Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 
ASOCIAT - Sef lucr. dr. ing. Francisc Torok
 

e-mail: francisc.torok@ulbsibiu.roweb: office: