Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 
ASOCIAT - Asist. dr. ing. Emanoil Toma
 

e-mail: emanoil.toma@ulbsibiu.roweb: office: