Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 
Sef lucr. dr. ing Cătălina Neghină
 

e-mail: catalina.neghina@ulbsibiu.roweb: http://web.ulbsibiu.ro/catalina.neghina/contact.htmloffice: IM418