Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 
Sef lucr. dr. ing. Alina Cristina Viorel
 

e-mail: alina.viorel@ulbsibiu.roweb: https://drive.google.com/file/d/15D-KYQQqzwNH7MOYHSGH_sXtn1iulzio/viewoffice:

1 - Experienţa profesională:
  • - bibliotecar cu studii superioare, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca; - secretar administrativ, Centru pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Sibiu ; - secretar cu studii superioare la Rectoratul Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu; - preparator universitar, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de inginerie “Hermann Oberth”; - asistent universitar, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de inginerie “Hermann Oberth”; - şef lucrări, Universitata "Lucian Blaga" din Sibiu, Facultatea de inginerie "Hermann Oberth"
2 - Activitatea didactică şi ştiinţifică:
  • Activitatea didactică: Lucrări de laborator specifice următoarelor obiecte de studiu: “Maşini electrice”, Maşini Electrice Speciale”, “Inginerie Electrică”. o lucrări ştiinţifice publicate în străinătate 5 o lucrări ştiinţifice publicate în ţară 7 o lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate 5 o contracte de cercetare ştiinţifică 4 o cărţi, îndrumar de proiectare 2
  • Domenii de interes: • studiul maşinilor electrice; • metode grafice de abordare a studiului maşinilor electrice prin SIMULINK şi MATLAB; • sisteme de acţionare şi control pentru maşini electrice speciale;