Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 
Prof. dr. ing. Maria Vinţan
 

e-mail: maria.vintan@ulbsibiu.roweb: http://webspace.ulbsibiu.ro/maria.vintan/html/office:

1 - Studii
 • 1988-1993: Facultatea de Electrotehnică a Universitatii "Politehnica" din Timişoara, secţia Electroenergetică, specializarea Sisteme electroenergetice
 • 1996- 2003: Studii de doctorat, Universitatea "Politehnica" Timişoara, Facultatea de Electrotehnică, conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. doc. ing. Constantin Şora, membru de onoare al Academiei de Stiinte Tehnice din Romania
 • 2003: Titlul de doctor în domeniul “Inginerie electrică” cu teza intitulată Determinarea distribuţiei curentului de scurtcircuit monofazat în reţelele electrice de înaltă tensiune, Universitatea "Politehnica" din Timişoara
2 - Experienţa profesională
 • 1995-1997: preparator universitar la Univ. "L. Blaga" din Sibiu, Facultatea de Inginerie, Catedra de Inginerie Electrică şi Electronică
 • 1997-2001: asistent universitar la Univ. "L. Blaga" din Sibiu, Facultatea de Inginerie, Catedra de Inginerie Electrică şi Electronică
 • 2001-2005: şef de lucrări la Univ. "L. Blaga" din Sibiu, Facultatea de Inginerie, Catedra de Inginerie Electrică şi Electronică
 • 2005-prezent: conferenţiar universitar la Univ. "L. Blaga" din Sibiu, Facultatea de Inginerie, Catedra de Inginerie Electrică şi Electronică (validare CNATDCU, O.M. MEC 3955/25.04.2005, Decizia ULBS 139/28.04.2005)
 • 2009-prezent: profesor universitar la Universitatea "L. Blaga" din Sibiu, Facultatea de Inginerie, Departamentul de Calculatoare si Inginerie Electrică (validare CNATDCU, Ord. Min. MECI nr. 4694/13.08.2009, Anexa 34, Decizia ULBS 308/22.10.2009)
 • 2012-prezent: prodecan (activitatea didactica) al Facultatii de inginerie, Universitatea "L. Blaga" din Sibiu
3 - Activitatea didactică şi ştiinţifică
 • Am publicat doua monografii ştiinţifice de specialitate, in calitate de autor unic (Metode de optimizare a functionarii instalatiilor electrice, Editura ULBS, 2000 respectiv Scurtcircuitul monofazat în reţelele electrice, ISBN 973-685-647-X, Editura Matrix Rom, Bucureşti, 2003 - www.matrixrom.ro)
 • Am publicat două cursuri universitare (unic autor) şi două îndrumare de aplicaţii practice (a se vedea Lista lucrărilor publicate), focalizate pe disciplinele didactice susţinute în prezent ("Producerea, transportul si distributia energiei electrice" / "Power Generation, Transmission and Distribution", ISBN 978-973-755-449-9, Matrix Rom, Bucharest, 2009 - vezi www.matrixrom.ro  respectiv Electrotehnică).
 • Peste 50 de articole ştiinţifice publicate în reviste/conferinte de specialitate recunoscute, inclusiv in reviste cotate (ISI) Thomson Reuters sau indexate in baze de date internationale - China, Germania, Polonia, Serbia, Slovenia etc.; a se vedea Lista lucrarilor publicate 
 • Alte 5 lucrări ştiinţifice elaborate sau publicate.
 • Discipline didactice susţinute: Electrotehnică şi maşini electrice (curs, laborator), Electrotehnică (curs, seminar, laborator), Producerea, transportul şi distribuţia energiei electrice (curs, laborator, proiect)
 • Am participat la finalizarea a 7 granturi/contracte de cercetare stiintifica, in calitate de membru al echipei de cercetare.
 • Membra a Comitetului Electrotehnic Roman (din 2002)
 • Am castigat prin competitie nationala, in calitate de DIRECTOR DE PROIECT, grantul de cercetare CNCSIS intitulat “EXTINDEREA PARADIGMEI ANALIZEI SCURTCIRCUITELOR MONOFAZATE IN RETELELE ELECTRICE DE INALTA TENSIUNE PRIN METODE CLASICE SI EURISTICE” (510.320 lei, perioada 2009-2011). Proiectul a fost finalizat cu succes.
 • EXPERT-EVALUATOR al Consiliului National al Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior (CNCSIS) in domeniile Inginerie Electrica si Energetica (din mai 2010)
 • EXPERT-EVALUATOR al ARACIS din 2010, prin examen
 • Diploma de merit pentru activitatea de cercetare stiintifica, Facultatea de inginerie, ULBS (2014)
 • Diploma de excelenta, Universitatea de Petrol si Gaze din Ploiesti
 • Detalii asupra activitatii mele didactice si stiintifice pot fi vizualizate la adresa: http://webspace.ulbsibiu.ro/maria.vintan/html/
4 - Citari ale lucrarilor mele (selectie):