Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 
Conf. dr. ing. Arpad Gellert
 

e-mail: arpad.gellert@ulbsibiu.roweb: http://webspace.ulbsibiu.ro/arpad.gellert/htmloffice: IE107

1 - Studii

 • 1984-1992: Şcoala Generală Nr. 15, Sibiu;
 • 1992-1996: Liceul Teoretic "Octavian Goga" din Sibiu, secţia matematică-fizică;
 • 1997-2002: BSc, Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Facultatea de Inginerie, profilul Ştiinţa sistemelor şi a calculatoarelor, specializarea Calculatoare, proiect de diplomă: Îmbunătăţiri ale arhitecturilor superscalare prin implementarea unor tehnici de predicţie dinamică a valorilor, îndrumător prof. dr. ing. Lucian VINŢAN;
 • 2002-2003: MSc (studii aprofundate), Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Facultatea de Inginerie, specializarea Sisteme de procesare paralele şi distribuite, lucrare de disertaţie: Contribuţii la procesarea speculativă a instrucţiunilor prin predicţia dinamică a valorilor, îndrumător prof. dr. ing. Lucian VINŢAN;
 • 2004-2008: Doctorat în Ştiinţa Calculatoarelor cu distincţia CUM LAUDE, Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Titlul tezei: Advanced Prediction Methods Integrated Into Speculative Computer Architectures, Conducători ştiinţifici: prof. dr. ing. Lucian Vinţan (Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu) şi prof. dr. Theo Ungerer (Universitatea din Augsburg, Germania), Referenţi: prof. dr. ing. Vladimir CREŢU (Universitatea "Politehnica" Timişoara), prof. dr. ing. Sergiu NEDEVSCHI (Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca), prof. dr. ing. Nicolae ŢĂPUŞ (Universitatea Politehnica din Bucureşti);
 • 2023: Abilitare în domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației, Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Titlul tezei: Prediction-Based Modeling and Estimation in Advanced Computing Systems, Referenți: prof. dr. ing. Sergiu NEDEVSCHI (Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca), prof. dr. ing. Florin POP (Universitatea Politehnica din Bucureşti), prof. dr. ing. Bălă-Constantin ZAMFIRESCU (Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu).
2 - Limbi cunoscute

 • Maghiară (C2, limba maternă, Diplomă de Bacalaureat);
 • Română (C2, Diplomă de Bacalaureat);
 • Engleză (C1, Diplomă de Bacalaureat, Certificat de Competență Lingvistică ULBS);
 • Franceză (B2, Certificat de Competență Lingvistică ULBS).
3 - Domenii de interes

 • Arhitecturi de calcul (predicţia ramificaţiilor, predicţia valorilor, reutilizarea dinamică a instrucţiunilor, evaluarea performanței de procesare, evaluarea consumului de putere, evaluare termică, metode de explorare automată a spaţiului de proiectare);
 • Clădiri inteligente (predicţia locaţiei următoare, predicţia mişcărilor persoanelor, sisteme inteligente de gestiune a energiei electrice);
 • Fabrici inteligente (sisteme de asamblare inteligente, stații de antrenare adaptive);
 • Web mining (preîncărcarea paginilor web, predicţia paginilor web);
 • Procesarea imaginilor (filtrarea zgomotului, recunoaştere de tipare, restaurarea imaginilor);
 • Inteligenţă artificială (reţele neuronale, lanţuri Markov, modele Markov cu legături ascunse, algoritmi genetici);
 • Algoritmi (analiză, proiectare, implementare – Java, C#, C++, limbaj de asamblare –, optimizare).
4 - Experienţa profesională

 • 2001-2002: programator Java, Multimedia Capital Romania, Sibiu;
 • 2002-2003: cadru didactic asociat, Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Facultatea de Inginerie, Catedra de Calculatoare şi Automatizări;
 • 2003-2006: preparator universitar, Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Facultatea de Inginerie, Catedra de Calculatoare şi Automatizări;
 • 2006-2013: asistent universitar, Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Facultatea de Inginerie, Catedra de Calculatoare şi Automatizări;
 • 2013-2015: şef lucrări, Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Facultatea de Inginerie, Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică;
 • 2015-prezent: conferențiar universitar, Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Facultatea de Inginerie, Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică, disciplinele: Analiza algoritmilor, Proiectarea algoritmilor, Algoritmi paraleli şi distribuiţi, Sisteme de operare, Prelucrarea imaginilor, Prelucrare grafică, Modelarea aplicaţiilor software, Research methods in advanced computing architectures, Embedded computing, Algorithm complexity, Advances in computer vision;
 • 2021-prezent: coordonatorul programului de master cu predare în lb. engleză Embedded Systems, Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Facultatea de Inginerie, Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică;
 • 2023-prezent: conducător de doctorat, domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației, Școala Doctorală de Stiințe Inginerești și Matematică, Institutul de Organizare a Studiilor Doctorale și Postdoctorale a Universității "Lucian Blaga" din Sibiu.
5 - Activitate ştiinţifică

 • Membru din 2004 al Centrului de Cercetare pentru Arhitecturi Avansate de Procesare a Informaţiei (CCAAPI), Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, director:  prof. dr. ing. Lucian Vinţan (2004-2019), prof. dr. ing. Remus Brad (2019-prezent);
 • Membru afiliat al reţelei europene de excelenţă în arhitecturi de calcul HiPEAC (European Network of Excellence on High Performance and Embedded Architecture and Compilation) din 2012;
 • Membru al Societăţii Române de Automatică şi Informatică Tehnică (SRAIT) din 2005;
 • 7 cărţi (din care 2 în limba engleză) şi peste 60 de articole publicate în reviste şi conferinţe de prestigiu internaţional, citate în peste 400 de lucrări ştiinţifice;
 • 17 proiecte de cercetare (director în 9 și membru în 8);
 • 2 proiecte de dezvoltare POSDRU (membru);
 • Recenzor ştiinţific la conferinţe internaţionale și al unor reviste de top precum Microprocessors and Microsystems, IET Image Processing, Wireless Communications and Mobile Computing, IEEE Access, Intelligent Automation and Soft Computing, International Energy Journal, Information, Studies in Informatics and Control, Sustainable Cities and Society, Energy Efficiency etc.;
 • Membru în comitetul editorial al revistelor: Journal of Digital Information Management, Journal of e-Technology, International Journal of Advanced Statistics and IT&C for Economics and Life Sciences;
 • Membru în comitetul ştiinţific al revistei: Acta Universitatis Cibiniensis – Technical Series;
 • Membru în comitetul de organizare al conferinţei internaţionale Medinf 2007 precum şi al workshop-ului internaţional HiPEAC Sibiu din 2 aprilie 2013;
 • Membru din 2015 în comisii de îndrumare doctorat (conducător prof. dr. ing. Lucian Vințan: dr. Radu Chiș, dr. Ion Mironescu, drd. Simona Turoiu; conducător prof. dr. ing. Remus Brad: dr. Alexandru Dorobanţiu, drd. Iulia Corcoveanu, dr. Camil Băncioiu, drd. Claudiu-Raul Buduleci, drd. Adrian Barglazan, drd. Teodora Vasilaș, drd. Ștefan Repede, drd. Constantin Constantinescu; conducător prof. dr. ing. Bălă-Constantin Zamfirescu: drd. Andrei Iulian Tara, drd. Alexandru Matei, drd. Ștefan Precup);
 • Conducător de doctorat din 2023 în domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației (doctoranzi: drd. Radu Șoroștinean, drd. Ștefania Berghia).
6 - Mobilități

 • Participant la ACACES 2005 (First International Summer School on Advanced Computer Architecture and Compilation for Embedded Systems), L´Aquila, Italia, Iulie 2005 - grant suportat de HiPEAC;
 • Stagiu de cercetare de cinci săptămâni (martie - aprilie 2006) la Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, Spania - cercetare realizată prin proiectul HPC-EUROPA (RII3-CT-2003-506079) din cadrul programului FP6 "Structuring the European Research Area", cu suportul Comunităţii Europene (Research Infrastructure Action);
 • Participant la ACACES 2006 (Second International Summer School on Advanced Computer Architecture and Compilation for Embedded Systems), L´Aquila, Italia, Iulie 2006 - grant HiPEAC;
 • Stagiu de cercetare de patru săptămâni (iunie - iulie 2009) la Politecnico di Milano, Italia, în cadrul proiectului FP7 MULTICUBE;
 • Mobilitate Erasmus+ de tip STA de 5 zile în aprilie 2018 la Universitatea din Szeged, Ungaria;
 • Mobilitate Erasmus+ de tip STA de 5 zile în mai 2019 la Universitatea din Szeged, Ungaria;
 • Mobilitate ESAYEP de tip STT de 7 zile în august 2019 la Universitatea din Norvegia de Sud-Est;
 • Mobilitate Erasmus+ de tip STA de 5 zile în septembrie 2021 la Universitatea din Szeged, Ungaria;
 • Mobilitate CEEPUS de 5 zile în martie 2022 la Universitatea din Szeged, Ungaria;
 • Mobilitate Erasmus+ de tip STA de 7 zile în septembrie 2022 la Universitatea din Szeged, Ungaria;
 • Mobilitate CEEPUS de 5 zile în noiembrie 2022 la Universitatea Tehnică din Bratislava, Trnava, Slovacia;
 • Mobilitate CEEPUS de 5 zile în martie 2023 la Universitatea din Szeged, Ungaria;
 • Mobilitate Erasmus+ de tip STA de 7 zile în septembrie 2023 la Universitatea din Szeged, Ungaria;
 • Mobilitate ESAYEP de tip STA de 5 zile în februarie 2024 la Universitatea din Norvegia de Sud-Est.
7 - Recunoaștere, distincţii şi premii

 • Premiul "AD AUGUSTA PER ANGUSTA" acordat în 2010 de Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu pentru activitatea în domeniul cercetării ştiinţifice;
 • Diplomă de Merit acordată în 2010 de Facultatea de Inginerie "Hermann Oberth" pentru rezultate deosebite obţinute în activitatea de cercetare ştiinţifică în cadrul facultăţii;
 • Diplomă de Excelenţă acordată în 2012 de Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Facultatea de Inginerie, pentru activitatea ştiinţifică desfăşurată;
 • Diplomă de Excelenţă acordată în 2014 de Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Facultatea de Inginerie, pentru implicarea deosebită în viaţa Facultăţii de Inginerie;
 • Diplomă de Excelenţă acordată în 2014 de Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Facultatea de Inginerie, pentru activitatea ştiinţifică meritorie desfăşurată;
 • Membru ales al Consiliului Parohial Reformat din Sibiu, din ianuarie 2015;
 • Membru ales al Consiliului Facultății de Inginerie, Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, din decembrie 2015;
 • Diplomă de Excelenţă acordată în 2016 de Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Facultatea de Inginerie, pentru publicarea articolului "Web prefetching through efficient prediction by partial matching" în World Wide Web - Internet and Web Information Systems, Vol. 19, Issue 5, Sept. 2016;
 • Diplomă de Excelență acordată în 2018 de Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Facultatea de Inginerie, pentru o lucrare științifică publicată în zona roșie (Q1) și două lucrări științifice publicate în zona galbenă (Q2) – Clarivate Analytics Web of Science;
 • Best Paper Award la conferința internațională ICSTCC 2023 pentru articolul științific intitulat "Selective High-Latency Arithmetic Instruction Reuse in Multicore Processors" (autori: Claudiu-Raul Buduleci, Arpad Gellert, Adrian Florea).
8 - Publicaţii

 1. Claudiu Buduleci, Arpad Gellert, Adrian Florea, Remus Brad, Architectural and Technological Approaches for Efficient Energy Management in Multicore Processors, Computers, Vol. 13, Issue 4, ISSN 2073-431X, p. 84, March 2024.
 2. Arpad Gellert, Lorena-Maria Olaru, Adrian Florea, Ileana-Ioana Cofaru, Ugo Fiore, Francesco Palmieri, Estimating electricity consumption at city-level through advanced machine learning methods, Connection Science, Vol. 36, No. 1, ISSN 0954-0091 (ISI Thomson Journals IF=5.3, Scopus, DBLP), DOI 10.1080/09540091.2024.2313852, p. 2313852, January 2024.
 3. Teodor-Adrian Radescu, Arpad Gellert, Fog Detection through Image Processing Methods, International Journal of Advanced Statistics and IT&C for Economics and Life Sciences, Vol. 13, Issue 1, ISSN 2559-365X (indexed PKP, ROAD, SCIENDO, EBSCO), DOI 10.2478/ijasitels-2023-0004, pp. 28-37, December 2023.
 4. Claudiu-Raul Buduleci, Arpad Gellert, Adrian Florea, Selective High-Latency Arithmetic Instruction Reuse in Multicore Processors, The 27th International Conference on System Theory, Control and Computing (ICSTCC), ISBN 979-8-3503-3798-3 (indexed DBLP, Scopus), Timisoara, October 2023.
 5. Stefan-Alexandru Precup, Snehal Walunj, Arpad Gellert, Christiane Plociennik, Jibinraj Antony, Constantin-Bala Zamfirescu, Martin Ruskowski, Recognising Worker Intentions by Assembly Step Prediction, 28th International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation (ETFA), ISBN 979-8-3503-3990-1 (indexed Scopus, DBLP), Sinaia, September 2023.
 6. Stefan-Alexandru Precup, Alexandru Matei, Snehal Walunj, Arpad Gellert, Christiane Plociennik, Constantin-Bala Zamfirescu, Collaborative exploitation of various AI methods in adaptive assembly assistance systems, Procedia Computer Science, Elsevier, Vol. 221, ISSN 1877-0509 (indexed Scopus), pp. 1170-1177, August 2023.
 7. Alexandru Matei, Stefan-Alexandru Precup, Dragos Circa, Arpad Gellert, Constantin-Bala Zamfirescu, Estimating Travel Time for Autonomous Mobile Robots through Long Short-Term Memory, Mathematics, Vol. 11, Issue 7, ISSN 2227-7390 (ISI Thomson Journals IF=2.592, Scopus), DOI 10.3390/math11071723, p. 1723, April 2023.
 8. Árpád Gellért, Prediction-Based Modeling and Estimation in Advanced Computing Systems, Habilitation Thesis, "Lucian Blaga" University of Sibiu, March 2023.
 9. Lorena M. Olaru, Arpad Gellert, Ugo Fiore, Francesco Palmieri, Electricity Production and Consumption Modeling through Fuzzy Logic, International Journal of Intelligent Systems, Vol. 37, Issue 11, ISSN 0884-8173 (ISI Thomson Journals IF=8.993, DBLP, Scopus), DOI 10.1002/int.22942, pp. 8348-8364, November 2022.
 10. Arpad Gellert, Stefan-Alexandru Precup, Alexandru Matei, Bogdan-Constantin Pirvu, Constantin-Bala Zamfirescu, Real-Time Assembly Support System with Hidden Markov Model and Hybrid Extensions, Mathematics, Vol. 10, Issue 15, ISSN 2227-7390 (ISI Thomson Journals IF=2.592, Scopus), DOI 10.3390/math10152725, p. 2725, August 2022.
 11. Arpad Gellert, Darius Sarbu, Stefan-Alexandru Precup, Alexandru Matei, Dragos Circa, Constantin-Bala Zamfirescu, Estimation of Missing LiDAR Data for Accurate AGV Localization, IEEE Access, Vol. 10, ISSN 2169-3536 (ISI Thomson Journals IF=3.367, DBLP, Scopus), DOI 10.1109/ACCESS.2022.3185763, pp. 68416-68428, June 2022.
 12. Claudiu Buduleci, Arpad Gellert, Adrian Florea, Alexandru Matei, Extending Sniper with Support to Access Operand Values: A Case Study on Reusability Measurement, 23rd International Carpathian Control Conference, ISBN 978-1-6654-6636-3 (indexed ISI, Scopus), pp. 70-75, Sinaia, May 2022.
 13. Stefan-Alexandru Precup, Arpad Gellert, Alexandru Matei, Maria Gita, Constantin-Bala Zamfirescu, Towards an Assembly Support System with Dynamic Bayesian Network, Applied Sciences, Vol. 12, Issue 3, ISSN 2076-3417 (ISI Thomson Journals IF=2.474, Scopus), DOI 10.3390/app12030985, p. 985, Switzerland, February 2022.
 14. Arpad Gellert, Radu Sorostinean, Bogdan-Constantin Pirvu, Robust Assembly Assistance Using Informed Tree Search with Markov Chains, Sensors, Vol. 22, Issue 2, ISSN 1424-8220 (ISI Thomson Journals IF=3.275, Scopus, DBLP), DOI 10.3390/s22020495, p. 495, January 2022.
 15. Arpad Gellert, Ugo Fiore, Adrian Florea, Radu Chis, Francesco Palmieri, Forecasting Electricity Consumption and Production in Smart Homes through Statistical Methods, Sustainable Cities and Society, Vol. 76, ISSN 2210-6707 (ISI Thomson Journals IF=7.587, Scopus), DOI 10.1016/j.scs.2021.103426, p. 103426, January 2022.
 16. Constantin-Bălă Zamfirescu (coordonator), Alexandru Matei (editor), Vasile-Alexandru Butean, Dragoș Circa, Alin Marius Cruceat, Arpad Gellert, Teodor Ghețiu, Valentin Cătălin Govoreanu, Mihai Neghină, Răzvan Gabriel Pămărac, Radu Emanuil Petruse, Bogdan-Constantin Pîrvu, Livia Dana Pogan, Radu Ioan Popa, Ștefan Alexandru Precup, Samuel Pușcașu, Sergiu Gabriel Stanciu, Radu Traian Șoroștinean, Nicolae-Adrian Țocu, Radu-Alexandru Voju, Ingineria sistemelor socio-fizico-cibernetice în sisteme de producție, Editura Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, ISBN 978-606-12-1848-6, 2021.
 17. Constantin-Bălă Zamfirescu (coordonator), Vasile-Alexandru Butean, Dragoș Circa, Alin Marius Cruceat, Arpad Gellert, Teodor Ghețiu, Valentin Cătălin Govoreanu, Alexandru Matei, Mihai Neghină, Bogdan-Constantin Pîrvu, Ștefan Alexandru Precup, Samuel Pușcașu, Nicolae-Adrian Țocu, Radu-Alexandru Voju, Studii de analiză a arhitecturilor, metodelor și tehnicilor de implementare a celei de-a patra revoluții tehnologice, Editura Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, ISBN 978-606-12-1847-9, 2021.
 18. Arpad Gellert, Remus Brad, Daniel Morariu, Mihai Neghina, Filtering Random Valued Impulse Noise from Grayscale Images through Support Vector Machine and Markov Chain, International Journal of Advanced Statistics and IT&C for Economics and Life Sciences, Vol. 11, Issue 1, ISSN 2559-365X (indexed PKP, ROAD, SCIENDO, EBSCO), DOI 10.2478/ijasitels-2021-0004, pp. 70-84, December 2021.
 19. Alexandru Matei, Nicolae-Adrian Tocu, Constantin-Bala Zamfirescu, Arpad Gellert, Mihai Neghina, Engineering a Digital Twin for Manual Assembling, 10th International Symposium on Leveraging Applications of Formal Methods (ISoLA 2020), published in Leveraging Applications of Formal Methods, Verification and Validation: Tools and Trends, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 12479, ISBN 978-3-030-83722-8 (indexed DBLP, Scopus), pp. 140-152, Springer, Cham, 2021.
 20. Arpad Gellert, Web Usage Mining by Neural Hybrid Prediction with Markov Chain Components, Journal of Web Engineering, River Publishers, Vol. 20, Issue 5, ISSN 1540-9589 (ISI Thomson Journals IF=0.617, DBLP), pp. 1279-1296, Denmark, July 2021.
 21. Radu Sorostinean, Arpad Gellert, Bogdan-Constantin Pirvu, Assembly Assistance System with Decision Trees and Ensemble Learning, Sensors, Vol. 21, Issue 11, ISSN 1424-8220 (ISI Thomson Journals IF=3.275, Scopus, DBLP), DOI 10.3390/s21113580, p. 3580, May 2021.
 22. Stefan-Alexandru Precup, Arpad Gellert, Alexandru Dorobantiu, Constantin-Bala Zamfirescu, Assembly Process Modeling Through Long Short-Term Memory, 13th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems, ISSN 1865-0929 (indexed DBLP, Scopus), pp. 28-39, Phuket, Thailand, April 2021.
 23. Arpad Gellert, Stefan-Alexandru Precup, Bogdan-Constantin Pirvu, Ugo Fiore, Constantin-Bala Zamfirescu, Francesco Palmieri, An Empirical Evaluation of Prediction by Partial Matching in Assembly Assistance Systems, Applied Sciences, Vol. 11, Issue 7, ISSN 2076-3417 (ISI Thomson Journals IF=2.474, Scopus), DOI 10.3390/app11073278, p. 3278, Switzerland, April 2021.
 24. Miroslav-Andrei Bachici, Arpad Gellert, Modeling Electricity Consumption and Production in Smart Homes using LSTM Networks, International Journal of Advanced Statistics and IT&C for Economics and Life Sciences, Vol. X, No. 1, ISSN 2559-365X (indexed PKP, ROAD, SCIENDO), DOI 10.2478/ijasitels-2020-0009, pp. 80-90, December 2020.
 25. Arpad Gellert, Remus Brad, Image Inpainting with Markov Chains, Signal, Image and Video Processing, Vol. 14, Issue 7, ISSN 1863-1703 (ISI Thomson Journals IF=1.794, Scopus, DBLP), DOI 10.1007/s11760-020-01675-7, pp. 1335-1343, October 2020.
 26. Arpad Gellert, Stefan-Alexandru Precup, Bogdan-Constantin Pirvu, Constantin-Bala Zamfirescu, Prediction-Based Assembly Assistance System, 25th International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation (ETFA), ISBN 978-1-7281-8957-4 (indexed ISI, DBLP, Scopus), DOI 10.1109/ETFA46521.2020.9212170, pp. 1065-1068, Vienna, Austria, September 2020.
 27. Arpad Gellert, Constantin-Bala Zamfirescu, Assembly support systems with Markov predictors, Journal of Decision Systems, Vol. 29, No. S1, ISSN 1246-0125 (indexed ISI, Scopus, DBLP), DOI: 10.1080/12460125.2020.1788798, pp. 63-70, July 2020.
 28. Claudiu Buduleci, Árpád Gellért, Adrian Florea, Radu Chiș, Remus Brad, Multi-Objective Optimization of Speculative and Anticipative Multi-Core Architectures, Advanced Computer Architecture and Compilation for High-performance Embedded Systems (ACACES 2020), ISBN 978-9-0784-2700-1, pp. 11-14, Fiuggi, Italy, July 2020.
 29. Nicolae-Adrian Tocu, Arpad Gellert, Ioana-Ramona Stefan, Teodor-Marian Nitescu, Gabriela-Alexandra Luca, The impact of virtual reality simulators in manufacturing industry, 12th Annual International Conference on Education and New Learning Technologies, ISBN 978-84-09-17979-4, pp. 3084-3093, Palma de Mallorca, Spain, July 2020.
 30. Arpad Gellert, Constantin-Bala Zamfirescu, Using Two-Level Context-Based Predictors for Assembly Assistance in Smart Factories, Intelligent Methods in Computing, Communications and Control: 8th International Conference on Computers Communications and Control, Book series: Advances in Intelligent Systems and Computing, Springer, ISSN: 2194-5357 (indexed ISI, Scopus), DOI 10.1007/978-3-030-53651-0_14, pp. 167-176, May 2020.
 31. Árpád GellértAnaliza şi proiectarea algoritmilor: o abordare pragmatică prin aplicaţii Java, Ediția a 2-a, Editura Techno Media, ISBN 978-606-616-360-6, 2019.
 32. Arpad Gellert, Adrian Florea, Ugo Fiore, Francesco Palmieri, Paolo Zanetti, A study on forecasting electricity production and consumption in smart cities and factories, International Journal of Information Management, Elsevier, DOI 10.1016/j.ijinfomgt.2019.01.006, ISSN 0268-4012 (ISI Thomson Journals IF=5.063, Scopus, DBLP), Vol. 49, pp. 546-556, December 2019.
 33. Arpad Gellert, Maria Vintan, Lucian Vintan, Perceptron-Based Selective Load Value Prediction in a Multicore Architecture, Romanian Journal of Information Science and Technology, Vol. 22, No. 3-4, ISSN 1453-8245 (ISI Thomson Journals IF=0.259, Scopus), pp. 215-227, November 2019.
 34. Gellért Árpád, Modern számítógépek: múlt, jelen és jövő, Nagyszeben és vidéke, XXI. évfolyam, 84. szám, 2019/1.
 35. Arpad Gellert, Adrian Florea, Ugo Fiore, Paolo Zanetti, Lucian Vintan, Performance and Energy Optimisation in CPUs through Fuzzy Knowledge Representation, Information Sciences, Elsevier, Vol. 476, ISSN 0020-0255 (ISI Thomson Journals IF=5.910, Scopus, DBLP, EBSCO), DOI 10.1016/j.ins.2018.03.029, pp. 375-391, February 2019.
 36. Arpad Gellert, Lucian Vintan, A Multicore Architecture with Selective Load Value Prediction, Proceedings of the Romanian Academy, Series A, Vol. 19, No. 4, ISSN 1454-9069 (ISI Thomson Journals IF=1.752, Scopus), pp. 597-604, November 2018.
