victor Sanchez, Parameter Optimisation for Location Extraction and Prediction Applications, 13th IEEE International Conference on Pervasive Intelligence and Computing, Liverpool, UK, October 2015.
 62. Predrag Pecev, Miloš Racković, Miodrag Ivković, A system for deductive prediction and analysis of movement of basketball referees, Multimedia Tools and Applications (Springer US), October 2015.
 63. Aditya Khamparia, Babita Pandey, Knowledge and intelligent computing methods in e-learning, International Journal of Technology Enhanced Learning, Vol. 7, No. 3, pp. 221-242, November 2015.
 64. Yuan Yao, Zhang Dalin, Wang Qing and Shi Jinglin, A Multicast Search Scheme Based on Bipartite Graph Matching Model, International Journal of Signal Processing, Image Processing and Pattern Recognition, Vol. 8, No. 11, pp. 397-416, 2015.
 65. Nizar Hamadeh, Alaa Hilal, Bassam Daya, Pierre Chauvet, Studying the factors affecting the risk of forest fire occurence and applying neural networks for prediction, SAI Intelligent Systems Conference (IntelliSys), pp. 522-526, London, UK, November 2015.
 66. Jawdat Jamil Alshaer, Mobile Object-Tracking Approach using a Combination of Fuzzy Logic and Neural Networks, Global Journal of Computer Science and Technology: E, Vol. 15, Issue 8, pp. 19-25, USA, December 2015.
 67. Chao Wang, Peng Chen, Xi Li, Xuda Zhou, Xuehai Zhou, Nadia Nedjah, Effective and Efficient Design Space Exploration for Heterogeneous Microprocessor System-on-Chip, Reconfigurable and Adaptive Computing: Theory and Applications, Eds. Nadia Nedjah and Chao Wang, Chapter 1, pp. 3-25, CRC Press, USA, December 2015.
 68. Max Peter Spooner, Thomas Martini Jørgensen, Camilla Thyregod, Bjarne Kjær Ersbøll, Analysis of data from the MariCare Smartfloor at Skovhuset Care Home, Technical Report, Technical University of Denmark, 2015.
 69. Abraham E. Gamarra M., Tatiana L. Munive R., Reconocimiento de patrones con redes neuronales, Prospectiva Universitaria, 12(1-2), pp. 39-41, 2015.
 70. Antonis Bikakis, Patrice Caire, Keith Clark, Gary Cornelius, Jiefei Ma, Rob Miller, Alessandra Russo, Proactive Multi-Agent Explanation Generation and Evidence Gathering in a Service Robot Inhabited Assisted Living Environment, 8th International Conference on Agents and Artificial Intelligence, Rome, Italy, February 2016.
 71. Antonis Bikakis, Patrice Caire, Keith Clark, Gary Cornelius, Jiefei Ma, Rob Miller, Alessandra Russo, Holger Voos, Collaborative Explanation and Response in Assisted Living Environments Enhanced with Humanoid Robots, Proceedings of 8th International Conference on Agents and Artificial Intelligence, Rome, Italy, February 2016.
 72. Jose A. Oliveira-Lima, Ramiro Morais, João Francisco Alves Martins, Adrian Florea, Celson Lima, Load Forecast on Intelligent Buildings Based on Temporary Occupacy Monitoring, Energy and Building, 2016.
 73. Lucian Vintan, Dynamic Neural Branch Prediction Fundamentals, AGIR Scientific Bulletin, Vol. XXI, No. 1, pp. 64-71, Bucharest, January-March 2016.
 74. Oliviu-Dorin Matei, Achievements and New Research Trends in Evolutionary Computation, Habilitation Thesis, Technical University of Cluj-Napoca, April 2016.
 75. Ioan Vlasin, Ciprian-Bogdan Chirila, Online Contest Based on Integration of Activities, Adaptability and Students Cooperation Using Ilias LMS, The 12th International Scientific Conference "eLearning and Software for Education" (eLSE 2016), Vol. 3, Bucharest, April 2016.
 76. Poonam Jangid, R.C. Patel, Review of two dimension geometric shape detection methods, International Journal of Advance Research in Engineering, Science & Technology, Vol. 3, Issue 4, pp. 252-258, April 2016.
 77. Conor Ryan, Occupant location prediction in smart buildings using association rule mining, PhD Thesis, University College Cork, Ireland, April 2016.
 78. Ciprian-Bogdan Chirila, Towards the Gamification of Auto-Generative Learning Objects, First International Conference on Smart Learning Ecosystems and Regional Developments, Timisoara, May 2016.
 79. Lucian Vintan, Fundamente ale arhitecturii microprocesoarelor, Matrix Rom, 2016.
 80. Daniel M. Olsen, Performance-aware resource management of multi-threaded applications for many-core systems, MSc Thesis, Southern Illinois University at Carbondale, ProQuest Dissertations Publishing, August 2016.
 81. Azadeh Zamanifar, Eslam Nazemi, Mojtaba Vahidi-Asl, DMP-IOT: A distributed movement prediction scheme for IOT health-care applications, Computers & Electrical Engineering, Elsevier, Av. online: September 2016.
 82. Azadeh Zamanifar, Eslam Nazemi, Mojtaba Vahidi-Asl, DSHMP-IOT: A distributed self healing movement prediction scheme for internet of things applications, Applied Intelligence, Springer US, DOI 10.1007/s10489-016-0849-0, First online: October 2016.
 83. Ciprian-Bogdan Chirila, Remy Raes, Arthur Roland, Towards a generic gamification of sorting algorithms, 12th IEEE International Symposium on Electronics and Telecommunications, Timisoara, October 2016.
 84. Abdulrahman Al-Molegi, Mohammed Jabreel, Baraq Ghaleb, STF-RNN: Space Time Features-based Recurrent Neural Network for Predicting People's Next Location, 2016 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI 2016), Athens, Greece, December 2016.
 85. Howard Nathan Rude, Intelligent caching to mitigate the impact of web robots on web servers, MSc Thesis, Wright State University, Dayton, Ohio, USA, December 2016.
 86. Hami Aksu, Dwell time forecast and checkout optimisation in supermarkets, PhD Thesis, Charles Sturt University, Australia, December 2016.
 87. Michiel Creve, Design of a framework for the automatic detection of context on the Android platform, MSc Thesis, Gent University, 2016.
 88. Li Li, Frequent Episode Mining for Smart Home Wireless Sensor Network, PhD Thesis, Diss. No. 23271, ETH Zurich, 2016.
 89. Huseyin Gunes, Learning, web based, low energy consumption, modular home automation system development, PhD Thesis, Balikesir University Institute of Science, Turkey, December 2016.
 90. Yuancheng Li, Bin Liu, Survey of implicit thread-level speculation parallel technology for irregular serial programs, Journal of Xi'an Institute of Posts and Telecommunications, Vol. 22, No. 1, pp. 99-105, January 2017.
 91. Sparsh Mittal, A Survey of Value Prediction Techniques for Leveraging Value Locality, Concurrency and Computation: Practice and Experience, DOI: 10.1002/cpe, First online: January 2017. 
 92. Chithra D. Gracia, S. Sudha, Adaptive Clustering of Embedded Multiple Web Objects for Efficient Group Prefetching, Arabian Journal for Science and Engineering, Springer, Vol. 42, Issue 2, pp. 715-724, February 2017.
 93. Neda Kaffash‐Charandabi, Ali-Asghar Alesheikh, Context inference and prediction modeling in ubiquitous health GIS, Transactions in GIS, John Wiley & Sons Ltd, February 2017.
 94. Luan Lam, Antony Tang, John Grundy, Predicting Indoor Spatial Movement Using Data Mining and Movement Patterns, The 4th IEEE International Conference on Big Data and Smart Computing (BigComp 2017), Jeju, Korea, February 2017.
 95. Σχίζας Β. Νικόλας, A Framework For Modelling Computational Sprinting With Phase Change Materials, BSc Thesis, National Technical University of Athens, Greece, February 2017.
 96. Darine Ameyed, Modélisation et spécification formelle de contexte et sa prédiction dans les systèmes diffus: Une approche basée sur la logique temporelle et le modèle stochastique, PhD Thesis, Université du Québec, Montréal, February 2017.
 97. Predrag Pecev, Miloš Racković, LTR-MDTS structure – a structure for multiple dependent time series prediction, Computer Science and Information Systems, DOI 10.2298/CSIS150815004P, 2017.
 98. Ciprian-Bogdan Chirila, Auto-Generative Learning Objects in Online Assessment of Data Structures Disciplines, Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, Vol. 8, Issue 1, pp. 24-34, April 2017.
 99. G. Poornalatha, Sharma Chethan, Raghavendra Prakash, Prediction model for prefetching web page based on the usage pattern, International Journal of Control Theory and Applications, Vol. 10, No. 14, pp. 39-47, 2017.
 100. Ciprian-Bogdan Chirila, Remy Raes, Generic online algorithm interpreter with dynamic data visualizations - case study on sorting algorithms, The 13th International Scientific Conference eLearning and Software for Education (eLSE 2017), Vol. 2, pp. 262-267, Bucharest, April 2017.
 101. Ciprian-Bogdan Chirila, Towards the Enhancement of AGLOs with SCORM and xAPI, The 13th International Scientific Conference eLearning and Software for Education (eLSE 2017), Vol. 2, pp. 268-274, Bucharest, April 2017.
 102. Adrian Florea, Teaching the microprocessors systems focused on societal challenges: designing of performant cache replacement algorithms as green information technology (IT) solution, Journal of Digital Information Management, Vol. 15, Number 2, pp. 50-65, April 2017.
 103. Haider Hasan Mshali, Context-aware e-health services in smart spaces, PhD Thesis, University of Bordeaux, France, April 2017.
 104. Gulsher Baloch, Huseyin Ozkaramanli, Image denoising via correlation-based sparse representation, Signal, Image and Video Processing, DOI 10.1007/s11760-017-1113-8, First online: May 2017.
 105. Rawia Ibrahim Omer Ahmed, Offline Recognition System for Isolated Arabic Handwritten Characters using Hidden Markov Models, PhD Thesis, Sudan University of Science and Technology, May 2017.
 106. Sebastien Hoarau, Ludification pour la motivation en apprentissage de la programmation, Computer Science and Mathematics Laboratory, Université de La Réunion, Saint-Denis, France, June 2017.
 107. T.T. Adelaja, S.O. Akinola, An Enhanced Web Page Recommendation System Using Hidden Markov Model and Page Rank Technique, Journal of Science and Logics in ICT Research, Vol. 1, pp. 57-63, June 2017.
 108. Ning Xie, Kyle Brown, Nathan Rude, Derek Doran, A Soft Computing Prefetcher to Mitigate Cache Degradation by Web Robots, 14th International Symposium on Neural Networks (Hokkaido, Japan, June 2017), published in Lecture Notes in Computer Science, Advances in Neural Networks, Vol. 10261, pp. 536-546, 2017.
 109. Carmen Cheh, Binbin Chen, William G. Temple, William H. Sanders, Data-Driven Model-Based Detection of Malicious Insiders via Physical Access Logs, 14thInternational Conference on Quantitative Evaluation of Systems, Berlin, Germany, September 2017.
 110. Mayank Tiwari, Gupta Bhupendra, Maximum Absolute Relative Differences Statistic for Removing Random-Valued Impulse Noise from Given Image, Circuits Systems and Signal Processing, DOI 10.1007/s00034-017-0655-x, First online: September 2017.
 111. Immanuel König, An algorithmic approach to increase the context prediction accuracy by utilizing multiple context sources, PhD Thesis, University of Kassel, Germany, September, 2017.
 112. Antonios Karatzoglou, Harun Sentürk, Adrian Jablonski, Michael Beigl, Applying Artificial Neural Networks on Two-Layer Semantic Trajectories for Predicting the Next Semantic Location, Lecture Notes in Computer Science, Artificial Neural Networks and Machine Learning, Vol. 10614, pp. 233-241, Springer, First online: October 2017.
 113. Abdulrahman Al-Molegi, Antoni Martínez Ballesté, Mohammed Jabreel, Geo-Temporal Recurrent Model for Location Prediction, 20th International Conference of the Catalan Association for Artificial Intelligence, Deltebre, Catalonia, Spain, October 2017.
 114. Uğur Erkan, Levent Gökrem, A new method based on pixel density in salt and pepper noise removal, Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences, DOI 10.3906/elk-1705-256, First online: November 2017.
 115. Isidoros Sideris, Daren Croxford, Andrew Burdass, Power saving by reusing results of identical micro-operations, US Patent No. US9817466B2,  https://www.google.com/patents/US9817466, November 2017.
 116. Rima Alaaeddine, Song Wu, Application of supervised learning methods to better predict building energy performance, The First International Conference on Sustainable Futures 2017, Sitra, Bahrain, November 2017.
 117. Thangaraj Veerakumar, Badri Narayan Subudhi, Sankaralingam Esakkirajan, Prasanta Kumar Pradhan, Context Model Based Edge Preservation Filter for Impulse Noise Removal, Expert Systems With Applications, Vol. 88, Issue C, pp. 29-44, December 2017.
 118. Zubaida Rehman, Survey – Branch Prediction Techniques, Research Journal of Innovative Ideas and Thoughts, Vol. 5, Issue 2, pp. 47-58, December 2017.
 119. Lucian Vintan, Towards Synergic Meta-Algorithmic Approaches in Complex Computing Systems, Romanian Journal of Information Science and Technology, Vol. 20, No. 3, pp. 241-255, 2017.
 120. Kazakov Danil Igorevitch, On recommending task tags in online project management service (in Russian language), Technical Report, Saint Petersburg University, Russia, 2017.
 121. Hengfei Fan, Wenbin Yao, A Trajectory Prediction Method with Sparsity Data, 15th IEEE International Symposium on Parallel and Distributed Processing with Applications and 16th IEEE International Conference on Ubiquitous Computing and Communications (ISPA/IUCC), Guangzhou, China, December 2017.
 122. Adrian Jablonski, Artificial Neural Networks for Semantic Location Prediction, Karlsruhe Reports in Informatics, Vol. 4, pp. 135-156, 2017.
 123. Payam Sanaee, Payman Moallem, Farbod Razzazi, A structural post-processing method for enhancing intensity restoration of low-density impulse-noise for decision based filters, Journal of Visual Communication and Image Representation, First online: January 2018.
 124. Payam Sanaee, Payman Moallem, Farbod Razzazi, A structural refinement method based on image gradient for improving performance of noise-restoration stage in decision based filters, Digital Signal Processing, First online: January 2018.
 125. Radu Chis, Adrian Florea, Claudiu Buduleci, Lucian Vintan, Multi-Objective Optimization for an Enhanced Multicore Sniper Simulator, Proceedings of the Romanian Academy, Series A, Vol. 19, Issue 1, pp. 85-93, January 2018.
 126. Abubaker Mohamed Elbayoudi, Trend Analysis for Human Activities Recognition, PhD Thesis, Nottingham Trent University, UK, January 2018.
 127. Peter Carmichael, Charles Morisset, Learning Decision Trees from Synthetic Data Models for Human Security Behaviour, 15th International Conference on Software Engineering and Formal Methods, pp. 56-71, Trento, Italy, September 2017, Published in Lecture Notes in Computer Science, Vol. 10729, Springer, Cham, First online: February 2018.
 128. Seungkyu Hong, Kyusik Kim, Taeseok Kim, A prefetching scheme for improving the web page loading time with NVRAM, Journal of Semiconductor Technology and Science, Vol. 18, No. 1, pp. 20-28, February 2018.
 129. Atef Zaguia, A Survey of Mobility Prediction in Ubiquitous Computing, International Journal of Computer Science & Engineering Technology, Vol. 9, No. 2, pp. 8-12, March 2018. 
 130. Isidoros Sideris, Daren Croxford, Andrew Burdass, Reuse of results of back-to-back micro-operations, US Patent No. US9933841B2, https://patents.google.com/patent/US9933841B2, April 2018.
 131. Zaineb Liouane, Services E-santé Basés sur la reconnaissance et la prédiction des activités quotidiennes dans les espaces intelligents, Thèse de doctorat, École Nationale d’Ingénieurs de Monastir, Avril 2018.
 132. Payam Sanaee, Payman Moallem, Farbod Razzazi, Structure-Based Interpolation Method for Restoring the Intensity of Low Density Impulse Noise, IET Image Processing, Vol. 12, Issue 9, August 2018.
