Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 
ASOCIAT Conf. dr. ing. Mihai Panu
 

e-mail: mihai.panu@ulbsibiu.roweb: office: