Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 
ASOCIAT - Conf. dr. ing. Lizeta Popescu
 

e-mail: lizeta.popescu@ulbsibiu.roweb: https://sites.google.com/ulbsibiu.ro/lizetapopescu/pagina-de-pornireoffice:

1 - STUDII
 • 1978-1983: Institutul Politehnic ”Traian Vuia” Timişoara, Facultatea de Electrotehnică, specializarea electrotehnica
 • 1994-1999: Studii de doctorat, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, indrumator de doctorat: prof. univ. dr. ing. Roman Morar
 • 1999: Titlul de doctor cu teza intitulata: “Contribuţii teoretice şi experimentale la studiul inductivităţilor dinamice pentru proiectarea electromagneţilor de c.c. pentru electroseparatoare”
2 - EXPERIENTA PROFESIONALA
 • 1983-1985, inginer tehnolog, I.U.P.S. Lugoj, Timiş
 • 1985-1990, Ing.proiectant pr.III, CCSIT-MIU
 • 1987-1990, Colaborator extern, Institutul de Subingineri, Sibiu
 • 1990 - prezent, conferenţiar Universitatea “Lucian Blaga” , Facultatea de Inginerie, Sibiu
3 - ACTIVITATEA DIDACTICA SI STIINTIFICA
 • Am publicat:
 • - 9 cărţi, cursuri şi aplicaţii practice;
 • - 15 lucrări ştiinţifice publicate la Conferinţe Internaţionale;
 • - 18 Lucrări ştiinţifice publicate în Buletine ştiinţifice naţionale;
 • - 9 alte lucrări ştiinţifice;
 • Discipline didactice sustinute: Electrotehnică, Maşini şi acţionări electrice, Aparate Electrice, Materiale Electrotehnice, Instalaţii şi echipamente electrice, Echipamente electrice.