 133. Atef Zaguia, Darine Ameyed, Djamel Guessoum, Adel Mahfoudhi, Roobaea Alrobaea, Mobility Prediction in Pervasive Context-Awareness System, International Journal of Applied Engineering Research, Volume 13, Number 9, pp. 6594-6607, May 2018.
 134. Abdulrahman Al-Molegi, Antoni Martínez-Ballesté, Izzat Alsmadi, Regions-of-interest discovering and predicting in smartphone environments, Pervasive and Mobile Computing, DOI: 10.1016/j.pmcj.2018.05.001, First online: May 2018.
 135. Mingming Chen, Chen Tang, Junjiang Zhang, Zhenkun Lei, Image decomposition and denoising based on Shearlet and nonlocal data fidelity term, Signal, Image and Video Processing, DOI 10.1007/s11760-018-1296-7, First online: May 2018.
 136. Abdulrahman Al-Molegi, Antoni Martínez-Ballesté, Mohammed Jabreel, Move, Attend and Predict: An Attention-based Neural Model for People’s Movement Prediction, Pattern Recognition Letters, Elsevier, DOI 10.1016/j.patrec.2018.05.015, First online: May 2018.
 137. Anuj Pathania, Scalable Task Schedulers for Many-Core Architectures, PhD Thesis, DOI 10.5445/IR/1000082991, Karlsruher Institute of Technology, Germany, May 2018.
 138. Taner Eşme, Software Engineering for Message Passing Parallel Clusters, Boğaziçi University, Istanbul, Turkey, May 2018.
 139. Karen Panetta, Long Bao, Sos Agaian, A New Unified Impulse Noise Removal Algorithm Using a new Reference Sequence-to-Sequence Similarity Detector, IEEE Access, DOI 10.1109/ACCESS.2018.2850518, First online: June 2018.
 140. Niek Tax, Human Activity Prediction in Smart Home Environments with LSTM Neural Networks, 14th International Conference on Intelligent Environments, Rome, Italy, June 2018.
 141. K. Shyamala, S. Kalaivani, Application of Monte Carlo Search for Performance Improvement of Web Page Prediction, International Journal of Engineering & Technology, Vol. 7, No. 3.4, pp. 133-137, June 2018.
 142. Haider Mshali, Tayeb Lemlouma, Maria Moloney, Damien Magoni, A survey on health monitoring systems for health smart homes, International Journal of Industrial Ergonomics, Elsevier, Vol. 66, pp. 26-56, July 2018.
 143. Dongbiao He, Cedric Westphal, J.J. Garcia-Luna-Aceves, Network Support for AR/VR and Immersive Video Application: A Survey, Proceedings of the 15th International Joint Conference on e-Business and Telecommunications, Porto, Portugal, July 2018.
 144. Kasim Oztoprak, Mobile Subscriber Profiling and Personal Service Generation using Location Awareness, Advances in Electrical and Computer Engineering, Vol. 18, Issue 3, pp. 105-112, August 2018.
 145. Anuj Pathania, Jörg Henkel, HotSniper: Sniper-Based Toolchain for Many-Core Thermal Simulations in Open Systems, IEEE Embedded Systems Letters, August 2018.
 146. Konstantinos N. Vavliakis, Maria Th. Kotouza, Andreas L. Symeonidis, Pericles A. Mitkas, Recommendation Systems in a Conversational Web, Proceedings of the 14th International Conference on Web Information Systems and Technologies (WEBIST 2018), pp. 68-77, Sevilla, Spain, September 2018.
 147. Flávia Casagrande, Jim Tørresen, Evi Zouganeli, Sensor Event Prediction using Recurrent Neural Network in Smart Homes for Older Adults, 2018 International Conference on Intelligent Systems, Funchal, Portugal, September 2018.
 148. Abdulrahman Al-Molegi, Antoni Martínez Ballesté, The Effect of Space-Time Representation Learning in Predicting People’s Next Location, 21st International Conference of the Catalan Association for Artificial Intelligence, Roses, Catalonia, Spain, October 2018.
 149. Sina Shafaei, Fabian Müller, Tim Salzmann, Morteza Hashemi Farzaneh, Stefan Kugele, Alois Knoll, Context Prediction Architectures in Next Generation of Intelligent Cars, 21st IEEE International Conference on Intelligent Transportation Systems, Maui, Hawaii, USA, November 2018.
 150. Md. Abdul Matin, Sha Soultan Md. Oliullah, Md. Masbaul Alam Polash, Implementation of a Customizable Algorithm Visualization Tool for E-Learning, 2nd International Conference on Education and E-Learning, pp. 32-36, Bali, Indonesia, November 2018.
 151. Jaime Duque Domingo, Integración de cámaras de rango y redes inalámbricas para la localización de personas en entornos estructurados, PhD Thesis, Spain, 2018.
 152. Soukaina Moujtahid, Abdessamad Belangour, Abdelaziz Marzak, A Meta-model for Real-Time Embedded Systems, Lecture Notes in Real-Time Intelligent Systems, Vol. 756, pp. 26-34, January 2019.
 153. Francisco Romaldo Mendes, Hausdorff Path Clustering and Hidden Markov Model Applied to Person Movement Prediction in Retail Spaces, Advances in Analytics and Applications, Springer Singapore, pp. 67-76, January 2019.
 154. Gulsher Baloch, Junaid Ahmed, Enhancing proximity measure between residual and noise for image denoising, International Journal of Computational Vision and Robotics, Vol. 9, Issue 1, pp. 56-69, January 2019.
 155. Konstantinos N. Vavliakis, Maria Th. Kotouza, Andreas L. Symeonidis, Pericles A. Mitkas, Personalization and the Conversational Web, Web Information Systems and Technologies, Springer International Publishing, January 2019.
 156. Atef Zaguia, Roobaea Alroobaea, Ontological Model to Predict user Mobility, International Journal of Advanced Computer Science and Applications, Vol. 10, Issue 2, pp. 407-413, February 2019.
 157. Aycan Çelik, Nesrin Özdener, The Effect of Plugged and Unplugged Programming Activities on Motivation, Journal of Academic Social Science, Vol. 7, No. 88, pp. 651-669, February 2019.
 158. Ladislav Végh, Veronika Stoffová, Learning Object-Oriented Programming by Creating Games, The 15th International Scientific Conference "eLearning and Software for Education" (eLSE 2019), Vol. 1, pp. 20-29, Bucharest, April 2019.
 159. Nili Tian, Bingo Wing-Kuen Ling, Changzhi Wu, Xiangyu Wang, Kok-Lay Teo, Determination of fractional pixel location via an optimal group delay estimation approach, Signal, Image and Video Processing, Vol. 13, pp. 1477-1485, May 2019.
 160. Lucian Vintan, Neural Branch Prediction: From the First Ideas, to Implementations in Advanced Microprocessors and Medical Applications, Proceedings of the Romanian Academy, Series A, Vol. 20, Issue 2, June 2019.
 161. Zakaria Afkir, Hatim Guermah, Mahmoud Nassar, Sophie Ebersold, Machine Learning Based Approach for Context Aware System, 2019 IEEE 28th International Conference on Enabling Technologies: Infrastructure for Collaborative Enterprises (WETICE), Napoli, Italy, June 2019.
 162. Uğur Erkan, Levent Gökrem, Serdar Enginoğlu, Adaptive Right Median Filter for Salt-and-Pepper Noise Removal, International Journal of Engineering Research and Development, Vol. 11, Issue 2, June 2019.
 163. Katarina Tomičić Pupek, Igor Pihir, Martina Tomičić Furjan, Smart City Initiatives in the Context of Digital Transformation – Scope, Services and Technologies, Management: Journal of Contemporary Management Issues, Vol. 24, Issue 1, pp. 39-54, June 2019.
 164. Abdulrahman Al-Molegi, Contributions to Trajectory Analysis and Prediction: Statistical and Deep Learning Techniques, PhD thesis, Rovira i Virgili University, Spain, June 2019.
 165. Ömer Evcim, Derin öğrenme ve istatiksel modelleme yöntemleri ile günlük doğalgaz tüketiminin tahmini ve karşılaştırılması, M.Sc. Thesis, Sakarya University, Turkey, June 2019.
 166. R. Kurnia, F. Kurnia, Fitrilina, Shape object selection using the chi-square method, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Vol. 602, 2019.
 167. Flávia D. Casagrande, Jim Tørresen, Evi Zouganeli, Comparison of Probabilistic Models and Neural Networks on Prediction of Home Sensor Events, International Joint Conference on Neural Networks, Budapest, Hungary, July 2019.
 168. Flávia D. Casagrande, Jim Tørresen, Evi Zouganeli, Predicting Sensor Events, Activities, and Time of Occurrence Using Binary Sensor Data from Homes with Older Adults, IEEE Access, Vol. 7, pp. 111012 - 111029, August 2019.
 169. Uğur Erkan, Levent Gökrem, Serdar Enginoğlu, k-Approximate Frequency Median Filter in Salt-and-Pepper Noise, International Conference on Engineering Sciences and Technology, pp. 395-405, Prizren, Kosovo, August 2019.
 170. Flávia D. Casagrande, Jim Tørresen, Evi Zouganeli, Prediction of the Next Sensor Event and Its Time of Occurrence in Smart Homes, Artificial Neural Networks and Machine Learning – ICANN 2019: Text and Time Series, 28th International Conference on Artificial Neural Networks, Part IV, Munich, Germany, September 2019.
 171. Carmen Cheh, Uttam Thakore, Binbin Chen, William G. Temple, William Sanders, Leveraging Physical Access Logs to Identify Tailgating: Limitations and Solutions, 15th European Dependable Computing Conference, Naples, Italy, September 2019.
 172. Erick M. Nava-Arriaga, Luis Luviano-Ortiz, Abel Hernandez-Guerrero, Enrico Sciubba, Análisis numérico de un novedoso disipador de calor con minicanales y distribuidor de flujo basado en la teoría constructal, Memorias del XXV Congreso Internacional Anual de la SOMIM,  Mazatlán, Sinaloa, México, Sept. 2019.
 173. Miriam Leopoldseder, Philipp Svoboda, Lukas Eller, Markus Rupp, Benchmarking Lightweight User Mobility Predictors on Operational WLAN Data, 90th Vehicular Technology Conference, Honolulu, HI, USA, September 2019.
 174. Peter James Carmichael, Modelling and validation of social influences in human security behaviour, PhD Thesis, Newcastle University, UK, September 2019.
 175. Wenbo Zou, Jiwoong Won, Jemin Ahn, Kyungtae Kang, Intentionality-Related Deep Learning Method in Web Prefetching, 27th IEEE International Conference on Network Protocols (ICNP 2019), Chicago, Illinois, USA, October 2019.
 176. S. Urmela, M. Nandhini, A framework for distributed data mining heterogeneous classifier, Computer Communications, Vol. 147, pp. 58-75, November 2019.
 177. Carmen Cheh, Uttam Thakore, Ahmed Fawaz, Binbin Chen, William G. Temple, William H. Sanders, Data-driven Model-based Detection of Malicious Insiders via Physical Access Logs, ACM Transactions on Modeling and Computer Simulation, Vol. 29, No. 4, November 2019.
 178. Oscar L. Mwale, Peter K. Kihato, Agnes Mindila, Mobile Subscriber Mobility Analytics and Prediction in Wireless Networks Using Machine Learning Techniques, International Journal of Scientific & Technology Research, Vol. 8, Issue 11, November 2019.
 179. Flávia D. Casagrande, Evi Zouganeli, Prediction of Next Sensor Event and its Time of Occurrence using Transfer Learning across Homes, 16th International Conference on Computer Systems and Applications, Abu Dhabi, United Arab Emirates, November 2019.
 180. Nesrine Ben Yahia, Wissem Eljaoued, Narjès Bellamine Ben Saoud, Ricardo Colomo-Palacios, Towards sustainable collaborative networks for smart cities co-governance, International Journal of Information Management, 102037, First online: November 2019.
 181. Young-Hyun Oh, Hamed Mohammadbagherpoor, Patrick Dreher, Anand Singh, Xianqing Yu, Andy J. Rindos, Solving Multi-Coloring Combinatorial Optimization Problems Using Hybrid Quantum Algorithms, arXiv:1911.00595, December 2019.
 182. Mehmet Baris Ozkan, Dilek Küçük, Serkan Buhan, Turan Demirci, Pinar Karagoz, Large-Scale Renewable Energy Monitoring and Forecast Based on Intelligent Data Analysis, Handbook of Research on Smart Computing for Renewable Energy and Agro-Engineering, Chapter 3, pp. 53-77, December 2019.
 183. Isidoros Sideris, Daren Croxford, Andrew Burdass, Preventing duplicate execution by sharing a result between different processing lanes assigned micro-operations that generate the same result, US Patent No. US10514928B2, https://patents.google.com/patent/US10514928B2, December 2019.
 184. Marjuka Ferdousi Lazin, Md. Raihan ul Masood, A Fast Interactive Geometric Shape Recognition Method, 22nd International Conference on Computer and Information Technology, Dhaka, Bangladesh, December 2019.
 185. Khalid A. Eldrandaly, Mohamed Abdel-Basset, Laila Abdel-Fatah, PTZ-Surveillance coverage based on artificial intelligence for smart cities, International Journal of Information Management, Vol. 49, pp. 520-532, December 2019.
 186. Carmen Cheh, Protecting critical infrastructure systems using cyber, physical, and socio-technical models, PhD Thesis, University of Illinois at Urbana-Champaign, USA, 2019.
 187. Flávia Dias Casagrande, Sensor Event and Activity Prediction using Binary Sensors in Real Homes with Older Adults, PhD Thesis, University of Oslo, Norway, 2019.
 188. Aycan Çelik-Kırçalı, K12 Düzeyinde algoritma öğretiminde kullanılan bilgisayarlı ve bilgisayarsız araçların çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2019.
 189. Xiang Wu, Huanhuan Wang, Dashun Wei, Minyu Shi, ANFIS with natural language processing and grey relational analysis based cloud computing framework for real time energy efficient resource allocation, Computer Communications, Vol. 150, pp. 122-130, January 2020.
 190. Lennart Späker, Development of a Morphological Box to Describe Worker Assistance Systems in Production, M.Sc. Thesis, Free University of Bozen-Bolzano, Italy, January 2020.
 191. Ruben Foresti, Stefano Rossi, Matteo Magnani, Corrado Guarino Lo Bianco, Nicola Delmonte, Smart Society and Artificial Intelligence: Big Data Scheduling and the Global Standard Method Applied to Smart Maintenance, Engineering, Vol. 6, Issue 7, pp. 835-846, July 2020.
 192. Aditya Khamparia, Babita Pandey, Association of learning styles with different e-learning problems: a systematic review and classification, Education and Information Technologies, Vol. 20, pp. 1303-1331, March 2020.
 193. Jinze Yang, Yan Sun, Jesus Requena-Carrión, Yue Cao, An Analytical Model for Information Centric Internet of Things Networks in Opportunistic Scenarios, IEEE Systems Journal, Vol. 14, Issue 1, pp. 172-183, March 2020.
 194. Long Bao, Karen Panetta, Sos Agaian, Impulse Noise Detector Performance Measure Based on Intensity Volume, Journal of Signal Processing Systems, Vol. 92, pp. 425-434, April 2020.
 195. Hong Yang, Shanshan Gong, Yaqing Liu, Zhengkui Lin, Yi Qu, A Multi-task Learning Model for Daily Activity Forecast in Smart Home, Sensors, Vol. 20, Issue 7, April 2020.
 196. Sheng Xiao, Jing Selena He, Xi Yang, Yazhe Wang, Lu Jin, Crosstalk Aware Register Reallocation Method for Green Compilation, Computers, Materials & Continua, Vol.63, No.3, pp. 1357-1371, April 2020.
 197. Areeg Samir, Monitoring, Detecting, Identifying, and Healing Anomalous Workload in Clustered Computing Environments, PhD Thesis, Free University of Bozen-Bolzano, Italy, April 2020.
 198. Iman Mohammed Nayyef, Anas Ali Hussien, Intelligent power monitoring and control with wireless sensor network techniques, Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science, Vol. 18, No. 2, pp. 1113-1122, May 2020.
 199. Jianwei Chen, Jianbo Li, Manzoor Ahmed, Junjie Pang, Minchao Lu, Xiufang Sun, Next Location Prediction with a Graph Convolutional Network Based on a Seq2seq Framework, KSII Transactions on Internet and Information Systems, Vol. 14, No. 5, pp. 1909-1928, May 2020.
 200. Tobias Grüner, Sören Frey, Jens Nahm, Dirk Reichardt, Exploring Spatio-temporal Movements for Intelligent Mobility Services, 6th International Conference on Vehicle Technology and Intelligent Transport Systems, Prague, Czech Republic, May 2020.
 201. Mihai Neghina, Lucian Vintan, Apparent Front Ranking: A Novel Population Ranking Method for Genetic Multi-Objective Algorithms, Proceedings of the Romanian Academy, Series A, Vol. 21, No. 2, pp. 179-186, June 2020.
 202. Rob Dunne, Oludamilare Matthews, Julio Vega, Simon Harper, Tim Morris, Computational Methods for Predicting Human Behaviour in Smart Environments, University of Manchester, June 2020.
 203. Vinícius Fülber-Garcia, Sérgio Luis Sardi Mergen, LUISA: Decoupling the Frequency Model From the Context Model in Prediction-Based Compression, The Computer Journal, July 2020.
 204. Alba Sandyra Bezerra Lopes, Monica Magalhães Pereira, A Machine Learning Approach to Accelerating DSE of Reconfigurable Accelerator Systems, 33rd Symposium on Integrated Circuits and Systems Design, Campinas, Brazil, August 2020.
 205. Muhammad Asim Mukhtar, Muhammad Khurram Bhatti, Guy Gogniat, IE-Cache: Counteracting Eviction-Based Cache Side-Channel Attacks Through Indirect Eviction, 35th IFIP TC 11 International Conference, pp. 32-45, Maribor, Slovenia, September 2020.
 206. Behrouz Banitalebi, Srimantoorao S. Appadoo, Aerambamoorthy Thavaneswaran, Data Driven Approach for Reduced Value at Risk Forecasts in Renewable Power Supply Systems, 2020 IEEE Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering (CCECE), Ontario, Canada, September 2020.
 207. K. Shyamala, S. Kalaivani, Enhanced Webpage Prediction Using Rank Based Feedback Process, New Trends in Computational Vision and Bio-inspired Computing, Springer, pp. 567-576, September 2020.
 208. Shan L. Pan, Mingwei Li, L.G. Pee, M.S. Sandeep, Sustainability Design Principles for a Wildlife Management Analytics System: An Action Design Research, European Journal of Information Systems, First online: September 2020.
 209. Stiene Praet, David Martens, Efficient Parcel Delivery by Predicting Customers’ Locations, Decision Sciences, Vol. 51, Issue 5, pp. 1202-1231, October 2020.
 210. Orhan Yaman, Hasan Yetis, Mehmet Karakose, Decision Tree Based Customer Analysis Method for Energy Planning in Smart Cities, 2020 International Conference on Data Analytics for Business and Industry: Way Towards a Sustainable Economy (ICDABI), Sakheer, Bahrain, October 2020.
 211. Adrian Florea, Teodora Vasilas, Optimizing the Integration Area and Performance of VLIW Architectures by Hardware/Software Co-design, 7th International Conference on Modelling and Development of Intelligent Systems, Sibiu, Romania, October 2020.
 212. Teodor Ghetiu, Bogdan-Constantin Pirvu, Insights into SoRa: A Reference Architecture for Cyber-physical Social Systems in the Industry 4.0 Era, Proceedings of the International Conference on Innovative Intelligent Industrial Production and Logistics (IN4PL 2020), pp. 47-52, Budapest, Hungary, November 2020.
 213. Macarie Breazu, Daniel Volovici, Daniel Morariu, Radu George Cretulescu, On Hagelbarger’s and Shannon’s matching pennies playing machines, International Journal of Advanced Statistics and IT&C for Economics and Life Sciences, Vol. X, No. 1, ISSN 2559-365X, pp. 56-66, December 2020.
 214. Oussama Laayati, Mostafa Bouzi, Ahmed Chebak, Smart energy management: Energy consumption metering, monitoring and prediction for mining industry, 2020 IEEE 2nd International Conference on Electronics, Control, Optimization and Computer Science (ICECOCS), Kenitra, Morocco, December 2020.
 215. Chakib Nehnouh, A new architecture for online error detection and isolation in network on chip, Journal of High Speed Networks, Vol. 26, No. 4, pp. 307-323, December 2020.
 216. Amit Prakash Sen, Nirmal Kumar Rout, Improved probabilistic decision-based trimmed median filter for detection and removal of high-density impulsive noise, IET Image Processing, Vol. 14, issue 17, pp. 4486-4498, December 2020.
 217. Anongpun Man-Im, Weerakorn Ongsakul, Nimal Madhu, Reliability Enhanced Multi-objective Economic Dispatch Strategy for Hybrid Renewable Energy System with Storage, Journal of the Operations Research Society of China, 2020.
 218. Mohammed Eid Awad Alqatqat, Ma Tie Feng, Methods in Fuzzy Time Series Prediction with Applications in Production and Consumption Electric, American Journal of Mathematics and Statistics, Vol. 10, Issue 3, pp. 79-95, 2020.
 219. Azadeh Zamanifar, Data analytics in IOT-based health care, Data Analytics in Biomedical Engineering and Healthcare, pp. 119-130, 2021.
 220. Simon Simonsson, Flávia Dias Casagrande, Evi Zouganeli, Location Prediction in Real Homes of Older Adults based on K-Means in Low-Resolution Depth Videos, 25th International Conference on Pattern Recognition, Milan, Italy, January 2021.
 221. Michal Lom, Ondrej Pribyl, Smart city model based on systems theory, International Journal of Information Management, Vol. 56, p. 102092, February 2021.
 222. Patrik Vostinar, MakeCode Arcade: Interesting environment for programming 2D games, V IEEE World Conference on Engineering Education, Guatemala, March 2021.
