Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 
Sef lucr. dr. ing. Gabriela Craciunas
 

e-mail: gabriela.craciunas@ulbsibiu.roweb: https://sites.google.com/ulbsibiu.ro/gabriela-craciunasoffice:

1 - ACTIVITATEA DIDACTICA SI STIINTIFICA
  • Diplomat Inginer la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Electrotehnică, Specializarea Electrotehnică, promoţia 1991.
  • Doctorat în domeniul Inginerie Electrică, la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, în anul 2002, cu Teza : “Studiul maşinilor bifazate de curent alternativ în regim de motor”, conducător ştiinţific prof.univ.dr.ing. Ioan Adrian Viorel.
2 - ACTIVITATEA PROFESIONALA
  • 1992-1995, asistent cercetător ştiinţific si Colaborator extern la Universitatea “Lucian Blaga“ din Sibiu, Facultatea de Inginerie.
  • 1995-2000, asistent la Universitatea “Lucian Blaga“ din Sibiu, Facultatea de Inginerie, Catedra de Inginerie Electrică şi Electronică.
  • 2000-prezent, sef de lucrări la Universitatea “Lucian Blaga“ din Sibiu, Facultatea de Inginerie, Catedra de Inginerie Electrică şi Electronică.
3 - ACTIVITATEA DIDACTICA SI STIINTIFICA
  • Titular al cursurilor de „Utilizarea calculatoarelor”, “Electrotehnică şi acţionări electrice”, “Inginerie electrică”, “Electrotehnică şi maşini electrice”, inclusiv laboratoare şi seminarii la aceste discipline.