Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 
Sef lucr. dr. ing. Beriliu Ilie
 

e-mail: beriliu.ilie@ulbsibiu.roweb: https://sites.google.com/ulbsibiu.ro/b-ilie/homeoffice: