Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 
ASOCIAT - Asist. drd. ing. Eugen Vesa
 

e-mail: eugen.vesa@ulbsibiu.roweb: office: IE112