Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 
ASOCIAT - Prof. dr. ing. Ioan Mihu
 

e-mail: ioan.p.mihu@ulbsibiu.roweb: office:

1 - STUDII
 • 1965 - 1970, Institutul Politehnic Timişoara, Facultatea de electrotehnică
 • 1992 – 1996, studii de doctorat, Univ. "Politehnica" Timişoara, Facultatea de electrotehnică
 • 1998 - titlul de doctor cu teza intitulata: Contribuţii la monitorizarea ECG în proba de efort
2 - EXPERIENTA PROFESIONALA
 • 1976 - 1989, inginer, I. Piese Auto (IPAS), Sibiu
 • 1994 - 1994, lecteur, Institut Universitaire de Technologie (IUT), Rennes- France
 • 1999 - 2000, research fellow, Glasgow Caledonian University, Glasgow- UK
 • 1989 – 2006, Profesor, Universitatea Lucian Blaga Sibiu, Facultatea de inginerie
3 - ACTIVITATE DIDACTICA SI STIINTIFICA
 • Începând cu anul 1989 am elaborat si publicat 29 lucrări stiintifice în domeniile electronică medicală, prelucrarea analogică şi numerică a semnalelor.
 • Am participat la 13 contracte de cercetare cu o tematica asemănătoare. Trei dintre acestea au fost finanţate direct de agenţi economici din ţară iar unul de o companie germană.
 • Am lucrat în străinătate: 6 luni la IUT Rennes (Franţa) ca lector şi Glasgow Caledonian University (UK) ca research fellow în cadrul unui proiect de cercetare ştiinţifică european.
 • Din 1982 activez în învăţământul superior. Din 1989 şi pana în prezent sunt titular la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, la început ca şef lucrări, apoi conferenţiar, iar din 2001 profesor la disciplinele de Dispozitive şi Circuite Electronice, Electronică Industrială, iar în ultimii 4 ani la Procesarea Numerică a Semnalelor. Am publicat lucrări cu caracter didactic legat de aceste domenii.
 • După finalizarea tezei de doctorat 1999 la Timişoara, in domeniul „Electronică Medicală” am avut colaborări cu universităţi din Franţa, Spania, Germania şi Marea Britanie.
4 - ALTE MENTIUNI
 • Membru in Comitetul Stiintific si recenzor al lucrarilor publicate in revita Energetica si prezentate la Seminarul National, Electrotehnologii si Mediul Ambiant, Sibiu, 4-5 Noiembrie 2005;
 • Membru in Comitetul Stiintific si recenzor al lucrarilor publicate in Proceedings of the National Conference with International Participation, ECO-EIC05, Electrotechnics Applied in Industrial Eco-reconstruction, Sibiu, 23-24 Septembrie, 2005.
 • Membru al asociaţiilor profesionale: Asociaţia Generală a Inginerilor din România (AGIR) din 1997, Corpul Experţilor Tehnici - Electronică şi Telecomunicaţii (Ministerul Justiţiei / 283-5484)
5 - ALTE COMPETENTE
 • Electronică medicală, Electronică Industrială, Monitorizarea la distanţă a proceselor şi mediului