Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 
Prof. dr. ing. Maria Vinţan
 

e-mail: maria.vintan@ulbsibiu.roweb: http://webspace.ulbsibiu.ro/maria.vintan/html/office:

1 - Studii
  • 1988-1993: Facultatea de Electrotehnică a Universitatii "Politehnica" din Timişoara, secţia Electroenergetică, specializarea Sisteme electroenergetice
  • 1996- 2003: Studii de doctorat, Universitatea "Politehnica" Timişoara, Facultatea de Electrotehnică, conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. doc. ing. Constantin Şora, membru de onoare al Academiei de Stiinte Tehnice din Romania
  • 2003: Titlul de doctor în domeniul “Inginerie electrică” cu teza intitulată Determinarea distribuţiei curentului de scurtcircuit monofazat în reţelele electrice de înaltă tensiune, Universitatea "Politehnica" din Timişoara
2 - Experienţa profesională
  • 1995-1997: preparator universitar la Univ. "L. Blaga" din Sibiu, Facultatea de Inginerie, Catedra de Inginerie Electrică şi Electronică
  • 1997-2001: asistent universitar la Univ. "L. Blaga" din Sibiu, Facultatea de Inginerie, Catedra de Inginerie Electrică şi Electronică
  • 2001-2005: şef de lucrări la Univ. "L. Blaga" din Sibiu, Facultatea de Inginerie, Catedra de Inginerie Electrică şi Electronică
  • 2005-prezent: conferenţiar universitar la Univ. "L. Blaga" din Sibiu, Facultatea de Inginerie, Catedra de Inginerie Electrică şi Electronică (validare CNATDCU, O.M. MEC 3955/25.04.2005, Decizia ULBS 139/28.04.2005)
  • 2009-prezent: profesor universitar la Universitatea "L. Blaga" din Sibiu, Facultatea de Inginerie, Departamentul de Calculatoare si Inginerie Electrică (validare CNATDCU, Ord. Min. MECI nr. 4694/13.08.2009, Anexa 34, Decizia ULBS 308/22.10.2009)
  • 2012-prezent: prodecan (activitatea didactica) al Facultatii de inginerie, Universitatea "L. Blaga" din Sibiu
3 - Activitatea didactică şi ştiinţifică
 
Detalii asupra activitatii mele didactice si stiintifice pot fi vizualizate la adresa: http://webspace.ulbsibiu.ro/maria.vintan/html/