 37. Ugo Fiore, Adrian Florea, Arpad Gellert, Lucian Vintan, Paolo Zanetti, Optimal Partitioning of LLC in CAT-enabled CPUs to Prevent Side-Channel Attacks, Cyberspace Safety and Security (CSS 2018), Lecture Notes in Computer Science, Vol. 11161, Springer, ISBN 978-3-030-01688-3 (indexed DBLP, Scopus), DOI 10.1007/978-3-030-01689-0_9, pp. 115-123, October 2018.
 38. Arpad Gellert, Remus Brad, Studying the influence of search rule and context shape in filtering impulse noise images with Markov chains, Signal, Image and Video Processing, Springer London, Vol. 12, Issue 2, ISSN 1863-1703 (ISI Thomson Journals IF=1.102, Scopus, DBLP), DOI 10.1007/s11760-017-1160-1, pp. 315-322, February 2018.
 39. Adrian Florea, Arpad Gellert, Developing Heuristics for the Graph Coloring Problem Applied to Register Allocation in Embedded Systems, Journal of Multimedia Processing and Technologies, ISSN 0976-4127 (indexed DBLP), Vol. 8, No. 3, pp. 74-87, September 2017.
 40. Arpad Gellert, Web Access Mining through Dynamic Decision Trees with Markovian Features, Journal of Web Engineering, Rinton Press, Vol. 16, Issue 5-6, ISSN 1540-9589 (ISI Thomson Journals IF=0.622, Scopus, DBLP), pp. 524-536, USA, September 2017.
 41. Adrian Florea, Arpad Gellert, E-learning Approach of the Graph Coloring Problem Applied to Register Allocation in Embedded Systems, The 6th International Conference on Innovative Computing Technology (INTECH 2016), ISBN 978-1-5090-2000-3 (indexed ISI, IEEE Xplore, Scopus), DOI 10.1109/INTECH.2016.7845027, pp. 88-93, Dublin, Ireland, August 2016.
 42. Arpad Gellert, Adrian Florea, Web Prefetching through Efficient Prediction by Partial Matching, World Wide Web Journal, Vol. 19, Issue 5, ISSN 1386-145X (ISI Thomson Journals IF=1.405, DBLP, Scopus, EBSCO, ACM Digital Library), DOI 10.1007/s11280-015-0367-8, pp. 921-932, USA, September 2016.
 43. Arpad Gellert, Remus Brad, Context-Based Prediction Filtering of Impulse Noise Images, IET Image Processing, Vol. 10, Issue 6, ISSN 1751-9659 (ISI Thomson Journals IF=1.044, DBLP, Scopus, EBSCO, IEEE Xplore), DOI 10.1049/iet-ipr.2015.0702, pp. 429-437, Stevenage, United Kingdom, June 2016.
 44. Adrian Florea, Arpad Gellert, Delilah Florea, Adrian-Cristian Florea, Teaching Programming by Developing Games in Alice, The 12th International Scientific Conference "eLearning and Software for Education" (eLSE 2016), ISSN 2066-026X (indexed ISI), Vol. 1, DOI 10.12753/2066-026X-16-073, pp. 503-510, Bucharest, April 2016.
 45. Adrian Florea, Elimelec Burghelea, Arpad Gellert, Delilah Florea, MiniGL: Game and Learning, The 11th International Scientific Conference "eLearning and Software for Education" (eLSE 2015), ISSN 2066-026X (indexed ISI), Vol. 1, Bucharest, April 2015.
 46. Arpad Gellert, Adrian Florea, Web Page Prediction Enhanced with Confidence Mechanism, Journal of Web Engineering, Rinton Press, Vol. 13, Issue 5-6, ISSN 1540-9589 (ISI Thomson Journals IF=0.361, Scopus, DBLP), pp. 507-524, USA, November 2014.
 47. Adrian Florea, Claudiu Buduleci, Radu Chis, Arpad Gellert, Lucian Vintan, Enhancing the Sniper Simulator with Thermal Measurement, The 18th International Conference on System Theory, Control and Computing, ISBN 978-1-4799-4602-0 (indexed ISI, Scopus, IEEE Xplore), Sinaia, October 2014.
 48. Adrian Florea, Arpad Gellert, Different Approaches for Solving Optimization Problems using Interactive e-Learning Tools, The 10th International Scientific Conference "eLearning and Software for Education" (eLSE 2014), ISSN 2066-026X (indexed ISI), Vol. 2, Bucharest, April 2014.
 49. Arpad Gellert, Adrian Florea, Investigating a New Design Pattern for Efficient Implementation of Prediction Algorithms, Journal of Digital Information Management, Vol. 11, Issue 5, ISSN 0972-7272 (DBLP, Scopus, EBSCO), pp. 366-377, October 2013.
 50. Adrian Florea, Andrei F. Klein, Victor Badea, Mihai Stefanescu, Arpad Gellert, Using FOCAP Tool for Teaching Microarchitecture Simulation and Optimization, The 17th International Conference on System Theory, Control and Computing (ICSTCC 2013), ISBN 978-1-4799-2228-4 (indexed ISI, Scopus, IEEE Xplore), Sinaia, October 2013.
 51. Traian Anghel, Adrian Florea, Arpad Gellert, Delilah Florea, Developing Online Collaborative Games for e-Learning Environments, The Second International Symposium on Knowledge Management and E-Learning (KMEL 2012), pp. 81-90, Sinaia, September 2012, republished in Lecture Notes in Computer Science, New Horizons in Web Based Learning, ISBN 978-3-662-43453-6 (DBLP, Scopus), Vol. 7697, pp. 221-230, 2014.
 52. Arpad Gellert, Horia Calborean, Lucian Vintan, Adrian Florea, Multi-Objective Optimizations for a Superscalar Architecture with Selective Value Prediction, IET Computers & Digital Techniques, Vol. 6, Issue 4, ISSN: 1751-8601 (ISI Thomson Journals IF=0.284, Scopus, DBLP, EBSCO), pp. 205-213, Stevenage, United Kingdom, July 2012.
 53. Adrian Florea, Alexandru Ratiu, Arpad Gellert, Lucian Vintan, A Visual Simulation Framework for Simultaneous Multithreading Architectures, The 25th European Conference on Modelling and Simulation (ECMS 2011), ISBN: 978-0-9564944-2-9 (indexed ISI, Scopus, DBLP), Krakow, Poland, June 2011.
 54. Traian Anghel, Adrian Florea, Arpad Gellert, Delilah Florea, Web-Based Technologies for Online e-Learning Environments, 7th International Scientific Conference "eLearning and Software for Education" (eLSE 2011), ISSN 2066-026X (indexed ISI), Vol. 2, pp. 502-509, Bucharest, April 2011.
 55. Adrian Florea, Arpad Gellert, Traian Anghel, Delilah Florea, Enhanced Learning and Educational Management through Online Collaborative Technologies, Journal of Digital Information Management, Vol. 9, No. 1, ISSN 0972-7272 (DBLP, EBSCO, Scopus), pp. 33-42, February 2011.
 56. Árpád Gellért, Analiza şi proiectarea algoritmilor: o abordare pragmatică prin aplicaţii Java, Editura Techno Media, ISBN 978-606-8030-81-4, 2010.
 57. Adrian Florea, Arpad Gellert, Traian Anghel, Delilah Florea, Online Collaborative Education Management Tool, Proceedings of the 5th International Conference on Virtual Learning, ISSN 1844 - 893 (indexed ISI), pp. 367-374, Targu Mures, October 2010.
 58. Árpád Gellért, Rodica Baciu, Programare în limbaj de asamblare: îndrumar de laborator, Editura Techno Media, ISBN 978-606-8030-79-1, 2010.
 59. Arpad Gellert, Gianluca Palermo, Vittorio Zaccaria, Adrian Florea, Lucian Vintan, Cristina Silvano, Energy-Performance Design Space Exploration in SMT Architectures Exploiting Selective Load Value Predictions, International Conference on Design, Automation and Test in Europe (DATE 2010), ISBN: 978-3-9810801-6-2 (indexed ISI, Scopus, DBLP, ACM Digital Library, IEEE Xplore), pp. 271-274, Dresden, Germany, March 2010.
 60. Ciprian Radu, Horia Calborean, Adrian Florea, Arpad Gellert, Lucian Vintan, Exploring Some Multicore Research Opportunities. A First Attempt, Advanced Computer Architecture and Compilation for Embedded Systems (ACACES 2009), ISBN 978-9-0382-1467-2, Terrassa, Spain, 2009.
 61. Arpad Gellert, Adrian Florea, Lucian Vintan, Exploiting Selective Instruction Reuse and Value Prediction in a Superscalar Architecture, Journal of Systems Architecture, Elsevier, Vol. 55, Issue 3, ISSN 1383-7621 (ISI Thomson Journals IF=0.722, Scopus, DBLP, ACM Digital Library, EBSCO), pp. 188-195, The Netherlands, 2009.
 62. Adrian Florea, Arpad Gellert, Lucian Vintan, Marius Veltan, The Impact of Java Applications at Microarchitectural Level from Branch Prediction Perspective, International Journal of Computers, Communications & Control, Vol. IV, No. 1, ISSN 1841-9836, E-ISSN 1841-9844 (ISI Thomson Journals IF=0.373, Scopus), pp. 27-40, 2009.
 63. Árpád Gellért, Beyond the Limits of Modern Processors, Matrix Rom Publishing House, ISBN 978-973-755-426-0, Bucharest, 2008.
 64. Árpád Gellért, Advanced Prediction Methods Integrated Into Speculative Computer Architectures, PhD Thesis, Computer Science Department, “Lucian Blaga” University of Sibiu, November 2008.
 65. Lucian Vintan, Adrian Florea, Arpad Gellert, Random Degrees of Unbiased Branches, Proceedings of the Romanian Academy, Series A, Vol. 9, No. 3, ISSN 1454-9069 (ISI Thomson Journals, Scopus), 2008.
 66. Lucian Vintan, Adrian Florea, Arpad Gellert, Forcing Some Architectural Ceilings of the Actual Processor Paradigm, Invited Paper, The 3rd Conference of The Academy of Technical Sciences from Romania (ASTR), ISBN 978-973-713-223-9, Cluj-Napoca, November 2008.
 67. Arpad Gellert, Developing and Improving the Performances of Some Predictive Architectures, Third PhD Report, Computer Science Department, "Lucian Blaga" University of Sibiu, April 2008.
 68. Árpád Gellért, Lucian N. Vințan, Adrian Florea, A Systematic Approach to Predict Unbiased Branches, “Lucian Blaga” University Press, ISBN 978-973-739-516-0, 111 pp., 2007.
 69. Adrian Florea, Ciprian Radu, Horia Calborean, Adrian Crapciu, Arpad Gellert, Lucian Vintan, Understanding and Predicting Unbiased Branches in General-Purpose Applications, Bulletin of the Polytechnic Institute of Iasi, Tom LIII (LVII), Fasc. 1-4, Section IV, ISSN 1220-2169 (Zentralblatt), Iasi, 2007.
 70. Adrian Florea, Ciprian Radu, Horia Calborean, Adrian Crapciu, Arpad Gellert, Lucian Vintan, Designing an Advanced Simulator for Unbiased Branches Prediction, Proceedings of 9th International Symposium on Automatic Control and Computer Science, ISSN 1843-665X, Iasi, 2007.
 71. Ciprian Radu, Horia Calborean, Adrian Crapciu, Arpad Gellert, Adrian Florea, An Interactive Graphical Trace-Driven Simulator for Teaching Branch Prediction in Computer Architecture, The 6th EUROSIM Congress on Modelling and Simulation, (EUROSIM 2007), ISBN 978-3-901608-32-2, Ljubljana, Slovenia, September 2007.
 72. Arpad Gellert, Adrian Florea, Maria Vintan, Colin Egan, Lucian Vintan, Unbiased Branches: An Open Problem, Twelfth Asia-Pacific Computer Systems Architecture Conference (ACSAC 2007), published in Lecture Notes in Computer Science, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Vol. 4697/2007, ISSN 0302-9743, ISBN 978-3-540-74308-8 (indexed ISI, Scopus, DBLP, ACM Digital Library), pp. 16-27, Seoul, Korea, August 2007.
 73. Arpad Gellert, Integration of Some Advanced Prediction Methods Into Speculative Computing Systems, Second PhD Report, Computer Science Department, "Lucian Blaga" University of Sibiu, March 2007.
 74. Lucian Vintan, Arpad Gellert, Adrian Florea, Marius Oancea, Colin Egan, Understanding Prediction Limits Through Unbiased Branches, Eleventh Asia-Pacific Computer Systems Architecture Conference (ACSAC 2006), published in Lecture Notes in Computer Science, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Vol. 4186/2006, ISSN 0302-9743, ISBN 978-3-540-40056-1 (ISI Thomson Journals IF=0.402, Scopus, DBLP, ACM Digital Library), pp. 480-487, Shanghai, China, September 2006.
 75. Marius Oancea, Arpad Gellert, Adrian Florea, Lucian Vinţan, Analyzing Branch Prediction Contexts Influence, Advanced Computer Architecture and Compilation for Embedded Systems (ACACES 2006), ISBN 90 382 0981 9, pp. 5-8, L’Aquila, Italy, July 2006.
 76. Adrian Florea, Arpad Gellert, Memory Wall — A Critical Factor in Current High-Performance Microprocessors, Science and Supercomputing in Europe, ISBN 978-88-86037-19-8, pp. 257-264, Barcelona, Spain, 2006.
 77. Arpad Gellert, Adrian Florea, Finding and Solving Difficult Predictable Branches, Science and Supercomputing in Europe, ISBN 978-88-86037-19-8,  pp. 265-271, Barcelona, Spain, 2006.
 78. Arpad Gellert, Lucian Vintan, Person Movement Prediction Using Hidden Markov Models, Studies in Informatics and Control, Vol. 15, No. 1, ISSN 1220-1766 (IEE INSPEC), National Institute for Research and Development in Informatics, Bucharest, March 2006.
 79. Arpad Gellert, Prediction Methods Integrated Into Advanced Architectures, First PhD Report, Computer Science Department, "Lucian Blaga" University of Sibiu, January 2006.
 80. Lucian Vinţan, Adrian Florea, Arpad Gellert, Focalising Dynamic Value Prediction to CPU’s Context, IEE Proceedings – Computers & Digital Techniques, Vol. 152, No. 4, ISSN 1350-2387 (ISI Thomson Journals IF=0.533, Scopus, EBSCO), pp. 473-481, Stevenage, United Kingdom, July 2005.
 81. Lucian Vinţan, Arpad Gellert, Adrian Florea, Value Prediction Focalized on CPU Registers, Advanced Computer Architecture and Compilation for Embedded Systems (ACACES 2005), Academia Press, ISBN 90 382 0802 2, pp. 181-184, Ghent, Belgium, July 2005.
 82. Lucian Vinţan, Arpad Gellert, Adrian Florea, Register Value Prediction Using Metapredictors, Proceedings of the 8th International Symposium on Automatic Control and Computer Science, Iasi, October 2004, republished in Bulletin of the Polytechnic Institute of Iasi, Fasc. 1-4, Section IV, Tomul L (LIV), ISSN 1220-2169 (Zentralblatt), pp. 109-122, Iasi, 2004.
 83. Jan Petzold, Theo Ungerer, Lucian Vintan, Arpad Gellert, Comparative Study of Location Prediction by Neural Network and State Predictor Methods, University of Augsburg, Germany, 2014.
 84. Lucian Vinţan, Arpad Gellert, Jan Petzold, Theo Ungerer, Person Movement Prediction Using Neural Networks, Proceedings of the KI2004 International Workshop on Modeling and Retrieval of Context (MRC 2004), Vol-114, ISSN 1613-0073 (CiteSeerX), Ulm, Germany, September 2004.
 85. Ioan Z. Mihu, Arpad Gellert, Horia V. Caprita, Improving the Recognition System Architecture in Order to Increase the Set of Recognized Geometric Shapes, Proceedings of the International Conference on Computers and Communications (ICCC 2004), ISBN 973-613-542-X, pp. 241-247, Oradea, May 2004.
 86. Ioan Z. Mihu, Horia V. Caprita, Arpad Gellert, Parallel Programming Using MPI Library on Message-Passing Architectures, Proceedings of the 6th International Conference on Technical Informatics (CONTI 2004), Transactions on Automatic Control and Computer Science, Vol. 49(63), No. 4, ISSN 1224-600X (indexed COPERNICUS, VINITI), pp. 37-42, Timisoara, May 2004.
 87. Ioan Z. Mihu, Arpad Gellert, Horia V. Caprita, Improved Methods of Geometric Shape Recognition Using Fuzzy and Neural Techniques, Proceedings of the 6th International Conference on Technical Informatics (CONTI 2004), Transactions on Automatic Control and Computer Science, Vol. 49(63), No. 4, ISSN 1224-600X (indexed CiteSeerX, COPERNICUS, VINITI), pp. 99-104, Timisoara, May 2004.
 88. Lucian Vinţan, Arpad Gellert, Jan Petzold, Theo Ungerer, Person Movement Prediction Using Neural Networks, Technical Report 2004-10 (http://www.informatik.uni-augsburg.de/skripts/techreports/), Institute of Computer Science, University of Augsburg, Germany, April 2004.
 89. Ioan Z. Mihu, Arpad Gellert, Cosmin N. Suciu, Hierarchical Architecture Implying Fuzzy and Neural Techniques for On-Line Geometric Shape Recognition, Annals of the University of Craiova, vol. 27, ISSN 1223-530X, pp. 173-180, Craiova, 2003.
 90. Ioan Z. Mihu, Arpad Gellert, Cosmin N. Suciu, Geometric Shape Recognition Using Fuzzy and Neural Techniques, Proceedings of the 11th International Scientific Symposium (SINTES 11), ISBN 973-8043-416-6, pp. 354 – 358, Craiova, October 2003.
 91. Ioana I. Moisil, Arpad Gellert, Introducing Object-Oriented Applications with the Caché Database System, Proceedings of the 2nd Balkan Region Conference on Engineering Education, ISBN 973-651-673-3 (indexed ISI), pp. 194 - 197, Sibiu, September 2003.
9 - Proiecte

 1. Director, Modelarea și optimizarea consumului și a producției de electricitate prin metode avansate de învățare automată, Grant LBUS-HPI-ERG-2023-03, 2023-2025.
 2. Director, Monitoring eco-friendly quality of the PET bottle manufacturing using advanced AI, DIH-World Open Call 2 (Horizon 2020 EU Grant Agreement No. 952176), 2022-2023.
 3. Membru (director Bogdan-Constantin Pîrvu), Futures of Innovation Technologies European Digital Innovation Hub, Proiect Digital Europe 101083915, 2022-2025.
 4. Director, Metode de estimare a consumului de energie electrică la nivel de oraș, Grant LBUS-IRG-2022-08, 2022-2025.
 5. Director, Modelarea proceselor de asamblare asistată a produselor prin metode de inteligență artificială, Grant LBUS-IRG-2021-07, 2021-2024.
 6. Membru (director Constantin-Bala Zamfirescu), Ingineria învățării automate în Digital Twin, Grant LBUS-HPI-ERG-2020-03, 2021-2023.
 7. Director, Modelare și estimare prin metode avansate de predicție, Grant LBUS-IRG-2020-06, 2020-2023.
 8. Director, Tehnici de predicție a consumului și a producției de energie electrică în clădiri, Grant LBUS-IRG-2019-05, 2019-2022.
 9. Membru (director Bogdan-Constantin Pîrvu), Dezvoltarea sistemelor socio-fizico-cibernetice pe baza Internetului Lucrurilor în fabrica viitorului, Proiect POC, ID P_37_771, 2019-2020.
 10. Director, Metode de anticipare statistice în sisteme de gestiune a energiei electrice, Grant LBUS-IRG-2018-04, 2018-2020.
 11. Membru comisie implementare (director Gabriel Leahu), Personalul didactic din învăţământul preuniversitar şi universitar de stat promotor al învăţării pe tot parcursul vieţii, Proiect POSDRU/174/1.3/S/149155, 2014.
 12. Membru expert TIC (director Daniel Mara), e-Mentor: Dezvoltarea de competenţe şi abilităţi TIC şi Mentorat educaţional al persoanelor cu dizabilităţi, Proiect POSDRU/157/1.3/S/140877, 2013.
 13. Membru (director Koen de Boschere Ghent Univ., Belgium), High Performance and Embedded Architecture and Compilation (HiPEAC), FP7 project no. 287759, 2012-2015.
 14. Responsabil, Design Space Exploration of Advanced Prediction Methods for Speculative Computer Architectures, proiect de cercetare cod 0066/AMM din 22.05.2009, Politecnico di Milano, Italia, 2009.
 15. Membru (director Maria Vinţan), Extinderea paradigmei analizei scurtcircuitelor monofazate în reţelele electrice de înaltă tensiune prin metode clasice şi euristice, Grant CNCSIS, cod 485, 2008.
 16. Director, Metode avansate de predicţie integrate în arhitecturi cu procesări speculative, Grant CNCSIS tip TD, cod 248, 2007/2008.
 17. Membru (director Lucian Vinţan), Microarhitectură superscalară avansată cu procesări paralele şi predictiv-speculative, Grant CNCSIS tip A, cod 39, 2007/2008.
 18. Membru (director Constantin Oprean), Sistem de suport al deciziilor de grup în mediul academic şi al administraţiei publice – premisă a descentralizării şi democratizării sistemului decizional, Proiect P-CD, Nr. eCD1, Effective Decisions, 2005.
 19. Membru (director Lucian Vinţan), Îmbunătăţiri ale paradigmei arhitecturilor superscalare prin reutilizarea şi predicţia valorilor instrucţiunilor, Grant CNCSIS cod 71/2004 - 2006.
10 - Citări

      Citările 1-250 din perioada 2002-2019 sunt disponibile aici: http://webspace.ulbsibiu.ro/arpad.gellert/html/Publications.pdf

 1. Christian Esposito, Florin Pop, Jun Huang, Application of soft computing and machine learning in the big data analytics for smart cities and factories, International Journal of Information Management: The Journal for Information Professionals, Vol. 49, Issue C, pp. 489–490, December 2019.
 2. Enrique René Bastidas Puga, Handover adaptation based on a prediction of SINR for heterogeneous mobile communication networks, PhD Thesis, Autonomous University of Baja California, Mexoco, December 2019.
 3. Xiang Wu, Huanhuan Wang, Dashun Wei, Minyu Shi, ANFIS with natural language processing and grey relational analysis based cloud computing framework for real time energy efficient resource allocation, Computer Communications, Vol. 150, pp. 122-130, January 2020.
 4. Lennart Späker, Development of a Morphological Box to Describe Worker Assistance Systems in Production, M.Sc. Thesis, Free University of Bozen-Bolzano, Italy, January 2020.
 5. Ruben Foresti, Stefano Rossi, Matteo Magnani, Corrado Guarino Lo Bianco, Nicola Delmonte, Smart Society and Artificial Intelligence: Big Data Scheduling and the Global Standard Method Applied to Smart Maintenance, Engineering, Vol. 6, Issue 7, pp. 835-846, July 2020.
 6. Aditya Khamparia, Babita Pandey, Association of learning styles with different e-learning problems: a systematic review and classification, Education and Information Technologies, Vol. 20, pp. 1303-1331, March 2020.
 7. Jinze Yang, Yan Sun, Jesus Requena-Carrión, Yue Cao, An Analytical Model for Information Centric Internet of Things Networks in Opportunistic Scenarios, IEEE Systems Journal, Vol. 14, Issue 1, pp. 172-183, March 2020.
 8. Long Bao, Karen Panetta, Sos Agaian, Impulse Noise Detector Performance Measure Based on Intensity Volume, Journal of Signal Processing Systems, Vol. 92, pp. 425-434, April 2020.
 9. Hong Yang, Shanshan Gong, Yaqing Liu, Zhengkui Lin, Yi Qu, A Multi-task Learning Model for Daily Activity Forecast in Smart Home, Sensors, Vol. 20, Issue 7, April 2020.
 10. Sheng Xiao, Jing Selena He, Xi Yang, Yazhe Wang, Lu Jin, Crosstalk Aware Register Reallocation Method for Green Compilation, Computers, Materials & Continua, Vol.63, No.3, pp. 1357-1371, April 2020.
 11. Areeg Samir, Monitoring, Detecting, Identifying, and Healing Anomalous Workload in Clustered Computing Environments, PhD Thesis, Free University of Bozen-Bolzano, Italy, April 2020.
 12. Iman Mohammed Nayyef, Anas Ali Hussien, Intelligent power monitoring and control with wireless sensor network techniques, Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science, Vol. 18, No. 2, pp. 1113-1122, May 2020.
 13. Jianwei Chen, Jianbo Li, Manzoor Ahmed, Junjie Pang, Minchao Lu, Xiufang Sun, Next Location Prediction with a Graph Convolutional Network Based on a Seq2seq Framework, KSII Transactions on Internet and Information Systems, Vol. 14, No. 5, pp. 1909-1928, May 2020.
 14. Tobias Grüner, Sören Frey, Jens Nahm, Dirk Reichardt, Exploring Spatio-temporal Movements for Intelligent Mobility Services, 6th International Conference on Vehicle Technology and Intelligent Transport Systems, Prague, Czech Republic, May 2020.
 15. Mihai Neghina, Lucian Vintan, Apparent Front Ranking: A Novel Population Ranking Method for Genetic Multi-Objective Algorithms, Proceedings of the Romanian Academy, Series A, Vol. 21, No. 2, pp. 179-186, June 2020.
 16. Rob Dunne, Oludamilare Matthews, Julio Vega, Simon Harper, Tim Morris, Computational Methods for Predicting Human Behaviour in Smart Environments, University of Manchester, June 2020.
 17. Vinícius Fülber-Garcia, Sérgio Luis Sardi Mergen, LUISA: Decoupling the Frequency Model From the Context Model in Prediction-Based Compression, The Computer Journal, July 2020.
 18. Alba Sandyra Bezerra Lopes, Monica Magalhães Pereira, A Machine Learning Approach to Accelerating DSE of Reconfigurable Accelerator Systems, 33rd Symposium on Integrated Circuits and Systems Design, Campinas, Brazil, August 2020.
 19. Muhammad Asim Mukhtar, Muhammad Khurram Bhatti, Guy Gogniat, IE-Cache: Counteracting Eviction-Based Cache Side-Channel Attacks Through Indirect Eviction, 35th IFIP TC 11 International Conference, pp. 32-45, Maribor, Slovenia, September 2020.
 20. Behrouz Banitalebi, Srimantoorao S. Appadoo, Aerambamoorthy Thavaneswaran, Data Driven Approach for Reduced Value at Risk Forecasts in Renewable Power Supply Systems, 2020 IEEE Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering (CCECE), Ontario, Canada, September 2020.
 21. K. Shyamala, S. Kalaivani, Enhanced Webpage Prediction Using Rank Based Feedback Process, New Trends in Computational Vision and Bio-inspired Computing, Springer, pp. 567-576, September 2020.
 22. Shan L. Pan, Mingwei Li, L.G. Pee, M.S. Sandeep, Sustainability Design Principles for a Wildlife Management Analytics System: An Action Design Research, European Journal of Information Systems, First online: September 2020.
 23. Stiene Praet, David Martens, Efficient Parcel Delivery by Predicting Customers’ Locations, Decision Sciences, Vol. 51, Issue 5, pp. 1202-1231, October 2020.
 24. Orhan Yaman, Hasan Yetis, Mehmet Karakose, Decision Tree Based Customer Analysis Method for Energy Planning in Smart Cities, 2020 International Conference on Data Analytics for Business and Industry: Way Towards a Sustainable Economy (ICDABI), Sakheer, Bahrain, October 2020.
 25. Adrian Florea, Teodora Vasilas, Optimizing the Integration Area and Performance of VLIW Architectures by Hardware/Software Co-design, 7th International Conference on Modelling and Development of Intelligent Systems, Sibiu, Romania, October 2020.
 26. Teodor Ghetiu, Bogdan-Constantin Pirvu, Insights into SoRa: A Reference Architecture for Cyber-physical Social Systems in the Industry 4.0 Era, Proceedings of the International Conference on Innovative Intelligent Industrial Production and Logistics (IN4PL 2020), pp. 47-52, Budapest, Hungary, November 2020.
 27. Macarie Breazu, Daniel Volovici, Daniel Morariu, Radu George Cretulescu, On Hagelbarger’s and Shannon’s matching pennies playing machines, International Journal of Advanced Statistics and IT&C for Economics and Life Sciences, Vol. X, No. 1, ISSN 2559-365X, pp. 56-66, December 2020.
 28. Oussama Laayati, Mostafa Bouzi, Ahmed Chebak, Smart energy management: Energy consumption metering, monitoring and prediction for mining industry, 2020 IEEE 2nd International Conference on Electronics, Control, Optimization and Computer Science (ICECOCS), Kenitra, Morocco, December 2020.
 29. Chakib Nehnouh, A new architecture for online error detection and isolation in network on chip, Journal of High Speed Networks, Vol. 26, No. 4, pp. 307-323, December 2020.
 30. Amit Prakash Sen, Nirmal Kumar Rout, Improved probabilistic decision-based trimmed median filter for detection and removal of high-density impulsive noise, IET Image Processing, Vol. 14, issue 17, pp. 4486-4498, December 2020.
 31. Anongpun Man-Im, Weerakorn Ongsakul, Nimal Madhu, Reliability Enhanced Multi-objective Economic Dispatch Strategy for Hybrid Renewable Energy System with Storage, Journal of the Operations Research Society of China, 2020.
 32. Mohammed Eid Awad Alqatqat, Ma Tie Feng, Methods in Fuzzy Time Series Prediction with Applications in Production and Consumption Electric, American Journal of Mathematics and Statistics, Vol. 10, Issue 3, pp. 79-95, 2020.
 33. Azadeh Zamanifar, Data analytics in IOT-based health care, Data Analytics in Biomedical Engineering and Healthcare, pp. 119-130, 2021.
 34. Simon Simonsson, Flávia Dias Casagrande, Evi Zouganeli, Location Prediction in Real Homes of Older Adults based on K-Means in Low-Resolution Depth Videos, 25th International Conference on Pattern Recognition, Milan, Italy, January 2021.
 35. Michal Lom, Ondrej Pribyl, Smart city model based on systems theory, International Journal of Information Management, Vol. 56, p. 102092, February 2021.
 36. Patrik Vostinar, MakeCode Arcade: Interesting environment for programming 2D games, V IEEE World Conference on Engineering Education, Guatemala, March 2021.
 37. 张正航, 钱育蓉, 行艳妮, 赵鑫, Survey of knowledge representation learning methods, Application Research of Computers / Jisuanji Yingyong Yanjiu, Vol. 38, Issue 4, pp. 961-967, April 2021.
 38. Shu Gong, Gang Hua, Remarks on Wiener Index of Bipolar Fuzzy Incidence Graphs, Frontiers in Physics, May 2021.
 39. Muhammad Uzair Yousuf, Ibrahim Al-Bahadly, Ebubekir Avci, Short-term wind speed forecasting based on hybrid MODWT-ARIMA-Markov model, IEEE Access, May 2021.
 40. Nikolaos Kolokas, Dimosthenis Ioannidis, Dimitrios Tzovaras, Multi-Step Energy Demand and Generation Forecasting with Confidence Used for Specification-Free Aggregate Demand Optimization, Energies, Vol. 14, Issue 11, p. 3162, May 2021.
 41. Yixue Zhao, Siwei Yin, Adriana Sejfia, Marcelo Schmitt Laser, Haoyu Wang, Nenad Medvidovic, Assessing the Feasibility of Web-Request Prediction Models on Mobile Platforms, 8th International Conference on Mobile Software Engineering and Systems, May 2021.
 42. Erick M. Nava-Arriaga, Abel Hernandez-Guerrero, J. Luis Luviano-Ortiz, Adrian Bejan, Heat sinks with minichannels and flow distributors based on constructal law, International Communications in Heat and Mass Transfer, Vol. 125, p. 105122, June 2021.
 43. Naveen Tata, Srivasthasva Srinivas Machiraju, V. Akshay, Divyasree Mohan Menon, N.B. Sai Shibu, D. Arjun, Prediction of Energy Consumption Using Statistical and Machine Learning Methods and Analyzing the Significance of Climate and Holidays in the Demand Prediction, Advances in Computing and Network Communications, Lecture Notes in Electrical Engineering, Vol. 736, pp. 117-126, First online: June 2021.
 44. Lennart Späker, Benedikt G. Mark, Erwin Rauch, Development of a Morphological Box to Describe Worker Assistance Systems in Manufacturing, 30th International Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing, pp. 168-175, Athens, Greece, June 2021.
 45. E. Manohar, E. Anandha Banu, D. Shalini Punithavathani, Composite analysis of web pages in adaptive environment through Modified Salp Swarm algorithm to rank the web pages, Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, First online: July 2021.
 46. V. Juliet Rani, K.K. Thanammal, An Extended Review on Impulse Noise Reduction for Corrupted Images, Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, Vol. 12, Issue 7, 3053-3067, July 2021.
 47. Ankit Rokde, Amogha Shanbhag, A Supervised Approach for Providing Contextual Information to User Behavior in IoT Smart Home Environment, 8th International Conference on Future Internet of Things and Cloud, Rome, Italy, August 2021.
 48. Seyed Azad Nabavi, Naser Hossein Motlagh, Martha Arbayani Zaidan, Alireza Aslani, Behnam Zakeri, Deep Learning in Energy Modeling: Application in Smart Buildings with Distributed Energy Generation, IEEE Access, DOI 10.1109/ACCESS.2021.3110960, September 2021.
 49. Long Cheng, Kai Huang, Liang Mi, Gang Chen, Alois Knoll, Xiaoqin Zhang, Peak Temperature Analysis and Optimization for Pipelined Hard Real-Time Systems, Information Sciences, Vol. 575, Issue 10, pp. 666-697, October 2021.
 50. Milan Pisarić, Vladimir Dimitrieski, Marko Vještica, Goran Krajoski, Mirna Kapetina, Towards a Flexible Smart Factory with a Dynamic Resource Orchestration, Applied Sciences, Vol. 11, Issue 17, p. 7956, 2021.
 51. Kausthub Keshava, Alain Jean-Marie, Sara Alouf, Optimal Prefetching in Random Trees, Mathematics, Vol. 9, Issue 19, p. 2437, October 2021.
 52. Jinyu Wang, Yifei Kang, Yaqi Feng, Yiwen Li, Weiguo Wu, Guoliang Xing, Lossless Compression of Bitstream Configuration Files: Towards FPGA Cloud, 2021 IEEE International Conference on Parallel & Distributed Processing with Applications, Big Data & Cloud Computing, Sustainable Computing & Communications, Social Computing & Networking, pp. 1410-1421, New York, USA, October 2021.
 53. Giancarlo Fortino, Antonella Guzzo, Michele Ianni, Francesco Leotta, Massimo Mecella, Predicting activities of daily living via temporal point processes: Approaches and experimental results, Computers & Electrical Engineering, p. 107567, First online: November 2021.
 54. Ajay Sudhir Bale, S. Saravana Kumar, M. S. Kiran Mohan, N. Vinay, A Study of Improved Methods on Image Inpainting, Trends and Advancements of Image Processing and its Applications, pp. 281-296, First online: November 2021.
 55. Narayana Potu, Sreedhar Bhukya, Chandrashekar Jatoth, Premchand Parvataneni, Quality-aware energy efficient scheduling model for fog computing comprised IoT network, Computers and Electrical Engineering, p. 107603, First online: November 2021.
 56. Mingcun Liu, Ce Li, Rui Yan, Yunzhi Xu, Jingyi Qiao, Feng Yang, Enhanced Visual Pipeline Defect Detection Using Partial Convolution Image Restoration, 2021 International Conference on Signal Processing and Machine Learning (CONF-SPML), Stanford CA, USA, November 2021.
 57. Kaleeem Shaik Kaleeem, Anuradha Samkham Raju, Nabil Giweli, Ahmed Dawoud, P.W.C. Prasad, Mousa Abu Kashef, IoT Regression Techniques In Smart Parking Systems: Survey, 6th International Conference on Innovative Technology in Intelligent System and Industrial Applications (CITISIA), Sydney, Australia, November 2021.
 58. Waheed Muhammad Sanya, Gaurav Bajpai, Haji Ali Haji, Implementation and Optimization of Image Processing on the Map of SABRE i.MX_6, International Journal of Scientific Research in Computer Science, Engineering and Information Technology, Vol. 7, Issue 6, pp. 402-414, December 2021.
 59. John Fitzgerald, Peter Gorm Larsen, Tiziana Margaria, Jim Woodcock, Engineering of Digital Twins for Cyber-Physical Systems, International Symposium on Leveraging Applications of Formal Methods, Verification and Validation: Tools and Trends (ISoLA 2020), Lecture Notes in Computer Science, Vol 12479. Springer, Cham, 2021.
 60. O.I. Sheluhin, D.V. Kostin, M.V. Polkovnikov, Forecasting of Computer Network Anomalous States Based on Sequential Pattern Analysis of “Historical Data”, Automatic Control and Computer Sciences, Vol. 55, pp. 522–533, 2021.
 61. Alexandru Dorobantiu, 3D Analysis of the Normal and Pathological Coronary Morphology, PhD Thesis, Lucian Blaga University of Sibiu, 2021.
 62. Adrian Florea, Advanced research methods for multi-objective optimization of CPUs architectures, Habilitation Thesis, Lucian Blaga University of Sibiu, December 2021.
 63. Gcinizwe Dlamini, Firas Jolha, Zamira Kholmatova, Giancarlo Succi, Meta-Analytical Comparison Of Energy Consumed By Two Sorting Algorithms, Information Sciences, Vol. 582, pp. 767-777, January 2022.