 223. Shu Gong, Gang Hua, Remarks on Wiener Index of Bipolar Fuzzy Incidence Graphs, Frontiers in Physics, May 2021.
 224. Muhammad Uzair Yousuf, Ibrahim Al-Bahadly, Short-term wind speed forecasting based on hybrid MODWT-ARIMA-Markov model, IEEE Access, May 2021.
 225. Nikolaos Kolokas, Dimosthenis Ioannidis, Dimitrios Tzovaras, Multi-Step Energy Demand and Generation Forecasting with Confidence Used for Specification-Free Aggregate Demand Optimization, Energies, Vol. 14, Issue 11, p. 3162, May 2021.
 226. Yixue Zhao, Siwei Yin, Adriana Sejfia, Marcelo Schmitt Laser, Haoyu Wang, Nenad Medvidovic, Assessing the Feasibility of Web-Request Prediction Models on Mobile Platforms, 8th International Conference on Mobile Software Engineering and Systems, May 2021.
 227. Erick M. Nava-Arriaga, Abel Hernandez-Guerrero, J. Luis Luviano-Ortiz, Adrian Bejan, Heat sinks with minichannels and flow distributors based on constructal law, International Communications in Heat and Mass Transfer, Vol. 125, p. 105122, June 2021.
 228. Naveen Tata, Srivasthasva Srinivas Machiraju, V. Akshay, Divyasree Mohan Menon, N.B. Sai Shibu, D. Arjun, Prediction of Energy Consumption Using Statistical and Machine Learning Methods and Analyzing the Significance of Climate and Holidays in the Demand Prediction, Advances in Computing and Network Communications, Lecture Notes in Electrical Engineering, Vol. 736, pp. 117-126, First online: June 2021.
 229. Lennart Späker, Benedikt G. Mark, Erwin Rauch, Development of a Morphological Box to Describe Worker Assistance Systems in Manufacturing, 30th International Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing, pp. 168-175, Athens, Greece, June 2021.
 230. E. Manohar, E. Anandha Banu, D. Shalini Punithavathani, Composite analysis of web pages in adaptive environment through Modified Salp Swarm algorithm to rank the web pages, Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, First online: July 2021.
 231. Ankit Rokde, Amogha Shanbhag, A Supervised Approach for Providing Contextual Information to User Behavior in IoT Smart Home Environment, 8th International Conference on Future Internet of Things and Cloud, Rome, Italy, August 2021.
 232. Seyed Azad Nabavi, Naser Hossein Motlagh, Martha Arbayani Zaidan, Alireza Aslani, Behnam Zakeri, Deep Learning in Energy Modeling: Application in Smart Buildings with Distributed Energy Generation, IEEE Access, DOI 10.1109/ACCESS.2021.3110960, September 2021.
 233. Long Cheng, Kai Huang, Liang Mi, Gang Chen, Alois Knoll, Xiaoqin Zhang, Peak Temperature Analysis and Optimization for Pipelined Hard Real-Time Systems, Information Sciences, Vol. 575, Issue 10, pp. 666-697, October 2021.
 234. Milan Pisarić, Vladimir Dimitrieski, Marko Vještica, Goran Krajoski, Mirna Kapetina, Towards a Flexible Smart Factory with a Dynamic Resource Orchestration, Applied Sciences, Vol. 11, Issue 17, p. 7956, 2021.
 235. Kausthub Keshava, Alain Jean-Marie, Sara Alouf, Optimal Prefetching in Random Trees, Mathematics, Vol. 9, Issue 19, p. 2437, October 2021.
 236. Giancarlo Fortino, Antonella Guzzo, Michele Ianni, Francesco Leotta, Massimo Mecella, Predicting activities of daily living via temporal point processes: Approaches and experimental results, Computers & Electrical Engineering, p. 107567, First online: November 2021.
 237. Ajay Sudhir Bale, S. Saravana Kumar, M. S. Kiran Mohan, N. Vinay, A Study of Improved Methods on Image Inpainting, Trends and Advancements of Image Processing and its Applications, pp. 281-296, First online: November 2021.
 238. Narayana Potu, Sreedhar Bhukya, Chandrashekar Jatoth, Premchand Parvataneni, Quality-aware energy efficient scheduling model for fog computing comprised IoT network, Computers and Electrical Engineering, p. 107603, First online: November 2021.
 239. Gcinizwe Dlamini, Firas Jolha, Zamira Kholmatova, Giancarlo Succi, Meta-Analytical Comparison Of Energy Consumed By Two Sorting Algorithms, Information Sciences, Vol. 582, pp. 767-777, January 2022.
 240. Yogesh K. Dwivedi, Laurie Hughes, Arpan Kumar Kar, Abdullah M. Baabdullah, Purva Grover, Roba Abbas, Daniela Andreini, Iyad Abumoghli, Yves Barlette, Deborah Bunker, Leona Chandra Kruse, Ioanna Constantiou, Robert M. Davison, Rahul De’, Rameshwar Dubey, Henry Fenby-Taylor, Babita Gupta, Wu He, Mitsuru Kodama, Matti Mäntymäki, Bhimaraya Metri, Katina Michael, Johan Olaisen, Niki Panteli, Samuli Pekkola, Rohit Nishant, Ramakrishnan Raman, Nripendra P. Rana, Frantz Rowe, Suprateek Sarker, Brenda Scholtz, Maung Sein, Jeel Dharmeshkumar Shah, Thompson S.H. Teo, Manoj Kumar Tiwari, Morten Thanning Vendelø, Michael Wade, Climate change and COP26: Are digital technologies and information management part of the problem or the solution? An editorial reflection and call to action, International Journal of Information Management, Vol. 63, p. 102456, 2022.