 64. Yogesh K. Dwivedi, Laurie Hughes, Arpan Kumar Kar, Abdullah M. Baabdullah, Purva Grover, Roba Abbas, Daniela Andreini, Iyad Abumoghli, Yves Barlette, Deborah Bunker, Leona Chandra Kruse, Ioanna Constantiou, Robert M. Davison, Rahul De’, Rameshwar Dubey, Henry Fenby-Taylor, Babita Gupta, Wu He, Mitsuru Kodama, Matti Mäntymäki, Bhimaraya Metri, Katina Michael, Johan Olaisen, Niki Panteli, Samuli Pekkola, Rohit Nishant, Ramakrishnan Raman, Nripendra P. Rana, Frantz Rowe, Suprateek Sarker, Brenda Scholtz, Maung Sein, Jeel Dharmeshkumar Shah, Thompson S.H. Teo, Manoj Kumar Tiwari, Morten Thanning Vendelø, Michael Wade, Climate change and COP26: Are digital technologies and information management part of the problem or the solution? An editorial reflection and call to action, International Journal of Information Management, Vol. 63, p. 102456, 2022.
 65. Panagiotis Katrakazas, Marco Costantino, Federico Magnea, Liam Moore, Abdelgafar Ismail, Eleftherios Bourithis, Hasan Basri Taşkın, Zeynep Tutku Özen, İlyas Artunç Sarı, Katerina Pissaridi, Johann Bachler, Stefan Polic, Giulia Pippione, Roberto Paoletti, Rosa di Falco, Fabio Ferrario, An Equifinality Energy Management Framework in Terms of Benchmarking Practices and Expectations: The EnerMan Project Outlook, Systems, Vol. 10, Issue 1, 2022.
 66. Shu Gong, Gang Hua, Fuzzy edge connectivity in bipolar fuzzy networks and the applications in topology design, International Journal of Intelligent Systems, First online: January 2022.
 67. V. Juliet Rani, K. K. Thanammal, STFTSM: noise reduction using soft threshold-based fuzzy trimmed switch median filter, Soft Computing, First online: January 2022.
 68. Binglin Wang, Liang Yan, Xiaojun Duan, Tongpu Yu, Hao Zhang, An Integrated Surrogate Model Constructing Method: Annealing Combinable Gaussian Process, Information Sciences, First online: January 2022.
 69. Seyedvahid Vakili, Aykut I. Ölçer, Alessandro Schönborn, Fabio Ballini, Anh Tuan Hoang, Energy-related clean and green framework for shipbuilding community towards zero-emissions: A strategic analysis from concept to case study, International Journal of Energy Research, First online: January 2022.
 70. Angela Solomon Pollock, Accessing Energy from Artificial Intelligence Knowledge Banks Utilizing Smart Univer-“Cities”: A Qualitative Study, PhD Thesis, Colorado Technical University, USA, February 2022.
 71. Ali Akkaya, Yavuz Akpinar, Experiential serious-game design for development of knowledge of object-oriented programming and computational thinking skills, Computer Science Education, First online: March 2022.
 72. Mario A. Tovar Rosas, Miguel Robles Pérez, E. Rafael Martínez Pérez, Itineraries for charging and discharging a BESS using energy predictions based on a CNN-LSTM neural network model in BCS, Mexico, Renewable Energy, First online: March 2022.
 73. Amit Prakash Sen, Nirmal Kumar Rout, A Comparative Analysis of the Algorithms for De-noising Images Contaminated with Impulse Noise, Sensing and Imaging, Vol. 23, p. 11, March 2022.
 74. Ruba Obiedat, Sara Toubasi, A Combined Approach for Predicting Employees’ Productivity based on Ensemble Machine Learning Methods, Informatica, Vol. 46, No. 5, pp. 49-58, March 2022.
 75. Shihong Liu, Shichang Du, Lifeng Xi, Yiping Shao, Delin Huang, A Novel Analytical Modeling Approach for Quality Propagation of Transient Analysis of Serial Production Systems, Sensors, Vol. 22, Issue 6, p. 2409, March 2022.
 76. Bastian Pokorni, Daniela Popescu, Carmen Constantinescu, Design of Cognitive Assistance Systems in Manual Assembly Based on Quality Function Deployment, Applied Sciences, Vol. 12, Issue 8, p. 3887, April 2022.
 77. Madeline Hui Li Lee, Yee Chee Ser, Ganeshsree Selvachandran, Pham Huy Thong, Le Cuong, Le Hoang Son, Nguyen Trung Tuan, Vassilis C. Gerogiannis, A Comparative Study of Forecasting Electricity Consumption Using Machine Learning Models, Mathematics, Vol. 10, Issue 8, p. 1329, April 2022.
 78. Lijuan Tang, Kezheng Sun, Shuaifeng Huang, Guangcheng Wang, Kui Jiang, Quality Assessment of View Synthesis Based on Visual Saliency and Texture Naturalness, Electronics, Vol. 11, Issue 9, p. 1384, April 2022.
 79. Parisa Rahimi, Amit Kumar Singh, Xiaohang Wang, Selective Noise Based Power-Efficient and Effective Countermeasure against Thermal Covert Channel Attacks in Multi-Core Systems, Journal of Low Power Electronics and Applications, Vol. 12, Issue 2, p. 25, May 2022.
 80. Murat Ali Bayir, Ismail Hakki Toroslu, Maximal paths recipe for constructing Web user sessions, World Wide Web, May 2022.
 81. Kurush Kasad, Eager Scheduling of Dependent Instructions, M.Sc. Thesis, Michigan Technological University, 2022.
 82. Wei Niu, Juan Cheng, Dongxu Sun, Xiaogang Song, Research on hybrid Markov prediction model based on clustering, International Symposium on Computer Applications and Information Systems, Vol. 12250, May 2022.
 83. Sinan Wannous, Isabel Praça, Rui Andrade, Sergio Ramos, Photovoltaic Generation Forecasting – A Case Study, 12th International Conference on Smart Grids, Green Communications and IT Energy-aware Technologies, Venice, Italy, May 2022.
 84. Moon Keun Kim, Bart Cremers, Jiying Liu, Jianhua Zhang, Junqi Wang, Prediction and Correlation Analysis of Ventilation Performance in a Residential Building Using Artificial Neural Network Models Based on Data-Driven Analysis, Sustainable Cities and Society, p. 103981, 2022.
 85. Behzad Boroujerdian, Ying Jing, Devashree Tripathy, Amit Kumar, Lavanya Subramanian, Luke Yen, Vincent Lee, Vivek Venkatesan, Amit Jindal, Robert Shearer, Vijay Janapa Reddi, FARSI: An Early-stage Design Space Exploration Framework to Tame the Domain-specific System-on-chip Complexity, ACM Transactions on Embedded Computing Systems, https://doi.org/10.1145/3544016, First online: June 2022.
 86. Foziah Gazzawe, Mohammad Mayouf, Russell Lock, Ryan Alturki, The Role of Machine Learning in E-Learning Using the Web and AI-Enabled Mobile Applications, Mobile Information Systems, p. 3696140, 2022.
 87. Sheng Xiao, Jing Selena He, Jingwen Yang, Xiaomeng Hong, Jinke Luo, Energy Reduction Method by Compiler Optimization, Artificial Intelligence and Security, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 13338, pp. 672-683, 2022.
 88. Abdulrahman Al-Molegi, Antoni Martínez-Ballesté, SafeMove: Monitoring Seniors with Mild Cognitive Impairments using Deep Learning and Location Prediction, Neural Computing and Applications, 2022.
 89. M. Rajeshwari, R. Murugesan, M. Kaviyarasu, Chitirala Subrahmanyam, Bipolar Fuzzy Graph on Certain Topological Indices, Journal of Algebraic Statistics, Vol. 13, No. 3, p. 2476 -2481, 2022.
 90. Muhammad Uzair Yousuf, Enhancing statistical wind speed forecasting models, PhD Thesis, Massey University, Palmerston North, New Zealand, July 2022.
 91. Sergio Salimbeni, Nahuel Romera, Andrés Redchuk, Digital Twin in a Dairy Factory, International Symposium on Industrial Engineering and Automation: Managing and Implementing the Digital Transformation, Lecture Notes in Networks and Systems, Vol. 525, pp. 103-113, August 2022.
 92. Aiguo Li, Fan Yang, Jie Yang, Wenhao Yan, Bagging decision-making and early warning algorithm fused with temporal features, The Second International Workshop on Automation, Control, and Communication Engineering (IWACCE 2022), Wuhan, China, August 2022.
 93. Tian Gao, Dongxiao Niu, Zhengsen Ji, Lijie Sun, Mid-term electricity demand forecasting using improved variational mode decomposition and extreme learning machine optimized by sparrow search algorithm, Energy, Vol. 261, p. 125328, September 2022.
 94. Ahmad Almadhor, K. Mallikarjuna, R. Rahul, G. Chandra Shekara, Rishu Bhatia, Wesam Shishah, V. Mohanavel, S. Suresh Kumar, Sojan Palukaran Thimothy, Solar Power Generation in Smart Cities Using an Integrated Machine Learning and Statistical Analysis Methods, International Journal of Photoenergy, Vol. 2022, p. 5442304, September 2022.
 95. David Alfaro-Viquez, Mauricio-Andres Zamora-Hernandez, Manuel Benavent-Lledo, Jose Garcia-Rodriguez, Jorge Azorín-López, Monitoring Human Performance Through Deep Learning and Computer Vision in Industry 4.0,  17th International Conference on Soft Computing Models in Industrial and Environmental Applications (SOCO 2022), pp. 309–318, Salamanca, Spain, September 2022.
 96. Alexandru Matei, Bogdan Constantin Pirvu, Radu Emanuil Petruse, Ciprian Candea, Bala Constantin Zamfirescu, Designing a Multi-agent Control System for a Reconfigurable Manufacturing System, International Workshop on Service Orientation in Holonic and Multi-Agent Manufacturing, Bucharest, September 2022.
 97. Arturo Heredia Márquez, Minado de relaciones interesantes entre objetos con clase y reducción de dimensiones, PhD Thesis, National Polyechnic Institute, Mexico, September 2022.
 98. Hussin Ahmad Hamzah, Muhamad Sadry Abu Seman, The role of web engineering in e-learning application development: a review study, Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science, Vol. 27, No. 3, pp. 1576-1588, September 2022.
 99. Mohamed G. Moh Almihat, M. T. E. Kahn, Khaled Aboalez, Ali M. Almaktoof, Energy and Sustainable Development in Smart Cities: An Overview, Smart Cities, Vol. 5, Issue 4, pp. 389–1408, October 2022.
 100. Sina Shafaei, Enabling Context Prediction Architectures in Intelligent Vehicle Platforms, Phd Thesis, Technical University of Munich, Germany, 2022.
 101. Marlon Antonin Lehmann, Intelligent assistance systems for assembly tasks, The Future of Smart Production for SMEs, Springer, Cham, pp. 203-211, First online: October 2022.
 102. Excellence Kuyumani, Thokozani Shongwe, Ali Hasan, A Hybrid CNN & BiLSTM with AM Model to Predict and Estimate Load Harmonics at Nestle East London South Africa, Authorea, October 2022.
 103. Wilson Eduardo Barioni, Igor Pardal Latini, Andre Lazzaretti, Marco Teixeira, Flavio Neves, Lucia Valeria Ramos De Arruda, AGV Detection in Industrial Environments through Computer Vision, IEEE Latin American Robotics Symposium (LARS), pp. 1-6, São Bernardo do Campo, Brazil, October 2022.
 104. Agnieszka A. Tubis, Honorata Poturaj, Risk Related to AGV Systems – Open-Access Literature Review, Energies, Vol. 15, Issue 23, p. 8910, November 2022.
 105. Chong Zi Yong, Nureize Arbaiy, Pre-Viva Assessment System Development for FSKTM, UTHM, Applied Information Technology And Computer Science, Vol. 3 No. 2, pp. 1568-1588, November 2022.
 106. Ezgi Guler, Suheyla Yerel-Kandemir, Evaluation of Electricity Consumption in Turkey via Cubic Regression Analysis and One Way Anova Test, International Conference on Technology, Engineering and Science (IConTES), The Eurasia Proceedings of Science, Technology, Engineering and Mathematics, Vol. 21, pp. 11-17, Antalya, Turkey, November 2022.
 107. Dajana Antanasijević, Sonia Ristić, Marko Vieštica, Vladimir Dimitrieski, Milan Pisarić, Towards a Formal Specification of Human Worker for Industry 4.0, 16th International Scientific Conference on Informatics, Poprad, Slovakia, November 2022.
 108. Jesper Gaarsdal, Sune Wolff, Claus B. Madsen, Evaluating Immersive Animation Authoring in an Industrial VR Training Context, 14th International Conference on Signal Processing Systems, pp. 809-817, Jiangsu, China, November 2022.
 109. Lucas Allison, Proxy Caching in Accenture’s Employee Evolution Tree Project. A case study of it’s effect on performance, B.Sc. Thesis, Leiden University, The Netherlands, 2022.
 110. Abror Buriboev, Azamjon Muminov, Computer State Evaluation Using Adaptive Neuro-Fuzzy Inference Systems, Sensors, Vol. 22, Issue 23, p. 9502, December 2022.
 111. Shahid Nawaz Khan, Syed Ali Abbas Kazmi, Abdullah Altamimi, Zafar A. Khan, Mohammed A. Alghassab, Smart Distribution Mechanisms – Part I: From the Perspectives of Planning, Sustainability, Vol. 14, Issue 23, p. 16308, December 2022.
 112. Mihai Neghina, Alexandru Matei, Constantin-Bala Zamfirescu, Multimodal emotion detection from multiple data streams for improved decision making, Procedia Computer Science, Vol. 214, pp. 1082-1089, 2022.
 113. Lukas Budde, Roman Hänggi, Thomas Friedli, Adrian Rüedy, Smart Factory Framework, Smart Factory Navigator, Springer, pp. 33-229, December 2022.
 114. Jian Gu, Yubin Lan, FanXia Kong, Lei Liu, Lili Yi, Setting method of Downsampling Factor and Grid Factor for NDT Relocation Algorithm in Dynamic Environment, IEEE Access, December 2022.
 115. Darko Hercog, Primož Bencak, Uroš Vincetič, Tone Lerher, Product Assembly Assistance System Based on Pick-To-Light and Computer Vision Technology, Sensors, Vol. 22, Issue 24, p. 9769, December 2022.
 116. Hendrik Oestreich, Mario Heinz-Jakobs, Philip Sehr, Sebastian Wrede, Human-Centered Adaptive Assistance Systems for the Shop Floor, Human-Technology Interaction, Shaping the Future of Industrial User Interfaces, Springer, pp. 83-125, December 2022.
 117. Lozano González Jorge, Neira-Tovar Leticia, Cruz Juan, Sanchez Eduardo, Virtual Reality Training Simulation for Controlled Land Unmanned Vehicle: A Feasibility Model, 2nd EAI International Conference on Smart Technology, pp. 73-88, December 2022.
 118. Zohaib Jan, Farhad Ahamed, Wolfgang Mayer, Niki Patel, Georg Grossmann, Markus Stumptner, Ana Kuusk, Artificial Intelligence for Industry 4.0: Systematic Review of Applications, Challenges, and Opportunities, Expert Systems with Applications, p. 119456, First online: December 2022.
 119. Behzad Boroujerdian, Agile Development of Domain-specific Solutions for Emerging Mobile Systems, PhD Thesis, University of Texas at Austin, USA, December 2022.
 120. Asad Hussain, Sensor-Based Systems, Data Acquisition, Analysis, and Prediction Algorithms for the Energy Data of Smart Homes, PhD Thesis, University of Bergamo, Italy, 2022.
 121. Olga Shvets, Marta Seebauer, Assel Naizabayeva, Alibi Toleugazin, Monitoring and Control of Energy Consumption Systems using Neural Networks, Acta Polytechnica Hungarica, Vol. 20, No. 2, pp. 125-144, 2023.
 122. Arti Rana, Kiran Dhobal, An Improved Method of Calculating Electricity for Household Consumption and Storing Excess Electricity, 2023 IEEE International Conference on Integrated Circuits and Communication Systems (ICICACS), Raichur, India, February 2023.
 123. Xueqing Liao, Construction of Intelligent Recommendation Retrieval Model of FuJian Intangible Cultural Heritage Digital Archives Resources, Intelligent Automation & Soft Computing, Vol. 37, Issue 1, pp. 677-690, February 2023.
 124. Keyao Lin, Juhua Hong, Linyao Zhang, Zhenda Hu, Lin Liu, Xiaofeng Li, Yangzi Chen, Research on New Investment Demand Forecast of Power Grid Company After Investment Interface Extension, 2nd International Academic Conference on Blockchain, Information Technology and Smart Finance, Hangzhou, China, February 2023.
 125. Amit Prakash Sen, Tuhinansu Pradhan, Nirmal Kumar Rout, Anup Kumar, Comparison of Algorithms for the removal of Impulsive noise from an Image, e-Prime - Advances in Electrical Engineering, Electronics and Energy, Vol. 3, p. 100110, March 2023.
 126. Philippe de Bekker, Sho Cremers, Sonam Norbu, David Flynn, Valentin Robu, Improving the Efficiency of Renewable Energy Assets by Optimizing the Matching of Supply and Demand Using a Smart Battery Scheduling Algorithm, Energies, Vol. 16, Issue 5, p. 2425, March 2023.
 127. Pengyi Jia, Xianbin Wang, Xuemin Shen, Accurate and Efficient Digital Twin Construction Using Concurrent End-to-End Synchronization and Multi-Attribute Data Resampling, IEEE Internet of Things Journal, Vol. 10, Issue 6, pp. 4857-4870, March 2023.
 128. Mingyuan Dai, Liangpeng Li,Yilin Lu, Liwei Xiao, Xuemei Zong, Chenglong Tu, Fanjian Meng, Yong Tang, Dongliang Guo, Research on Holographic Visualization Verification Platform for Construction Machinery Based on Mixed Reality Technology, Applied Sciences, Vol. 13, Issue 6, p. 3692, March 2023.
 129. R. R. Lekshmi, C. Bansi, A Demand Management Planning System for a Meat Factory Based on the Predicted Market Price Under Indian Market Scenario, Proceedings of Fourth International Conference on Communication, Computing and Electronics Systems, Lecture Notes in Electrical Engineering, Vol. 977, pp. 439-450, March 2023.
 130. Tiago Silveira Gontijo, Essays on electricity price forecasting, PhD Thesis, Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil, March 2023.
 131. S. Ishwarya, S. Akash, R. Kathireshwar, B. Keerthana, R. Keerthivasan, Smart energy modeling in buildings with distributed energy generation by using Discrete Wavelet Transform-LSTM method, 9th International Conference on Electrical Energy Systems (ICEES), Chennai, India, March 2023.
 132. Jonah Edmonds, Zahraa S. Abdallah, IMG-NILM: A Deep learning NILM approach using energy heatmaps, 38th ACM/SIGAPP Symposium on Applied Computing, pp. 1151–1153, Tallinn, Estonia, March 2023.
 133. Jiwoong Won, Wenbo Zou, Ahn Jemin, Jiseoup Lim, Gun-Woo Kim, Kyungtae Kang, Proxy-based Web Prefetching Exploiting Long Short-Term Memory, 38th ACM/SIGAPP Symposium on Applied Computing, pp. 1831–1834, Tallinn, Estonia, March 2023.
 134. Theodoros Theodoropoulos, Antonios Makris, Ioannis Kontopoulos, John Violos, Przemysław Tarkowski, Zbyszek Ledwoń, Patrizio Dazzi, Konstantinos Tserpes, Graph neural networks for representing multivariate resource usage: A multiplayer mobile gaming case-study, International Journal of Information Management Data Insights, Vol. 3, Issue 1, p. 100158, April 2023.
 135. Tiago Silveira Gontijo, Marcelo Azevedo Costa, Rafael Isaac Dos Santos, Rodrigo Barbosa de Santis, Electricity Price Forecasting: a Systematic Literature Review Informed by Text Mining, Revista de Administração Contabilidade e Economia da Fundace, Vol. 14, No. 1, April 2023.
 136. Yingshan Chen, Xianghui Xu, Xu Zhang, Vijay P. Singh, Mo Li, Weather-driven synergistic water-economy-environment regulation of farmland ecosystems, Science of The Total Environment, p. 163342, First online: April 2023.
 137. Andrzej Pacana, Karolina Czerwińska, Grzegorz Ostasz, Analysis of the Level of Efficiency of Control Methods in the Context of Energy Intensity, Energies, Vol. 16, Issue 8, p. 3507, April 2023.
 138. Adrian Florea, Daniel-Ioan Popa, Daniel Morariu, Ionela Maniu, Lasse Berntzen, Ugo Fiore, Digital farming based on a smart and user-friendly IoT irrigation system: A conifer nursery case study, IET Cyber-Physical Systems: Theory & Applications, First online: April 2023.
 139. Seyedvahid Vakili, A systematic, holistic and transdisciplinary energy management framework to promote environmentally sustainable shipyards, PhD Thesis, World Maritime University, Malmö, Sweden, April 2023.
 140. Kung-Jeng Wang, Chiuhsiang Joe Lin, Ahmed Abide Tadesse, Bereket Haile Woldegiorgis, Modeling of human–robot collaboration for flexible assembly  a hidden semi-Markov-based simulation approach, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, May 2023.
 141. Lin Jiang, Anthony Dowling, Ming-C. Cheng, Yu Liu, PODTherm-GP: A Physics-based Data-Driven Approach for Effective Architecture-Level Thermal Simulation of Multi-Core CPUs, arXiv:2305.01911, May 2023.
 142. Miguel López Santos, Saúl Díaz García, Xela García-Santiago, Ana Ogando-Martínez, Fernando Echevarría Camarero, Gonzalo Blázquez Gil, Pablo Carrasco Ortega, Deep learning and transfer learning techniques applied to short-term load forecasting of data-poor buildings in local energy communities, Energy and Buildings, May 2023.
 143. Ashpreet, A Comparative Review for Color Image Denoising, In: Examining Multimedia Forensics and Content Integrity, IGI Global, First Edition, pp. 79-117, May 2023.
 144. Riyadzh Mahmudh, Mst Sharmin Kader, Han Xioaqing, Improved Extreme Learning Machine Power Load Forecasting Based on Firefly Optimization Algorithms, International Journal of Advanced Engineering Research and Science, Vol. 10, Issue 5, May 2023.
 145. Han Wu, Yan Liang, Jiani Heng, Pulse-diagnosis-inspired multi-feature extraction deep network for short-term electricity load forecasting, Applied Energy, Vol. 339, p. 120995, June 2023.
 146. Saeid Fatemi, Abbas Ketabi, Seyed Amir Mansouri, A four-stage stochastic framework for managing electricity market by participating smart buildings and electric vehicles: Towards smart cities with active end-users, Sustainable Cities And Society, Vol. 93, p. 104535, June 2023.
 147. Lemai Nguyen, Michael Lane, Kaushalya Nallaperuma, Emre Deniz, A Socio-Ecological-Technical Perspective: How has Information Systems Contributed to Solving the Sustainability Problem, 31st European Conference on Information Systems (ECIS 2023), p. 304, Kristiansand, Norway, June 2023.
 148. S. Mahipal, V.C. Sharmila, A Security Framework for Improving QoS by Detecting and Mitigating Cache Side-Channel Attacks in Virtualized Environments, IAENG International Journal of Computer Science, Vol. 50, Issue 2, p. 29, June 2023.
 149. Lixiong Lin, Zhiping Xu, Jiachun Zheng, Predefined Time Active Disturbance Rejection for Nonholonomic Mobile Robots, Mathematics, Vol. 11, Issue 12, p. 2704, June 2023.
 150. Shamaila Iram, Hussain Al-Aqrabi, Hafiz Muhammad Shakeel, Hafiz Muhammad Athar Farid, Muhammad Riaz, Richard Hill, Prabanchan Vethathir, Tariq Alsboui, An Innovative Machine Learning Technique for the Prediction of Weather Based Smart Home Energy Consumption, IEEE Access, First online: June 2023.
 151. Dajana Antanasijević, Sonja Ristić, Marko Vještica, Darko Stefanović, Vladimir Dimitrieski, Milan Pisarić, A Prototype of a Domain-Specific Modeling Language for Formal Specification of a Human Worker, Acta Electrotechnica et Informatica, Vol. 23, Issue 2, June 2023.
 152. Junliang Wang, Pengjie Gao, Jie Zhang, Lihui Wang, A Review of Manufacturing Big Data: Connotation, Methodology, Application and Trends, Journal of Mechanical Engineering, Vol. 59, Issue 12, June 2023.
 153. Dajana Antanasijević, Marko Vještica, Vladimir Dimitrieski, Leposava Grubić-Nešić, Sonja Ristic, Milan Mirko Pisaric, An Organizational Perspective of Human Resource Modeling, IPSI Transactions on Internet Research, Vol. 19, Issue 2, pp. 64-76, July 2023.
 154. Péter Dobra, János Jósvai, A Novel Adaptive Model for Overall Equipment Effectiveness Prediction, Proceedings of IAC 2023 in Vienna, pp. 77-59, Vienna, Austria, July 2023.
 155. Ying Guo, Metaverse-enabled fine art appreciation: an aesthetic based on visual expression, International Journal of Computer Applications in Technology, Vol. 71, No. 3, pp. 192-199, July 2023.
 156. Sadegh Afzal, Behrooz M. Ziapour, Afshar Shokri, Hamid Shakibi, Behnam Sobhani, Building energy consumption prediction using multilayer perceptron neural network-assisted models; comparison of different optimization algorithms, Energy, p. 128446, July 2023.
 157. P.N. Seema, Manjula G. Nair, The key modules involved in the evolution of an effective instrumentation and communication network in smart grids: a review, Smart Science, July 2023.
 158. Sigurd Schacht, Carsten Lanquillon, Sophie Henne, Elena Schmid, Vanessa Mehlin, Kognitive Assistenzsysteme, Knowledge Science – Fallstudien, Springer, pp. 21–32, July 2023.
 159. Doaa Muhsin Abd Ali, Yasmin Makki Mohialde, Nadia Mahmood Hussien, Use of a Gradient Boosting Algorithm to Accurately Predict Solutions to Complex Equations, Scientific Research Journal of Engineering and Computer Science, Vol. 3, Issue 4, pp. 22-28, July 2023.
 160. Tongke Fan, Research on Multirelational Entity Modeling based on Knowledge Graph Representation Learning, Recent Advances in Computer Science and Communications, Vol. 16, No. 8, pp. 38-44, July 2023.
 161. Zainab abed Almoussawi, Waleed Hadi Madhloom Kurdi, Basma Mohammed Khaleel, Kassem AL-Attabi, Hawraa Ali Sabah, Waleed Khalid Alazzai, Planet Optimization with Machine Learning Enabled Power Usage Forecasting Modeling in Smart Grid Environment, 6th International Conference on Engineering Technology and its Applications (IICETA), Al-Najaf, Iraq, July 2023.
 162. Iryna Osadcha, Andrius Jurelionis, Paris Fokaides, Geometric parameter updating in digital twin of built assets: A systematic literature review, Journal of Building Engineering, Vol. 73, p. 106704, August 2023.
 163. Maximilian Rettinger, Gerhard Rigoll, Touching the future of training: investigating tangible interaction in virtual reality, Frontiers in Virtual Reality, Vol. 4, August 2023.
 164. Eyob Messele Sefene, Yueh-Hsun Tsai, Muhammad Jamil, Vijaykumar S. Jatti, Akshansh Mishra, Assefa AsmareTsegaw, Erick Cardoso Costa, A Multi-Criterion Optimization of Mechanical Properties and Sustainability Performance in Friction Stir Welding of 6061-T6 AA, Materials Today Communications, p. 106838, August 2023.
 165. M.J. Ritchie, J.A.A. Engelbrecht, M.J. Booysen, Predicting residential water and electricity usage profiles with a temporal histogram model, Sustainable Cities and Society, p. 104884, August, 2023.
 166. Tobias Krogh Risom, Jonas Rommel Attrup, Rasmus Valentin Jacobsen, Stefan Alexander Larsen, Jesper Gaarsdal, A Comparative Analysis of Multi-Object Animation with Motion Paths in Virtual Reality, IFIP Conference on Human-Computer Interaction, pp. 363-367, York, UK, August 2023.
 167. Pengyi Jia, Xianbin Wang, A new virtual network topology based digital twin for spatial-temporal load-balanced user association in 6G HetNets, IEEE Journal on Selected Areas in Communications, August 2023.
 168. Sourabh Deshpande, Aditi Roy, Joshua Johnson, Ethan Fitz, Manish Kumar, Sam Anand, Smart monitoring and automated real-time visual inspection of a sealant applications (SMART-VIStA), Manufacturing Letters, Elsevier, Vol. 35, pp. 1134-1145, August 2023.
 169. Rubén Álvarez, Rubén Ferrero-Guillén, Paula Verde, Alberto Martínez-Gutiérrez, Javier Díez-González, Hilde Perez, Time of Arrival Error Characterization for Precise Indoor Localization of Autonomous Ground Vehicles, 18th International Conference on Hybrid Artificial Intelligence Systems, pp. 421-432, Salamanca, Spain, September 2023.
 170. A. Cabrera, L.G.B. Ruiz, D. Criado-Ramón, C.D. Barranco, M.C. Pegalajar, Application of Fuzzy and Conventional Forecasting Techniques to Predict Energy Consumption in Buildings, International Journal of Intelligent Systems, Vol. 2023, p. 4391555, September 2023.
 171. Lilia Zaourar, Alice Chillet, Jean-Marc Philippe, A-DECA: an Automated Design space Exploration approach for Computing Architectures to develop efficient high-performance many core processors, 26th Euromicro Conference Series on Digital System Design, pp. 756-763, Durres, Albania, September 2023.
 172. Angela Carrera-Rivera, Daniel Reguera-Bakhache, Felix Larrinaga, Ganix Lasa, Exploring the transformation of user interactions to Adaptive Human-Machine Interfaces, XXIII International Conference on Human Computer Interaction, Article No. 23, Lleida, Spain, September 2023.
 173. Lei Fang, Bin He, A deep learning framework using multi-feature fusion recurrent neural networks for energy consumption forecasting, Applied Energy, Vol. 348, p. 121563, October 2023.
 174. Lin Jiang, Anthony Dowling, Ming-C. Cheng, Yu Liu, PODTherm-GP: A Physics-based Data-Driven Approach for Effective Architecture-Level Thermal Simulation of Multi-Core CPUs, IEEE Transactions on Computers, Vol. 72, Issue 10, pp. 2951-2962, October 2023.
 175. Jolanta Brzozowska, Arkadiusz Gola, Monika Kulisz, Problems of forecasting the length of the assembly cycle of complex products realized in the MTO (make-to-order) model, Technologia i Automatyzacja Montażu, Vol. 121, Issue 3, pp. 13-20, October 2023.
 176. Ninu G. Hari, G. Jisha, Analysing the geographical impact on short-term solar irradiance forecasting using univariate and multivariate time series models, Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization and Environmental Effects, Vol. 45, Issue 4, pp. 11981–11999, October 2023.
 177. Dawid Połap, Gautam Srivastava, Antoni Jaszcz, Energy Consumption Prediction Model for Smart Homes via Decentralized Federated Learning with LSTM, IEEE Transactions on Consumer Electronics, October 2023.
 178. Hongyang Zhang, Rong Jia, Haodong Du, Yan Liang, Jiangfeng Li, Short-term interval prediction of PV power based on quantile regression-stacking model and tree-structured parzen estimator optimization algorithm, Frontiers in Energy Research, Vol. 11, November 2023.
 179. Archana Boob, Mansi A. Radke, 2D Shape Detection for Solving Geometry Word Problems, IETE Journal of Research, Taylor & Francis, November 2023.
 180. P.T. Supriya, R. Prakash, Solar Panel Cleaning System Using Smart Hybrid Embedded Systems with IoT Assistance, Electric Power Components and Systems, November 2023.
 181. Mustofa Amirullah, Nurul Hasanah, Syukri Darmawan, Edy Maryadi, Syahrul, Dwiko Unggul Prabowo, Ghalya Pikra, Rakhmad Indra Pramana, Andri Joko Purwanto, Teguh Tri Lusijarto, Line Tracking Algorithm Based on Computer Vision Leveraging Stereo Camera to Support Decision of Automated Guided Vehicle Navigation, 2023 International Conference on Advanced Mechatronics, Intelligent Manufacture and Industrial Automation (ICAMIMIA), Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia, November 2023.
 182. Er-Rajy Latifa, El Kiram My Ahmed, El Ghazouani Mohamed, Ouaissa Mariya, Foreground-Preserving Background Modification: A Deep Learning Approach, 17th International Conference on Signal-Image Technology & Internet-Based Systems, Bangkok, Thailand, November 2023.
 183. Mete Korhan Özkök, Zekiye Yenen, A method proposal to detect user movement patterns in urban space: The case of Edirne-Kaleiçi*, Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, Vol. 41, Issue 6, pp. 1157-1176, December 2023.
 184. Clara Mouawad, Action Classification and Anticipation using Graph Neural Networks, MSc Thesis, University of Genova, December 2023.
 185. Katarzyna Prokop, Dawid Połap, Gautam Srivastava, AGV Quality of Service Throughput Prediction via Neural Networks, 2023 IEEE International Conference on Big Data, Sorrento, Italy, December 2023.
 186. Muhammad Waseem, Sania Batool, Green Energy and Environmental Impact on the Industrial Sector in 33 High-Income Countries, Journal of Energy & Environment, Vol. 4, No. 2, pp. 81-90, December 2023.
 187. Ahmed Subhi Abdalkafor, Yaseen Saleem Yaseen, Alaa Abdalqahar Jihad, Artificial Intelligence Techniques for Adaptive Controlled Air Conditions, 16th International Conference on Developments in eSystems Engineering, Istanbul, Turkey, December 2023.
 188. Jolanta Brzozowska, Monika Kulisz, Arkadiusz Gola, Identyfikacja sygnałów wejściowych w procesie szacowania długości cyklu montażu wyrobów złożonych z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych, Inżynieria zarządzania: cyfryzacja produkcji, Aktualności badawcze 5, pp. 627-635, 2023.
 189. Erik Rohkohl, Temporal production modeling for continuous battery cell process steps, Vulkan Verlag, 2023.
 190. Noman Khan, Samee Ullah Khan, Sung Wook Baik, Deep Autoencoder-Based Hybrid Network for Building Energy Consumption Forecasting, Computer Systems Science and Engineering, 2023.
 191. N. Teja Sri, K. Ruchitha, K. Geethika, K. Neha, Predicting Workforce Productivity in the Garment Industry: A Data-Driven Approach, Technology and Development, Vol. 12, Issue 12, pp. 288-300, 2023.
 192. T. Mohanaprakash, M. Mutharasu, T. Saravanan, S. Raja, A.A.V. Sweety, Enhancing Energy Efficiency in Smart Cities: Advanced ANN and Decision Tree Model for Solar Energy with IoT and Cloud Server, International Journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering, Vol. 12, Issue 2, pp. 10-19, 2024.
 193. Biao LI, Zhiwei Xing, Liwen Wang, Dynamic prediction for aircraft ground deicing operation process, Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics, Vol. 50, Issue 1, pp. 224-233, January 2024.
 194. Priya Bijalwan, Ashulekha Gupta, Anubhav Mendiratta, Amar Johri, Mohammad Asif, Predicting the Productivity of Municipality Workers: A Comparison of Six Machine Learning Algorithms, Economies, Vol. 12, Issue 1, p. 16, January 2024.
 195. Arunava Bandyopadhyay, Bishal Dey Sarkar, Md. Emran Hossain, Soumen Rej, Mohidul Alam Mallick, Modelling and forecasting India's electricity consumption using artificial neural networks, OPEC Energy Review, January 2024.
 196. Beyza Özdem, Muharrem Düğenci, Mümtaz Ipek, Determination of Electricity Production by Fuzzy Logic Method, Academic Platform Journal of Engineering and Smart Systems, Vol. 12, Issue 1, pp. 14-20, January 2024.
 197. Marcello Urgo, Francesco Berardinucci, Pai Zheng, Lihui Wang, AI-Based Pose Estimation of Human Operators in Manufacturing Environments, CIRP Novel Topics in Production Engineering, Vol. 1, pp. 3-38, February 2024.
 198. Mustafa Saglam, Xiaojing Lv, Catalina Spataru, Omer Ali Karaman, Instantaneous Electricity Peak Load Forecasting Using Optimization and Machine Learning, Energies, Vol. 17, Issue 4, p. 777, February 2024.
 199. Ali Maboudi Reveshti, Elham Khosravirad, Ahmad Karimi Rouzbahani, Saeed Khakshouri Fariman, Hamidreza Najafi, Ali Peivandizadeh, Energy consumption prediction in an office building by examining occupancy rates and weather parameters using the moving average method and artificial neural network, Heliyon, February 2024.
 200. S.A. Poojitha, K. Ravindranath, Optimal Usage of Resources through Quality Aware Scheduling in Containers based Cloud Computing Environment, Scalable Computing: Practice and Experience, Vol. 25, No. 2, February 2024.
 201. Jiang-Wen Xiao, Hongliang Fang, Yan-Wu Wang, Short-Term Residential Load Forecasting via Pooling-Ensemble Model with Smoothing Clustering, IEEE Transactions on Artificial Intelligence, March 2024.
 202. Kalpana D. Vidhate, Pragya Nema, Forecasting Energy Utilization in Residential Areas through Machine Learning Techniques, Journal of Electrical Systems, Vol. 20, No. 1s, pp. 743-748, March 2024.
 203. Mihai Neghina, Alina-Ioana Dicoiu, Radu Chis, Adrian Florea, A competitive new multi-objective optimization genetic algorithm based on apparent front ranking, Engineering Applications of Artificial Intelligence, Vol. 132, p. 107870, June 2024.
 204. Lukas Falcke, Ann-Kristin Zobel, Youngjin Yoo, Christopher Tucci, Digital Sustainability Strategies: Digitally Enabled and Digital-First Innovation for Net Zero, Academy of Management Perspectives, 2024.